List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&limit=50&ordering=-updated_time&page=72
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3379,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=50&ordering=-updated_time&page=72",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 622292,
      "name": "Medieinsp. - Bibel",
      "header": "Bibelen som vaksinasjon",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622292/theora/2268_4ab3ac752abd40ef949e3d5441ea5079.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622292/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622292/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622292/broadcast/orig_ad4e6c16558740cbbe1bc76cf614ea32.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622292/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "gmn@fom.no",
      "organization": {
        "id": 93,
        "name": "Ungdom & Medier",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 1112,
        "editorName": "Geir Magnus Nyborg",
        "editorEmail": "gmn@fom.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:22.320000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T13:48:00Z",
      "updatedTime": "2024-07-25T08:03:00.220861Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T13:48:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622292/theora/2268_4ab3ac752abd40ef949e3d5441ea5079.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622292/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 627889,
      "name": "Norden fra fredssone til krigssone",
      "header": "",
      "description": "\"Hva betyr endring av det sikkerhetspolitiske landskapet i Norden med NATO-utvidelser, økte militære aktiviteter og opprettelsen av flere amerikanske militære base-områder i nordiske land. Denne filmen vil belyse noen sikkerhetspolitiske forhold i Norges nærområder, i Norden og i Arktis i lys av de nye forholdene. Vi vil se nærmere på aktiviteter og konsekvenser knyttet til krigsfare, økt spenning og fare ved atomvåpen. Filmen er utgitt av \"Stopp NATO\" med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet via Norges Fredsråd\"",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/theora/Norden-krigssone.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/broadcast/Norden-krigssone.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/original/Norden-krigssone.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/large_thumb/Norden-krigssone.jpg"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:19:16.640000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-06-23T08:48:36.192080Z",
      "updatedTime": "2024-06-23T09:04:20.518003Z",
      "uploadedTime": "2024-06-23T08:52:23.086379Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/theora/Norden-krigssone.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627889/large_thumb/Norden-krigssone.jpg"
    },
    {
      "id": 627885,
      "name": "Til det palestinske folket",
      "header": "Trond Ali gir en støtteerklæring til det palestinske folket",
      "description": "Trond Ali gir en støtteerklæring til det palestinske folket",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627885/theora/2024-06-02 20-08-12.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627885/broadcast/2024-06-02 20-08-12.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627885/original/2024-06-02 20-08-12.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627885/large_thumb/2024-06-02 20-08-12.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:05:26.920000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-06-08T11:14:51.723833Z",
      "updatedTime": "2024-06-17T19:56:54.371412Z",
      "uploadedTime": "2024-06-08T11:17:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627885/theora/2024-06-02 20-08-12.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627885/large_thumb/2024-06-02 20-08-12.jpg"
    },
    {
      "id": 627887,
      "name": "Diesen i samtale med Mearsheimer",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627887/theora/Diesen_Mearsheimer.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627887/broadcast/Diesen_Mearsheimer.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627887/large_thumb/Diesen_Mearsheimer.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627887/original/Diesen_Mearsheimer.mp4"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:35:36.860000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-06-17T11:54:49.063837Z",
      "updatedTime": "2024-06-17T19:38:27.056086Z",
      "uploadedTime": "2024-06-17T12:55:33Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627887/theora/Diesen_Mearsheimer.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627887/large_thumb/Diesen_Mearsheimer.jpg"
    },
    {
      "id": 627882,
      "name": "Shofar - Israel under beleiring",
      "header": "",
      "description": "14.april skjedde det et stort under. Med rakettregn over Israel\nfra Iran, ble 99% av alle missiler skutt ned. Det er et stort Guds under\nat det Israelske luftvært system kunne gjøre dette. I tillegg er det\nkrig mot Hamas, Hisbolla og Fatha. Gud verner sitt folk.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627882/theora/Shofar 224 Israel under beleiring.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627882/broadcast/Shofar 224 Israel under beleiring.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627882/large_thumb/Shofar 224 Israel under beleiring.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627882/original/Shofar 224 Israel under beleiring.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:19:28.860000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-06-05T21:23:19.044183Z",
      "updatedTime": "2024-06-05T22:25:18.836295Z",
      "uploadedTime": "2024-06-05T22:05:01.697561Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627882/theora/Shofar 224 Israel under beleiring.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627882/large_thumb/Shofar 224 Israel under beleiring.jpg"
    },
    {
      "id": 627880,
      "name": "Shofar - Nytt land i Midtøsten",
      "header": "",
      "description": "Europa og flere land går for å annerkjenne en Palestins stat i\nMidtøsten. På nytt skal Israel bytte bort landområder for fred. Her blir\ntema Jerusalem. Det er omtalt både som en løftesten og en tumleskål. Her\nfår også Norge på ny en utfordring.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627880/theora/Shofar 223 Nytt land i Midt�sten.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627880/broadcast/Shofar 223 Nytt land i Midt�sten.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627880/large_thumb/Shofar 223 Nytt land i Midt�sten.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627880/original/Shofar 223 Nytt land i Midt�sten.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:41.660000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-05-29T21:18:04.786789Z",
