List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&limit=50&offset=50&ordering=description&page=72
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3378,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=100&ordering=description&page=72",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&ordering=description&page=72",
  "results": [
    {
      "id": 625244,
      "name": "Empo TV - del 170",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/theora/Empo-140227.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/large_thumb/Empo-140227.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/small_thumb/Empo-140227.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/broadcast/Empo-140227.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:28.960000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-02-27T04:38:38Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:28:03.935252Z",
      "uploadedTime": "2014-02-27T04:38:39Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/theora/Empo-140227.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/large_thumb/Empo-140227.jpg"
    },
    {
      "id": 625240,
      "name": "Empo TV - del 169",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625240/theora/Empo-140220.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625240/small_thumb/Empo-140220.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625240/large_thumb/Empo-140220.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625240/broadcast/Empo-140220.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:59.320000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-02-13T12:31:15Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:28:15.356729Z",
      "uploadedTime": "2014-02-13T12:31:17Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625240/theora/Empo-140220.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625240/large_thumb/Empo-140220.jpg"
    },
    {
      "id": 625237,
      "name": "Empo TV - del 167",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/theora/Empo-140206.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/large_thumb/Empo-140206.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/small_thumb/Empo-140206.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/broadcast/Empo-140206.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:25.400000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-02-06T13:28:18Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:28:37.005789Z",
      "uploadedTime": "2014-02-06T13:28:19Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/theora/Empo-140206.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/large_thumb/Empo-140206.jpg"
    },
    {
      "id": 625407,
      "name": "Empo TV - 15.01.08",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/theora/Empo-150108.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/small_thumb/Empo-150108.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/large_thumb/Empo-150108.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/broadcast/Empo-150108.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:37Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:38.084450Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:38Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/theora/Empo-150108.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625407/large_thumb/Empo-150108.jpg"
    },
    {
      "id": 625204,
      "name": "Arendalsuka 2013 - Boligpolitikk",
      "header": "Del 3 av 3.\n\nFattigfolk utfordret politikerne under Arendalsuka 2013!\n«Fattigfolk versus politikere» var overskrift da Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge konfronterte topp-politikere på torgscenen under Arendalsdagene. Den tredje og siste utspørringen i ettermiddagsola på Arendalstorget handlet om bolig. Torbjørn Røe Isaksen (H) og arbeidsminister Anniken Huitfeldt (Ap) var svarere.\n\nUtspørrerne var Tom Byberg Torstensen fra Sosialt Entreprenørskaps og brobyggerorganisasjonen «KREM» (KREativt og Mangfoldig arbeidsliv). En meget engasjert arbeidsminister tok utfordringen og innrømmet at jobben ikke er gjort for de som lett faller utenfor boligsosiale ordninger.",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625204/large_thumb/3_arendal.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625204/theora/3_arendal.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625204/small_thumb/3_arendal.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625204/broadcast/3_arendal.avi",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625204/original/3_arendal.mov"
      },
      "creator": "erik.bjerke66@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 130,
        "name": "SEtv",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2085,
        "editorName": "Erik Bjerke",
        "editorEmail": "erik.bjerke66@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:10:52",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk",
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-09-07T07:51:01Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.536970Z",
      "uploadedTime": "2013-09-07T07:51:03Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625204/theora/3_arendal.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625204/large_thumb/3_arendal.jpg"
    },
    {
      "id": 625203,
      "name": "Baklengsmarsjen rundt Stortinget 2013",
      "header": "Velferdsalliansen, sammen med Samarbeidsforum mot fattigdom og Frelsesarmeen arrangerte en aksjon foran Stortinget 23 august 2013, hvor menneskeverd og fattigdom var temaet. \n\nAt det i løpet av de siste to årene ikke har skjedd noe på feltet symboliseres best ved at hovedappellen nå ord for ord er den samme som ble brukte for to år siden. Denne gangen ble det ikke dannet en menneskering rundt Stortinget. Ettersom arbeidet for sosial velferd nå går bakover, går også deltagerne baklengs rundt Stortinget. \n\nAppeller: \nPetra Brooks – Frelsesarmen\nJohanna Engen – Velferdsalliansen, VA.\nMimmi Kvisvik –FellesOrgisasjonen, FO.\nErling Borgen – Journalist og filmskaper. \n\nTema:\nHvordan kan vi utvikle nye tjenestemodeller på bakgrunn av erfaringskunnskap fra de med skoene på, være seg fattige og spesielt utsatte grupper eller fagfolk som har daglig omgang med fattigdomspoblematikk i sitt daglige arbeid?",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625203/theora/Baklengsmarsjen 2013 H.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625203/small_thumb/Baklengsmarsjen 2013 H.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625203/large_thumb/Baklengsmarsjen 2013 H.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625203/broadcast/baklengs.avi",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625203/original/Baklengsmarsjen 2013 H.mov"
