List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&limit=50&ordering=ref_url&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=50&ordering=ref_url&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 627889,
      "name": "Norden fra fredssone til krigssone",
      "header": "",
      "description": "\"Hva betyr endring av det sikkerhetspolitiske landskapet i Norden med NATO-utvidelser, økte militære aktiviteter og opprettelsen av flere amerikanske militære base-områder i nordiske land. Denne filmen vil belyse noen sikkerhetspolitiske forhold i Norges nærområder, i Norden og i Arktis i lys av de nye forholdene. Vi vil se nærmere på aktiviteter og konsekvenser knyttet til krigsfare, økt spenning og fare ved atomvåpen. Filmen er utgitt av \"Stopp NATO\" med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet via Norges Fredsråd\"",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/theora/Norden-krigssone.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/broadcast/Norden-krigssone.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/original/Norden-krigssone.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/large_thumb/Norden-krigssone.jpg"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:19:16.640000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-06-23T08:48:36.192080Z",
      "updatedTime": "2024-06-23T09:04:20.518003Z",
      "uploadedTime": "2024-06-23T08:52:23.086379Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/theora/Norden-krigssone.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/large_thumb/Norden-krigssone.jpg"
    },
    {
      "id": 626224,
      "name": "Home Assistant - Øyvind Rasmussen",
      "header": "Øyvind Rasmussen presenterer",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626224/theora/20191112-homeassistant.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626224/broadcast/20191112-homeassistant.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626224/large_thumb/20191112-homeassistant.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626224/original/20191112-homeassistant.mp4"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:06:07.940000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2019-12-11T12:03:01.419406Z",
      "updatedTime": "2019-12-11T13:20:11.791179Z",
      "uploadedTime": "2019-12-11T12:22:57.189930Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626224/theora/20191112-homeassistant.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626224/large_thumb/20191112-homeassistant.jpg"
    },
    {
      "id": 625406,
      "name": "Empo TV - 14.08.28",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/theora/Empo-140828.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/large_thumb/Empo-140828.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/small_thumb/Empo-140828.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/broadcast/Empo-140828.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:46.360000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:29Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:32:39.971426Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:31Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/theora/Empo-140828.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/large_thumb/Empo-140828.jpg"
    },
    {
      "id": 626312,
      "name": "Shofar Tempeldagen i Jerusalem",
      "header": "Bladet Evangelisten\r\nProgram 22",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626312/theora/Shofar Tempeldagen i Jerusalem program 21.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626312/broadcast/Shofar Tempeldagen i Jerusalem program 21.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626312/large_thumb/Shofar Tempeldagen i Jerusalem program 21.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626312/original/Shofar Tempeldagen i Jerusalem program 21.mp4"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:03.120000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-02-03T16:02:53.165705Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:23:31.223972Z",
      "uploadedTime": "2020-02-03T16:17:15.713728Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626312/theora/Shofar Tempeldagen i Jerusalem program 21.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626312/large_thumb/Shofar Tempeldagen i Jerusalem program 21.jpg"
    },
    {
      "id": 626308,
      "name": "Shofar TV 14 Reise til Tel Aviv.mp4",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626308/theora/Shofar TV 14 Reise til Tel Aviv.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626308/broadcast/Shofar TV 14 Reise til Tel Aviv.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626308/original/Shofar TV 14 Reise til Tel Aviv.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626308/large_thumb/Shofar TV 14 Reise til Tel Aviv.jpg"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:33.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-02-03T15:20:33.457599Z",
      "updatedTime": "2020-02-03T15:37:04.255731Z",
      "uploadedTime": "2020-02-03T15:34:09.183277Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626308/theora/Shofar TV 14 Reise til Tel Aviv.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626308/large_thumb/Shofar TV 14 Reise til Tel Aviv.jpg"
    },
    {
      "id": 626303,
      "name": "Shofar Guds lover - Israels lover",
      "header": "Bladet Evangelisten\r\nprogram 25",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626303/theora/Shofar 30 Guds lover - Israels lover.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626303/broadcast/Shofar 30 Guds lover - Israels lover.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626303/large_thumb/Shofar 30 Guds lover - Israels lover.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626303/original/Shofar 30 Guds lover - Israels lover.mp4"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:20.160000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-02-03T14:37:48.415996Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:24:17.507939Z",
      "uploadedTime": "2020-02-03T14:48:31.828017Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626303/theora/Shofar 30 Guds lover - Israels lover.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626303/large_thumb/Shofar 30 Guds lover - Israels lover.jpg"
