List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&offset=100&ordering=-duration&page=4
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=150&ordering=-duration&page=4",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=50&ordering=-duration&page=4",
  "results": [
    {
      "id": 624275,
      "name": "Haiku, et OS basert på BeOS",
      "header": "Haiku er et BeOS-kompatibelt operativsystem som er fullstendig fri programvare. Haiku stresser minimalisme i bruk og simplisitet i funksjonalitet, og sikter seg inn på hverdagsbrukere, og personer med behov for gode muligheter for multimedia.\n\nForedraget gir en kort innføring i Haiku. Det vil bli gått nærmere inn på hovedtrekkene som skiller Haiku fra andre operativsystemers funksjonalitet og oppbygning. Det vil også bli trukket inn prosjektets historie og fremtidsvisjoner. Det vil bli vist en demo av en relativt fersk revisjon med diverse applikasjoner Martin Hebnes Pedersen er fulltidsstudent ved Høgskolen i Bergen, der han tar en bachelorgrad i dataingeniør. Ved siden av studiet har han i det siste året jobbet en del med Haiku, og har blant annet utviklet en Twitterklient for operativsystemet",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/theora/5323_f7ec4f44792d46b786b7e5af25e809fb.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/broadcast/5323_f7ec4f44792d46b786b7e5af25e809fb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:16.500000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-02-12T21:27:00.263000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.734214Z",
      "uploadedTime": "2011-02-12T21:27:00.263000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/theora/5323_f7ec4f44792d46b786b7e5af25e809fb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625740,
      "name": "Daily Tech News Show 22. July 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625740/broadcast/DTNS20160722.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625740/theora/DTNS20160722.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625740/large_thumb/DTNS20160722.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625740/small_thumb/DTNS20160722.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625740/original/DTNS20160722.mp4"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:15.510000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=7020vid",
      "createdTime": "2016-08-01T09:02:20.875608Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.786733Z",
      "uploadedTime": "2016-08-01T09:02:57.510822Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625740/theora/DTNS20160722.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625740/large_thumb/DTNS20160722.jpg"
    },
    {
      "id": 622507,
      "name": "Akkurat Nå - Episode 03",
      "header": "1. Rune Larsen med ny CD. 2.Odd Einar Dørum gir seg i rikspolitikken. 3. Skulptøren i Torggata - Tore Bjørn Skjødsvik",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/theora/779_dfad8c5068c54479a93729535e3701c1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/broadcast/orig_ESTV-Akkurat nå - del 3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "bjorn.gjellum@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "01:00:12.640000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:59:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.627365Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:59:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/theora/779_dfad8c5068c54479a93729535e3701c1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622507/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625571,
      "name": "Daily Tech News Show 02. May 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625571/small_thumb/DTNS20160502.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625571/original/DTNS20160502.mp4",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625571/theora/DTNS20160502.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625571/large_thumb/DTNS20160502.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625571/broadcast/DTNS20160502.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:09.610000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=6317vid",
      "createdTime": "2016-05-23T13:37:27.643766Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.069558Z",
      "uploadedTime": "2016-05-23T16:24:10.118588Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625571/theora/DTNS20160502.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625571/large_thumb/DTNS20160502.jpg"
    },
    {
      "id": 625648,
      "name": "Daily Tech News Show 24. June 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625648/broadcast/DTNS20160624.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625648/theora/DTNS20160624.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625648/original/DTNS20160624.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625648/small_thumb/DTNS20160624.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625648/large_thumb/DTNS20160624.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:00.650000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=6743vid",
      "createdTime": "2016-06-28T07:49:52.089094Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.924844Z",
      "uploadedTime": "2016-06-28T07:49:56.680749Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625648/theora/DTNS20160624.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625648/large_thumb/DTNS20160624.jpg"
    },
    {
      "id": 625760,
      "name": "Daily Tech News Show 19. August 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625760/theora/DTNS20160819.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625760/broadcast/DTNS20160819.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625760/small_thumb/DTNS20160819.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625760/large_thumb/DTNS20160819.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625760/original/DTNS20160819.mp4"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:50.110000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=7242vid",
      "createdTime": "2016-08-23T08:15:29.717540Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.758362Z",
      "uploadedTime": "2016-08-23T08:15:34.995088Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625760/theora/DTNS20160819.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625760/large_thumb/DTNS20160819.jpg"
    },
    {
      "id": 627186,
      "name": "Apostelen Johannes og evangeliet",
