List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&limit=50&offset=3650&ordering=-framerate&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3682,
  "next": null,
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3600&ordering=-framerate&page=2",
  "results": [
    {
      "id": 626765,
      "name": "TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/theora/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/broadcast/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/original/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/large_thumb/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:05.920000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-07T10:39:07.978080Z",
      "updatedTime": "2022-05-23T11:34:34.874519Z",
      "uploadedTime": "2021-04-07T10:51:13Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/theora/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/large_thumb/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.jpg"
    },
    {
      "id": 627392,
      "name": "Ære til martyr Sherin",
      "header": "Ære til martyr Sherin",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/theora/�re til martyr Sherin.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/broadcast/�re til martyr Sherin.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/large_thumb/�re til martyr Sherin.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/original/�re til martyr Sherin.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:16:50.333333",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-18T13:34:49.735746Z",
      "updatedTime": "2022-05-18T13:53:10.826163Z",
      "uploadedTime": "2022-05-18T13:45:10.489900Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/theora/�re til martyr Sherin.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/large_thumb/�re til martyr Sherin.jpg"
    },
    {
      "id": 627436,
      "name": "Shofar Fader vår - Bønnen Jesus lærte oss",
      "header": "program 114, bladet evangelisten",
      "description": "Disiplene hadde sett Jesus be. De hadde hørt han be og hvordan\nhan prioriterte bønnen. Derfor ber disiplene om at Jesus må lære dem og\nbe. Bønnen er viktig for hvert enkelt menneske og for nasjonen Israel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/theora/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/broadcast/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/large_thumb/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/original/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:42.280000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-31T06:18:15.913939Z",
      "updatedTime": "2022-05-31T06:53:24.599304Z",
      "uploadedTime": "2022-05-31T06:30:57.648191Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/theora/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/large_thumb/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.jpg"
    },
    {
      "id": 627401,
      "name": "Shofar Pinsens hemmelighet",
      "header": "proggram 113, bladet evangelisten",
      "description": "Pinse er en av Herrens syv høytider. Den har med Guds Ånds komme \ntil jorden. Hele Guds menighet er døpt med Den Hellige Ånd. Varemerke \nfor Ånden er Bibelen. En dag vil Gud fylle en hele Israels nasjon med \nsin Ånd – da følger de Ordet.sin Ånd – da følger de Ordet.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/theora/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/broadcast/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/original/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/large_thumb/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:06.160000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-24T06:44:35.057639Z",
      "updatedTime": "2022-05-24T07:23:48.135126Z",
      "uploadedTime": "2022-05-24T07:01:41.564017Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/theora/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/large_thumb/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.jpg"
    },
    {
      "id": 627402,
      "name": "Palestina og pressfrihet",
      "header": "trond",
      "description": "informasjon",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/theora/2022-05-17 17-23-03.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/broadcast/2022-05-17 17-23-03.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/original/2022-05-17 17-23-03.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/large_thumb/2022-05-17 17-23-03.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:09.680000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-25T07:44:42.479743Z",
      "updatedTime": "2022-06-03T13:14:11.184003Z",
      "uploadedTime": "2022-05-25T07:47:05Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/theora/2022-05-17 17-23-03.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/large_thumb/2022-05-17 17-23-03.jpg"
    },
    {
      "id": 627334,
      "name": "Refleksjoner om Ukraina-krigen",
      "header": "",
      "description": "Mariëlle Leraand, Ola Tunander og Lars Borgersrud innleder om krigen i Ukraina",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/theora/Ukrainakrigen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/broadcast/Ukrainakrigen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/original/Ukrainakrigen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/large_thumb/Ukrainakrigen.jpg"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:39:13.380000",
      "categories": [
        "Samfunn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-03T06:03:52.791413Z",
      "updatedTime": "2022-07-27T05:46:19.273264Z",
      "uploadedTime": "2022-05-03T14:36:52Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/theora/Ukrainakrigen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/large_thumb/Ukrainakrigen.jpg"
    },
    {
      "id": 627535,
      "name": "Vikingene",
      "header": "Nordisk folk",
      "description": "Nordisk folk",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/theora/Vikingene (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/broadcast/Vikingene (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/large_thumb/Vikingene (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/original/Vikingene (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:54.600000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-04T17:10:22.989086Z",
      "updatedTime": "2022-08-04T17:38:07.384893Z",
