List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&limit=50&offset=50&ordering=-name&page=70
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3684,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=100&ordering=-name&page=70",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&ordering=-name&page=70",
  "results": [
    {
      "id": 626081,
      "name": "Venn av Nøff",
      "header": "Det er høst og tid for Nasse Nøff å komme inn i varmen etter en lang sesong ute i hagen. Søndag 2.november hadde foreningen Venn av Nøff sin årlige innbæring. I tillegg blir det utdeling av NÆ!-prisen. Følg med.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/theora/051218_VAN_RHMW_WEB.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/broadcast/051218_VAN_RHMW_WEB.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/original/051218_VAN_RHMW_WEB.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/large_thumb/051218_VAN_RHMW_WEB.jpg"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:07.840000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-12-05T08:49:19.349533Z",
      "updatedTime": "2018-12-05T08:54:59.219601Z",
      "uploadedTime": "2018-12-05T08:51:49.044608Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/theora/051218_VAN_RHMW_WEB.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626081/large_thumb/051218_VAN_RHMW_WEB.jpg"
    },
    {
      "id": 622470,
      "name": "Velferd (Kun Altibox IPTV)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622470/theora/639_0db70c0c4b934faca40b401f242be8fd.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622470/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622470/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622470/broadcast/orig_vignetter-velferdsorganisasjoner.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622470/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:08",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:39:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:23:48.845855Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:39:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622470/theora/639_0db70c0c4b934faca40b401f242be8fd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622470/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625012,
      "name": "Vekst i Kristus.",
      "header": "Med Jesus som forbilde er det alltid rom for vekst, Program 5 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/theora/orig_583d5b16f70d4107b24c43265884a145.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/original/orig_583d5b16f70d4107b24c43265884a145.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/broadcast/6420_e85f9d9ff3654f39bf75cb9eb8f6fb5a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:47:56.613000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.773682Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:47:56.613000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/theora/orig_583d5b16f70d4107b24c43265884a145.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626924,
      "name": "Vekkelse, hva er det?",
      "header": "Nyttige opplysninger",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/theora/Vekkelse, hva er det_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/broadcast/Vekkelse, hva er det_.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/original/Vekkelse, hva er det_.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/large_thumb/Vekkelse, hva er det_.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:21.766667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-09-05T09:45:57.185640Z",
      "updatedTime": "2021-09-05T10:12:29.331218Z",
      "uploadedTime": "2021-09-05T09:47:56.626728Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/theora/Vekkelse, hva er det_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626924/large_thumb/Vekkelse, hva er det_.jpg"
    },
    {
      "id": 622433,
      "name": "Veien til AA med tekstplakater",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622433/theora/2398_6b9f0ee6e980414a8692a0fa9f5a97ce.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622433/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622433/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622433/broadcast/orig_8ad3758f603f4a24a08ded494b0a49df.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622433/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jan.evjen@yahoo.no",
      "organization": {
        "id": 44,
        "name": "Anonyme Alkoholikere i Norge",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1220,
        "editorName": "Jan Evjen",
        "editorEmail": "jan.evjen@yahoo.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:16:09",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T15:58:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.729709Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T15:58:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622433/theora/2398_6b9f0ee6e980414a8692a0fa9f5a97ce.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622433/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622463,
      "name": "Veien til AA",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622463/theora/596_21f5ef405a5748d4a2c3a1d4c83c39f7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622463/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622463/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622463/broadcast/orig_Veien til AA - siste.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622463/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jan.evjen@yahoo.no",
      "organization": {
        "id": 44,
        "name": "Anonyme Alkoholikere i Norge",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1220,
        "editorName": "Jan Evjen",
        "editorEmail": "jan.evjen@yahoo.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:08:44.480000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T09:56:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.688027Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T09:56:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622463/theora/596_21f5ef405a5748d4a2c3a1d4c83c39f7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622463/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622523,
      "name": "Vegetariske perler del 7",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622523/theora/921_82dee9bb212d48bca485d06ee8ab0798.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622523/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622523/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622523/broadcast/orig_Vegetariske perler 7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622523/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:21:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.605373Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:21:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622523/theora/921_82dee9bb212d48bca485d06ee8ab0798.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622523/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622522,
