List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&limit=50&offset=50&ordering=-has_tono_records&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=100&ordering=-has_tono_records&page=2",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&ordering=-has_tono_records&page=2",
  "results": [
    {
      "id": 624991,
      "name": "Studentservice: Episode 1",
      "header": "I første episode av Studentservice får arbeiderne besøk av inspektøren Ellen. En brukerundersøkelse har nemlig vist at studentene ikke er fornøyd med rådene de får. Kan Studentservice vise Ellen at de kan faget ditt?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624991/theora/6459_450da606939c4e80bcae861a62b4be18.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624991/original/orig_3c731a89f9bb4a0b855d9e9f50621bc1.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624991/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624991/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624991/broadcast/6459_d76be8ddc0d24d0ab8d099b3acdd7411.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624991/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:56.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-10-04T21:34:54.683000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.802697Z",
      "uploadedTime": "2012-10-04T21:34:54.683000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624991/theora/6459_450da606939c4e80bcae861a62b4be18.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624991/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624987,
      "name": "STV på Hove: Mikhael Paskalev",
      "header": "Det handler om å ha noe å falle tilbake på, sa trondheimsaktuelle Mikhael Paskalev om det å kombinere artistlivet med studier. Se Student-TVs intervju med ham her!",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624987/theora/6447_aa89bec1789746cea0cdc437f4758f56.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624987/original/orig_ae4bf247d8cd406d873bb4488d97c466.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624987/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624987/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624987/broadcast/6447_4434da0177614bc7978b3751f95cfbdc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624987/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:26.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-28T14:54:51.343000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.808140Z",
      "uploadedTime": "2012-09-28T14:54:51.343000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624987/theora/6447_aa89bec1789746cea0cdc437f4758f56.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624987/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624978,
      "name": "Den Gud som åpenbares.",
      "header": "Hvilket bilde av Gud gir Bibelen oss? Program 2 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/theora/orig_e38d0ec88a5e4df49f6e8bd091ccb8b1.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/original/orig_e38d0ec88a5e4df49f6e8bd091ccb8b1.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/broadcast/6417_842a97a6993e42e78b1638153478d36b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:38:24.660000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.819847Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:38:24.660000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/theora/orig_e38d0ec88a5e4df49f6e8bd091ccb8b1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624978/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624976,
      "name": "Den store konflikten.",
      "header": "Hva går den store striden mellom det gode og det onde ut på? Program 1 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/theora/orig_822763bd226f4c0aaff409755668d9d5.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/original/orig_822763bd226f4c0aaff409755668d9d5.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/broadcast/6416_f7f89213be7b43ae8bd69eacea5c8649.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:35:06.787000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.822831Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:35:06.787000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/theora/orig_822763bd226f4c0aaff409755668d9d5.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624976/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624904,
      "name": "Tangert 2012 04",
      "header": "Grunnloven skal endres slik at trossamfunnene i Norge blir likere stilt i forholdet til staten. Flere av kirkens egne folk uttaler seg om saken. I studio, programleder Tor Tjeransen og gjest Inge lønning fra Høyre.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624904/theora/orig_f294a2754aba4bcfb5ec1896930e87ff.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624904/original/orig_f294a2754aba4bcfb5ec1896930e87ff.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624904/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624904/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624904/broadcast/6257_bf36e3ce15144f7ebf47fcea23ab7c83.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624904/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-27T11:47:45.740000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.909492Z",
      "uploadedTime": "2012-04-27T11:47:45.740000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624904/theora/orig_f294a2754aba4bcfb5ec1896930e87ff.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624904/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624903,
      "name": "Tangert 2012 03",
      "header": "Hva er Den norske kirkes plass i dagens Norge? Nye rammevilkår som vil gjøre statskirken om til en folkekirke, er på vei. Flere av kirkens folk uttaler seg om saken i programmet der Tor Tjeransen har med seg Inge Lønning fra Høyre.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624903/theora/orig_2ec40576163a435ba371ad616d9a11d4.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624903/original/orig_2ec40576163a435ba371ad616d9a11d4.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624903/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624903/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624903/broadcast/6256_b958dcbc95e2463c80bb60fce280ab64.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624903/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-27T11:42:44.690000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.910870Z",