      },
      "creator": "erik.bjerke66@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 130,
        "name": "SEtv",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2085,
        "editorName": "Erik Bjerke",
        "editorEmail": "erik.bjerke66@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:13:49.680000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk",
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-09-07T07:52:07Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.538326Z",
      "uploadedTime": "2013-09-07T07:52:08Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625203/theora/Baklengsmarsjen 2013 H.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625203/large_thumb/Baklengsmarsjen 2013 H.jpg"
    },
    {
      "id": 625201,
      "name": "Arendalsuka 2013 - Fattigdom i et folkehelseperspektiv",
      "header": "Del 1 av 3.\n\nFattigfolk utfordret politikere under Arendalsuka 2013! \n«Fattigfolk versus politikere» var overskrift da Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge konfronterte topp-politikere på torgscenen under Arendalsdagene.\n\nFørste avdelingen av utspørringen hadde folkehelse som tema. Abid Raja (V), Knut Arild Hareide (KrF) og Per Olaf Lundteigen (Sp) fikk spørsmål fra Lars Aasen fra Leieboerforeningen og Silje Berhus fra Aleneforeldreforeningen.\n\n «Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge» er et nettverk av brukerorganisasjoner og enkeltpersoner som i samarbeid med Batteriet (Kirkens Bymisjon) jobber med å bringe erfaringer og forslag om bekjempelse av fattigdom fram til direkte dialog med myndighetene. Under den politiske festivaluka i Arendal sto flere av deltakerne fram med egne historier og velformulerte spørsmål til topp-politikerne på scenen.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625201/theora/1 SF Arendal 2013 helse H264.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625201/large_thumb/1 SF Arendal 2013 helse H264.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625201/small_thumb/1 SF Arendal 2013 helse H264.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625201/broadcast/1_arendal_helse.avi",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625201/original/1 SF Arendal 2013 helse H264.mov"
      },
      "creator": "erik.bjerke66@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 130,
        "name": "SEtv",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2085,
        "editorName": "Erik Bjerke",
        "editorEmail": "erik.bjerke66@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:13:31.680000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk",
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-09-07T07:50:39Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.541138Z",
      "uploadedTime": "2013-09-07T07:50:40Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625201/theora/1 SF Arendal 2013 helse H264.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625201/large_thumb/1 SF Arendal 2013 helse H264.jpg"
    },
    {
      "id": 625167,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 12",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625167/large_thumb/uke12.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625167/theora/uke12.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625167/small_thumb/uke12.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625167/broadcast/uke12.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:16:05.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-04-06T08:20:55Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.571711Z",
      "uploadedTime": "2013-04-06T08:20:56Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625167/theora/uke12.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625167/large_thumb/uke12.jpg"
    },
    {
      "id": 625183,
      "name": "Empo TV - del 137",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625183/theora/Empo-130530.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625183/large_thumb/Empo-130530.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625183/small_thumb/Empo-130530.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625183/broadcast/Empo-130530.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-05-30T07:22:04Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:35:01.723818Z",
      "uploadedTime": "2013-05-30T07:22:05Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625183/theora/Empo-130530.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625183/large_thumb/Empo-130530.jpg"
    },
    {
      "id": 625184,
      "name": "Empo TV - del 138",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625184/theora/Empo-130606.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625184/large_thumb/Empo-130606.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625184/small_thumb/Empo-130606.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625184/broadcast/Empo-130606.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-06-06T01:34:41Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:35:31.324966Z",
      "uploadedTime": "2013-06-06T01:34:42Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625184/theora/Empo-130606.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625184/large_thumb/Empo-130606.jpg"
    },
    {
      "id": 625176,
      "name": "Empo TV - del 134",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625176/small_thumb/Empo-130509.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625176/theora/Empo-130509.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625176/large_thumb/Empo-130509.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625176/broadcast/Empo-130509.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-05-09T13:24:54Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:36:01.585283Z",
      "uploadedTime": "2013-05-09T13:24:56Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625176/theora/Empo-130509.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625176/large_thumb/Empo-130509.jpg"
    },
    {
      "id": 625170,
      "name": "Empo TV - del 132",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625170/small_thumb/Empo-130425.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625170/theora/Empo-130425.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625170/large_thumb/Empo-130425.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625170/broadcast/Empo-130425.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-04-25T12:03:02Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:36:28.822486Z",