      "name": "Vegetariske perler del 6",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622522/theora/920_faa75650b0344f9ba998c70e8e6df6d1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622522/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622522/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622522/broadcast/orig_Vegetariske perler 6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622522/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:20:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.606719Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:20:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622522/theora/920_faa75650b0344f9ba998c70e8e6df6d1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622522/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622521,
      "name": "Vegetariske perler del 5",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622521/theora/919_2a4682f81cdc42198d7eafd796862766.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622521/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622521/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622521/broadcast/orig_Vegetariske perler 5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622521/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:19:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.608089Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:19:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622521/theora/919_2a4682f81cdc42198d7eafd796862766.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622521/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622520,
      "name": "Vegetariske perler del 4",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622520/theora/918_116186fb009041ba8f0c64ac6669d2f3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622520/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622520/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622520/broadcast/orig_Vegetariske perler 4.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622520/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T15:18:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.609417Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T15:18:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622520/theora/918_116186fb009041ba8f0c64ac6669d2f3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622520/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622480,
      "name": "Vegetariske perler del 3",
      "header": "Fredheim Helsesenter ønsker velkommen. Matlagningskurset for deg som er interessert i vegetarmat.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622480/theora/722_cbdbe91eea5343509e8e0d1a891da8a1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622480/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622480/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622480/broadcast/orig_Vegetariske perler 03.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622480/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:02:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.664580Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:02:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622480/theora/722_cbdbe91eea5343509e8e0d1a891da8a1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622480/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622479,
      "name": "Vegetariske perler del 2",
      "header": "Fredheim Helsesenter ønsker velkommen. Matlagningskurset for deg som er interessert i vegetarmat.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622479/theora/721_e06ae10f30ca4336bd95c52e44342dac.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622479/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622479/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622479/broadcast/orig_Vegetariske perler 02.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622479/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:01:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.665920Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:01:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622479/theora/721_e06ae10f30ca4336bd95c52e44342dac.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622479/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622477,
      "name": "Vegetariske perler del 1",
      "header": "Fredheim Helsesenter ønsker velkommen. Matlagningskurset for deg som er interessert i vegetarmat.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622477/theora/718_c7a0c352ef684d308986ac87102ef7b8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622477/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622477/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622477/broadcast/orig_Vegetariske perler 01.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622477/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T11:58:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.668683Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T11:58:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622477/theora/718_c7a0c352ef684d308986ac87102ef7b8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622477/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624168,
      "name": "VDF#6-2_fk2930 20110117",
      "header": "Verdens Gjensfødelse\nmed Hans Bratterud",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624168/theora/5157_082e8dc3f6434216869982f2ec9b20c5.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624168/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624168/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624168/broadcast/5157_d472f69ce188461fad3b0c21eb56f8c3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624168/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30.680000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-12T12:15:55.823000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.869102Z",
      "uploadedTime": "2011-01-12T12:15:55.823000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624168/theora/5157_082e8dc3f6434216869982f2ec9b20c5.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624168/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626629,
      "name": "Vårt land, Israel.mp4",
      "header": "Vårt land, Israel",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626629/theora/Vårt land, Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626629/broadcast/Vårt land, Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626629/original/Vårt land, Israel.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626629/large_thumb/Vårt land, Israel.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:00.033333",
      "categories": [],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2020-12-01T07:08:14.182920Z",
      "updatedTime": "2020-12-01T07:35:11.694461Z",
      "uploadedTime": "2020-12-01T07:09:53.015333Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626629/theora/Vårt land, Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626629/large_thumb/Vårt land, Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 623079,
      "name": "valg09-Ungdom og fritid",
      "header": "Valg 09\n- Kampen om ungdomskulbbene",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623079/theora/3476_9b00fdffb65a451785c09cf1e54fbc2e.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623079/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623079/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623079/broadcast/3476_682101dce3ad46b9b47e50d4dcce3534.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623079/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "a.m.aanerud@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 58,