      "uploadedTime": "2012-04-27T11:42:44.690000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624903/theora/orig_2ec40576163a435ba371ad616d9a11d4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624903/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624900,
      "name": "17. Mai 2012 i Blaker",
      "header": "17. Mai feiringa på Blaker skanse 2012. Blaker skolemusikkorps, Fossegrimen, og tale av ordföreren i Sörum komune.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/theora/6270_6d93f52f9b42443dbbed35061b1ab554.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/original/orig_65c85164eadd46d38ef3c1a2eeadc817.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/broadcast/6270_590006d28852480fb9d55c0146b58048.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dan@ckms.tv",
      "organization": {
        "id": 9,
        "name": "Charisma kultur och media senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1952,
        "editorName": "Dan Sverre Nordstrand",
        "editorEmail": "dan@ckms.tv",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:11.720000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.ckms.tv",
      "createdTime": "2012-05-22T11:04:40.373000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.915000Z",
      "uploadedTime": "2012-05-22T11:04:40.373000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/theora/6270_6d93f52f9b42443dbbed35061b1ab554.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624900/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624899,
      "name": "Faktisk Fantastisk 7/7",
      "header": "Lotte er ei tøydukke som undrer seg over Guds skapte verden. Programleder er Lliljan Wollan.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624899/theora/orig_cfa7ff7f44d0439aa8afb0a3306c58af.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624899/original/orig_cfa7ff7f44d0439aa8afb0a3306c58af.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624899/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624899/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624899/broadcast/6279_7d7bd9fe4ed14f6abf547ef818bc7ba6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624899/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-05-22T12:39:45.073000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.916372Z",
      "uploadedTime": "2012-05-22T12:39:45.073000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624899/theora/orig_cfa7ff7f44d0439aa8afb0a3306c58af.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624899/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624896,
      "name": "Faktisk Fantastisk 4/7",
      "header": "Lotte er ei tøydukke som undrer seg over Guds skapte verden. Programleder er Lliljan Wollan.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624896/theora/orig_086df4cd326a4c22b6b552c086c80a64.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624896/original/orig_086df4cd326a4c22b6b552c086c80a64.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624896/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624896/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624896/broadcast/6276_eea277a441674bf48c3a4fe62404fed7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624896/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-05-22T12:27:04.877000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.920613Z",
      "uploadedTime": "2012-05-22T12:27:04.877000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624896/theora/orig_086df4cd326a4c22b6b552c086c80a64.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624896/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624895,
      "name": "Faktisk Fantastisk 2/7",
      "header": "Lotte er ei tøydukke som undrer seg over Guds skapte verden. Programleder er Lliljan Wollan.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624895/theora/orig_eba1c524d8cd443f9c472d090fea52f7.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624895/original/orig_eba1c524d8cd443f9c472d090fea52f7.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624895/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624895/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624895/broadcast/6274_d164311a77dc4f0ab5b69c77f7a76053.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624895/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-05-22T12:22:19.093000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.921993Z",
      "uploadedTime": "2012-05-22T12:22:19.093000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624895/theora/orig_eba1c524d8cd443f9c472d090fea52f7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624895/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624893,
      "name": "Bibelstudier 12 (2 kv 2012)",
      "header": "Evaluering. Ærlig evaluering av arbeid som gjøres i en menighet er en forutsetning for å lykkes. \nI panelet samtaler programleder Tor Tjeransen og Inger og Reidar Reierson.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624893/theora/orig_5b69fc850e68423d86c2fbd417f79350.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624893/original/orig_5b69fc850e68423d86c2fbd417f79350.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624893/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624893/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624893/broadcast/6150_4ad2849aaa234668b96c3d0d5384877a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624893/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:20:26.480000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.924817Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:20:26.480000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624893/theora/orig_5b69fc850e68423d86c2fbd417f79350.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624893/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624892,