      "updatedTime": "2024-05-29T21:59:40.198661Z",
      "uploadedTime": "2024-05-29T21:34:44.143110Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627880/theora/Shofar 223 Nytt land i Midt�sten.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627880/large_thumb/Shofar 223 Nytt land i Midt�sten.jpg"
    },
    {
      "id": 627879,
      "name": "Shofar - Perserfyrsten Kyros",
      "header": "",
      "description": "Herren forteller til sitt folk, Israel, at de kommer til å bli\nborført til Babel. Perserfyrsten Kyros er den som forløser Israel etter\n70. Kyros er omtalt blant profetene 150 før han blir født. Gud er\nsuveren.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627879/theora/Shofar 222 Perserfyrsten Kyros.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627879/broadcast/Shofar 222 Perserfyrsten Kyros.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627879/original/Shofar 222 Perserfyrsten Kyros.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627879/large_thumb/Shofar 222 Perserfyrsten Kyros.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:54.780000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-05-22T21:21:39.615677Z",
      "updatedTime": "2024-05-22T22:00:04.973621Z",
      "uploadedTime": "2024-05-22T21:34:22.102750Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627879/theora/Shofar 222 Perserfyrsten Kyros.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627879/large_thumb/Shofar 222 Perserfyrsten Kyros.jpg"
    },
    {
      "id": 626733,
      "name": "Om koronavaksine",
      "header": "Trond Ali og Ola snakker om vaksine. Opptaket er gjort 5. mars som var før AstraZeneca-vaksinen ble et tema",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/theora/tronAliOmVaksine.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/broadcast/tronAliOmVaksine.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/large_thumb/tronAliOmVaksine.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/original/tronAliOmVaksine.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:51.920000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-19T21:23:49.528526Z",
      "updatedTime": "2024-05-22T13:19:13.332234Z",
      "uploadedTime": "2021-03-20T03:45:52Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/theora/tronAliOmVaksine.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/large_thumb/tronAliOmVaksine.jpg"
    },
    {
      "id": 627878,
      "name": "Shofar - Maidagane 1948",
      "header": "",
      "description": "Israels nasjonalsang synges mange ganger i mai måned i Israel.\nHele måneden er full av Guds mirakel med Israel. Og det er mange saker å\nmerke seg både i forkant og i etterkant av opprettelsen av staten,\n14.mai 1948.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627878/theora/Shofar 221 Maidagane 1948.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627878/broadcast/Shofar 221 Maidagane 1948.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627878/large_thumb/Shofar 221 Maidagane 1948.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627878/original/Shofar 221 Maidagane 1948.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:44.720000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-05-15T23:05:29.655018Z",
      "updatedTime": "2024-05-15T23:49:31.891531Z",
      "uploadedTime": "2024-05-15T23:20:45.516253Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627878/theora/Shofar 221 Maidagane 1948.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627878/large_thumb/Shofar 221 Maidagane 1948.jpg"
    },
    {
      "id": 627877,
      "name": "NATO 75 år som krigsmaskin. Foredrag fra møte i Litteraturhuset i Oslo 4. april 2024 - del3",
      "header": "NATO 75 år. Fra møte i Litteraturhuset Oslo 4. april 2024",
      "description": "4. april 1949 ble NATO opprettet. Vi får glansbilder i media, men NATOs historie er ikke akkurat en historie med forsvar for frihet og demokrati. Eva Jonsson, leder i Nej til NATO Sverige, innleder med tittel: «Sveriges nye virkelighet»",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627877/theora/StoppNATO-Eva-4-4-24.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627877/broadcast/StoppNATO-Eva-4-4-24.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627877/original/StoppNATO-Eva-4-4-24.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627877/large_thumb/StoppNATO-Eva-4-4-24.jpg"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:53.960000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-05-15T09:39:09.615040Z",
      "updatedTime": "2024-05-15T09:47:17.548630Z",
      "uploadedTime": "2024-05-15T09:39:55.402704Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627877/theora/StoppNATO-Eva-4-4-24.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627877/large_thumb/StoppNATO-Eva-4-4-24.jpg"
    },
    {
      "id": 627876,
      "name": "Stand up med Nils Sivertsen",
      "header": "Uten forberedelse får Nils Sivertsen i oppgave å intervjue Mosse Jørgensen og Terje Reite",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627876/theora/StandUpNilsSivertsen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627876/broadcast/StandUpNilsSivertsen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627876/original/StandUpNilsSivertsen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627876/large_thumb/StandUpNilsSivertsen.jpg"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:17:05.280000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-05-10T10:13:43.074913Z",
      "updatedTime": "2024-05-10T10:31:48.786565Z",
      "uploadedTime": "2024-05-10T10:23:48.410992Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627876/theora/StandUpNilsSivertsen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627876/large_thumb/StandUpNilsSivertsen.jpg"
    },
    {
      "id": 627873,
      "name": "NATO 75 år som krigsmaskin. Foredrag fra møte i Litteraturhuset i Oslo 4- april 2024 - del2",
      "header": "Stopp NATO",
      "description": "4. april 1949 ble NATO opprettet. Vi får glansbilder i media, men NATOs historie er ikke akkurat en historie med forsvar for frihet og demokrati. NATO-lands støtte til Israel er godt forankret i en formell «partnerskaps»-avtale sammen med tonnevis av penger og våpen fra USA og allierte i årevis. Kjell Stephansen fra Palestinakomiteen innleder med tittel: «Israel, NATO og norske våpen».",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627873/theora/StoppNATO-Kjell-4-4-24.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627873/broadcast/StoppNATO-Kjell-4-4-24.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627873/large_thumb/StoppNATO-Kjell-4-4-24.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627873/original/StoppNATO-Kjell-4-4-24.mov"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:18.880000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-04-30T13:49:25.681988Z",