      "uploadedTime": "2013-04-25T12:03:03Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625170/theora/Empo-130425.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625170/large_thumb/Empo-130425.jpg"
    },
    {
      "id": 625396,
      "name": "Empo TV - 14.06.19",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/theora/Empo-140619.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/small_thumb/Empo-140619.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/large_thumb/Empo-140619.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/broadcast/Empo-140619.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:37:47Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:49.456520Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:37:48Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/theora/Empo-140619.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/large_thumb/Empo-140619.jpg"
    },
    {
      "id": 625404,
      "name": "Empo TV - 14.10.16",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/theora/Empo-141016.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/small_thumb/Empo-141016.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/large_thumb/Empo-141016.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/broadcast/Empo-141016.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:30.080000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:16Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:55.587624Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:17Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/theora/Empo-141016.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/large_thumb/Empo-141016.jpg"
    },
    {
      "id": 625246,
      "name": "Empo TV - del 171",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/theora/Empo-140306.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/large_thumb/Empo-140306.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/small_thumb/Empo-140306.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/broadcast/Empo-140306.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:33.720000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-03-05T21:30:20Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:30:03.464999Z",
      "uploadedTime": "2014-03-05T21:30:21Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/theora/Empo-140306.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/large_thumb/Empo-140306.jpg"
    },
    {
      "id": 625421,
      "name": "Empo TV - 15.06.25",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/theora/Empo-150625.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/small_thumb/Empo-150625.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/large_thumb/Empo-150625.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/broadcast/Empo-150625-dv.avi",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/original/Empo-150625.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:15.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-25T12:37:01Z",
      "updatedTime": "2020-08-29T18:52:39.831656Z",
      "uploadedTime": "2015-06-25T12:37:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/theora/Empo-150625.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625421/large_thumb/Empo-150625.jpg"
    },
    {
      "id": 625406,
      "name": "Empo TV - 14.08.28",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/theora/Empo-140828.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/large_thumb/Empo-140828.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/small_thumb/Empo-140828.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/broadcast/Empo-140828.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:46.360000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:29Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:32:39.971426Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:31Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/theora/Empo-140828.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625406/large_thumb/Empo-140828.jpg"
    },
    {
      "id": 625509,
      "name": "Empo TV - 16.03.03",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/original/Empo-160303.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/small_thumb/Empo-160303.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/theora/Empo-160303.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/large_thumb/Empo-160303.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/broadcast/Empo-160303-dv.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:33.960000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-03-04T11:21:53Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:16:24.001208Z",
      "uploadedTime": "2016-03-04T11:21:55Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/theora/Empo-160303.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625509/large_thumb/Empo-160303.jpg"
    },
    {
      "id": 625405,
      "name": "Empo TV - 14.06.12",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/theora/Empo-140612.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/large_thumb/Empo-140612.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/small_thumb/Empo-140612.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/broadcast/Empo-140612.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:22Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:47.179325Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:23Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/theora/Empo-140612.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625405/large_thumb/Empo-140612.jpg"
    },
    {
      "id": 626055,
      "name": "Frikanalen Informasjonsfilm",
      "header": "Info!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/theora/Frikanalen_1_4.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/broadcast/Frikanalen_1_4.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/large_thumb/Frikanalen_1_4.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/original/Frikanalen_1_4.mp4"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:48.090000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-11-10T12:33:26.247865Z",
      "updatedTime": "2019-06-19T11:06:31.897749Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/theora/Frikanalen_1_4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/large_thumb/Frikanalen_1_4.jpg"
    },
    {
      "id": 625452,
      "name": "Eckankar: Graceful Living",