      "name": "Bibelstudier 13 (2 kv 2012)",
      "header": "Utholdenhet i tjenesten. I dette siste programmet av serien ser vi nærmere på Jesu metoder i arbeid med mennesker.\nI panelet samtaler programleder Tor Tjeransen og Inger og Reidar Reierson.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/theora/orig_3eeb53dba7644909a3146527e151d0ce.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/original/orig_3eeb53dba7644909a3146527e151d0ce.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/broadcast/6151_65b47746f26c444cb3f6d9f4832aeffe.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:23:08.137000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.926187Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:23:08.137000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/theora/orig_3eeb53dba7644909a3146527e151d0ce.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624892/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623110,
      "name": "Silje Strandengen",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/theora/3517_5686ccf30cdb43088db6fedb00a0b18d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/broadcast/3517_924f00db42b54bee9e69816c78750cbf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:05:03.960000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-18T18:10:28Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.212383Z",
      "uploadedTime": "2009-09-18T18:10:28Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/theora/3517_5686ccf30cdb43088db6fedb00a0b18d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623110/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625309,
      "name": "TED - Leah Buechley: How to “sketch” with electronics",
      "header": "Designing electronics is generally cumbersome and expensive -- or was, until Leah Buechley and her team at MIT developed tools to treat electronics just like paper and pen. In this talk from TEDYouth 2011, Buechley shows some of her charming designs, like a paper piano you can sketch and then play.\r\n\r\nBackground music by DJ Shadow.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": null,
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/small_thumb/LeahBuechley_2011Y.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/large_thumb/LeahBuechley_2011Y.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/theora/LeahBuechley_2011Y.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/original/LeahBuechley_2011Y.mp4",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/broadcast/LeahBuechley_2011Y.dv"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:33.670000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "https://archive.org/details/LeahBuechley_2011Y",
      "createdTime": null,
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.411180Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/theora/LeahBuechley_2011Y.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625309/large_thumb/LeahBuechley_2011Y.jpg"
    },
    {
      "id": 625156,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 10",
      "header": "Denne uken møter du Studentersamfundets nye leder og finn ut hva Dragvolligaen er.\r\nFinn også ut hvordan det er å være blind, musikkprodusent og lydtekniker. Apropos tar deg med på kurs i netthat, og det blir spennende i nest siste episode av Felles kjøleskap.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/theora/Student-TV_2013_uke_10.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/small_thumb/Student-TV_2013_uke_10.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/large_thumb/Student-TV_2013_uke_10.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/broadcast/Student-TV_2013_uke_10.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:13:54",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-03-15T00:29:03Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.582519Z",
      "uploadedTime": "2013-03-15T00:29:04Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/theora/Student-TV_2013_uke_10.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625156/large_thumb/Student-TV_2013_uke_10.jpg"
    },
    {
      "id": 625153,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 9",
      "header": "Blir man fin av øl og vin? Vi har testet myten! \r\nApropos ser på pavevalget og vi har snakket med Moddi om alkoholpress i musikkbransjen. I tillegg har vi som alltid aktuelle saker om studentlivet: Hvem er smartest på gløshaugen, og hvordan bør du gå fram hvis du vil lage film? \r\nSe også episode 4 av Felles kjøleskap i ukens sending fra Student-TV i Trondheim.",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/small_thumb/Uke_9-Frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/large_thumb/Uke_9-Frikanalen.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/theora/Uke_9-Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/broadcast/Uke_9-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:21:38",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-03-08T11:32:24Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.585338Z",
      "uploadedTime": "2013-03-08T11:32:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/theora/Uke_9-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625153/large_thumb/Uke_9-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625144,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 6",
      "header": "Aktuelt: Nyhet: Vil forbedre eksamen\r\nApropos Verdens rikeste land\r\nRomkameraten 2:6\r\nLesesalen 3:5\r\n\r\nKonkurranse: Fristen er utgått. Se dusken.no/tv for ferske konkurranser",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/large_thumb/Uke_6-Frikanalen.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/small_thumb/Uke_6-Frikanalen.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/theora/Uke_6-Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/broadcast/Uke_6-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:13:23.640000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-02-15T09:44:44Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.597666Z",