    },
    {
      "id": 626295,
      "name": "Shofar Herren skal gjøre deg til hovud ikke hale",
      "header": "Bladet Evangelisten\r\nProgram 9",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626295/theora/Shofar 5 Herren skal gjøre deg til hovud ikke hale.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626295/broadcast/Shofar 5 Herren skal gjøre deg til hovud ikke hale.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626295/large_thumb/Shofar 5 Herren skal gjøre deg til hovud ikke hale.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626295/original/Shofar 5 Herren skal gjøre deg til hovud ikke hale.mp4"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:17:06.120000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-02-01T09:35:22.002943Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:25:19.686443Z",
      "uploadedTime": "2020-02-01T09:48:30.688850Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626295/theora/Shofar 5 Herren skal gjøre deg til hovud ikke hale.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626295/large_thumb/Shofar 5 Herren skal gjøre deg til hovud ikke hale.jpg"
    },
    {
      "id": 625421,
      "name": "Empo TV - 15.06.25",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/theora/Empo-150625.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/small_thumb/Empo-150625.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/large_thumb/Empo-150625.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/broadcast/Empo-150625-dv.avi",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/original/Empo-150625.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:15.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-25T12:37:01Z",
      "updatedTime": "2020-08-29T18:52:39.831656Z",
      "uploadedTime": "2015-06-25T12:37:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/theora/Empo-150625.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/large_thumb/Empo-150625.jpg"
    },
    {
      "id": 625509,
      "name": "Empo TV - 16.03.03",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/original/Empo-160303.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/small_thumb/Empo-160303.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/theora/Empo-160303.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/large_thumb/Empo-160303.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/broadcast/Empo-160303-dv.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:33.960000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-03-04T11:21:53Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:16:24.001208Z",
      "uploadedTime": "2016-03-04T11:21:55Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/theora/Empo-160303.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/large_thumb/Empo-160303.jpg"
    },
    {
      "id": 626305,
      "name": "Shofar Mandeltreet",
      "header": "Bladet Evangelisten\r\nProgram 6",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626305/theora/Shofar 31 Mandeltreet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626305/broadcast/Shofar 31 Mandeltreet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626305/large_thumb/Shofar 31 Mandeltreet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626305/original/Shofar 31 Mandeltreet.mp4"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:28.560000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-02-03T14:50:32.427909Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:24:04.156371Z",
      "uploadedTime": "2020-02-03T15:03:44.926933Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626305/theora/Shofar 31 Mandeltreet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626305/large_thumb/Shofar 31 Mandeltreet.jpg"
    },
    {
      "id": 626044,
      "name": "State of the Commons and the Global Open Education Opportunity - Cable Green",
      "header": "Cable Green fra Creative Commons kommer til Oslo for å holde foredrag om \"State of the Commons and the Global Open Education Opportunity\".\r\n\r\nForedraget holdes på engelsk.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626044/theora/20180917-cablegreen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626044/broadcast/20180917-cablegreen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626044/large_thumb/20180917-cablegreen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626044/original/20180917-cablegreen.mp4"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:38:45.480000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-10-10T15:16:44.090870Z",
      "updatedTime": "2018-12-10T11:23:54.706418Z",
      "uploadedTime": "2018-10-10T13:45:27.538152Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626044/theora/20180917-cablegreen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626044/large_thumb/20180917-cablegreen.jpg"
    },
    {
      "id": 625881,
      "name": "High FPS GoPro test",
      "header": "This is merely a test to see how Frikanalen handles high FPS inputs.",
      "description": "",
      "files": {
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625881/original/GOPR0003.MP4"
      },
      "creator": "odin.omdal@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:04.360000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2017-05-08T11:26:00.667676Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:22:08.973211Z",
      "uploadedTime": "2017-05-22T09:21:11.098575Z",
      "ogvUrl": null,
      "largeThumbnailUrl": "/static/default_large_thumbnail.png"
    },
    {
      "id": 622474,
      "name": "Andre (Kun Altibox IPTV)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622474/theora/645_f878681a95de454cab9fde355a47f502.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622474/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622474/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622474/broadcast/orig_vignetter.andre organisasjoner.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622474/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:08",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:45:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:22:23.803006Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:45:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622474/theora/645_f878681a95de454cab9fde355a47f502.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622474/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625405,