      "header": "Nyttige opplysninger",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/theora/Apostelen Johannes og evangeliet (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/broadcast/Apostelen Johannes og evangeliet (1).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/original/Apostelen Johannes og evangeliet (1).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/large_thumb/Apostelen Johannes og evangeliet (1).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:46.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-24T10:17:02.723796Z",
      "updatedTime": "2022-02-24T10:48:10.819675Z",
      "uploadedTime": "2022-02-24T10:19:01.218239Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/theora/Apostelen Johannes og evangeliet (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/large_thumb/Apostelen Johannes og evangeliet (1).jpg"
    },
    {
      "id": 625767,
      "name": "Daily Tech News Show 30. August 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625767/broadcast/DTNS-2845---All-Fun-And-Games_Medium_480p.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625767/theora/DTNS-2845---All-Fun-And-Games_Medium_480p.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625767/small_thumb/DTNS-2845---All-Fun-And-Games_Medium_480p.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625767/large_thumb/DTNS-2845---All-Fun-And-Games_Medium_480p.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625767/original/DTNS-2845---All-Fun-And-Games_Medium_480p.mp4"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:40.450000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=7338vid",
      "createdTime": "2016-08-31T12:28:32.704858Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.748468Z",
      "uploadedTime": "2016-08-31T12:28:38.545555Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625767/theora/DTNS-2845---All-Fun-And-Games_Medium_480p.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625767/large_thumb/DTNS-2845---All-Fun-And-Games_Medium_480p.jpg"
    },
    {
      "id": 625755,
      "name": "Daily Tech News Show 12. August 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625755/theora/DTNS20160812.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625755/broadcast/DTNS20160812.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625755/original/DTNS20160812.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625755/large_thumb/DTNS20160812.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625755/small_thumb/DTNS20160812.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:30.760000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=7188vid",
      "createdTime": "2016-08-15T15:46:18.883687Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.765455Z",
      "uploadedTime": "2016-08-15T15:46:23.291130Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625755/theora/DTNS20160812.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625755/large_thumb/DTNS20160812.jpg"
    },
    {
      "id": 625669,
      "name": "Daily Tech News Show 14. July 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625669/theora/DTNS20160714.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625669/broadcast/DTNS20160714.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625669/original/DTNS20160714.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625669/large_thumb/DTNS20160714.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625669/small_thumb/DTNS20160714.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:30.600000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=6933vid",
      "createdTime": "2016-07-16T00:08:12.278929Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.895163Z",
      "uploadedTime": "2016-07-16T00:08:18.180775Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625669/theora/DTNS20160714.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625669/large_thumb/DTNS20160714.jpg"
    },
    {
      "id": 622401,
      "name": "Godt Perspektiv prog 4",
      "header": "I dette programmet møter du Trond Nordstad som levde et tilsynelatende greit liv, samtidig som han var slave av narkotika. Håkon Hustad gikk fra å ha ingen relasjon til Gud, men nå er det alt i livet. Solvig Aanje forteller om hvordan hun følte seg fordømt i kristne miljøer, men opplevde Gud ikke alltid står klar med pekefingeren.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622401/theora/1282_e66e75af61b34f21bf7744a131329d90.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622401/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622401/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622401/broadcast/orig_e093c7c755d943f98139680c60ead377.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622401/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tv@livets-senter.no",
      "organization": {
        "id": 100,
        "name": "Livets Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1078,
        "editorName": "Snorre Bjerkestrand Løvstad",
        "editorEmail": "tv@livets-senter.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:59:29.720000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T21:22:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.772045Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T21:22:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622401/theora/1282_e66e75af61b34f21bf7744a131329d90.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622401/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 627542,
      "name": "Fortid, nåtid og framtid",
      "header": "Det glemmer jeg aldri",
      "description": "Det glemmer jeg aldri",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627542/theora/Fortid, n�tid og framtid.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627542/broadcast/Fortid, n�tid og framtid.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627542/original/Fortid, n�tid og framtid.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627542/large_thumb/Fortid, n�tid og framtid.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:28.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-23T06:23:02.041011Z",
      "updatedTime": "2022-08-23T06:52:08.565237Z",
      "uploadedTime": "2022-08-23T06:24:13.957287Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627542/theora/Fortid, n�tid og framtid.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627542/large_thumb/Fortid, n�tid og framtid.jpg"
    },
    {
      "id": 626080,
      "name": "What We’ve Learned From Billions of Security Reports - Scott Helme",
      "header": "Running one of the largest security reporting platforms of its kind, we handle billions of security reports for our customers every single month. Come and learn how we've scaled from handling 10,000 reports per month to 10,000 reports per second and the many evolutions our infrastructure has gone through. Alongside that come and see how, with our bird’s-eye view of such a diverse ecosystem, we’ve helped identify malware in a multinational organisation, had a malicious browser plugin taken down and much more!\r\n\r\nRecorded at the OWASP Norway Day by NUUG.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626080/theora/20181120-scott.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626080/broadcast/20181120-scott.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626080/large_thumb/20181120-scott.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626080/original/20181120-scott.mp4"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:28.100000",