      "uploadedTime": "2013-02-15T09:44:45Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/theora/Uke_6-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625144/large_thumb/Uke_6-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625143,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 5",
      "header": "Parodi: Stian Stud - Trondheims nye talkshow!\r\nRomkameraten 1:6\r\nLesesalen 2:5",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/theora/Uke_5-Frikanalen.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/small_thumb/Uke_5-Frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/large_thumb/Uke_5-Frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/broadcast/Uke_5-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:09:40.120000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-02-15T09:43:53Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.599040Z",
      "uploadedTime": "2013-02-15T09:43:54Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/theora/Uke_5-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/large_thumb/Uke_5-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625141,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 3",
      "header": "Aktuelt: Nyhet: Studiestøtte\r\nApropos Dommedag: Ikke alle er like glad for at dommedag aldri kom...\r\nAktuelt: Nyhet: Studenter lager racerbil",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/small_thumb/Uke2-3STV-Frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/large_thumb/Uke2-3STV-Frikanalen.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/theora/Uke2-3STV-Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/broadcast/Uke2-3STV-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:06:23.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-02-15T09:39:24Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.601763Z",
      "uploadedTime": "2013-02-15T09:39:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/theora/Uke2-3STV-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625141/large_thumb/Uke2-3STV-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625135,
      "name": "Opprinnelsen, 13 En ny jord",
      "header": "Gud vil gjenskape vår gamle og ødelagte jord. Han vil skape en ny jord med rettferdighet og uten ondskap. Prograleder for dette kvartals bibelstudier har vært Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/theora/orig_17e0447ed7b848edbc2f3097d413b82b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/original/orig_17e0447ed7b848edbc2f3097d413b82b.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/broadcast/6640_b32acaf98bcb4ef89a755d7b4f1630f1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T14:17:52.053000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.610329Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T14:17:52.053000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/theora/orig_17e0447ed7b848edbc2f3097d413b82b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625135/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625131,
      "name": "Opprinnelsen, 09 Ekteskapet",
      "header": "Kort etter skapelsen innstiftet Gud ekteskapet. Hva forteller dette om Gud? Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/theora/orig_ac784a6911ed48f3806aa2093f28e5eb.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/original/orig_ac784a6911ed48f3806aa2093f28e5eb.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/broadcast/6636_77441b4da8c74fd4baa9bdcd27aa050c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:59:06.380000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.616118Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:59:06.380000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/theora/orig_ac784a6911ed48f3806aa2093f28e5eb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625131/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625130,
      "name": "Opprinnelsen, 08 Jesus",
      "header": "Gud har ikke bare skapt, men han opprettholder også skaperverket.Og han har et endelig mål han arbeider mot. Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/theora/orig_a8ecddc005b44c5a8e6b9edca49fd8d4.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/original/orig_a8ecddc005b44c5a8e6b9edca49fd8d4.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/broadcast/6635_45335697a47b48b78dc90d828e15a710.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:54:55.800000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.617527Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:54:55.800000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/theora/orig_a8ecddc005b44c5a8e6b9edca49fd8d4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625130/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625123,
      "name": "Folkehelsens røtter 08",
      "header": "Per de Lange tar oss med tilbake i historienn for å vise den lange veien fram til dagens kunnskap innen folkehelsen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/theora/orig_5396c2763dc24d47a7906a6f5539895b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/original/orig_5396c2763dc24d47a7906a6f5539895b.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/broadcast/6641_33cd96c50f2d42bf8a85f765608aa263.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T14:26:42.217000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.627195Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T14:26:42.217000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/theora/orig_5396c2763dc24d47a7906a6f5539895b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625123/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625122,
      "name": "Folkehelsens røtter 09",