      "name": "Empo TV - 14.06.12",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/theora/Empo-140612.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/large_thumb/Empo-140612.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/small_thumb/Empo-140612.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/broadcast/Empo-140612.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:22Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:47.179325Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:23Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/theora/Empo-140612.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/large_thumb/Empo-140612.jpg"
    },
    {
      "id": 625068,
      "name": "Urtehagen TV - Skapelsen",
      "header": "Fortellinger fra koranen for barn, om Noa og små dyr",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625068/theora/6563_1dbedeb93f6b44b6a187f47c774acd77.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625068/original/orig_d3d74c98ba1f404ea571d948c43bba2d.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625068/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625068/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625068/broadcast/6563_16e7b0ba591947978bae758cfc83f730.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625068/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ra663@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 38,
        "name": "Urtehagen",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1074,
        "editorName": "Rawafid Shahad",
        "editorEmail": "ra663@hotmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:06.560000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom",
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-09T12:36:18.610000Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T00:05:48.220208Z",
      "uploadedTime": "2012-11-09T12:36:18.610000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625068/theora/6563_1dbedeb93f6b44b6a187f47c774acd77.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625068/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626299,
      "name": "Shofar Israel i Det Nye Testamentet",
      "header": "Bladet Evangelisten\r\nProgram 8",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626299/theora/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626299/broadcast/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626299/original/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626299/large_thumb/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.jpg"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:23.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-02-01T17:41:46.941972Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:24:45.237027Z",
      "uploadedTime": "2020-02-01T17:56:08.547531Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626299/theora/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626299/large_thumb/Shofar 27 Israel i Det Nye Testamentet.jpg"
    },
    {
      "id": 626099,
      "name": "FSCONS 2017 - Dougald Hine - On the future of hope",
      "header": "Recorded by NUUG for FSCONS.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626099/theora/fscons17_-_310_-_en_-_simula_-_201711051500_-_on_the_future_of_hope_-_dougald_hine.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626099/broadcast/fscons17_-_310_-_en_-_simula_-_201711051500_-_on_the_future_of_hope_-_dougald_hine.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626099/original/fscons17_-_310_-_en_-_simula_-_201711051500_-_on_the_future_of_hope_-_dougald_hine.webm",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626099/large_thumb/fscons17_-_310_-_en_-_simula_-_201711051500_-_on_the_future_of_hope_-_dougald_hine.jpg"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:47:23",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-12-12T22:30:47.657004Z",
      "updatedTime": "2018-12-13T17:40:08.427418Z",
      "uploadedTime": "2018-12-12T22:53:23.992087Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626099/theora/fscons17_-_310_-_en_-_simula_-_201711051500_-_on_the_future_of_hope_-_dougald_hine.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626099/large_thumb/fscons17_-_310_-_en_-_simula_-_201711051500_-_on_the_future_of_hope_-_dougald_hine.jpg"
    },
    {
      "id": 622393,
      "name": "Beredskap (Kun Altibox IPTV)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/theora/644_76f05177328441bca2d7337f2842f833.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/broadcast/orig_vignetter.beredskapsorganisasjoner.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:08",
      "categories": [
        "Beredskap"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:44:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:24:05.703596Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:44:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/theora/644_76f05177328441bca2d7337f2842f833.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626081,
      "name": "Venn av Nøff",
      "header": "Det er høst og tid for Nasse Nøff å komme inn i varmen etter en lang sesong ute i hagen. Søndag 2.november hadde foreningen Venn av Nøff sin årlige innbæring. I tillegg blir det utdeling av NÆ!-prisen. Følg med.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/theora/051218_VAN_RHMW_WEB.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/broadcast/051218_VAN_RHMW_WEB.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/original/051218_VAN_RHMW_WEB.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/large_thumb/051218_VAN_RHMW_WEB.jpg"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:07.840000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-12-05T08:49:19.349533Z",
      "updatedTime": "2018-12-05T08:54:59.219601Z",
      "uploadedTime": "2018-12-05T08:51:49.044608Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/theora/051218_VAN_RHMW_WEB.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/large_thumb/051218_VAN_RHMW_WEB.jpg"
    },
    {
      "id": 626097,
      "name": "FSCONS 2017 - Øyvind Kolås - mmm, microraptor, lua, isthmus",