        "name": "Digital Video Creation",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1817,
        "editorName": "Andreas Martin Aanerud",
        "editorEmail": "a.m.aanerud@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:05:52.560000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-14T09:20:52.547000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.253440Z",
      "uploadedTime": "2009-09-14T09:20:52.547000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623079/theora/3476_9b00fdffb65a451785c09cf1e54fbc2e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623079/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623073,
      "name": "valg09- Ungdom mot EU",
      "header": "Valg 09\n- Datalargings direktivet",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623073/theora/3477_2aedd8c498bd495cbb3b0101b1d178d6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623073/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623073/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623073/broadcast/3477_c14ec283ca7b4c40bb6656b045f913fb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623073/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "a.m.aanerud@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 58,
        "name": "Digital Video Creation",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1817,
        "editorName": "Andreas Martin Aanerud",
        "editorEmail": "a.m.aanerud@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:05:17.160000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-14T09:21:57.907000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.260470Z",
      "uploadedTime": "2009-09-14T09:21:57.907000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623073/theora/3477_2aedd8c498bd495cbb3b0101b1d178d6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623073/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623075,
      "name": "valg09- Spire",
      "header": "Valg 09\n- Klimakampen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623075/theora/3481_78e94667c91f4ebfb93a166155dd4d64.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623075/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623075/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623075/broadcast/3481_9e8dee8ff9fd4ec1b282048dc804fcab.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623075/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "a.m.aanerud@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 58,
        "name": "Digital Video Creation",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1817,
        "editorName": "Andreas Martin Aanerud",
        "editorEmail": "a.m.aanerud@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:05:45.160000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-14T09:27:10.313000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.257659Z",
      "uploadedTime": "2009-09-14T09:27:10.313000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623075/theora/3481_78e94667c91f4ebfb93a166155dd4d64.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623075/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623080,
      "name": "valg09- Skeiv Ungdom",
      "header": "Valg 09\n- Kutte statstøtte til ungdomsorganisasjoner ?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623080/theora/3483_568b86514b8540038ada6977a9c81737.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623080/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623080/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623080/broadcast/3483_b7cc3da82b42465db3765f16ea716b92.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623080/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "a.m.aanerud@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 58,
        "name": "Digital Video Creation",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1817,
        "editorName": "Andreas Martin Aanerud",
        "editorEmail": "a.m.aanerud@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:08:20.200000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.andreasmartinaanerud.com",
      "createdTime": "2009-09-14T09:28:22.270000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.252093Z",
      "uploadedTime": "2009-09-14T09:28:22.270000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623080/theora/3483_568b86514b8540038ada6977a9c81737.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623080/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623074,
      "name": "valg09- Røde Kors Ungdom",
      "header": "Valg 09\n- Seksualundervisning i norsk skole",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623074/theora/3480_9f041f38b83c49f381928c4bf3e95935.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623074/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623074/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623074/broadcast/3480_2216662d813e4065b3962045df666dbc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623074/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "a.m.aanerud@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 58,
        "name": "Digital Video Creation",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1817,
        "editorName": "Andreas Martin Aanerud",
        "editorEmail": "a.m.aanerud@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:05:08.160000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-14T09:25:50.767000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.259081Z",
      "uploadedTime": "2009-09-14T09:25:50.767000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623074/theora/3480_9f041f38b83c49f381928c4bf3e95935.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623074/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623072,
      "name": "valg09- Press Red Barna ungdom",
      "header": "Valg09\n- Asylsøkende barn VS norske barn..",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623072/theora/3486_355238cbc1d04b49b8c61ad84ffef41c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623072/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623072/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623072/broadcast/3486_2ecd59883a0f48129fe5283fad37b9df.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623072/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "a.m.aanerud@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 58,
        "name": "Digital Video Creation",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1817,
        "editorName": "Andreas Martin Aanerud",
        "editorEmail": "a.m.aanerud@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:46.160000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-14T09:36:16.083000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.261835Z",
      "uploadedTime": "2009-09-14T09:36:16.083000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623072/theora/3486_355238cbc1d04b49b8c61ad84ffef41c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623072/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623077,
      "name": "valg09-Norsk målungdom",