      "header": "Per de Lange tar oss med tilbake i historienn for å vise den lange veien fram til dagens kunnskap innen folkehelsen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/theora/orig_e0969cddbffc41f9a6845bedb431ac30.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/original/orig_e0969cddbffc41f9a6845bedb431ac30.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/broadcast/6642_8653f430f0234b09b40e1457fbe8e03d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:52.920000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T14:35:28.293000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.628566Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T14:35:28.293000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/theora/orig_e0969cddbffc41f9a6845bedb431ac30.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625122/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625118,
      "name": "Opprinnelsen, 06 Syndefallet",
      "header": "En av Guds skapninger gjorde opprør i Guds nyskapte verden. Hvorfor kunne ikke Gud bare drepe Satan før han fikk gjort mye skade? Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/theora/orig_444cfa27c4284e6ca1c1123ab1234e3f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/original/orig_444cfa27c4284e6ca1c1123ab1234e3f.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/broadcast/6633_6102a1ef208e4c8fb32fc2740853bb18.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:46:06.850000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.634013Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:46:06.850000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/theora/orig_444cfa27c4284e6ca1c1123ab1234e3f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625118/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625117,
      "name": "Opprinnelsen, 05 moral",
      "header": "Hvorfor skapte Gud et tre i hagen som kunne gi kunnskap om Goddt og ondt? Hva har dette med moral og en fri vilje å gjøre. Får vi her innsikt i noe av det dypeste som bibelen åpenbarer?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/theora/orig_90c3de737bf842ed8d98adae10a5896d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/original/orig_90c3de737bf842ed8d98adae10a5896d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/broadcast/6632_58b2b584cfdd44a59b5974d8fb29b254.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:40:58.210000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.635401Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:40:58.210000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/theora/orig_90c3de737bf842ed8d98adae10a5896d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625117/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625115,
      "name": "Opprinnelsen, 03 Fullført",
      "header": "Da Gud fullførte skapelsen av himmel og jord gav han til slutt menneskene en viktig gave. Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/theora/orig_fcb99a9118da4bd68c56d7ef6b05e569.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/original/orig_fcb99a9118da4bd68c56d7ef6b05e569.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/broadcast/6630_1656abfe5613463f83a3bd1d22c3e5c0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-31T13:31:05.343000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.638203Z",
      "uploadedTime": "2012-12-31T13:31:05.343000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/theora/orig_fcb99a9118da4bd68c56d7ef6b05e569.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625115/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625113,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 8",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 8\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/theora/6595_7e191e38e22648caa7f3b9825e66b670.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/broadcast/6595_fc6f07b1d651478fb03d8f5704749bcf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-12-06T19:13:27Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.640936Z",
      "uploadedTime": "2012-12-06T19:13:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/theora/6595_7e191e38e22648caa7f3b9825e66b670.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625113/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625106,
      "name": "Opprinnelsen, 02 Skapelsen",
      "header": "Er det at jorden er et godt sted for mennesker å være et resultat av blind tilfeldighet? Eller er vi og vår verden et resultat av en skapende og kjærlig Gud? Programleder er Terje Bjerka.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/theora/orig_6ea22812c615419e9aae7f60ca87f885.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/original/orig_6ea22812c615419e9aae7f60ca87f885.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/broadcast/6617_687f531d4e954abbb60ba60343525d21.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-12-20T11:56:53.453000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.650542Z",
      "uploadedTime": "2012-12-20T11:56:53.453000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/theora/orig_6ea22812c615419e9aae7f60ca87f885.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625106/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625101,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 6",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 6\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/theora/6593_1ce2b97b90a64a1eb82800e83202afd2.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/broadcast/6593_0456ef4b3bd446df980e974a8089886d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00.040000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-12-06T18:59:27Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.654688Z",