      "header": "Recorded by NUUG for FSCONS",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626097/theora/fscons17_-_307_-_en_-_smalltalk_-_201711041800_-_mmm_microraptor_lua_isthmus_-_oyvind_kolas.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626097/broadcast/fscons17_-_307_-_en_-_smalltalk_-_201711041800_-_mmm_microraptor_lua_isthmus_-_oyvind_kolas.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626097/original/fscons17_-_307_-_en_-_smalltalk_-_201711041800_-_mmm_microraptor_lua_isthmus_-_oyvind_kolas.webm"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:40:04",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-12-12T19:28:49.295374Z",
      "updatedTime": "2018-12-12T20:28:21.957689Z",
      "uploadedTime": "2018-12-12T19:47:47.483635Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626097/theora/fscons17_-_307_-_en_-_smalltalk_-_201711041800_-_mmm_microraptor_lua_isthmus_-_oyvind_kolas.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "/static/default_large_thumbnail.png"
    },
    {
      "id": 626319,
      "name": "Anne Cath. Vestlys 100-årsjubileum",
      "header": "I år ville forfatteren Anne Cath. Vestly fylt 100 år. Empo var på plass da dagen ble feiret i forfatterens fødeby, nemlig Rena.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626319/theora/200503-Annecath-Frikanalen-RHEDB.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626319/broadcast/200503-Annecath-Frikanalen-RHEDB.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626319/original/200503-Annecath-Frikanalen-RHEDB.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626319/large_thumb/200503-Annecath-Frikanalen-RHEDB.jpg"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:03:02.400000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-03-04T13:03:26.357864Z",
      "updatedTime": "2020-03-04T13:12:56.716215Z",
      "uploadedTime": "2020-03-04T13:18:32.803918Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626319/theora/200503-Annecath-Frikanalen-RHEDB.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626319/large_thumb/200503-Annecath-Frikanalen-RHEDB.jpg"
    },
    {
      "id": 625407,
      "name": "Empo TV - 15.01.08",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/theora/Empo-150108.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/small_thumb/Empo-150108.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/large_thumb/Empo-150108.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/broadcast/Empo-150108.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:37Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:38.084450Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:38Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/theora/Empo-150108.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/large_thumb/Empo-150108.jpg"
    },
    {
      "id": 627885,
      "name": "Til det palestinske folket",
      "header": "Trond Ali gir en støtteerklæring til det palestinske folket",
      "description": "Trond Ali gir en støtteerklæring til det palestinske folket",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627885/theora/2024-06-02 20-08-12.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627885/broadcast/2024-06-02 20-08-12.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627885/original/2024-06-02 20-08-12.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627885/large_thumb/2024-06-02 20-08-12.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:05:26.920000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-06-08T11:14:51.723833Z",
      "updatedTime": "2024-06-17T19:56:54.371412Z",
      "uploadedTime": "2024-06-08T11:17:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627885/theora/2024-06-02 20-08-12.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627885/large_thumb/2024-06-02 20-08-12.jpg"
    },
    {
      "id": 625409,
      "name": "Empo TV - 14.11.27",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625409/large_thumb/Empo-141127.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625409/small_thumb/Empo-141127.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625409/broadcast/Empo-141127.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:02.160000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:41:19Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:00.063891Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:41:26Z",
      "ogvUrl": null,
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625409/large_thumb/Empo-141127.jpg"
    },
    {
      "id": 626302,
      "name": "Shofar Klima og Israel",
      "header": "Bladet Evangelisten\r\nProgram 7",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626302/theora/Shofar 29     Klima og Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626302/broadcast/Shofar 29     Klima og Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626302/original/Shofar 29     Klima og Israel.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626302/large_thumb/Shofar 29     Klima og Israel.jpg"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:16.640000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-02-01T21:50:00.852537Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:24:26.198241Z",
      "uploadedTime": "2020-02-01T22:11:52.235417Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626302/theora/Shofar 29     Klima og Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626302/large_thumb/Shofar 29     Klima og Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 626287,
      "name": "Shofar Herre fri meg for ei leppe som lyg",
      "header": "Bladet Evangelisten\r\nProgram 4",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626287/theora/Shofar TV program 4-7 Herre fri meg for ei leppe som lyg.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626287/broadcast/Shofar TV program 4-7 Herre fri meg for ei leppe som lyg.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626287/original/Shofar TV program 4-7 Herre fri meg for ei leppe som lyg.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626287/large_thumb/Shofar TV program 4-7 Herre fri meg for ei leppe som lyg.jpg"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:08.840000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-01-29T16:47:41.107204Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:26:09.853236Z",