      "categories": [
        "Annet",
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://www.youtube.com/watch?v=AKPlqFWoN84",
      "createdTime": "2018-11-29T23:28:38.310380Z",
      "updatedTime": "2018-12-13T19:43:50.512606Z",
      "uploadedTime": "2018-11-30T00:14:31.216568Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626080/theora/20181120-scott.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626080/large_thumb/20181120-scott.jpg"
    },
    {
      "id": 622324,
      "name": "Uka-TV 21.02",
      "header": "Uka-Tv er en studentproduksjon som ble startet av studenter ved medieteknikk og fjernsynsregi på Høgskolen i Lillehammer i 1995. Det har gått fjorten år siden den gang, og produksjonen har utviklet seg til å bli Nordens største student-tv",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622324/theora/2346_c27a084f48b9444dbc036518cc97151f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622324/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622324/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622324/broadcast/orig_1ad698be54434be897ca91d0dd1df4e7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622324/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ivar@me.com",
      "organization": {
        "id": 54,
        "name": "UkaTV 09",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1235,
        "editorName": "Ivar Ekseth",
        "editorEmail": "ivar@me.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:59:28",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T15:06:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.878998Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T15:06:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622324/theora/2346_c27a084f48b9444dbc036518cc97151f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622324/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625626,
      "name": "Daily Tech News Show 13. June 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625626/theora/DTNS20160613.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625626/broadcast/DTNS20160613.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625626/small_thumb/DTNS20160613.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625626/large_thumb/DTNS20160613.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625626/original/DTNS20160613.mp4"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:25.980000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=6628vid",
      "createdTime": "2016-06-14T07:47:20.702137Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.959376Z",
      "uploadedTime": "2016-06-14T07:47:26.535185Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625626/theora/DTNS20160613.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625626/large_thumb/DTNS20160613.jpg"
    },
    {
      "id": 625754,
      "name": "Daily Tech News Show 11. August 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625754/theora/DTNS20160811.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625754/broadcast/DTNS20160811.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625754/original/DTNS20160811.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625754/small_thumb/DTNS20160811.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625754/large_thumb/DTNS20160811.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:25.910000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=7177vid",
      "createdTime": "2016-08-15T14:56:36.600349Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.766850Z",
      "uploadedTime": "2016-08-15T14:56:41.150452Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625754/theora/DTNS20160811.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625754/large_thumb/DTNS20160811.jpg"
    },
    {
      "id": 625645,
      "name": "Daily Tech News Show 22. June 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625645/theora/DTNS20160622.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625645/broadcast/DTNS20160622.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625645/original/DTNS20160622.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625645/large_thumb/DTNS20160622.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625645/small_thumb/DTNS20160622.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:15.880000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=6717vid",
      "createdTime": "2016-06-25T10:47:39.835918Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.929186Z",
      "uploadedTime": "2016-06-25T10:47:44.617269Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625645/theora/DTNS20160622.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625645/large_thumb/DTNS20160622.jpg"
    },
    {
      "id": 625861,
      "name": "Hva prosjektledere bør vite om softwareutviklere",
      "header": "Softwareutviklingsprosjekter har en tendens til å gå over tid og budsjett. Dette er det mange grunner til. Foredraget vil legge hovedvekt på en gjennomgåelse av den psykologiske faglitteraturen på området gjennom de siste femten år. Den kan deles i to: Den som er utført av ingeniører, og den som er utført av psykologer. Ingeniørene ser på det vi er interessert i, altså hvilke variabler som fører til produktivitet, men de har en tendens til å gjøre veldig pussige metodevalg, slik at resultatene blir vanskelige å integrere med eksisterende kunnskap. Psykologene pleier å holde seg til ortodoks og nyttig metodevalg, men pleier å studere veldig perifere ting, som hva som skal til for at programmerere skal bli glade i hverandre.\r\n \r\nRolf Lindgren er psykolog fra UiO. Han har utviklet SMS-applikasjoner i Java og MySQL, og skrev koden som konverterte UiOs studiehåndbøker fra studiekonsulentenes XML-dokumenter til pdf for utskrift. Han deltok i, og ledet avslutningen av, et treårig forskningsprosjekt ved Det Norske Veritas som hadde som formål å identifisere menneskelige risikofaktorer i softwareutviklingsprosjekter. Han er seniorrådgiver i Dignus rekruttering og rådgivning.\r\n\r\nNUUG talk from 2007-10-09.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625861/theora/20071009-prosjektledelse-frikanalen.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625861/large_thumb/20071009-prosjektledelse-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625861/broadcast/20071009-prosjektledelse-frikanalen.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625861/small_thumb/20071009-prosjektledelse-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:09.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2017-02-12T20:13:55.658974Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.610050Z",