      "uploadedTime": "2012-12-06T18:59:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/theora/6593_1ce2b97b90a64a1eb82800e83202afd2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625101/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625085,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 4",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 4\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/theora/6555_e194d91ac5084a6388996f14567a7639.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/broadcast/6555_f82333c08c3a47669ee3944baff3a5ea.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-11-08T18:11:02Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.675580Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T18:11:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/theora/6555_e194d91ac5084a6388996f14567a7639.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625085/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625083,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 3",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.Del 3\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/theora/6554_41b5abe0756f447aa0d373b933aa8475.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/broadcast/6554_fdf9f8906c774649972c9d330c1944c1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-11-08T17:59:32Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.678307Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T17:59:32Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/theora/6554_41b5abe0756f447aa0d373b933aa8475.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625083/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625076,
      "name": "Religion eller Jesus? Del 1",
      "header": "Arnfinn Clementsen med \"Hverdagskost\":Religion eller Jesus?.\nArnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\npå en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/theora/6552_521bb3512b664a9888162a451b239acb.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/broadcast/6552_8bbfdd54b1ae481c9d63725bf5604a2b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 27,
        "name": "Karismakirken/iChurch",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.arnfinnclementsen.org",
      "createdTime": "2012-11-08T17:51:15Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.686941Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T17:51:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/theora/6552_521bb3512b664a9888162a451b239acb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625076/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625074,
      "name": "Menigheten - menneskets tjener",
      "header": "Oppdag gleden ved å tjene. Program 8 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/theora/orig_f29b7ef4736b4c59a9a3cc41ad1d1d4c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/original/orig_f29b7ef4736b4c59a9a3cc41ad1d1d4c.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/broadcast/6423_dd0f051d6f224968a062f7af50945fdc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:55:59.153000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.689752Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:55:59.153000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/theora/orig_f29b7ef4736b4c59a9a3cc41ad1d1d4c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625074/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625070,
      "name": "FAT konf 05: Gud i loven",
      "header": "Forum for Adventist-Teologi tar opp teologiske tema. I denne serien har vi med foredragene i en konferanse om De ti buds plass i teologien. Her hører vi Roger Robertsen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/theora/orig_cec782a36b3d4f8d8a0730ab733cb2ca.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/original/orig_cec782a36b3d4f8d8a0730ab733cb2ca.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/broadcast/6551_bcb69dc00bd1421aa198cd92556314aa.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:22:30",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T15:05:03.373000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.695325Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T15:05:03.373000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/theora/orig_cec782a36b3d4f8d8a0730ab733cb2ca.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625070/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625069,
      "name": "Alexx Alexxander",
      "header": "Se den store gatemagikeren utføre sine fantastiske tryllekunster på gata i Trondheim!",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/broadcast/orig_ac2fc3ff7eb34fb4b2a39c3a53832d48.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/theora/orig_ac2fc3ff7eb34fb4b2a39c3a53832d48.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/original/orig_ac2fc3ff7eb34fb4b2a39c3a53832d48.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/med_thumb/medium.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:04:16.770000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T20:00:06.693000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.696728Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T20:00:06.693000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/theora/orig_ac2fc3ff7eb34fb4b2a39c3a53832d48.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625069/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625064,
      "name": "Når alt blir nytt.",
      "header": "Ord blir fattige i møte med himmelen. Program 13 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/theora/orig_9327ca7427364cdbb296dd07c19c06b8.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/original/orig_9327ca7427364cdbb296dd07c19c06b8.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/broadcast/6428_b3f6715fd4524a869fe0e6a2086518b0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T09:14:47.513000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.703729Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T09:14:47.513000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/theora/orig_9327ca7427364cdbb296dd07c19c06b8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625064/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625063,
      "name": "Folkehelsens røtter 01",
      "header": "Per de Lange viser oss gjenstander fra egen samling som forteller om folkehelsens historiske røtter. I siste delen av programmet gir han tips om hvilken mat vi bør velge for å ungå visse sykdommer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/theora/orig_2dc811ea24134254a43d9d301bbc696d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/original/orig_2dc811ea24134254a43d9d301bbc696d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/broadcast/6542_0ca25848b0014d6a98807e5d1a1ada88.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:41.960000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T14:18:38.903000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.705074Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T14:18:38.903000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/theora/orig_2dc811ea24134254a43d9d301bbc696d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625063/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625061,