      "uploadedTime": "2020-01-29T17:00:15.290108Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626287/theora/Shofar TV program 4-7 Herre fri meg for ei leppe som lyg.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626287/large_thumb/Shofar TV program 4-7 Herre fri meg for ei leppe som lyg.jpg"
    },
    {
      "id": 626285,
      "name": "Shofar Qumran",
      "header": "Bladet Evangelisten\r\nProgram 5",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626285/theora/Shofar TV program 2 Qumran.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626285/broadcast/Shofar TV program 2 Qumran.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626285/original/Shofar TV program 2 Qumran.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626285/large_thumb/Shofar TV program 2 Qumran.jpg"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:12.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-01-29T16:30:38.775746Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:26:20.255954Z",
      "uploadedTime": "2020-01-29T16:45:18.362039Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626285/theora/Shofar TV program 2 Qumran.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626285/large_thumb/Shofar TV program 2 Qumran.jpg"
    },
    {
      "id": 623753,
      "name": "Informasjon om Frikanalen",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623753/theora/4513_438f7ddc5ca845d496e3ebc54e4a6eff.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623753/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623753/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623753/broadcast/4513_970ea53b487142bca349ec9455f9b9f8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623753/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erik@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:01:26.240000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-07-22T10:24:15Z",
      "updatedTime": "2019-06-19T11:05:28.218253Z",
      "uploadedTime": "2010-07-22T10:24:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623753/theora/4513_438f7ddc5ca845d496e3ebc54e4a6eff.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623753/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622472,
      "name": "Minoriteter (Kun Altibox IPTV)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622472/theora/641_1e660bc8289944cc9096deccd29f7164.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622472/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622472/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622472/broadcast/orig_vignetter.minoritetsorganisasjoner.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622472/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:08",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:41:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:23:17.611834Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:41:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622472/theora/641_1e660bc8289944cc9096deccd29f7164.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622472/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626300,
      "name": "Shofar 28 Hanukka festen.mp4",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626300/theora/Shofar 28 Hanukka festen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626300/broadcast/Shofar 28 Hanukka festen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626300/original/Shofar 28 Hanukka festen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626300/large_thumb/Shofar 28 Hanukka festen.jpg"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-02-01T21:26:55.292427Z",
      "updatedTime": "2020-02-01T21:51:45.414097Z",
      "uploadedTime": "2020-02-01T21:48:55.934565Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626300/theora/Shofar 28 Hanukka festen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626300/large_thumb/Shofar 28 Hanukka festen.jpg"
    },
    {
      "id": 627887,
      "name": "Diesen i samtale med Mearsheimer",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627887/theora/Diesen_Mearsheimer.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627887/broadcast/Diesen_Mearsheimer.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627887/large_thumb/Diesen_Mearsheimer.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627887/original/Diesen_Mearsheimer.mp4"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:35:36.860000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-06-17T11:54:49.063837Z",
      "updatedTime": "2024-06-17T19:38:27.056086Z",
      "uploadedTime": "2024-06-17T12:55:33Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627887/theora/Diesen_Mearsheimer.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627887/large_thumb/Diesen_Mearsheimer.jpg"
    },
    {
      "id": 623868,
      "name": "Serat del 4",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623868/theora/4640_da43ef8fc16846c7b3f97b46c9bcd463.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623868/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623868/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623868/broadcast/4640_4cd24002fa3f458cbb9314dce72b1ea4.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623868/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "77khalid@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 7,
        "name": "islam Ahmadiyya",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1087,
        "editorName": "Khalid Mehmood",
        "editorEmail": "77khalid@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:30:14.960000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-08-23T10:40:09.600000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.267112Z",
      "uploadedTime": "2010-08-23T10:40:09.600000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623868/theora/4640_da43ef8fc16846c7b3f97b46c9bcd463.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623868/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626033,
      "name": "Thomas Sødring - Noark 5v4 som fri programvare",