      "header": "Valg 09\n- Kampen om sidemålsundervisning",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623077/theora/3473_4f2a63f4cb8a41da9367dcc2d1fa0483.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623077/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623077/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623077/broadcast/3473_92c7069d180848bb9e43662ea4217a79.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623077/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "a.m.aanerud@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 58,
        "name": "Digital Video Creation",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1817,
        "editorName": "Andreas Martin Aanerud",
        "editorEmail": "a.m.aanerud@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:09:01.360000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-14T09:14:40.310000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.256155Z",
      "uploadedTime": "2009-09-14T09:14:40.310000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623077/theora/3473_4f2a63f4cb8a41da9367dcc2d1fa0483.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623077/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623069,
      "name": "valg09- Norges Bygdeungdomslag",
      "header": "Valg09\n- sosialt miljø på bygda ?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623069/theora/3475_897b3fe6bbde4a4e95a89ce8904fbc02.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623069/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623069/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623069/broadcast/3475_9f68048168b84b8897bb3893d78493e8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623069/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "a.m.aanerud@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 58,
        "name": "Digital Video Creation",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1817,
        "editorName": "Andreas Martin Aanerud",
        "editorEmail": "a.m.aanerud@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:06:38.680000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-14T09:17:58.123000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.265951Z",
      "uploadedTime": "2009-09-14T09:17:58.123000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623069/theora/3475_897b3fe6bbde4a4e95a89ce8904fbc02.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623069/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623071,
      "name": "valg09 Natur og UNgdom",
      "header": "Valg 09 \r\n- Kutte klimautslipp",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623071/theora/3479_205efc2455344627a734e8811d395a06.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623071/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623071/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623071/broadcast/3479_662b42088e49492dafe790dce6eb4355.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623071/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "a.m.aanerud@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 58,
        "name": "Digital Video Creation",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1817,
        "editorName": "Andreas Martin Aanerud",
        "editorEmail": "a.m.aanerud@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:04:17.040000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-14T09:24:36.143000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.263216Z",
      "uploadedTime": "2009-09-14T09:24:36.143000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623071/theora/3479_205efc2455344627a734e8811d395a06.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623071/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623068,
      "name": "valg09- Juvente",
      "header": "Valg09\n- kutting av sjenketider ?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623068/theora/3485_f87451d3feda410d9775857c61a31997.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623068/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623068/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623068/broadcast/3485_38191858be374b72b03b30393b5ca457.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623068/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "a.m.aanerud@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 58,
        "name": "Digital Video Creation",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1817,
        "editorName": "Andreas Martin Aanerud",
        "editorEmail": "a.m.aanerud@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:05:26.520000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-14T09:34:15.363000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.267314Z",
      "uploadedTime": "2009-09-14T09:34:15.363000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623068/theora/3485_f87451d3feda410d9775857c61a31997.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623068/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623078,
      "name": "valg09-Europeisk Ungdom",
      "header": "Valg 09\n- Kampen om EU",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623078/theora/3474_d96e61f468774b0e87a7cc6d082f1711.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623078/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623078/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623078/broadcast/3474_7fe4e9cf4c6a4545ae0e2a26036b1800.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623078/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "a.m.aanerud@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 58,
        "name": "Digital Video Creation",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1817,
        "editorName": "Andreas Martin Aanerud",
        "editorEmail": "a.m.aanerud@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:06:47.960000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-14T09:16:09.123000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.254776Z",
      "uploadedTime": "2009-09-14T09:16:09.123000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623078/theora/3474_d96e61f468774b0e87a7cc6d082f1711.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623078/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623070,
      "name": "valg09- Elevorganisasjonen",
      "header": "Valg 09\n- Praksiss i yrkefaglig utdanning",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623070/theora/3478_27d4932d8fd34bc1b6ede7efe2fc9316.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623070/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623070/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623070/broadcast/3478_d3a62e5d1ab04999af13f8292a8d0ac3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623070/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "a.m.aanerud@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 58,
        "name": "Digital Video Creation",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1817,
        "editorName": "Andreas Martin Aanerud",
        "editorEmail": "a.m.aanerud@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:09:29.440000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-14T09:23:30.453000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.264595Z",
      "uploadedTime": "2009-09-14T09:23:30.453000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623070/theora/3478_27d4932d8fd34bc1b6ede7efe2fc9316.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623070/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623067,
      "name": "valg09- Changemaker",