      "name": "FAT konf 06: Lovløsheten",
      "header": "Forum for Adventist-Teologi tar opp teologiske tema. I denne serien har vi med foredragene i en konferanse om De ti buds plass i teologien. I dette programmet hører vi Andre Schalfani.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/theora/orig_e48c1e9f0df4481296f16a4a480d9cac.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/original/orig_e48c1e9f0df4481296f16a4a480d9cac.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/broadcast/6572_06df56682e9047739ccf02fc38bb5045.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:19:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-14T18:53:35.857000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.707830Z",
      "uploadedTime": "2012-11-14T18:53:35.857000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/theora/orig_e48c1e9f0df4481296f16a4a480d9cac.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625061/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625060,
      "name": "FAT konf 04: Gud og loven 2",
      "header": "Forum for Adventist-Teologi tar opp teologiske tema. I denne serien har vi med foredragene i en konferanse om De ti buds plass i teologien. Andre del av en panelsamtale ledet av Atle Haugen, om Guds hensikt med loven.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/theora/orig_c7f7b19c90664b819eb6595bf740e9a1.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/original/orig_c7f7b19c90664b819eb6595bf740e9a1.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/broadcast/6550_99db707574574a8889853d156f9a3df8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:22:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T15:01:00.183000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.709184Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T15:01:00.183000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/theora/orig_c7f7b19c90664b819eb6595bf740e9a1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625060/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625053,
      "name": "FAT konf 02: Paulus og loven",
      "header": "Forum for Adventist-Teologi tar opp teologiske tema. I denne serien har vi med foredragene i en konferanse om De ti buds plass i teologien. I dette programmet hører vi Reimar Vetne.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/theora/orig_1bb027e9296b49f9b61409b28dacca9b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/original/orig_1bb027e9296b49f9b61409b28dacca9b.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/broadcast/6548_d454cd03977d4043924f23c39866a81b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:21:45",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T14:50:00.223000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.718700Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T14:50:00.223000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/theora/orig_1bb027e9296b49f9b61409b28dacca9b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625053/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625052,
      "name": "Folkehelsens røtter 05",
      "header": "Per de Lange viser oss gjenstander fra egen samling som forteller om folkehelsens historiske røtter. I siste delen av programmet gir han tips om hvilken mat vi bør velge for å ungå visse sykdommer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/theora/orig_759829c1e909445aaaa7cd48e577126d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/original/orig_759829c1e909445aaaa7cd48e577126d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/broadcast/6546_4292777eb2aa4164b5eecce715ab78fc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T14:28:00.627000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.720321Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T14:28:00.627000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/theora/orig_759829c1e909445aaaa7cd48e577126d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625052/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625050,
      "name": "Folkehelsens røtter 02",
      "header": "Per de Lange viser oss gjenstander fra egen samling som forteller om folkehelsens historiske røtter. I siste delen av programmet gir han tips om hvilken mat vi bør velge for å ungå visse sykdommer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/theora/orig_1462757c31de45b09c8f39cfa33b0813.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/original/orig_1462757c31de45b09c8f39cfa33b0813.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/broadcast/6543_de9227345a4946c08fe9d034a36179c2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:23.960000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T14:21:19.047000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.724184Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T14:21:19.047000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/theora/orig_1462757c31de45b09c8f39cfa33b0813.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625050/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625049,
      "name": "Folkehelsens røtter 03",
      "header": "Per de Lange viser oss gjenstander fra egen samling som forteller om folkehelsens historiske røtter. I siste delen av programmet gir han tips om hvilken mat vi bør velge for å ungå visse sykdommer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/theora/orig_fd39db1334e149a7a05394f408842d53.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/original/orig_fd39db1334e149a7a05394f408842d53.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/broadcast/6544_ea61fccdb94b42e69b9a93d63ab41056.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:28.480000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T14:23:28.813000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.725952Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T14:23:28.813000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/theora/orig_fd39db1334e149a7a05394f408842d53.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625049/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625022,