      "header": "Prosjektet nikita-noark5-kjerne er i sitt andre år med utvikling og vi har kommet et godt stykke på veien i arbeidet med å realisere en Noark 5-kjerne som fri programvare.\r\nNoark 5v4 eller tjenestegrensesnittet som det heter er fortsatt under utvikling. Vi har utviklet nikita-noark5-kjerne i henhold til Noark 5v4 og ønsker å dele våre erfaringer med implementasjon og tolkning av Noark 5v4 standarden.\r\nVi vil gi en overordnet beskrivelse av teknologivalgene våre og forklare hva som ligger i HATEOAS-begrepet. Noark 5v4 bruker OData som en standard for søk og vi tar også en gjennomgang hvordan det brukes.\r\nDeretter åpner vi for en diskusjon om hvilken innovasjonspotensial det ligger i en Noark 5-kjerne som fri programvare og hva som skjer hvis arkivering blir gratis.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626033/theora/20180508-nikita.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626033/broadcast/20180508-nikita.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626033/original/20180508-nikita.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626033/large_thumb/20180508-nikita.jpg"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:16:50",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-06-24T12:05:13.383283Z",
      "updatedTime": "2018-12-10T11:24:52.086249Z",
      "uploadedTime": "2018-06-24T14:06:53.520574Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626033/theora/20180508-nikita.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626033/large_thumb/20180508-nikita.jpg"
    },
    {
      "id": 626317,
      "name": "Torsdagsinnslag 6. februar: Spor3",
      "header": "Etter kommunesammenslåingen av Ski og Oppegård til Nordre Follo kommune, ble Rådhuset og de fleste innbyggertjenestene, som f.eks. servicetorg og NAV-kontor lagt til Ski. Det skaper utfordringer for rullestolbrukere på Kolbotn som ønsker å ta toget til Ski.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626317/theora/200206-Spor3-Frikanalen-TK_MASTER.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626317/broadcast/200206-Spor3-Frikanalen-TK_MASTER.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626317/original/200206-Spor3-Frikanalen-TK_MASTER.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626317/large_thumb/200206-Spor3-Frikanalen-TK_MASTER.jpg"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:02:14.240000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-02-06T09:50:49.332428Z",
      "updatedTime": "2020-02-06T11:09:34.629842Z",
      "uploadedTime": "2020-02-06T09:59:20.707478Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626317/theora/200206-Spor3-Frikanalen-TK_MASTER.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626317/large_thumb/200206-Spor3-Frikanalen-TK_MASTER.jpg"
    },
    {
      "id": 626291,
      "name": "En sang i uka",
      "header": "I dagens torsdagsinnslag møter vi Andreas Gregersen som har satt seg et stort mål for året: han skal nemlig lage en sang hver eneste uke i 2020. Vi besøkte ham i det han skulle lage sang for uke 4. Tittelen på sangen ble Empo Tv.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626291/theora/203101-Gregersen-RH.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626291/broadcast/203101-Gregersen-RH.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626291/original/203101-Gregersen-RH.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626291/large_thumb/203101-Gregersen-RH.jpg"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:03:16.840000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-01-31T11:59:49.796550Z",
      "updatedTime": "2020-01-31T12:22:22.783168Z",
      "uploadedTime": "2020-01-31T12:22:37.210012Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626291/theora/203101-Gregersen-RH.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626291/large_thumb/203101-Gregersen-RH.jpg"
    },
    {
      "id": 626184,
      "name": "Annerledes av Margrete",
      "header": "Margrete (33) har skrevet og framført et dikt om å leve med en funksjonshemming. Selv har hun asperger-syndrom.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626184/theora/Annerledes av Margrete.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626184/broadcast/Annerledes av Margrete.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626184/large_thumb/Annerledes av Margrete.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626184/original/Annerledes av Margrete.mp4"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:01:43.200000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2019-08-28T10:57:38.767268Z",
      "updatedTime": "2019-08-28T10:59:30.584413Z",
      "uploadedTime": "2019-08-28T10:58:27.792757Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626184/theora/Annerledes av Margrete.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626184/large_thumb/Annerledes av Margrete.jpg"
    },
    {
      "id": 626098,
      "name": "FSCONS 2017 - Maria Xynou - Collect evidence of Internet Censorship",
      "header": "Since 2012, the Open Observatory of Network Interference (OONI) project has been invesnsorship around the world. OONI's network measurement software has shed light on many scary, yet interein how information controls are being deployed. From Deep Packet Inspection (DPI) technology being used to block media websites during heavy political protests, to country-wide internet blackouts during elections and other events.\r\n\r\nThis talk will highlight some of the most striking internet censorship\r\nevents that have been detected by OONI over the last years, and will\r\ninclude a discussion of their relation and relevance to social and\r\npolitical events. This talk will also explain how you can take action to\r\nuncover evidence of internet censorship in your country and beyond.\r\n\r\nRecorded by NUUG for FSCONS.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626098/theora/fscons17_-_309_-_en_-_simula_-_201711041800_-_collect_evidence_of_internet_censorship_-_maria_xynou.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626098/broadcast/fscons17_-_309_-_en_-_simula_-_201711041800_-_collect_evidence_of_internet_censorship_-_maria_xynou.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626098/large_thumb/fscons17_-_309_-_en_-_simula_-_201711041800_-_collect_evidence_of_internet_censorship_-_maria_xynou.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626098/original/fscons17_-_309_-_en_-_simula_-_201711041800_-_collect_evidence_of_internet_censorship_-_maria_xynou.webm"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:07:17.140000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-12-12T19:51:47.103830Z",