      "header": "Valg09\n- Fattigdom og klima",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623067/theora/3484_2de4da6577434eaf927e7db98d41f153.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623067/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623067/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623067/broadcast/3484_bf88d7bf86bf408abc96a06488f47f33.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623067/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "a.m.aanerud@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 58,
        "name": "Digital Video Creation",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1817,
        "editorName": "Andreas Martin Aanerud",
        "editorEmail": "a.m.aanerud@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:06:10",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-14T09:29:28.317000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.268691Z",
      "uploadedTime": "2009-09-14T09:29:28.317000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623067/theora/3484_2de4da6577434eaf927e7db98d41f153.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623067/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622593,
      "name": "Vaffel-moms",
      "header": "Debatt om moms for frivillige organiasjosner",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622593/theora/2962_c22c2d3443e647f394a96a0e316ec5f4.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622593/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622593/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622593/broadcast/orig_9e752303c5804913a47b4ce8d0764c18.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622593/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erik@frikanalen.no",
      "organization": null,
      "duration": "00:28:43.600000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-05-28T14:32:30.803000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.508435Z",
      "uploadedTime": "2009-05-28T14:32:30.803000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622593/theora/2962_c22c2d3443e647f394a96a0e316ec5f4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622593/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623959,
      "name": "Værldens Gjemfødelse 3 181010",
      "header": "Världens pånyttfödelse avsnitt 6 del 1",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623959/theora/4789_97aff4bb0c734f949e41964ff56d149d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623959/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623959/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623959/broadcast/4789_10815a55489e4e55bc825e4ff9652347.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623959/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:15.120000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-09-30T13:17:17.680000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.137789Z",
      "uploadedTime": "2010-09-30T13:17:17.680000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623959/theora/4789_97aff4bb0c734f949e41964ff56d149d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623959/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623960,
      "name": "Værldens Gjemfødelse 251010",
      "header": "Världens pånyttfödelse avsnitt 6 del 2",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623960/theora/4790_6fa65b965c994e55ab3e05c3e16ebfb3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623960/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623960/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623960/broadcast/4790_c9a5a8ca03cf4e6eb54dba934e424bb8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623960/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:15.120000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-09-30T13:22:02.437000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.136444Z",
      "uploadedTime": "2010-09-30T13:22:02.437000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623960/theora/4790_6fa65b965c994e55ab3e05c3e16ebfb3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623960/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623877,
      "name": "Værldens Gjemfødelse 130910",
      "header": "Världens pånyttfödelse med Hans Batteryd 5:2",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623877/theora/4679_b9bc22ca5471444cbcc3f64f7cce63d8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623877/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623877/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623877/broadcast/4679_847745b21e84479c825274044d3b4a90.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623877/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:15.120000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-08-30T10:21:32.767000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.254555Z",
      "uploadedTime": "2010-08-30T10:21:32.767000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623877/theora/4679_b9bc22ca5471444cbcc3f64f7cce63d8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623877/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623744,
      "name": "Værldens Gjemfødelse 080910",
      "header": "1a delen av program 5\nHans Batteryd underviser om Biblen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623744/theora/4502_e22cd78671f14edeaf32ea423df6dc65.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623744/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623744/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623744/broadcast/4502_57a66c186e1c47b28a8a4e11fc069529.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623744/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:15.120000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-07-16T12:07:18.933000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.434503Z",
      "uploadedTime": "2010-07-16T12:07:18.933000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623744/theora/4502_e22cd78671f14edeaf32ea423df6dc65.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623744/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624270,
      "name": "Været",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/theora/4608_d6f7a7621dd7422bafa63968a9c6add1.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/original/orig_b53f1f774ef74cafbf91aa6e60d39fad.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/broadcast/4608_de4fa7cafa3c4e76804f0b4fa0c9e8fb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:44.480000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T19:20:43.913000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.741449Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T19:20:43.913000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/theora/4608_d6f7a7621dd7422bafa63968a9c6add1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625014,
      "name": "Væpnet til seier.",
      "header": "Hva består den kristnes våpen av? Program 7 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/theora/orig_8933503354124d04a5a715555aa431e6.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/original/orig_8933503354124d04a5a715555aa431e6.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/broadcast/6422_0578210aa11a4802b3908d2d5e6f1df0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:53:00.827000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.770926Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:53:00.827000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/theora/orig_8933503354124d04a5a715555aa431e6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624499,