      "uploadedTime": "2022-08-04T17:11:19.021297Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/theora/Vikingene (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/large_thumb/Vikingene (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627482,
      "name": "Gud, Jehova, Jesus og Den Hellige Ånd",
      "header": "De er forskjellige forteller bibelen",
      "description": "De er forskjellige forteller bibelen",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/theora/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/broadcast/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/original/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/large_thumb/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:14.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-04T06:25:21.552117Z",
      "updatedTime": "2022-06-04T06:54:40.215899Z",
      "uploadedTime": "2022-06-04T06:26:59.934552Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/theora/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/large_thumb/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.jpg"
    },
    {
      "id": 627483,
      "name": "Shofar Et gjenforent Jerusalem",
      "header": "Program 115, bladet evangelisten",
      "description": "Jerusalems dagen minnes et gjenforenet Jerusalem. Hvert år blir \ndette markert. Ingen løgnpropaganda eller militærmakt kunne utslette \nstaten Israel. Dette landet og folket er kommet for å bli, og snart vil \nderes konge komme.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/theora/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/broadcast/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/large_thumb/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/original/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:03.620000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-07T07:02:44.557919Z",
      "updatedTime": "2022-06-07T07:54:28.668615Z",
      "uploadedTime": "2022-06-07T07:29:38.909463Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/theora/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/large_thumb/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.jpg"
    },
    {
      "id": 627534,
      "name": "Flere enn en oppstandelse",
      "header": "Fra Paulus brever",
      "description": "Fra Paulus brever",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627534/theora/Flere enn en oppstandelse.mp4.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627534/broadcast/Flere enn en oppstandelse.mp4.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627534/original/Flere enn en oppstandelse.mp4.crdownload"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:33.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-04T16:55:34.590403Z",
      "updatedTime": "2022-08-04T16:59:37.805248Z",
      "uploadedTime": "2022-08-04T16:55:45.751631Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627534/theora/Flere enn en oppstandelse.mp4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "/static/default_large_thumbnail.png"
    },
    {
      "id": 627484,
      "name": "Shofar Et gjenforent Jerusalem",
      "header": "program 115, bladet evangelisten",
      "description": "Jerusalems dagen minnes et gjenforenet Jerusalem. Hvert år blir \ndette markert. Ingen løgnpropaganda eller militærmakt kunne utslette \nstaten Israel. Dette landet og folket er kommet for å bli, og snart vil \nderes konge komme.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/theora/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/broadcast/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/large_thumb/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/original/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:03.620000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-07T07:21:51.852086Z",
      "updatedTime": "2022-06-07T08:18:48.040380Z",
      "uploadedTime": "2022-06-07T07:54:37.617335Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/theora/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/large_thumb/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.jpg"
    },
    {
      "id": 627536,
      "name": "Flere enn en oppstandelse!",
      "header": "Fra Paulus",
      "description": "Fra Paulus",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627536/theora/Flere enn en oppstandelse.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627536/broadcast/Flere enn en oppstandelse.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627536/original/Flere enn en oppstandelse.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627536/large_thumb/Flere enn en oppstandelse.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:33.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-06T06:39:13.074900Z",
      "updatedTime": "2022-08-06T07:04:08.880757Z",
      "uploadedTime": "2022-08-06T06:40:15.938180Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627536/theora/Flere enn en oppstandelse.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627536/large_thumb/Flere enn en oppstandelse.jpg"
    },
    {
      "id": 627537,
      "name": "Flere enn en oppstandelse!",
      "header": "Fra Paulus",
      "description": "Fra Paulus",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627537/theora/Flere enn en oppstandelse.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627537/broadcast/Flere enn en oppstandelse.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627537/large_thumb/Flere enn en oppstandelse.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627537/original/Flere enn en oppstandelse.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:33.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-06T08:06:40.094456Z",
      "updatedTime": "2022-08-06T08:31:39.463389Z",
      "uploadedTime": "2022-08-06T08:07:41.859851Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627537/theora/Flere enn en oppstandelse.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627537/large_thumb/Flere enn en oppstandelse.jpg"
    },
    {
      "id": 627538,
      "name": "Shofar Fader vår - Bønen Jesus lærte oss",
      "header": "program 124, Bladet evangelisten",
      "description": "Disiplene hadde sett Jesus be. De hadde hørt han be og hvordan\nhan prioriterte bønnen. Derfor ber disiplene om at Jesus må lære dem og\nbe. Bønnen er viktig for hvert enkelt menneske og for nasjonen Israel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/theora/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/broadcast/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/large_thumb/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/original/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:42.280000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-09T16:34:10.684782Z",