      "uploadedTime": "2017-02-12T20:16:00.938468Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625861/theora/20071009-prosjektledelse-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625861/large_thumb/20071009-prosjektledelse-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626950,
      "name": "Se, alt er blitt nytt",
      "header": "Den gamle og den nye verden",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/theora/Se, alt har blitt nytt!.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/broadcast/Se, alt har blitt nytt!.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/large_thumb/Se, alt har blitt nytt!.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/original/Se, alt har blitt nytt!.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:07.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-18T07:35:12.819412Z",
      "updatedTime": "2021-10-18T08:05:42.640091Z",
      "uploadedTime": "2021-10-18T07:37:42.103198Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/theora/Se, alt har blitt nytt!.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626950/large_thumb/Se, alt har blitt nytt!.jpg"
    },
    {
      "id": 622913,
      "name": "Østfoldkirken U 32",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622913/theora/3141_d6501860c8cc4d809503c5d41e61f7f1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622913/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622913/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622913/broadcast/orig_764cdc79dc294930baa23ad13fa66393.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622913/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:59:05",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-07-14T06:33:28.820000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.434019Z",
      "uploadedTime": "2009-07-14T06:33:28.820000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622913/theora/3141_d6501860c8cc4d809503c5d41e61f7f1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622913/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626631,
      "name": "De 12 stammene og romerriket.mp4",
      "header": "De 12 stammene og romer-riket",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626631/theora/De 12 stammene og romerriket.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626631/broadcast/De 12 stammene og romerriket.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626631/original/De 12 stammene og romerriket.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626631/large_thumb/De 12 stammene og romerriket.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:03",
      "categories": [],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-12-01T18:02:50.770717Z",
      "updatedTime": "2020-12-01T18:34:04.454233Z",
      "uploadedTime": "2020-12-01T18:05:50.891261Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626631/theora/De 12 stammene og romerriket.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626631/large_thumb/De 12 stammene og romerriket.jpg"
    },
    {
      "id": 622554,
      "name": "Godt Perspektiv prog 3",
      "header": "I dette programmet møter du Dan Ruben Reinartsen som var narkoman, men plutselig ble situasjonen forandre til det positive. Du møter Espen Andersen, Unn Auke og artisten Roger Åsen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622554/theora/1286_7914ebd2f1e04afd86455579df9a0858.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622554/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622554/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622554/broadcast/orig_11e33da48ead4dc5b6f54f6daa8fc56e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622554/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tv@livets-senter.no",
      "organization": {
        "id": 100,
        "name": "Livets Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1078,
        "editorName": "Snorre Bjerkestrand Løvstad",
        "editorEmail": "tv@livets-senter.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:59:03",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T21:26:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.562941Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T21:26:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622554/theora/1286_7914ebd2f1e04afd86455579df9a0858.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622554/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 627320,
      "name": "Jehova og Jesus Kristus",
      "header": "Bibelens Gud",
      "description": "Bibelenes Gud",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/theora/Jehova og Jesus Kristus (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/broadcast/Jehova og Jesus Kristus (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/large_thumb/Jehova og Jesus Kristus (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/original/Jehova og Jesus Kristus (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:58.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-18T09:29:44.351938Z",
      "updatedTime": "2022-04-18T09:59:47.187559Z",
      "uploadedTime": "2022-04-18T09:31:35.350941Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/theora/Jehova og Jesus Kristus (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627320/large_thumb/Jehova og Jesus Kristus (1).jpg"
    },
    {
      "id": 625753,
      "name": "Daily Tech News Show 10. August 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625753/broadcast/DTNS20160810.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625753/theora/DTNS20160810.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625753/large_thumb/DTNS20160810.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625753/small_thumb/DTNS20160810.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625753/original/DTNS20160810.mp4"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:55.910000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=7169vid",
      "createdTime": "2016-08-15T14:07:44.471987Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.768475Z",
      "uploadedTime": "2016-08-15T14:07:48.916342Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625753/theora/DTNS20160810.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625753/large_thumb/DTNS20160810.jpg"
    },
    {
      "id": 627535,
      "name": "Vikingene",
      "header": "Nordisk folk",