      "name": "Utrop TV - Studio8",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/theora/5624_057914d99d134776bba5963d9cefc558.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/original/orig_c7db06d0b832428996d5c77e27721108.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/broadcast/5624_dca50875a75a40998e8ecf49f82f8187.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:06.690000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-06-01T13:42:10.110000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.438709Z",
      "uploadedTime": "2011-06-01T13:42:10.110000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/theora/5624_057914d99d134776bba5963d9cefc558.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624499/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624492,
      "name": "Utrop TV - Studio7",
      "header": "Studiodebatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/theora/orig_18e78492bd534caca502c351e2e1a479.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/original/orig_18e78492bd534caca502c351e2e1a479.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/broadcast/5447_8c7cb94e276846aba9b455f763efeabc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:22:31.920000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-03-14T13:23:07.587000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.446977Z",
      "uploadedTime": "2011-03-14T13:23:07.587000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/theora/orig_18e78492bd534caca502c351e2e1a479.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624492/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624436,
      "name": "Utrop TV - Studio6",
      "header": "Studiodebatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624436/theora/orig_ac71c438126a4e13b8ecba688407da0b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624436/original/orig_ac71c438126a4e13b8ecba688407da0b.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624436/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624436/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624436/broadcast/5446_bc7ceb8dc6a347db94c8b5278249073d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624436/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:23:36.960000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-03-14T13:21:17.570000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.522245Z",
      "uploadedTime": "2011-03-14T13:21:17.570000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624436/theora/orig_ac71c438126a4e13b8ecba688407da0b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624436/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624411,
      "name": "Utrop TV - Studio5",
      "header": "Studiodebatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624411/theora/5445_fc5fad991c934cca8b488f6fe8a65ccc.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624411/original/orig_aa68c93b7fca47b7b4d3d3674acf9aba.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624411/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624411/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624411/broadcast/5445_3d3c6870d03e43aea455f9ab7695f3c3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624411/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:57.320000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-03-14T13:19:34.567000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.554054Z",
      "uploadedTime": "2011-03-14T13:19:34.567000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624411/theora/5445_fc5fad991c934cca8b488f6fe8a65ccc.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624411/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624359,
      "name": "Utrop TV - Studio4",
      "header": "Studiodebatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624359/theora/5283_22a4611428cf4ef8b7801b7100a2a97f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624359/original/orig_1be79fa9046b4e41a33ce86509e3d1ef.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624359/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624359/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624359/broadcast/5283_d76cd110e28945bc9722cdcc449ca6d0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624359/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:54.840000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-08T10:02:49.250000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.619659Z",
      "uploadedTime": "2011-02-08T10:02:49.250000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624359/theora/5283_22a4611428cf4ef8b7801b7100a2a97f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624359/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624348,
      "name": "Utrop TV - Studio3",
      "header": "Studiodebatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624348/theora/orig_70106cd6eb264e2391e3f42e586d7ff2.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624348/original/orig_70106cd6eb264e2391e3f42e586d7ff2.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624348/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624348/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624348/broadcast/5282_5ecc293f5ffe4cae93af075f52dc8fd6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624348/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:16.200000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-08T09:59:15.667000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.634685Z",
      "uploadedTime": "2011-02-08T09:59:15.667000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624348/theora/orig_70106cd6eb264e2391e3f42e586d7ff2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624348/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624325,
      "name": "Utrop TV - Studio2",
      "header": "Studiodebatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624325/theora/5281_c3f84fba1ec44edfa786a189f058024c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624325/original/orig_9837f335794846e381f46cb911acec7c.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624325/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624325/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624325/broadcast/5281_11f53d8be3a748e7ab2eab16b989ed11.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624325/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:55.320000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-08T09:56:33.493000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.664203Z",
      "uploadedTime": "2011-02-08T09:56:33.493000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624325/theora/5281_c3f84fba1ec44edfa786a189f058024c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624325/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624235,
      "name": "Utrop TV - Studio1",
      "header": "Debatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/theora/orig_c37cd2b8045645279b1b3b32f0817643.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/original/orig_c37cd2b8045645279b1b3b32f0817643.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/broadcast/4686_001daa6bf2f4453b93987123785e652e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:12.440000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-08-30T14:07:39.727000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.789961Z",