      "updatedTime": "2022-08-09T17:34:30.808730Z",
      "uploadedTime": "2022-08-09T17:12:31.571516Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/theora/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/large_thumb/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.jpg"
    },
    {
      "id": 627520,
      "name": "Shofar Landet heter Israel",
      "header": "program 117, bladet evangelisten",
      "description": "Deler av Israels land blir omtalt som okkupert jord. Varer som \ner produserte av Israel i disse områder skal merkes. Vi kan undres hva \ndette er og hva signaler dette gir? Vår oppgave er å tale sant og rett \nom Israel. Både internasjonale vedtak og Bibelens historie bekrefter at \nlandet tilhører jødene.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/theora/Shofar 130 Landet heter Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/broadcast/Shofar 130 Landet heter Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/original/Shofar 130 Landet heter Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/large_thumb/Shofar 130 Landet heter Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:06.240000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-28T08:19:55.858928Z",
      "updatedTime": "2022-06-28T08:58:53.065957Z",
      "uploadedTime": "2022-06-28T08:36:14.252036Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/theora/Shofar 130 Landet heter Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/large_thumb/Shofar 130 Landet heter Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627493,
      "name": "NUUG Meetup 2022-06-07: Free Software for Fabrication",
      "header": "Sebastian Kuzminsky from the LinuxCNC project will present the free software stack needed to make use of fabrication machinery such as 3D printers and CNC mills & lathes.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/theora/20220607-fabrication.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/broadcast/20220607-fabrication.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/original/20220607-fabrication.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/large_thumb/20220607-fabrication.jpg"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2148,
        "editorName": "David Noble",
        "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:00:57",
      "categories": [
        "Andre"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-10T11:00:04.326127Z",
      "updatedTime": "2022-06-15T19:28:22.507078Z",
      "uploadedTime": "2022-06-15T18:32:01.200399Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/theora/20220607-fabrication.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/large_thumb/20220607-fabrication.jpg"
    },
    {
      "id": 627528,
      "name": "Shofar Bibelen har rett",
      "header": "program 121, bladet evangelisten",
      "description": "Det er svært mye med livet og vandringen til oss mennesker som\nhar med Bibelen å gjøre. Hverdag som helg, høytid og fridager. Gud har\ngitt oss ordninger for hjemmet og samfunnet. Livets lykke er å følge\nordninger Gud har gitt oss.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/theora/Shofar 133 Bibelen har rett.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/broadcast/Shofar 133 Bibelen har rett.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/large_thumb/Shofar 133 Bibelen har rett.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/original/Shofar 133 Bibelen har rett.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:49.580000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-19T07:27:34.055439Z",
      "updatedTime": "2022-07-19T07:58:31.228363Z",
      "uploadedTime": "2022-07-19T07:37:51.676980Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/theora/Shofar 133 Bibelen har rett.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/large_thumb/Shofar 133 Bibelen har rett.jpg"
    },
    {
      "id": 627494,
      "name": "Shofar Israel er en hage",
      "header": "Program 116, Bladet evangelisten",
      "description": "Når Gud gjør noe viktig, er det alltid i en hage. I skapelsen er \ndet Edens hage. I Jerusalem er korset og graven tom. Frelseshistorien \nskjedde i en hage. I dag ser vi landet Israel og profetiene omtaler det \nhele som en hage i Midtøsten.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/theora/Shofar 128 Israel er en hage.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/broadcast/Shofar 128 Israel er en hage.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/original/Shofar 128 Israel er en hage.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/large_thumb/Shofar 128 Israel er en hage.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:32.480000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-14T07:58:44.965658Z",
      "updatedTime": "2022-06-15T19:51:53.689296Z",
      "uploadedTime": "2022-06-15T19:28:43.339090Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/theora/Shofar 128 Israel er en hage.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/large_thumb/Shofar 128 Israel er en hage.jpg"
    },
    {
      "id": 627521,
      "name": "Shofar Landet heter Israel",
      "header": "program 117, bladet evangelisten",
      "description": "Deler av Israels land blir omtalt som okkupert jord. Varer som \ner produserte av Israel i disse områder skal merkes. Vi kan undres hva \ndette er og hva signaler dette gir? Vår oppgave er å tale sant og rett \nom Israel. Både internasjonale vedtak og Bibelens historie bekrefter at \nlandet tilhører jødene.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/theora/Shofar 130 Landet heter Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/broadcast/Shofar 130 Landet heter Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/large_thumb/Shofar 130 Landet heter Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/original/Shofar 130 Landet heter Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:06.240000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-28T08:33:17.731530Z",
      "updatedTime": "2022-06-28T09:21:09.109237Z",
      "uploadedTime": "2022-06-28T08:59:13.616175Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/theora/Shofar 130 Landet heter Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/large_thumb/Shofar 130 Landet heter Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627524,
      "name": "Shofar En reise på Judeas og Samarias fjell",