      "description": "Nordisk folk",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/theora/Vikingene (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/broadcast/Vikingene (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/large_thumb/Vikingene (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/original/Vikingene (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:54.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-04T17:10:22.989086Z",
      "updatedTime": "2022-08-04T17:38:07.384893Z",
      "uploadedTime": "2022-08-04T17:11:19.021297Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/theora/Vikingene (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/large_thumb/Vikingene (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627529,
      "name": "Vikingene",
      "header": "Et nordisk folk",
      "description": "Et nordisk folk",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/theora/Vikingene (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/broadcast/Vikingene (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/large_thumb/Vikingene (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/original/Vikingene (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:54.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-24T10:48:30.477326Z",
      "updatedTime": "2022-07-24T11:16:07.076397Z",
      "uploadedTime": "2022-07-24T10:49:27.779071Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/theora/Vikingene (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/large_thumb/Vikingene (1).jpg"
    },
    {
      "id": 626952,
      "name": "Episoder fra bibelen",
      "header": "Dette visste du kanskje ikke...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/theora/Episoder fra bibelen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/broadcast/Episoder fra bibelen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/large_thumb/Episoder fra bibelen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/original/Episoder fra bibelen.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:51.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-10-18T07:38:58.654031Z",
      "updatedTime": "2021-10-18T08:57:47.000146Z",
      "uploadedTime": "2021-10-18T08:29:53.633837Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/theora/Episoder fra bibelen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626952/large_thumb/Episoder fra bibelen.jpg"
    },
    {
      "id": 625770,
      "name": "Daily Tech News Show 02. September 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625770/large_thumb/DTNS-2848-Time-Is-Of-The-Obsolescence.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625770/small_thumb/DTNS-2848-Time-Is-Of-The-Obsolescence.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625770/broadcast/DTNS-2848-Time-Is-Of-The-Obsolescence.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625770/theora/DTNS-2848-Time-Is-Of-The-Obsolescence.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625770/original/DTNS-2848-Time-Is-Of-The-Obsolescence.mp4"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:51.080000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=7389vid",
      "createdTime": "2016-09-07T09:05:59.157531Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.744395Z",
      "uploadedTime": "2016-09-07T09:06:05.832798Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625770/theora/DTNS-2848-Time-Is-Of-The-Obsolescence.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625770/large_thumb/DTNS-2848-Time-Is-Of-The-Obsolescence.jpg"
    },
    {
      "id": 625698,
      "name": "Daily Tech News Show 21. July 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625698/theora/DTNS20160721.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625698/broadcast/DTNS20160721.dv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625698/small_thumb/DTNS20160721.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625698/original/DTNS20160721.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625698/large_thumb/DTNS20160721.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:50.390000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=7010vid",
      "createdTime": "2016-07-21T22:03:59.291866Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.846263Z",
      "uploadedTime": "2016-07-21T22:04:03.735353Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625698/theora/DTNS20160721.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625698/large_thumb/DTNS20160721.jpg"
    },
    {
      "id": 624435,
      "name": "Kåre Johnsen",
      "header": "CKMS TVs, möte i Charlottenberg, Pannekakehuset",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624435/theora/orig_89cbbb22ea2443ffb2581ab760e2a63f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624435/original/orig_89cbbb22ea2443ffb2581ab760e2a63f.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624435/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624435/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624435/broadcast/5542_14a905efc7634c8588e800eaadddabbd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624435/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dan@ckms.tv",
      "organization": {
        "id": 9,
        "name": "Charisma kultur och media senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1952,
        "editorName": "Dan Sverre Nordstrand",
        "editorEmail": "dan@ckms.tv",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:58:50.160000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.ckms.tv",
      "createdTime": "2011-04-27T15:22:39.187000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.523777Z",
      "uploadedTime": "2011-04-27T15:22:39.187000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624435/theora/orig_89cbbb22ea2443ffb2581ab760e2a63f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624435/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 627541,
      "name": "Profeten Daniel og framtiden",
      "header": "Nyttige og interessante opplysninger om framtiden",
      "description": "Nyttige og interessante opplysninger om framtiden",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627541/theora/Profeten Daniel og framtiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627541/broadcast/Profeten Daniel og framtiden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627541/large_thumb/Profeten Daniel og framtiden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627541/original/Profeten Daniel og framtiden.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:49.733333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-20T07:51:05.568747Z",
      "updatedTime": "2022-08-20T08:19:57.075121Z",
      "uploadedTime": "2022-08-20T07:52:15.754276Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627541/theora/Profeten Daniel og framtiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627541/large_thumb/Profeten Daniel og framtiden.jpg"