      "header": "Graceful Living",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/theora/Graceful_Living.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/large_thumb/Graceful_Living.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/small_thumb/Graceful_Living.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/broadcast/Graceful_Living.avi"
      },
      "creator": "info@eckankar.no",
      "organization": {
        "id": 131,
        "name": "ECKANKAR Norge",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2094,
        "editorName": "Kjell Aarhus",
        "editorEmail": "info@eckankar.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:15",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-09-14T20:04:47Z",
      "updatedTime": "2020-09-15T21:55:06.383463Z",
      "uploadedTime": "2015-09-14T20:04:49Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/theora/Graceful_Living.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625452/large_thumb/Graceful_Living.jpg"
    },
    {
      "id": 625453,
      "name": "Eckankar: God is Love",
      "header": "God is Love",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/theora/God_Is_Love.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/large_thumb/God_Is_Love.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/small_thumb/God_Is_Love.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/broadcast/God_Is_Love.avi"
      },
      "creator": "info@eckankar.no",
      "organization": {
        "id": 131,
        "name": "ECKANKAR Norge",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2094,
        "editorName": "Kjell Aarhus",
        "editorEmail": "info@eckankar.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:03",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-09-14T20:05:10Z",
      "updatedTime": "2020-09-15T21:54:51.551375Z",
      "uploadedTime": "2015-09-14T20:05:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/theora/God_Is_Love.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625453/large_thumb/God_Is_Love.jpg"
    },
    {
      "id": 625217,
      "name": "Empo TV - del 154",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625217/theora/Empo-131031.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625217/small_thumb/Empo-131031.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625217/large_thumb/Empo-131031.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625217/broadcast/Empo-131031.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:39.920000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-10-31T09:11:37Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:31:02.838930Z",
      "uploadedTime": "2013-10-31T09:11:38Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625217/theora/Empo-131031.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625217/large_thumb/Empo-131031.jpg"
    },
    {
      "id": 625526,
      "name": "TED - Sean Follmer: Shape-shifting tech will change work as we know it",
      "header": "What will the world look like when we move beyond the keyboard and mouse? Interaction designer Sean Follmer is building a future with machines that bring information to life under your fingers as you work with it. In this talk, check out prototypes for a 3D shape-shifting table, a phone that turns into a wristband, a deformable game controller and more that may change the way we live and work.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625526/theora/SeanFollmer_2015X.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625526/large_thumb/SeanFollmer_2015X.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625526/broadcast/SeanFollmer_2015X.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625526/original/SeanFollmer_2015X.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625526/small_thumb/SeanFollmer_2015X.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:09:26.610000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/SeanFollmer_2015X",
      "createdTime": "2016-04-09T19:19:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.134044Z",
      "uploadedTime": "2016-04-09T19:19:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625526/theora/SeanFollmer_2015X.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625526/large_thumb/SeanFollmer_2015X.jpg"
    },
    {
      "id": 625514,
      "name": "Empo TV - 16.03.10",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/broadcast/Empo-160310-dv.avi",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/original/Empo-160310.avi",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/theora/Empo-160310.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/small_thumb/Empo-160310.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/large_thumb/Empo-160310.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:16.040000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-03-11T18:19:05Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:16:13.903754Z",
      "uploadedTime": "2016-03-11T18:19:07Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/theora/Empo-160310.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/large_thumb/Empo-160310.jpg"
    },
    {
      "id": 625513,
      "name": "Software Piracy and Linux Adoptation",
      "header": "The open-source software operating system Linux is a\r\nfree-of-charge substitute to proprietary systems like Microsoft\r\nWindows. By using a cross-country data set, this paper finds evidence\r\nthat increased piracy of proprietary software has a negative impact\r\non adoption of desktop versions of Linux. The interpretation of this\r\nresult is that the availability of pirated versions of Windows, as\r\nwell as pirated applications compatible with Windows and OS-X, lead\r\nto fewer individuals installing a Linux operating system on their\r\ndesktop computers. Thus, in the absence of software piracy, Linux\r\nwould be a more widely used operating system.\r\n\r\nArne Rogde Gramstad er stipendiat ved Økonomisk institutt, UiO. Arnes\r\narbeid er motivert av markeder for digitale produkter og omhandler\r\nbl.a. konkurranse i markeder for programvare, sosiale nettverk og\r\nnettverkseffekter.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625513/theora/20160308-piratkopiering-frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625513/broadcast/20160308-piratkopiering-frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625513/large_thumb/20160308-piratkopiering-frikanalen.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625513/small_thumb/20160308-piratkopiering-frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:05:25.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-03-09T17:59:17Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.145185Z",