      "updatedTime": "2024-04-30T14:01:47.353565Z",
      "uploadedTime": "2024-04-30T13:50:13.830783Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627873/theora/StoppNATO-Kjell-4-4-24.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627873/large_thumb/StoppNATO-Kjell-4-4-24.jpg"
    },
    {
      "id": 627872,
      "name": "NATO 75 år som krigsmaskin. Foredrag fra møte i Litteraturhuset i Oslo 4- april 2024 - del1",
      "header": "Stopp NATO",
      "description": "4. april 1949 ble NATO opprettet. Vi får glansbilder i media, men NATOs historie er ikke akkurat en historie med forsvar for frihet og demokrati. Bli med på et historisk tilbakeblikk. Hva er NATOs rolle i dag, og hva betyr det at hele Norden nå er med i NATO. Kristine Mollø-Christensen, nestleder i Stopp NATO, innleder med tittel «NATO – historie og framtid – hva kan vi forvente?»",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627872/theora/StoppNATO-Kristine4-4-24.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627872/broadcast/StoppNATO-Kristine4-4-24.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627872/large_thumb/StoppNATO-Kristine4-4-24.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627872/original/StoppNATO-Kristine4-4-24.mov"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:31:00.280000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-04-29T07:39:18.671526Z",
      "updatedTime": "2024-04-29T07:55:33.592590Z",
      "uploadedTime": "2024-04-29T07:40:30.909014Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627872/theora/StoppNATO-Kristine4-4-24.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627872/large_thumb/StoppNATO-Kristine4-4-24.jpg"
    },
    {
      "id": 627871,
      "name": "Shofar - Herren kommer i høytiden",
      "header": "",
      "description": "Denne uken holder Israel usyredes høytid. Dette er Herrens\nhøytid. Brødet betydning blir markert. Når Herrens høytider blir holdt,\ner det alltid et Herrens komme. Dette er Herrens ordning og de fastsatte\ntider. Til ettertanke og lærdom.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627871/theora/Shofar 218 Herren kommer i h�ytiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627871/broadcast/Shofar 218 Herren kommer i h�ytiden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627871/large_thumb/Shofar 218 Herren kommer i h�ytiden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627871/original/Shofar 218 Herren kommer i h�ytiden.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:27:05.360000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-04-25T22:39:42.999415Z",
      "updatedTime": "2024-04-26T00:09:24.877912Z",
      "uploadedTime": "2024-04-25T23:41:25.412402Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627871/theora/Shofar 218 Herren kommer i h�ytiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627871/large_thumb/Shofar 218 Herren kommer i h�ytiden.jpg"
    },
    {
      "id": 627870,
      "name": "Shofar - Nå er det påske i Israel",
      "header": "",
      "description": "Denne uken holder jødene påske. Det skjer fra den 14. Nisan. Det\ner påske for Herren. Jødene minnes deres utgang fra Egypt. Forbildene er\nmange på Guds lam, og frigjøring for hele menneskeslekten.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627870/theora/Shofar 217 N� er det p�ske i Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627870/broadcast/Shofar 217 N� er det p�ske i Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627870/original/Shofar 217 N� er det p�ske i Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627870/large_thumb/Shofar 217 N� er det p�ske i Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:49.820000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-04-18T15:43:27.248036Z",
      "updatedTime": "2024-04-18T16:26:26.068002Z",
      "uploadedTime": "2024-04-18T16:00:41.271340Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627870/theora/Shofar 217 N� er det p�ske i Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627870/large_thumb/Shofar 217 N� er det p�ske i Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627869,
      "name": "Trond Alis kvarter - I natt sov barna i Gaza",
      "header": "",
      "description": "Iran har gjort det; takk til Iran for det. Israels folkemord har pågått - og pågår.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627869/theora/2024-04-15 17-38-37.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627869/broadcast/2024-04-15 17-38-37.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627869/large_thumb/2024-04-15 17-38-37.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627869/original/2024-04-15 17-38-37.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:05:40.040000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-04-15T15:53:04.199786Z",
      "updatedTime": "2024-04-15T15:56:03.289247Z",
      "uploadedTime": "2024-04-15T15:53:27.258689Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627869/theora/2024-04-15 17-38-37.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627869/large_thumb/2024-04-15 17-38-37.jpg"
    },
    {
      "id": 627868,
      "name": "Trond Alis kvarter - Sammen demonstrerer vi for Palestina",
      "header": "Palestina demonstrasjonen i Oslo",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627868/theora/2024-04-12 17-47-36.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627868/broadcast/2024-04-12 17-47-36.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627868/original/2024-04-12 17-47-36.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627868/large_thumb/2024-04-12 17-47-36.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:23.080000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-04-12T16:15:04.222772Z",
      "updatedTime": "2024-04-12T16:26:22.984211Z",
      "uploadedTime": "2024-04-12T16:16:21.092842Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627868/theora/2024-04-12 17-47-36.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627868/large_thumb/2024-04-12 17-47-36.jpg"
    },
    {
      "id": 627867,
      "name": "Shofar - Israel og Emmausvandrerne",
      "header": "",
      "description": "Jesus kom sammen med to vandrere fra Jerusalem til Emmaus. Den\nene heter Kleopas. Samtalen er om påsken i Jerusalem. Det er underlig at\nde ikke kjende igjen Jesus. Han går sammen med dem, de taler sammen, men\nser ikke at det er Jesus. Slik er det også med Israel i dag. Men øynene\nskal åpnes!",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627867/theora/Shofar 216 Israel og Emmausvandrerne.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627867/broadcast/Shofar 216 Israel og Emmausvandrerne.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627867/original/Shofar 216 Israel og Emmausvandrerne.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627867/large_thumb/Shofar 216 Israel og Emmausvandrerne.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:53.360000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-04-11T23:33:36.832781Z",