    },
    {
      "id": 625611,
      "name": "Daily Tech News Show 03. June 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625611/small_thumb/DTNS-2776-Fadell-Leaves-The-Nest.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625611/large_thumb/DTNS-2776-Fadell-Leaves-The-Nest.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625611/original/DTNS-2776-Fadell-Leaves-The-Nest.mp4",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625611/theora/DTNS-2776-Fadell-Leaves-The-Nest.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625611/broadcast/DTNS-2776-Fadell-Leaves-The-Nest.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:46.070000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=6542vid",
      "createdTime": "2016-06-04T07:53:16.234321Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.982937Z",
      "uploadedTime": "2016-06-04T08:40:19.411659Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625611/theora/DTNS-2776-Fadell-Leaves-The-Nest.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625611/large_thumb/DTNS-2776-Fadell-Leaves-The-Nest.jpg"
    },
    {
      "id": 627149,
      "name": "Jehovas barn",
      "header": "Full oversikt over Sems ætt",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/theora/Jehovas barn (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/broadcast/Jehovas barn (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/large_thumb/Jehovas barn (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/original/Jehovas barn (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:45.733333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-10T08:19:17.805062Z",
      "updatedTime": "2022-02-10T08:49:29.828457Z",
      "uploadedTime": "2022-02-10T08:21:23.747484Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/theora/Jehovas barn (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/large_thumb/Jehovas barn (1).jpg"
    },
    {
      "id": 622552,
      "name": "Godt Perspektiv prog 2",
      "header": "I dette programmet møter du TX-Vikings,Liv Lerberg forteller om at hun hadde problemer med å si nei til venner, så vanskelig var det at hun begynte å miste seg selv.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622552/theora/1283_9cf4dcb7f4594d6e9701014a2e8e08c7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622552/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622552/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622552/broadcast/orig_d0adee8e9f1e4b07babb616bb00a85a8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622552/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tv@livets-senter.no",
      "organization": {
        "id": 100,
        "name": "Livets Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1078,
        "editorName": "Snorre Bjerkestrand Løvstad",
        "editorEmail": "tv@livets-senter.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:58:44.720000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T21:23:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.565660Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T21:23:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622552/theora/1283_9cf4dcb7f4594d6e9701014a2e8e08c7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622552/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 627848,
      "name": "Hvem, hva og hvor er Jehova og Jesus",
      "header": "Nyttig lærdom varer livet ut",
      "description": "Nyttig lærdom varer livet ut",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627848/theora/Hvem, hvor og hva er navnet_ (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627848/broadcast/Hvem, hvor og hva er navnet_ (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627848/large_thumb/Hvem, hvor og hva er navnet_ (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627848/original/Hvem, hvor og hva er navnet_ (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:35.300000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-02-05T09:06:37.649820Z",
      "updatedTime": "2024-02-05T09:34:46.132455Z",
      "uploadedTime": "2024-02-05T09:06:53.712068Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627848/theora/Hvem, hvor og hva er navnet_ (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627848/large_thumb/Hvem, hvor og hva er navnet_ (1).jpg"
    },
    {
      "id": 625585,
      "name": "Daily Tech News Show 18. May 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625585/original/DTNS20160518.mp4",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625585/broadcast/DTNS20160518.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625585/large_thumb/DTNS20160518.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625585/small_thumb/DTNS20160518.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625585/theora/DTNS20160518.ogv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:33.410000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=6437vid",
      "createdTime": "2016-05-23T23:26:49.908728Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.042529Z",
      "uploadedTime": "2016-05-24T00:13:02.995147Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625585/theora/DTNS20160518.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625585/large_thumb/DTNS20160518.jpg"
    },
    {
      "id": 625775,
      "name": "Daily Tech News Show 07. September 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625775/theora/DTNS20160907.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625775/broadcast/DTNS20160907.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625775/original/DTNS20160907.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625775/large_thumb/DTNS20160907.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625775/small_thumb/DTNS20160907.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:31.250000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=7426vid",
      "createdTime": "2016-09-26T09:16:50.755072Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.737510Z",
      "uploadedTime": "2016-09-26T09:17:05.401150Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625775/theora/DTNS20160907.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625775/large_thumb/DTNS20160907.jpg"
    },
    {
      "id": 625762,
      "name": "Daily Tech News Show 23. August 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625762/broadcast/DTNS20160823.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625762/theora/DTNS20160823.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625762/original/DTNS20160823.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625762/small_thumb/DTNS20160823.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625762/large_thumb/DTNS20160823.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:25.820000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=7269vid",