      "uploadedTime": "2016-03-09T17:59:19Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625513/theora/20160308-piratkopiering-frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625513/large_thumb/20160308-piratkopiering-frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625510,
      "name": "TED - Jeremy Heimans: What new power looks like",
      "header": "We can see the power of distributed, crowd-sourced business models every day — witness Uber, Kickstarter, Airbnb. But veteran online activist Jeremy Heimans asks: When does that kind of \"new power\" start to work in politics? His surprising answer: Sooner than you think. It’s a bold argument about the future of politics and power; watch and see if you agree.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": "",
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/broadcast/JeremyHeimans_2014S.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/original/JeremyHeimans_2014S.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/large_thumb/JeremyHeimans_2014S.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/theora/JeremyHeimans_2014S.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/small_thumb/JeremyHeimans_2014S.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:12.340000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/JeremyHeimans_2014S",
      "createdTime": "2016-03-06T07:27:49Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.149457Z",
      "uploadedTime": "2016-03-06T07:27:51Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/theora/JeremyHeimans_2014S.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625510/large_thumb/JeremyHeimans_2014S.jpg"
    },
    {
      "id": 625221,
      "name": "Empo TV - del 156",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625221/theora/Empo-131114.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625221/large_thumb/Empo-131114.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625221/small_thumb/Empo-131114.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625221/broadcast/Empo-131114.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:58.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-11-17T10:11:57Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:31:20.603088Z",
      "uploadedTime": "2013-11-17T10:11:59Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625221/theora/Empo-131114.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625221/large_thumb/Empo-131114.jpg"
    },
    {
      "id": 625168,
      "name": "Empo TV - del 130",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/large_thumb/Empo-130411.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/theora/Empo-130411.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/small_thumb/Empo-130411.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/broadcast/Empo-130411.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-04-11T13:34:53Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:36:51.732109Z",
      "uploadedTime": "2013-04-11T13:34:54Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/theora/Empo-130411.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/large_thumb/Empo-130411.jpg"
    },
    {
      "id": 625150,
      "name": "Empo TV - del 125",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625150/theora/Empo-130307.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625150/large_thumb/Empo-130307.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625150/small_thumb/Empo-130307.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625150/broadcast/Empo-130307.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://empo.no",
      "createdTime": "2013-03-07T10:36:41Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:39:02.623129Z",
      "uploadedTime": "2013-03-07T10:36:43Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625150/theora/Empo-130307.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625150/large_thumb/Empo-130307.jpg"
    },
    {
      "id": 625415,
      "name": "Empo TV - 14.09.04",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625415/theora/Empo-140904.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625415/small_thumb/Empo-140904.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625415/large_thumb/Empo-140904.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625415/broadcast/Empo-140904.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:58",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:43:18Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:17:17.076395Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:43:19Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625415/theora/Empo-140904.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625415/large_thumb/Empo-140904.jpg"
    },
    {
      "id": 625413,
      "name": "Empo TV - 14.08.21",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625413/theora/EMPO-140821.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625413/small_thumb/EMPO-140821.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625413/large_thumb/EMPO-140821.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625413/broadcast/EMPO-140821.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:51.240000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:42:58Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:17:28.947536Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:42:59Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625413/theora/EMPO-140821.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625413/large_thumb/EMPO-140821.jpg"
    },
    {
      "id": 625875,
      "name": "Gjest i stolen: Kjetil Andre Aamodt",
      "header": "Hvordan var det å ha sin egen far som trener? Var det noen du frykta ekstra mye i karrieren din? Hvilken farge har egentlig eggeplomma? Dette, og mye mer, får du svar på i dagens sending. Programleder Mats Sollid treffer skilegenden og tv-personligheten Kjetil Andre Aamodt.",
      "description": "",
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/broadcast/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/theora/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/small_thumb/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/large_thumb/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/original/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.mov"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:56.840000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2017-04-11T10:48:33.724027Z",
      "updatedTime": "2018-12-05T09:06:36.542518Z",
      "uploadedTime": "2017-04-11T10:51:33Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/theora/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625875/large_thumb/Empo_Gjest_I_Stolen_KAAMODT.jpg"