      "updatedTime": "2024-04-12T00:20:05.236951Z",
      "uploadedTime": "2024-04-11T23:54:12.219205Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627867/theora/Shofar 216 Israel og Emmausvandrerne.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627867/large_thumb/Shofar 216 Israel og Emmausvandrerne.jpg"
    },
    {
      "id": 627866,
      "name": "Shofar - Herren taler ved Bileam",
      "header": "",
      "description": "Vi møter Bileam og Herren som legger sine ord i hans munn. Her\nfår vi vite Guds tale om Israel. Et velsignet folk. Alene i\nverdenssamfunnet, men likevel ikke alene. Gud er med, og har overblikket\nog vise seg herlig både blant sitt folk og nasjoner.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627866/theora/Shofar 215 Herren taler ved Bileam.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627866/broadcast/Shofar 215 Herren taler ved Bileam.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627866/large_thumb/Shofar 215 Herren taler ved Bileam.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627866/original/Shofar 215 Herren taler ved Bileam.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:20.460000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-04-07T02:28:31.451798Z",
      "updatedTime": "2024-04-07T03:01:44.682790Z",
      "uploadedTime": "2024-04-07T02:35:32.663742Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627866/theora/Shofar 215 Herren taler ved Bileam.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627866/large_thumb/Shofar 215 Herren taler ved Bileam.jpg"
    },
    {
      "id": 627864,
      "name": "Shofar - Frelsesdramatikken i Jerusalem",
      "header": "",
      "description": "I påsken i Jerusalem skrives det en frelseshistorie. I det\njødiske folket stiger Guds sønn inn i mennskeslekta, for å være vår\nstedfortreder for synden og dommens straff. Det er et troverdig\nfrelsesdokument, - det var for deg.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627864/theora/Shofar 213 Frelsesdramatikken i Jerusalem.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627864/broadcast/Shofar 213 Frelsesdramatikken i Jerusalem.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627864/original/Shofar 213 Frelsesdramatikken i Jerusalem.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627864/large_thumb/Shofar 213 Frelsesdramatikken i Jerusalem.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:33.540000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-03-20T02:27:09.854718Z",
      "updatedTime": "2024-03-20T02:59:16.821713Z",
      "uploadedTime": "2024-03-20T02:33:55.626430Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627864/theora/Shofar 213 Frelsesdramatikken i Jerusalem.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627864/large_thumb/Shofar 213 Frelsesdramatikken i Jerusalem.jpg"
    },
    {
      "id": 627863,
      "name": "Shofar - Purim i Israel",
      "header": "",
      "description": "Mars måned feires Purim i Israel. Merkeringen har sammenheng med\nbegivenhetene i det persiske rike, og står omtalt i Esters bok. Purim\nhandler om at Israels Gud er folkets vokter, og ingen av de våpen som\nblir rettet mot Israel eller jødene skal ha fremgang.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627863/theora/Shofar 212 Purim i Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627863/broadcast/Shofar 212 Purim i Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627863/large_thumb/Shofar 212 Purim i Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627863/original/Shofar 212 Purim i Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:02.380000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-03-14T12:32:39.114483Z",
      "updatedTime": "2024-03-14T13:05:25.338322Z",
      "uploadedTime": "2024-03-14T12:39:29.930253Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627863/theora/Shofar 212 Purim i Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627863/large_thumb/Shofar 212 Purim i Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627862,
      "name": "Shofar - Det bitre blir til fred",
      "header": "",
      "description": "Fortellingen om Rut i Bibelen har vi Boas som er løsningsmann, og\nløser inn eiendommene til Noomi i Betlehem, men bruden han velger er\nRut. Dette er forbilder på Guds plan med jødene og med heidningefolkene.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627862/theora/Shofar 211 Det bitre blir til fred.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627862/broadcast/Shofar 211 Det bitre blir til fred.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627862/large_thumb/Shofar 211 Det bitre blir til fred.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627862/original/Shofar 211 Det bitre blir til fred.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:36.120000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-03-08T09:24:07.373107Z",
      "updatedTime": "2024-03-08T09:57:57.529042Z",
      "uploadedTime": "2024-03-08T09:31:27.587423Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627862/theora/Shofar 211 Det bitre blir til fred.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627862/large_thumb/Shofar 211 Det bitre blir til fred.jpg"
    },
    {
      "id": 627861,
      "name": "Shofar - Bygghøsten er vårtegn i Israel",
      "header": "",
      "description": "Fortellingen om Rut har mange rike forbilder på Guds store\nfrelse. Gud har en plan både for jøden Noomi og Moabit kvinnen Rut. Det\ner tiden for bygghøsten da Rut kommer til Betlehem. Bygg er brødet og\ndet er førstegrøden.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627861/theora/Shofar 210 Byggh�sten er v�rtegn i Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627861/broadcast/Shofar 210 Byggh�sten er v�rtegn i Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627861/large_thumb/Shofar 210 Byggh�sten er v�rtegn i Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627861/original/Shofar 210 Byggh�sten er v�rtegn i Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:36.740000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-02-29T14:31:00.874029Z",
      "updatedTime": "2024-02-29T15:09:03.421245Z",
      "uploadedTime": "2024-02-29T14:42:41.704152Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627861/theora/Shofar 210 Byggh�sten er v�rtegn i Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627861/large_thumb/Shofar 210 Byggh�sten er v�rtegn i Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627858,
      "name": "Guds vilje med menneskene",
      "header": "Er det slik det er, ja...",