      "header": "Program 119, bladet evangelisten",
      "description": "Deler av Israels land blir omtalt som okkupert jord. Varer som \ner produserte av Israel i disse områder skal merkes. Vi kan undres hva \ndette er og hva signaler dette gir? Vår oppgave er å tale sant og rett \nom Israel. Både internasjonale vedtak og Bibelens historie bekrefter at \nlandet tilhører jødene.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/theora/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/broadcast/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/original/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/large_thumb/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:01.940000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-05T07:36:56.142538Z",
      "updatedTime": "2022-07-05T08:25:37.110592Z",
      "uploadedTime": "2022-07-05T08:00:51.707405Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/theora/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/large_thumb/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.jpg"
    },
    {
      "id": 627522,
      "name": "Oppstandelsen og hva vi tror på",
      "header": "Nyttig og vite",
      "description": "Nyttig og vite",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/theora/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/broadcast/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/original/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/large_thumb/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:56:03.400000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-28T10:36:55.487317Z",
      "updatedTime": "2022-06-28T11:04:11.633762Z",
      "uploadedTime": "2022-06-28T10:37:58.925398Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/theora/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/large_thumb/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....jpg"
    },
    {
      "id": 627517,
      "name": "DemonstrasjonBaseavtaleJuni",
      "header": "Dagen før Stortinget vedtok de grunnlovsstridige baseavtalene som ga usa suverenitet over norsk territorium, samlet bevisste samfunnsborgere seg på Eidsvoll plass og markerte sin misnøye mot galskapen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/theora/Markering ved Stortinget 2.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/broadcast/Markering ved Stortinget 2.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/original/Markering ved Stortinget 2.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/large_thumb/Markering ved Stortinget 2.jpg"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:09:47.720000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-20T13:40:34.904528Z",
      "updatedTime": "2022-06-21T07:10:08.103535Z",
      "uploadedTime": "2022-06-20T13:59:35Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/theora/Markering ved Stortinget 2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/large_thumb/Markering ved Stortinget 2.jpg"
    },
    {
      "id": 627523,
      "name": "Shofar En reise på Judeas og Samarias fjell",
      "header": "Program 118, Bladet evangelisten",
      "description": "En reise å på Judea og Samarias fjell i Israel, er en reise i \nkjent Bibelhistorie. Det er også mye annet viktig historie knyttet til \ndenne fjellkjeden i landet. Bibelen er boken som knytter både folket og \nlandet sammen. Jerusalems er Israels hovedsted.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/theora/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/broadcast/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/original/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/large_thumb/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:01.940000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-04T23:51:37.144459Z",
      "updatedTime": "2022-07-05T01:03:40.163959Z",
      "uploadedTime": "2022-07-05T00:38:55.388911Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/theora/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/large_thumb/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.jpg"
    },
    {
      "id": 627518,
      "name": "Shofar Lærdommer fra Betania - Bilde på Israel",
      "header": "Program 117, Bladet evangelisten",
      "description": "Det sendes bud etter Jesus om at Lasarus var syk. Det endte med \nat Lasarus døde. Etter fire døgn ropte Jesus Lasarus ut av graven. Det \nhele er et bilde på gjenopprettelsen av staten Israel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/theora/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/broadcast/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/original/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/large_thumb/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:34.200000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-21T07:21:59.875072Z",
      "updatedTime": "2022-06-21T07:52:02.022969Z",
      "uploadedTime": "2022-06-21T07:32:44.012306Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/theora/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/large_thumb/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627519,
      "name": "Shofar Lærdommer fra Betania - Bilde på Israel",
      "header": "Program 117, Bladet evangelisten",
      "description": "Det sendes bud etter Jesus om at Lasarus var syk. Det endte med \nat Lasarus døde. Etter fire døgn ropte Jesus Lasarus ut av graven. Det \nhele er et bilde på gjenopprettelsen av staten Israel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/theora/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/broadcast/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/large_thumb/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/original/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:34.200000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-21T09:35:01.131150Z",
      "updatedTime": "2022-06-21T10:07:08.375275Z",
      "uploadedTime": "2022-06-21T09:47:35.506817Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/theora/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/large_thumb/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627527,
      "name": "Shofar Utan Israel stopper verden",
      "header": "Program 120, Bladet Evangelisten",
      "description": "Det er svært mange saker fra Israel som preger vår hverdag. Det\ngjelder teknologi, helse og kultur for å nevne noe. Bibelen og\nhelligdager for å nevne noe annet. Uten Israel stopper verden.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/theora/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/broadcast/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/large_thumb/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/original/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:14.880000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-13T06:56:38.994057Z",