    },
    {
      "id": 625505,
      "name": "Empo TV - 25.02.16",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/theora/Empo-160225.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/small_thumb/Empo-160225.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/large_thumb/Empo-160225.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/broadcast/Empo-160225-dv.avi",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/original/Empo-160225.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:17.600000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-02-25T09:58:09Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:16:32.226335Z",
      "uploadedTime": "2016-02-25T09:58:11Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/theora/Empo-160225.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/large_thumb/Empo-160225.jpg"
    },
    {
      "id": 625263,
      "name": "Empo TV - del 163",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625263/theora/Empo-140109.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625263/large_thumb/Empo-140109.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625263/small_thumb/Empo-140109.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625263/broadcast/Empo-140109.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:59.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-05-05T06:36:18Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:27:05.053429Z",
      "uploadedTime": "2014-05-05T06:36:19Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625263/theora/Empo-140109.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625263/large_thumb/Empo-140109.jpg"
    },
    {
      "id": 625264,
      "name": "Empo TV - del 161",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625264/theora/Empo-131219.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625264/large_thumb/Empo-131219.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625264/small_thumb/Empo-131219.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625264/broadcast/Empo-131219.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:37.320000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-05-05T06:39:12Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:26:52.870626Z",
      "uploadedTime": "2014-05-05T06:39:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625264/theora/Empo-131219.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625264/large_thumb/Empo-131219.jpg"
    },
    {
      "id": 625214,
      "name": "Empo TV - del 153",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/theora/Empo-131023.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/small_thumb/Empo-131023.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/large_thumb/Empo-131023.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/broadcast/Empo-131023.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-10-24T13:52:04Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:33:03.486031Z",
      "uploadedTime": "2013-10-24T13:52:05Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/theora/Empo-131023.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625214/large_thumb/Empo-131023.jpg"
    },
    {
      "id": 623110,
      "name": "Silje Strandengen",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/theora/3517_5686ccf30cdb43088db6fedb00a0b18d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/broadcast/3517_924f00db42b54bee9e69816c78750cbf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:05:03.960000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-18T18:10:28Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.212383Z",
      "uploadedTime": "2009-09-18T18:10:28Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/theora/3517_5686ccf30cdb43088db6fedb00a0b18d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625236,
      "name": "Empo TV - del 166",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/theora/Empo-140130.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/small_thumb/Empo-140130.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/large_thumb/Empo-140130.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/broadcast/Empo-140130.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00.040000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-01-30T09:10:42Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:29:50.049758Z",
      "uploadedTime": "2014-01-30T09:10:43Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/theora/Empo-140130.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/large_thumb/Empo-140130.jpg"
    },
    {
      "id": 625227,
      "name": "Empo TV - del 159",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625227/theora/Empo-131205.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625227/large_thumb/Empo-131205.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625227/small_thumb/Empo-131205.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625227/broadcast/Empo-131205.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:00.080000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-12-05T13:21:00Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:29:11.466418Z",
      "uploadedTime": "2013-12-05T13:21:01Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625227/theora/Empo-131205.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625227/large_thumb/Empo-131205.jpg"
    },
    {
      "id": 625410,
      "name": "Empo TV - 15.01.22",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/theora/Empo-150122.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/large_thumb/Empo-150122.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/small_thumb/Empo-150122.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/broadcast/Empo-150122.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:09.320000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:41:09Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:17:44.851619Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:41:10Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/theora/Empo-150122.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/large_thumb/Empo-150122.jpg"
    },
    {
      "id": 625397,
      "name": "Empo TV - 14.11.06",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/theora/Empo-141106.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/large_thumb/Empo-141106.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/small_thumb/Empo-141106.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/broadcast/Empo-141106.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:58.680000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:37:38Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:20:40.517643Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:37:39Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/theora/Empo-141106.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/large_thumb/Empo-141106.jpg"