      "createdTime": "2016-08-25T10:34:51.312994Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.755556Z",
      "uploadedTime": "2016-08-25T10:34:57.992574Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625762/theora/DTNS20160823.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625762/large_thumb/DTNS20160823.jpg"
    },
    {
      "id": 625847,
      "name": "Daily Tech News Show 18. November 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625847/theora/DTNS20161118.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625847/broadcast/DTNS20161118.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625847/large_thumb/DTNS20161118.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625847/original/DTNS20161118.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625847/small_thumb/DTNS20161118.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:24.080000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=8045vid",
      "createdTime": "2016-12-19T12:40:24.110380Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.630252Z",
      "uploadedTime": "2016-12-19T12:40:28.668708Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625847/theora/DTNS20161118.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625847/large_thumb/DTNS20161118.jpg"
    },
    {
      "id": 625970,
      "name": "Trustworthy computers",
      "header": "Jonas Smedegaard presents Trustworthy computers. Buying a new laptop, phone or other computer is not easy. Many computers can run Linux nowadays, but depending on your needs fewer of them work well, if security is one of your concerns then options available to you surprisingly shrink to almost zero.\r\n\r\nThe talk will highlight some security issues and advice on what to look for in computers - laptops, phones and small home servers - for those of us concerned about privacy and want full control over our computing environments.\r\n\r\nJonas Smedegaard is a freelance systems administrator and developer with a special interest in ethically designed computers and software. Jonas is a long time Debian developer involved with several Blends including FreedomBox and DebianParl where ethical aspects of hardware and software is crucial. Since mid 2017 Jonas has been hired by Purism to help develop the Debian-based PureOS shipped with their line of Librem laptops and a future Librem phone.\r\n\r\nNUUG talk from 2018-01-09.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625970/theora/20180109-trustworthy-frikanalen.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625970/small_thumb/20180109-trustworthy-frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625970/broadcast/20180109-trustworthy-frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625970/large_thumb/20180109-trustworthy-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:22.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://www.nuug.no/aktiviteter/20180109-trustworthy/",
      "createdTime": "2018-01-13T11:53:31.549830Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.529023Z",
      "uploadedTime": "2018-01-13T11:55:27.396632Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625970/theora/20180109-trustworthy-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625970/large_thumb/20180109-trustworthy-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 626032,
      "name": "Trustworthy computers",
      "header": "Jonas Smedegaard, Debian developer and PureOS developer, talks about backdoors in computers, and explains how some laptops, servers, and phones minimize such risks. He brings a Purism Librem13 laptop and a few other gadgets.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626032/theora/20180109-trustworthy.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626032/broadcast/20180109-trustworthy.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626032/large_thumb/20180109-trustworthy.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626032/original/20180109-trustworthy.webm"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:17.080000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://www.nuug.no/aktiviteter/20180109-trustworthy/",
      "createdTime": "2018-06-24T12:01:46.903106Z",
      "updatedTime": "2018-11-26T16:24:08.378149Z",
      "uploadedTime": "2018-06-24T11:06:32.984183Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626032/theora/20180109-trustworthy.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626032/large_thumb/20180109-trustworthy.jpg"
    },
    {
      "id": 625687,
      "name": "Daily Tech News Show 20. July 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625687/broadcast/DTNS20160720.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625687/theora/DTNS20160720.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625687/original/DTNS20160720.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625687/large_thumb/DTNS20160720.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625687/small_thumb/DTNS20160720.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:16.070000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=7000vid",
      "createdTime": "2016-07-21T07:14:51.826990Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.861628Z",
      "uploadedTime": "2016-07-21T07:15:01.874577Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625687/theora/DTNS20160720.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625687/large_thumb/DTNS20160720.jpg"
    },
    {
      "id": 627482,
      "name": "Gud, Jehova, Jesus og Den Hellige Ånd",
      "header": "De er forskjellige forteller bibelen",
      "description": "De er forskjellige forteller bibelen",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/theora/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/broadcast/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/original/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/large_thumb/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:14.733333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-04T06:25:21.552117Z",
      "updatedTime": "2022-06-04T06:54:40.215899Z",
      "uploadedTime": "2022-06-04T06:26:59.934552Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/theora/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/large_thumb/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.jpg"
    },
    {
      "id": 625843,