      "description": "Er det slik det er, ja....",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627858/theora/Guds vilje med menneskene.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627858/broadcast/Guds vilje med menneskene.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627858/large_thumb/Guds vilje med menneskene.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627858/original/Guds vilje med menneskene.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:39:55.500000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-02-24T09:49:27.363713Z",
      "updatedTime": "2024-02-24T10:08:32.473314Z",
      "uploadedTime": "2024-02-24T09:49:38.822592Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627858/theora/Guds vilje med menneskene.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627858/large_thumb/Guds vilje med menneskene.jpg"
    },
    {
      "id": 627857,
      "name": "Shofar - En rød kvige i Israel",
      "header": "",
      "description": "Det blir fortalt i Bibelen at en rød kvige skal brennes på\nOljeberget. Det var for å rense seg et tempel og et presteskap. Dette er\nomtalt både i det gamle og det nye testamentet. Det gjelder evangeliet\nog det profetiske ordet.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627857/theora/Shofar 209 En r�d kvige i Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627857/broadcast/Shofar 209 En r�d kvige i Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627857/large_thumb/Shofar 209 En r�d kvige i Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627857/original/Shofar 209 En r�d kvige i Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:12.520000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-02-22T23:03:16.622660Z",
      "updatedTime": "2024-02-22T23:42:41.633381Z",
      "uploadedTime": "2024-02-22T23:16:45.365991Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627857/theora/Shofar 209 En r�d kvige i Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627857/large_thumb/Shofar 209 En r�d kvige i Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627856,
      "name": "Hva er sannheten?",
      "header": "Viktig program",
      "description": "Viktig program",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627856/theora/Hva er sannheten_ (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627856/broadcast/Hva er sannheten_ (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627856/large_thumb/Hva er sannheten_ (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627856/original/Hva er sannheten_ (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:42:48.900000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-02-21T12:09:01.963514Z",
      "updatedTime": "2024-02-21T12:29:30.073186Z",
      "uploadedTime": "2024-02-21T12:09:15.702640Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627856/theora/Hva er sannheten_ (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627856/large_thumb/Hva er sannheten_ (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627855,
      "name": "Shofar - Oljeberget ved Jerusalem",
      "header": "",
      "description": "Oljeberget er en sentral fjell øst for Jerusalem. Her er det \nviktige historiske og framtidige begivenheter. Stedet er sentralt i den \npolitiske sammenheng, men Israels Gud har hånd om sine løfter.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627855/theora/Shofar 208 Oljeberget ved Jerusalem.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627855/broadcast/Shofar 208 Oljeberget ved Jerusalem.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627855/original/Shofar 208 Oljeberget ved Jerusalem.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627855/large_thumb/Shofar 208 Oljeberget ved Jerusalem.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:28.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-02-15T12:50:10.841231Z",
      "updatedTime": "2024-02-15T13:23:56.729849Z",
      "uploadedTime": "2024-02-15T12:57:33.069013Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627855/theora/Shofar 208 Oljeberget ved Jerusalem.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627855/large_thumb/Shofar 208 Oljeberget ved Jerusalem.jpg"
    },
    {
      "id": 627854,
      "name": "Gnotisk frelse og mye mere",
      "header": "Oversikten er viktig",
      "description": "Oversikten er viktig",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627854/theora/Gnotisk frelse og mye mer....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627854/broadcast/Gnotisk frelse og mye mer....dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627854/large_thumb/Gnotisk frelse og mye mer....jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627854/original/Gnotisk frelse og mye mer....mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:11.433333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-02-07T10:32:55.717190Z",
      "updatedTime": "2024-02-07T10:57:31.738759Z",
      "uploadedTime": "2024-02-07T10:33:10.643529Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627854/theora/Gnotisk frelse og mye mer....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627854/large_thumb/Gnotisk frelse og mye mer....jpg"
    },
    {
      "id": 627852,
      "name": "Guds hensikter",
      "header": "Nyttig lærdom i dagens situasjon",
      "description": "Nyttig lærdom i dagens situasjon",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627852/theora/Guds hensikter... (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627852/broadcast/Guds hensikter... (1).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627852/original/Guds hensikter... (1).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627852/large_thumb/Guds hensikter... (1).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:40:30.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-02-06T09:27:21.368857Z",
      "updatedTime": "2024-02-06T10:04:15.150947Z",
      "uploadedTime": "2024-02-06T09:45:10.520292Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627852/theora/Guds hensikter... (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627852/large_thumb/Guds hensikter... (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627851,
      "name": "Gud og Israel",
      "header": "Nyttig og vite",
      "description": "Nyttig og vite",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627851/theora/Gud og Israel (2).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627851/broadcast/Gud og Israel (2).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627851/original/Gud og Israel (2).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627851/large_thumb/Gud og Israel (2).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:42:23.366667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-02-06T09:24:22.972168Z",
      "updatedTime": "2024-02-06T09:45:09.571392Z",
      "uploadedTime": "2024-02-06T09:24:36.291686Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627851/theora/Gud og Israel (2).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627851/large_thumb/Gud og Israel (2).jpg"
    },
    {
      "id": 627849,