    },
    {
      "id": 625205,
      "name": "Empo TV - del 147",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/theora/Empo-130905.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/small_thumb/Empo-130905.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/large_thumb/Empo-130905.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/broadcast/Empo-130905.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-09-07T08:04:02Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:34:16.602553Z",
      "uploadedTime": "2013-09-07T08:04:03Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/theora/Empo-130905.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625205/large_thumb/Empo-130905.jpg"
    },
    {
      "id": 625179,
      "name": "Empo TV - del 136",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625179/large_thumb/Empo-130523.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625179/theora/Empo-130523.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625179/small_thumb/Empo-130523.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625179/broadcast/Empo-130523.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-05-23T11:16:21Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:35:12.145917Z",
      "uploadedTime": "2013-05-23T11:16:22Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625179/theora/Empo-130523.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625179/large_thumb/Empo-130523.jpg"
    },
    {
      "id": 625409,
      "name": "Empo TV - 14.11.27",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625409/large_thumb/Empo-141127.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625409/small_thumb/Empo-141127.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625409/broadcast/Empo-141127.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:02.160000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:41:19Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:00.063891Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:41:26Z",
      "ogvUrl": null,
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625409/large_thumb/Empo-141127.jpg"
    },
    {
      "id": 625283,
      "name": "Empo TV - del 189",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625283/theora/Empo-140626.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625283/small_thumb/Empo-140626.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625283/large_thumb/Empo-140626.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625283/broadcast/Empo-140626.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-06-26T12:23:17Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:19:30.472247Z",
      "uploadedTime": "2014-06-26T12:23:18Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625283/theora/Empo-140626.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625283/large_thumb/Empo-140626.jpg"
    },
    {
      "id": 625269,
      "name": "Empo TV - del 181",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625269/theora/Empo-140501.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625269/small_thumb/Empo-140501.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625269/large_thumb/Empo-140501.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625269/broadcast/Empo-140501.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:32.520000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-05-05T06:51:27Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:25:03.601832Z",
      "uploadedTime": "2014-05-05T06:51:28Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625269/theora/Empo-140501.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625269/large_thumb/Empo-140501.jpg"
    },
    {
      "id": 625268,
      "name": "Empo TV - del 179",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625268/theora/Empo-140424.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625268/large_thumb/Empo-140424.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625268/small_thumb/Empo-140424.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625268/broadcast/Empo-140424.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:10.480000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-05-05T06:51:45Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:25:15.884150Z",
      "uploadedTime": "2014-05-05T06:51:46Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625268/theora/Empo-140424.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625268/large_thumb/Empo-140424.jpg"
    },
    {
      "id": 625881,
      "name": "High FPS GoPro test",
      "header": "This is merely a test to see how Frikanalen handles high FPS inputs.",
      "description": "",
      "files": {
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625881/original/GOPR0003.MP4"
      },
      "creator": "odin.omdal@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:04.360000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2017-05-08T11:26:00.667676Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:22:08.973211Z",
      "uploadedTime": "2017-05-22T09:21:11.098575Z",
      "ogvUrl": null,
      "largeThumbnailUrl": "/static/default_large_thumbnail.png"
    },
    {
      "id": 625153,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 9",
      "header": "Blir man fin av øl og vin? Vi har testet myten! \r\nApropos ser på pavevalget og vi har snakket med Moddi om alkoholpress i musikkbransjen. I tillegg har vi som alltid aktuelle saker om studentlivet: Hvem er smartest på gløshaugen, og hvordan bør du gå fram hvis du vil lage film? \r\nSe også episode 4 av Felles kjøleskap i ukens sending fra Student-TV i Trondheim.",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/small_thumb/Uke_9-Frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/large_thumb/Uke_9-Frikanalen.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/theora/Uke_9-Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/broadcast/Uke_9-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:21:38",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-03-08T11:32:24Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.585338Z",
      "uploadedTime": "2013-03-08T11:32:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/theora/Uke_9-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/large_thumb/Uke_9-Frikanalen.jpg"
    }
  ]
}