      "uploadedTime": "2010-08-30T14:07:39.727000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/theora/orig_c37cd2b8045645279b1b3b32f0817643.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623401,
      "name": "Utrop Tv - Plata fra gata",
      "header": "= Oslo-talenter\n\nHer får =Oslo-selgerne mulighet til å vise sine ferdigheter innen tekst- og musikkproduksjon.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623401/theora/3981_251c2a1f0b6245ffbe761746f91f762f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623401/original/orig_a704c6fbb18b4f288bf0a6e1ab66aeae.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623401/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623401/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623401/broadcast/3981_35df1e9c1c07461a878fdcfdf459b9ad.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623401/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:04:24.960000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-02-19T11:55:40.400000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.842820Z",
      "uploadedTime": "2010-02-19T11:55:40.400000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623401/theora/3981_251c2a1f0b6245ffbe761746f91f762f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623401/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624207,
      "name": "Utrop TV - nr 25",
      "header": "Reportasje og debatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/theora/4687_aa7b89df4447487790715f150b7de0aa.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/original/orig_2608701f627a42fab99050e8fc4fa40f.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/broadcast/4687_2606953256d74ba5b5bfdc74c4903d78.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:07:15.080000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-08-30T14:08:55.137000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.826167Z",
      "uploadedTime": "2010-08-30T14:08:55.137000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/theora/4687_aa7b89df4447487790715f150b7de0aa.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623981,
      "name": "Utrop TV - nr 21",
      "header": "Reportasje og debatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623981/theora/4683_8084ac51e186431bb40cc79ccef94374.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623981/original/orig_106c76a91a7945809cad10e1da1a3da5.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623981/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623981/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623981/broadcast/4683_8b0d994abd634e28a4d0e6427d31f7d8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623981/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:00",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-08-30T13:59:19.240000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.108171Z",
      "uploadedTime": "2010-08-30T13:59:19.240000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623981/theora/4683_8084ac51e186431bb40cc79ccef94374.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623981/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623925,
      "name": "Utrop TV - nr 20",
      "header": "Reportasje og debatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623925/theora/orig_9c60e52733db40b682d11321d5183d63.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623925/original/orig_9c60e52733db40b682d11321d5183d63.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623925/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623925/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623925/broadcast/4371_7337fdf116fe4f50b3484d113ece3931.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623925/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:43.720000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-05-26T12:44:40.593000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.184394Z",
      "uploadedTime": "2010-05-26T12:44:40.593000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623925/theora/orig_9c60e52733db40b682d11321d5183d63.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623925/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623910,
      "name": "Utrop TV - nr 19",
      "header": "Reportasje og debatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623910/theora/4370_a5a4e5864aa54567a92be9e86b191c4f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623910/original/orig_ec848b0ba4ed48f7813690e6d4435460.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623910/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623910/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623910/broadcast/4370_1c1616017bf844d5a6594cc7d95b9e54.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623910/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:21:34",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-05-26T12:43:28.403000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.204995Z",
      "uploadedTime": "2010-05-26T12:43:28.403000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623910/theora/4370_a5a4e5864aa54567a92be9e86b191c4f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623910/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623886,
      "name": "Utrop TV - nr 18",
      "header": "Reportasje og debatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623886/theora/4369_25702f32ebb44afca78c955ff3861ebd.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/623886/original/orig_ec7016340bb244d5bd6ac460c7eef232.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623886/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623886/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623886/broadcast/4369_98b313f026634be6b9a1ff5e90336d57.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623886/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:51.120000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-05-26T12:42:08.293000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.237425Z",
      "uploadedTime": "2010-05-26T12:42:08.293000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623886/theora/4369_25702f32ebb44afca78c955ff3861ebd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623886/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623870,
      "name": "Utrop TV - nr 17",
      "header": "Reportasje og debatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623870/theora/4368_5c942da199374ce5b5ead05148cf8ebf.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623870/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623870/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623870/broadcast/4368_9693dd1885534c37b21524f414b53aa8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623870/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:16:23.520000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-05-26T12:41:02.823000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.264385Z",
      "uploadedTime": "2010-05-26T12:41:02.823000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623870/theora/4368_5c942da199374ce5b5ead05148cf8ebf.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623870/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}