      "name": "Den nikenske trosbekjennelse",
      "header": "Her beskrives hele troen vår",
      "description": "Her beskrives hele troen vær",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627849/theora/Den nikenske trosbekjennelse.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627849/broadcast/Den nikenske trosbekjennelse.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627849/original/Den nikenske trosbekjennelse.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627849/large_thumb/Den nikenske trosbekjennelse.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:35:49.366667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-02-05T09:09:32.582011Z",
      "updatedTime": "2024-02-05T09:51:45.847772Z",
      "uploadedTime": "2024-02-05T09:34:47.759400Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627849/theora/Den nikenske trosbekjennelse.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627849/large_thumb/Den nikenske trosbekjennelse.jpg"
    },
    {
      "id": 627848,
      "name": "Hvem, hva og hvor er Jehova og Jesus",
      "header": "Nyttig lærdom varer livet ut",
      "description": "Nyttig lærdom varer livet ut",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627848/theora/Hvem, hvor og hva er navnet_ (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627848/broadcast/Hvem, hvor og hva er navnet_ (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627848/large_thumb/Hvem, hvor og hva er navnet_ (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627848/original/Hvem, hvor og hva er navnet_ (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:35.300000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-02-05T09:06:37.649820Z",
      "updatedTime": "2024-02-05T09:34:46.132455Z",
      "uploadedTime": "2024-02-05T09:06:53.712068Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627848/theora/Hvem, hvor og hva er navnet_ (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627848/large_thumb/Hvem, hvor og hva er navnet_ (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627847,
      "name": "Shofar - Farao glemte Josef",
      "header": "Program nr 206 fra bladet evangelisten",
      "description": "I Egypts historie er det en storhets tid og en verdensbegivenhet\nav det skjeldne. Det gjelder Josef som gav verden brød. Hvordan kunne\nFarao glemme Josef? Parallellene er de samme i dag.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627847/theora/Shofar 206 Farao glemte Josef.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627847/broadcast/Shofar 206 Farao glemte Josef.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627847/large_thumb/Shofar 206 Farao glemte Josef.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627847/original/Shofar 206 Farao glemte Josef.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:22.720000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-02-01T20:50:32.855127Z",
      "updatedTime": "2024-02-01T21:24:28.610480Z",
      "uploadedTime": "2024-02-01T20:59:25.223409Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627847/theora/Shofar 206 Farao glemte Josef.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627847/large_thumb/Shofar 206 Farao glemte Josef.jpg"
    },
    {
      "id": 627846,
      "name": "Shofar - Gud bestemte tiden",
      "header": "",
      "description": "Alle tider er i Herrens hånd. Det er Herren som har skapt tiden\nog holder alt oppe til en orden og en rytme på tider, dager og år.\nGjennom historien er det noen tider som er blitt forandret eller gitt et\nnytt innhold. Det er et tegn i tiden.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627846/theora/Shofar 205 Gud Bestemte tiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627846/broadcast/Shofar 205 Gud Bestemte tiden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627846/large_thumb/Shofar 205 Gud Bestemte tiden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627846/original/Shofar 205 Gud Bestemte tiden.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:50.500000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-01-24T13:35:25.053518Z",
      "updatedTime": "2024-01-24T14:09:14.397396Z",
      "uploadedTime": "2024-01-24T13:42:41.983252Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627846/theora/Shofar 205 Gud Bestemte tiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627846/large_thumb/Shofar 205 Gud Bestemte tiden.jpg"
    },
    {
      "id": 627845,
      "name": "Shofar - Treets dag i Israel",
      "header": "",
      "description": "Hvert år markerer Israel treets dag. Det er 15 Shavat. Da plantes\net tre i landet, slik  Abraham gjorde når han kom til landet. Treets\ndag er med i gjenreisningen av Israel og et vitnesbyrd om Messias komme.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627845/theora/Shofar 204 Treets dag i Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627845/broadcast/Shofar 204 Treets dag i Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627845/original/Shofar 204 Treets dag i Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627845/large_thumb/Shofar 204 Treets dag i Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:12.240000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-01-22T19:48:51.519112Z",
      "updatedTime": "2024-01-22T20:27:38.778934Z",
      "uploadedTime": "2024-01-22T20:01:40.616014Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627845/theora/Shofar 204 Treets dag i Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627845/large_thumb/Shofar 204 Treets dag i Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627844,
      "name": "TAK - Gaza 2",
      "header": "TAK - Gaza 2",
      "description": "TAK - Gaza 2",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627844/theora/TAK - 2.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627844/broadcast/TAK - 2.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627844/large_thumb/TAK - 2.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627844/original/TAK - 2.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:31.750000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn",
        "Samfunn og politikk",
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-01-08T13:02:17.544499Z",
      "updatedTime": "2024-01-08T13:10:13.823388Z",
      "uploadedTime": "2024-01-08T13:05:14.353272Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627844/theora/TAK - 2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627844/large_thumb/TAK - 2.jpg"
    },
    {
      "id": 625335,
      "name": "TED - Ken Robinson: How to escape education's death valley",