      "name": "Daily Tech News Show 14. November 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625843/broadcast/DTNS20161114.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625843/theora/DTNS20161114.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625843/large_thumb/DTNS20161114.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625843/original/DTNS20161114.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625843/small_thumb/DTNS20161114.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:10.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=8007vid",
      "createdTime": "2016-12-15T05:55:04.980324Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.636074Z",
      "uploadedTime": "2016-12-15T05:55:18.171538Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625843/theora/DTNS20161114.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625843/large_thumb/DTNS20161114.jpg"
    },
    {
      "id": 625654,
      "name": "Daily Tech News Show 29. June 2016",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625654/broadcast/DTNS20160629.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625654/theora/DTNS20160629.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625654/small_thumb/DTNS20160629.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625654/original/DTNS20160629.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625654/large_thumb/DTNS20160629.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:00.880000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.dailytechnewsshow.com/?p=6788vid",
      "createdTime": "2016-06-30T09:45:38.355312Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:26.916264Z",
      "uploadedTime": "2016-06-30T09:45:44.366911Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625654/theora/DTNS20160629.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625654/large_thumb/DTNS20160629.jpg"
    },
    {
      "id": 622627,
      "name": "Østfoldkirken 14.06.09 U 27",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/theora/2988_3778f19fb150486983c327b01d268398.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/original/orig_ab8d5e50d1154556835d3a9e95b0f55e.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/broadcast/2988_72cf9e598a434dae874e725a3ce03ebd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:57:58",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.lundeandersen.com",
      "createdTime": "2009-06-09T16:03:29.537000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.469548Z",
      "uploadedTime": "2009-06-09T16:03:29.537000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/theora/2988_3778f19fb150486983c327b01d268398.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622627/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626096,
      "name": "FSCONS 2017 - Lightning Talks 2",
      "header": "Lightning talks from Day 2 of FSCONS 2017. \r\n\r\nRecorded by NUUG for FSCONS.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626096/theora/fscons17_-_332_-__-_simula_-_201711051600_-_lightning_talks_2.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626096/broadcast/fscons17_-_332_-__-_simula_-_201711051600_-_lightning_talks_2.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626096/large_thumb/fscons17_-_332_-__-_simula_-_201711051600_-_lightning_talks_2.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626096/original/fscons17_-_332_-__-_simula_-_201711051600_-_lightning_talks_2.webm"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:57.140000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/fscons17_-_332_-__-_simula_-_201711051600_-_lightning_talks_2",
      "createdTime": "2018-12-11T00:01:28.911939Z",
      "updatedTime": "2018-12-11T10:58:56.809068Z",
      "uploadedTime": "2018-12-11T00:27:53.462636Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626096/theora/fscons17_-_332_-__-_simula_-_201711051600_-_lightning_talks_2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626096/large_thumb/fscons17_-_332_-__-_simula_-_201711051600_-_lightning_talks_2.jpg"
    },
    {
      "id": 626094,
      "name": "FSCONS 2017 - Keynote: TBA - Linda Sandvik",
      "header": "Linda Sandvik's keynote at FSCONS 2017\r\n\r\nRecorded by NUUG for FSCONS.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626094/theora/fscons17_-_316_-_en_-_simula_-_201711051400_-_keynote_tba_-_linda_sandvik.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626094/broadcast/fscons17_-_316_-_en_-_simula_-_201711051400_-_keynote_tba_-_linda_sandvik.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626094/original/fscons17_-_316_-_en_-_simula_-_201711051400_-_keynote_tba_-_linda_sandvik.webm",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626094/large_thumb/fscons17_-_316_-_en_-_simula_-_201711051400_-_keynote_tba_-_linda_sandvik.jpg"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:55.640000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/fscons17_-_316_-_en_-_simula_-_201711051400_-_keynote_tba_-_linda_sandvik",
      "createdTime": "2018-12-10T22:29:44.476848Z",
      "updatedTime": "2018-12-13T18:45:27.343788Z",
      "uploadedTime": "2018-12-10T22:58:44.922597Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626094/theora/fscons17_-_316_-_en_-_simula_-_201711051400_-_keynote_tba_-_linda_sandvik.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626094/large_thumb/fscons17_-_316_-_en_-_simula_-_201711051400_-_keynote_tba_-_linda_sandvik.jpg"
    },
    {
      "id": 626800,
      "name": "Kams land",
      "header": "Abrahams nye land",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/theora/Kams land.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/broadcast/Kams land.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/original/Kams land.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/large_thumb/Kams land.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:52.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-12T04:41:37.835377Z",
      "updatedTime": "2021-05-12T05:41:32.509525Z",
      "uploadedTime": "2021-05-12T05:41:32.145589Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/theora/Kams land.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626800/large_thumb/Kams land.jpg"
    },
    {
      "id": 626795,
      "name": "Kams land",
      "header": "Bibelhistorien vi aldri glemmer",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/theora/Kams land.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/broadcast/Kams land.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/large_thumb/Kams land.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/original/Kams land.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:52.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-05-10T05:30:16.280402Z",
      "updatedTime": "2021-08-07T19:06:51.129972Z",
      "uploadedTime": "2021-08-07T18:39:40.571448Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/theora/Kams land.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626795/large_thumb/Kams land.jpg"
    }
  ]
}