      "updatedTime": "2018-12-12T22:32:48.267221Z",
      "uploadedTime": "2018-12-12T20:28:33.157774Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626098/theora/fscons17_-_309_-_en_-_simula_-_201711041800_-_collect_evidence_of_internet_censorship_-_maria_xynou.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626098/large_thumb/fscons17_-_309_-_en_-_simula_-_201711041800_-_collect_evidence_of_internet_censorship_-_maria_xynou.jpg"
    },
    {
      "id": 626288,
      "name": "Shofar Purim",
      "header": "Program 10\r\nBladet Evangelisten",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626288/theora/Shofar TV program 10.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626288/broadcast/Shofar TV program 10.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626288/large_thumb/Shofar TV program 10.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626288/original/Shofar TV program 10.mp4"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:17.040000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-01-29T21:39:09.715589Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:25:58.313818Z",
      "uploadedTime": "2020-01-29T21:53:11.175799Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626288/theora/Shofar TV program 10.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626288/large_thumb/Shofar TV program 10.jpg"
    },
    {
      "id": 625514,
      "name": "Empo TV - 16.03.10",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/broadcast/Empo-160310-dv.avi",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/original/Empo-160310.avi",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/theora/Empo-160310.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/small_thumb/Empo-160310.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/large_thumb/Empo-160310.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:16.040000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-03-11T18:19:05Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:16:13.903754Z",
      "uploadedTime": "2016-03-11T18:19:07Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/theora/Empo-160310.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/large_thumb/Empo-160310.jpg"
    },
    {
      "id": 626292,
      "name": "Shofar 6 dager i Juni 1967",
      "header": "Bladet Evangelisten\r\nProgram 23",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626292/theora/6 dager i Juni 1967.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626292/broadcast/6 dager i Juni 1967.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626292/original/6 dager i Juni 1967.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626292/large_thumb/6 dager i Juni 1967.jpg"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:59.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-02-01T08:57:16.152437Z",
      "updatedTime": "2020-08-31T20:25:36.832677Z",
      "uploadedTime": "2020-02-01T09:12:03.999607Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626292/theora/6 dager i Juni 1967.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626292/large_thumb/6 dager i Juni 1967.jpg"
    },
    {
      "id": 626064,
      "name": "gopro.mp4 test 2",
      "header": "aoeu",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/theora/gopro.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/broadcast/gopro.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/original/gopro.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/large_thumb/gopro.jpg"
      },
      "creator": "odin.omdal@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:04.360000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-11-18T14:08:35.936544Z",
      "updatedTime": "2018-11-18T14:10:56.657250Z",
      "uploadedTime": "2018-11-18T14:09:56.758541Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/theora/gopro.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/large_thumb/gopro.jpg"
    },
    {
      "id": 623922,
      "name": "Test av ny Theora",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/theora/4750_68e162e0d91746d6ab896267e245345a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/broadcast/4750_35509d1ad1e341d880b66302c5a68243.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "rune@never.no",
      "organization": {
        "id": 99,
        "name": "never.no (test/dev-konto #1)",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1048,
        "editorName": "Rune Bjerke",
        "editorEmail": "rune@never.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:05",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-09-14T12:02:49.807000Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:26:01.799935Z",
      "uploadedTime": "2010-09-14T12:02:49.807000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/theora/4750_68e162e0d91746d6ab896267e245345a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626293,
      "name": "Shofar Jerusalem byen med mange navn",
      "header": "Program 11\r\nBladet Evangelisten",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626293/theora/Shofar TV program 22 Jerusalem byen med mange navn.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626293/broadcast/Shofar TV program 22 Jerusalem byen med mange navn.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626293/original/Shofar TV program 22 Jerusalem byen med mange navn.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626293/large_thumb/Shofar TV program 22 Jerusalem byen med mange navn.jpg"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:39.880000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-02-01T09:16:20.392704Z",
      "updatedTime": "2020-03-15T12:14:14.084309Z",
      "uploadedTime": "2020-02-01T09:30:50.568188Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626293/theora/Shofar TV program 22 Jerusalem byen med mange navn.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626293/large_thumb/Shofar TV program 22 Jerusalem byen med mange navn.jpg"
    },
    {
      "id": 625875,
      "name": "Gjest i stolen: Kjetil Andre Aamodt",
      "header": "Hvordan var det å ha sin egen far som trener? Var det noen du frykta ekstra mye i karrieren din? Hvilken farge har egentlig eggeplomma? Dette, og mye mer, får du svar på i dagens sending. Programleder Mats Sollid treffer skilegenden og tv-personligheten Kjetil Andre Aamodt.",