      "header": "Sir Ken Robinson outlines 3 principles crucial for the human mind to flourish -- and how current education culture works against them. In a funny, stirring talk he tells us how to get out of the educational \"death valley\" we now face, and how to nurture our youngest generations with a climate of possibility.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625335/large_thumb/SirKenRobinson_2013S.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625335/small_thumb/SirKenRobinson_2013S.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625335/theora/SirKenRobinson_2013S.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625335/original/SirKenRobinson_2013S.mp4",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625335/broadcast/SirKenRobinson_2013S.dv"
      },
      "creator": "peter@bsdly.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:19:11.220000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/SirKenRobinson_2013S",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2023-12-23T22:54:31.136877Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625335/theora/SirKenRobinson_2013S.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625335/large_thumb/SirKenRobinson_2013S.jpg"
    },
    {
      "id": 627840,
      "name": "Calvins lære",
      "header": "Paulus skriver noe om de utvalgte...",
      "description": "Paulus skriver noe om de utvalgte",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/theora/Calvins l�re (1).mp4.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/broadcast/Calvins l�re (1).mp4.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/large_thumb/Calvins l�re (1).mp4.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/original/Calvins l�re (1).mp4.crdownload"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:40:44.266667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-17T09:02:40.384714Z",
      "updatedTime": "2023-12-17T09:30:48.276021Z",
      "uploadedTime": "2023-12-17T09:25:04.676651Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/theora/Calvins l�re (1).mp4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/large_thumb/Calvins l�re (1).mp4.jpg"
    },
    {
      "id": 627839,
      "name": "Jehova er den største i universet",
      "header": "Det står klart og tydelig i bibelen",
      "description": "Det står klart og tydelig i bibelen",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627839/theora/Jehova, er den st�rste i universet (2).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627839/broadcast/Jehova, er den st�rste i universet (2).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627839/large_thumb/Jehova, er den st�rste i universet (2).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627839/original/Jehova, er den st�rste i universet (2).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:54:23.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-17T08:59:36.162564Z",
      "updatedTime": "2023-12-17T09:25:03.777165Z",
      "uploadedTime": "2023-12-17T08:59:53.946296Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627839/theora/Jehova, er den st�rste i universet (2).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627839/large_thumb/Jehova, er den st�rste i universet (2).jpg"
    },
    {
      "id": 627837,
      "name": "Stor, større, størst",
      "header": "Anders Helge Myhren",
      "description": "Skinnet kan bedra,, litt.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627837/theora/Stor, st�rre, st�rst....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627837/broadcast/Stor, st�rre, st�rst....dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627837/large_thumb/Stor, st�rre, st�rst....jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627837/original/Stor, st�rre, st�rst....mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:44.366667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-16T12:16:57.615244Z",
      "updatedTime": "2023-12-16T13:18:03.745519Z",
      "uploadedTime": "2023-12-16T12:53:33.754230Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627837/theora/Stor, st�rre, st�rst....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627837/large_thumb/Stor, st�rre, st�rst....jpg"
    },
    {
      "id": 627836,
      "name": "Stor, større, størst",
      "header": "Anders Helge Myhren",
      "description": "skinnet kan bedra noe...",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627836/theora/Stor, st�rre, st�rst....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627836/broadcast/Stor, st�rre, st�rst....dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627836/large_thumb/Stor, st�rre, st�rst....jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627836/original/Stor, st�rre, st�rst....mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:44.366667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-16T12:13:50.814409Z",
      "updatedTime": "2023-12-16T12:53:32.255352Z",
      "uploadedTime": "2023-12-16T12:29:04.548367Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627836/theora/Stor, st�rre, st�rst....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627836/large_thumb/Stor, st�rre, st�rst....jpg"
    },
    {
      "id": 627835,
      "name": "Guds hensikter",
      "header": "Anders Helge Myhren",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/theora/Guds hensikter....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/broadcast/Guds hensikter....dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/original/Guds hensikter....mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/large_thumb/Guds hensikter....jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:40:30.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-16T12:09:48.149333Z",
      "updatedTime": "2023-12-16T12:29:03.510204Z",
      "uploadedTime": "2023-12-16T12:09:59.626384Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/theora/Guds hensikter....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/large_thumb/Guds hensikter....jpg"
    },
    {
      "id": 627834,
      "name": "\"Grunnleggende IT-sikkerhet med friheten i behold\" med Hans-Petter Fjeld",
      "header": "NUUG",
      "description": "Hans-Petter er en sikkerhetsanalytiker med 10 års erfaring og har vært innom de fleste områdene innad i sikkerhetsfaget. Han jobber i dag for Defendable og spesialiserer seg på hendelseshåndtering.\n\nMeld deg gjerne inn i NUUG: https://nuug.no/innmelding Velkommen!",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627834/theora/Nuug-Foredag 22.07.2023 10.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627834/broadcast/Nuug-Foredag 22.07.2023 10.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627834/original/Nuug-Foredag 22.07.2023 10.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627834/large_thumb/Nuug-Foredag 22.07.2023 10.jpg"
      },
      "creator": "malin.bruland@pm.me",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:14",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-15T17:17:56.592652Z",
      "updatedTime": "2023-12-15T18:06:56.152152Z",
      "uploadedTime": "2023-12-15T17:21:05.041254Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627834/theora/Nuug-Foredag 22.07.2023 10.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627834/large_thumb/Nuug-Foredag 22.07.2023 10.jpg"