      "updatedTime": "2022-07-13T08:20:48.812348Z",
      "uploadedTime": "2022-07-13T07:59:49.634490Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/theora/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/large_thumb/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.jpg"
    },
    {
      "id": 627525,
      "name": "Shofar Utan Israel stopper verden",
      "header": "Program120, Bladet Evangelisten",
      "description": "Det er svært mange saker fra Israel som preger vår hverdag. Det\ngjelder teknologi, helse og kultur for å nevne noe. Bibelen og\nhelligdager for å nevne noe annet. Uten Israel stopper verden.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/theora/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/broadcast/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/large_thumb/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/original/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:14.880000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-12T23:15:13.738700Z",
      "updatedTime": "2022-07-13T00:28:07.062764Z",
      "uploadedTime": "2022-07-13T00:07:05.724194Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/theora/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/large_thumb/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.jpg"
    },
    {
      "id": 627530,
      "name": "Den første oppstandelsen",
      "header": "Paulus ønsket den...",
      "description": "Paulus ønsket den...",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/theora/Den f�rste oppstandelsen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/broadcast/Den f�rste oppstandelsen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/large_thumb/Den f�rste oppstandelsen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/original/Den f�rste oppstandelsen.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:12.066667",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-24T10:51:30.000821Z",
      "updatedTime": "2022-07-24T11:39:29.537910Z",
      "uploadedTime": "2022-07-24T11:16:08.668048Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/theora/Den f�rste oppstandelsen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/large_thumb/Den f�rste oppstandelsen.jpg"
    },
    {
      "id": 627529,
      "name": "Vikingene",
      "header": "Et nordisk folk",
      "description": "Et nordisk folk",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/theora/Vikingene (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/broadcast/Vikingene (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/large_thumb/Vikingene (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/original/Vikingene (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:54.600000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-24T10:48:30.477326Z",
      "updatedTime": "2022-07-24T11:16:07.076397Z",
      "uploadedTime": "2022-07-24T10:49:27.779071Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/theora/Vikingene (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/large_thumb/Vikingene (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627531,
      "name": "Shofar Jerusalems ødeleggelse - sørgedag i Israel",
      "header": "program 122, bladet evangelisten",
      "description": "På den jødiske kalenderen er det nå markert en merkedag for\nødeleggelsen av templet i Jerusalem. Folket minnes det som en gang har\nvært, og gjør mange ulike handlinger for å minnes, men også bønn om det\nkommende tempel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/theora/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/broadcast/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/large_thumb/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/original/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:26.280000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-26T07:58:01.210072Z",
      "updatedTime": "2022-07-26T08:32:09.967599Z",
      "uploadedTime": "2022-07-26T08:10:01.347235Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/theora/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/large_thumb/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627532,
      "name": "Shofar Avtaler med Israel",
      "header": "Program 123, Bladet evangelisten",
      "description": "Det er gjort mange politiske vedtak om jødenes rett til fedrenes\nland. De er juridiske og dokumenterte avtaler som nasjoner og andre er\nbundne til. Først og fremst har Gud selv gjort avtale med Israel hvem\nlandet tilhører.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627532/theora/Shofar 135 Avtaler med Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627532/broadcast/Shofar 135 Avtaler med Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627532/original/Shofar 135 Avtaler med Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627532/large_thumb/Shofar 135 Avtaler med Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:34.680000",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-02T07:43:03.086652Z",
      "updatedTime": "2022-08-02T08:14:29.742540Z",
      "uploadedTime": "2022-08-02T07:53:16.312871Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627532/theora/Shofar 135 Avtaler med Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627532/large_thumb/Shofar 135 Avtaler med Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627533,
      "name": "Flere enn en oppstandelse",
      "header": "Fra Paulus brever",
      "description": "Fra Paulus brever",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627533/theora/Flere enn en oppstandelse.mp4.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627533/broadcast/Flere enn en oppstandelse.mp4.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627533/original/Flere enn en oppstandelse.mp4.crdownload"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:33.733333",
      "categories": [
        "Religion/livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-04T16:03:34.583271Z",
      "updatedTime": "2022-08-04T16:07:37.486367Z",
      "uploadedTime": "2022-08-04T16:03:45.891394Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627533/theora/Flere enn en oppstandelse.mp4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "/static/default_large_thumbnail.png"
    }
  ]
}