      "description": "",
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/broadcast/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/theora/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/small_thumb/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/large_thumb/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/original/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.mov"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:56.840000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2017-04-11T10:48:33.724027Z",
      "updatedTime": "2018-12-05T09:06:36.542518Z",
      "uploadedTime": "2017-04-11T10:51:33Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/theora/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/large_thumb/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.jpg"
    },
    {
      "id": 625533,
      "name": "Empo TV - 16.04.21",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/broadcast/Empo-160421.avi",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/theora/Empo-160421.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/large_thumb/Empo-160421.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/small_thumb/Empo-160421.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/original/Empo-160421.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:53.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-04-22T12:27:14.352352Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:28.593991Z",
      "uploadedTime": "2016-04-22T12:29:04.257595Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/theora/Empo-160421.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/large_thumb/Empo-160421.jpg"
    },
    {
      "id": 625236,
      "name": "Empo TV - del 166",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/theora/Empo-140130.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/small_thumb/Empo-140130.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/large_thumb/Empo-140130.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/broadcast/Empo-140130.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00.040000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-01-30T09:10:42Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:29:50.049758Z",
      "uploadedTime": "2014-01-30T09:10:43Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/theora/Empo-140130.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/large_thumb/Empo-140130.jpg"
    },
    {
      "id": 625410,
      "name": "Empo TV - 15.01.22",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/theora/Empo-150122.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/large_thumb/Empo-150122.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/small_thumb/Empo-150122.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/broadcast/Empo-150122.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:09.320000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:41:09Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:17:44.851619Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:41:10Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/theora/Empo-150122.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/large_thumb/Empo-150122.jpg"
    },
    {
      "id": 626092,
      "name": "FSCONS 2017 - Conference Opening",
      "header": "Kacper Why and Thomas Gramstad introduce the FSCONS 2017 conference. \r\n\r\nRecorded by NUUG for FSCONS.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626092/theora/fscons17_-_306_-_en_-_simula_-_201711041100_-_welcome_-_kacper_why_-_thomas_gramstad.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626092/broadcast/fscons17_-_306_-_en_-_simula_-_201711041100_-_welcome_-_kacper_why_-_thomas_gramstad.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626092/original/fscons17_-_306_-_en_-_simula_-_201711041100_-_welcome_-_kacper_why_-_thomas_gramstad.webm",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626092/large_thumb/fscons17_-_306_-_en_-_simula_-_201711041100_-_welcome_-_kacper_why_-_thomas_gramstad.jpg"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:52.180000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-12-10T22:23:47.738890Z",
      "updatedTime": "2018-12-13T18:44:54.659852Z",
      "uploadedTime": "2018-12-10T22:28:46.022617Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626092/theora/fscons17_-_306_-_en_-_simula_-_201711041100_-_welcome_-_kacper_why_-_thomas_gramstad.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626092/large_thumb/fscons17_-_306_-_en_-_simula_-_201711041100_-_welcome_-_kacper_why_-_thomas_gramstad.jpg"
    },
    {
      "id": 626296,
      "name": "Shofar 23 Basunhøytiden.mp4",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626296/theora/Shofar 23 Basunhøytiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626296/broadcast/Shofar 23 Basunhøytiden.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626296/original/Shofar 23 Basunhøytiden.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626296/large_thumb/Shofar 23 Basunhøytiden.jpg"
      },
      "creator": "kurt@evangelisten.no",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:20.520000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-02-01T09:49:40.528803Z",
      "updatedTime": "2020-02-01T11:55:30.558327Z",
      "uploadedTime": "2020-02-01T10:04:24.076066Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626296/theora/Shofar 23 Basunhøytiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626296/large_thumb/Shofar 23 Basunhøytiden.jpg"
    },
    {
      "id": 626130,
      "name": "Rune test",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626130/theora/Popsenteret.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626130/broadcast/Popsenteret.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626130/original/Popsenteret.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626130/large_thumb/Popsenteret.jpg"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:03:09.840000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2019-01-28T10:51:00.251654Z",
      "updatedTime": "2019-01-28T13:30:02.295998Z",
      "uploadedTime": "2019-01-28T13:28:24Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626130/theora/Popsenteret.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626130/large_thumb/Popsenteret.jpg"
    }
  ]
}