    },
    {
      "id": 627833,
      "name": "TAK Gaza",
      "header": "Gaza",
      "description": "Gaza",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627833/theora/TAK - Gaza.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627833/broadcast/TAK - Gaza.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627833/original/TAK - Gaza.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627833/large_thumb/TAK - Gaza.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:11.631632",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-13T07:19:29.661071Z",
      "updatedTime": "2023-12-13T07:25:17.691302Z",
      "uploadedTime": "2023-12-13T07:20:58.158226Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627833/theora/TAK - Gaza.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627833/large_thumb/TAK - Gaza.jpg"
    },
    {
      "id": 627832,
      "name": "Israel før og nå...",
      "header": "Dagsaktuelt stoff",
      "description": "Dagsaktuelt stoff",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627832/theora/Israel f�r og n�....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627832/broadcast/Israel f�r og n�....dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627832/original/Israel f�r og n�....mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627832/large_thumb/Israel f�r og n�....jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:47:18.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-11-30T11:22:32.223673Z",
      "updatedTime": "2023-11-30T11:56:27.265924Z",
      "uploadedTime": "2023-11-30T11:34:23.434705Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627832/theora/Israel f�r og n�....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627832/large_thumb/Israel f�r og n�....jpg"
    },
    {
      "id": 627830,
      "name": "Jubileum -sendingen",
      "header": "En grei oversikt",
      "description": "En grei oversikt",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627830/theora/Jubileum sendingen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627830/broadcast/Jubileum sendingen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627830/large_thumb/Jubileum sendingen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627830/original/Jubileum sendingen.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:36:11.500000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-11-30T11:17:09.732659Z",
      "updatedTime": "2023-11-30T11:34:22.464502Z",
      "uploadedTime": "2023-11-30T11:17:19.995359Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627830/theora/Jubileum sendingen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627830/large_thumb/Jubileum sendingen.jpg"
    },
    {
      "id": 627828,
      "name": "Mangt og meget",
      "header": "Nyttig lærdom",
      "description": "Nyttig lærdom",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627828/theora/Mangt og meget....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627828/broadcast/Mangt og meget....dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627828/original/Mangt og meget....mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627828/large_thumb/Mangt og meget....jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:43:30.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-11-30T08:16:46.977435Z",
      "updatedTime": "2023-11-30T09:15:03.290674Z",
      "uploadedTime": "2023-11-30T08:54:37.482039Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627828/theora/Mangt og meget....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627828/large_thumb/Mangt og meget....jpg"
    },
    {
      "id": 627827,
      "name": "Jødedom eller kristendom",
      "header": "Valget forklarer seg selv...",
      "description": "Valget forklarer seg selv...",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627827/theora/J�dedom eller kristendom_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627827/broadcast/J�dedom eller kristendom_.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627827/large_thumb/J�dedom eller kristendom_.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627827/original/J�dedom eller kristendom_.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:46:17",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-11-30T08:13:31.886502Z",
      "updatedTime": "2023-11-30T08:54:36.761747Z",
      "uploadedTime": "2023-11-30T08:32:50.797886Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627827/theora/J�dedom eller kristendom_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627827/large_thumb/J�dedom eller kristendom_.jpg"
    },
    {
      "id": 627825,
      "name": "Stor, større, størst",
      "header": "Skinnet kan bedra....",
      "description": "Skinnet kan bedra...",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627825/theora/Stor, st�rre, st�rst....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627825/broadcast/Stor, st�rre, st�rst....dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627825/original/Stor, st�rre, st�rst....mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627825/large_thumb/Stor, st�rre, st�rst....jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:44.366667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-11-30T08:07:51.836694Z",
      "updatedTime": "2023-11-30T08:32:49.883255Z",
      "uploadedTime": "2023-11-30T08:08:07.525819Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627825/theora/Stor, st�rre, st�rst....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627825/large_thumb/Stor, st�rre, st�rst....jpg"
    },
    {
      "id": 627824,
      "name": "Krigen i Ukraina",
      "header": "Krigen i Ukraina",
      "description": "Glenn Diesen og Marielle Leraand forklarer krigens grusumheter og fraværet av fredsevnen",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627824/theora/bjelkenOyet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627824/broadcast/bjelkenOyet.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627824/original/bjelkenOyet.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627824/large_thumb/bjelkenOyet.jpg"
      },
      "creator": "skrohn@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 142,
        "name": "Norge ut av NATO",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2232,
        "editorName": "Sonja Krohn",
        "editorEmail": "skrohn@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:19:17.880000",
      "categories": [
        "Beredskap"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-11-24T22:22:54.456595Z",
      "updatedTime": "2023-11-25T07:48:03.526221Z",
      "uploadedTime": "2023-11-24T23:06:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627824/theora/bjelkenOyet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627824/large_thumb/bjelkenOyet.jpg"
    }
  ]
}