      "name": "Gud i hverdagen",
      "header": "Arnfinn Clementsen har lang erfaring som pastor og rådgiver. Han har også skrevet en rekke bøker. \nI programmet \"Hverdagskost\" ønsker han å formidle enkel inspirasjon og kraft til å leve i hverdagen \nog møte dagliglivets utfordringer.\nHan har en egen evne til å formidle ord fra Bibelen og gjøre det aktuelt for dagens mennesker\n på en enkel og forståelig måte. \n\"Mennesket behøver ikke bare sunn mat og fysisk trening, men også åndelig og sjelelig energi\", \nsier Clementsen.\nProgrammet er produsert av Karismakirken Media i samarbeid med iChurch",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/theora/6472_1609be82c32e446ea77e1752ba8f75c8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/broadcast/6472_5b9ad6a8d0a14280b227a1a64cdf4ee2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "organization": {
        "id": 127,
        "name": "Karisma Senter",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1055,
        "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
        "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:14:59.360000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-10-10T15:31:55Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.762377Z",
      "uploadedTime": "2012-10-10T15:31:55Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/theora/6472_1609be82c32e446ea77e1752ba8f75c8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625022/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625014,
      "name": "Væpnet til seier.",
      "header": "Hva består den kristnes våpen av? Program 7 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/theora/orig_8933503354124d04a5a715555aa431e6.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/original/orig_8933503354124d04a5a715555aa431e6.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/broadcast/6422_0578210aa11a4802b3908d2d5e6f1df0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:53:00.827000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.770926Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:53:00.827000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/theora/orig_8933503354124d04a5a715555aa431e6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625014/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625012,
      "name": "Vekst i Kristus.",
      "header": "Med Jesus som forbilde er det alltid rom for vekst, Program 5 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/theora/orig_583d5b16f70d4107b24c43265884a145.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/original/orig_583d5b16f70d4107b24c43265884a145.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/broadcast/6420_e85f9d9ff3654f39bf75cb9eb8f6fb5a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:47:56.613000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.773682Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:47:56.613000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/theora/orig_583d5b16f70d4107b24c43265884a145.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625012/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625007,
      "name": "Grøsshaugen episode 3",
      "header": "Få med deg tredje og siste episode av Grøsshaugen!",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/theora/6475_4b53d8e2f25e47d7aa781fb87b5bef3e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/original/orig_3397407dbab44285af39538e8cf92d26.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/broadcast/6475_9d9cd832efa74b16b51c03d7c0da2576.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:13.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-10-11T22:02:27.143000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.780599Z",
      "uploadedTime": "2012-10-11T22:02:27.143000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/theora/6475_4b53d8e2f25e47d7aa781fb87b5bef3e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625007/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624997,
      "name": "Mennesket:, Guds skaperverk.",
      "header": "Hva betyr det at vi er skapt i Guds bilde? Program 3 av 13 i studieserien Kristen Vekst.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/theora/orig_ba2c910a56a3462291a4af0ccf99fe08.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/original/orig_ba2c910a56a3462291a4af0ccf99fe08.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/broadcast/6418_1d70566ac0b54ea8b986e3fff2b74fad.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-09-21T08:41:16.780000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.794451Z",
      "uploadedTime": "2012-09-21T08:41:16.780000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/theora/orig_ba2c910a56a3462291a4af0ccf99fe08.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624997/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624879,
      "name": "Bibelstudier 08 (2 kv 2012)",
      "header": "Utrustning for Evangelisme. Gud utruster menigheten med forskjellige nådegaver og talenter. Kjenner vi vår egen nådegave?\nI studio hører vi programleder Tor Tjeransen i samtale med Inger og Reidar Reierson.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/theora/orig_c4dcee77e65e4c0c96a692491e730512.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/original/orig_c4dcee77e65e4c0c96a692491e730512.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/broadcast/6146_d20d35926578454b9a5870ce8aa8f10a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:06:43.403000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.944106Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:06:43.403000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/theora/orig_c4dcee77e65e4c0c96a692491e730512.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624879/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}