List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&limit=50&offset=3350&ordering=framerate&page=70
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": null,
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3300&ordering=framerate&page=70",
  "results": [
    {
      "id": 627723,
      "name": "Shofar - Purim i Israel",
      "header": "program 153, bladet evangelisten",
      "description": "Mars måned feires Purim i Israel. Merkeringen har sammenheng med \nbegivenhetene i det persiske rike, og står omtalt i Esters bok. Purim \nhandler om at Israels Gud er folkets vokter, og ingen av de våpen som \nblir rettet mot Israel eller jødene skal ha fremgang.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627723/theora/Shofar 164 Purim i Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627723/broadcast/Shofar 164 Purim i Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627723/original/Shofar 164 Purim i Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627723/large_thumb/Shofar 164 Purim i Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:05.020000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-02-28T08:37:34.999111Z",
      "updatedTime": "2023-02-28T09:07:02.600827Z",
      "uploadedTime": "2023-02-28T08:44:56.476733Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627723/theora/Shofar 164 Purim i Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627723/large_thumb/Shofar 164 Purim i Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627719,
      "name": "(2) Nyheter om Jehovas Vitner & Domsbudskap",
      "header": "Egil S. Langemyr",
      "description": "Velkommen til den andre episoden av Sannheten. Programmet som har som formål å fortelle den usensurerte sannheten om Jehovas Vitner og Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627719/theora/Episode 2 FK ABC.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627719/broadcast/Episode 2 FK ABC.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627719/large_thumb/Episode 2 FK ABC.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627719/original/Episode 2 FK ABC.mp4"
      },
      "creator": "egil@skarning.no",
      "organization": {
        "id": 251,
        "name": "Sannheten",
        "homepage": "www.sannheten.org",
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Tom Skarning\r\nØstre Tromøyvei 712\r\n4812 Kongshavn",
        "streetAddress": "c/o Tom Skarning\r\nØstre Tromøyvei 712\r\n4812 Kongshavn",
        "editorId": 2827,
        "editorName": "Egil Skarning Langemyr",
        "editorEmail": "egil@skarning.no",
        "editorMsisdn": "+47 458 88 666",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:44:52.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-02-16T14:40:54.758880Z",
      "updatedTime": "2023-02-16T15:18:07.018422Z",
      "uploadedTime": "2023-02-16T14:52:04.039663Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627719/theora/Episode 2 FK ABC.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627719/large_thumb/Episode 2 FK ABC.jpg"
    },
    {
      "id": 627720,
      "name": "Shofar - Guds velsignelse fra Israel",
      "header": "program 151,bladet evangelisten",
      "description": "Vi har mange rikdommer og velsignelser fra Israel. Velsignelsen \ner en gave. Velsignelsen skulle legges på jødene, til vern, ledelser, \nlys og gave. Fordi Herren er rik nok for alle, kan vi legge den på \nhverandre.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627720/theora/Shofar 162 Guds velsignelse fra Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627720/broadcast/Shofar 162 Guds velsignelse fra Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627720/large_thumb/Shofar 162 Guds velsignelse fra Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627720/original/Shofar 162 Guds velsignelse fra Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:34.580000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-02-17T12:20:26.771704Z",
      "updatedTime": "2023-02-17T12:53:53.259597Z",
      "uploadedTime": "2023-02-17T12:31:18.051920Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627720/theora/Shofar 162 Guds velsignelse fra Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627720/large_thumb/Shofar 162 Guds velsignelse fra Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627721,
      "name": "Shofar - Delingsplanen november 1947",
      "header": "program nr.152, bladet evangelisten",
      "description": "I november 1947 la FN frem en delingsplan for Midtøsten. Selv om \nSan Remo avtalen ikke ble fulgt opp, takket Israel ja til forslaget om \nlandet Israel. Vi tar med noen av begivenhetene som skjedde. Israels Gud \nlegger de profetiske brikker på plass.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627721/theora/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627721/broadcast/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627721/large_thumb/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627721/original/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:54.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-02-21T08:12:30.096321Z",
      "updatedTime": "2023-02-21T08:48:05.118912Z",
      "uploadedTime": "2023-02-21T08:24:04.831884Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627721/theora/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627721/large_thumb/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.jpg"
    },
    {
      "id": 627724,
      "name": "Shofar - Tegn i tiden",
      "header": "program 154, bladet evangelisten",
      "description": "Det er mange synlige og tegn i tiden som forteller at Bibelen er \nsann og at Gud er en levende realiet.\nVi trenger ikke lete etter tegn, men vi trenger å bli gjort merksamme på \ndet som er tegn. De 10 landeplager i Egypt er et eksempel på at går slik \nHerren har sagt det.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627724/theora/Shofar 165 Tegn i tiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627724/broadcast/Shofar 165 Tegn i tiden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627724/large_thumb/Shofar 165 Tegn i tiden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627724/original/Shofar 165 Tegn i tiden.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:01.220000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-03-07T21:58:44.853456Z",
      "updatedTime": "2023-03-07T22:27:53.892458Z",
      "uploadedTime": "2023-03-07T22:05:53.318208Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627724/theora/Shofar 165 Tegn i tiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627724/large_thumb/Shofar 165 Tegn i tiden.jpg"
    },
    {
      "id": 627722,
      "name": "Shofar - Delingsplanen november 1947",
      "header": "Program nr.152, bladet evangelisten",
      "description": "I november 1947 la FN frem en delingsplan for Midtøsten. Selv om \nSan Remo avtalen ikke ble fulgt opp, takket Israel ja til forslaget om \nlandet Israel. Vi tar med noen av begivenhetene som skjedde. Israels Gud \nlegger de profetiske brikker på plass.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627722/theora/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627722/broadcast/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627722/original/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627722/large_thumb/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:54.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-02-24T08:43:19.531053Z",
      "updatedTime": "2023-02-24T09:16:12.250996Z",
      "uploadedTime": "2023-02-24T08:52:14.491634Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627722/theora/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627722/large_thumb/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.jpg"
    },
    {
      "id": 627725,
      "name": "Shofar - To Begivenheter ved Jesu komme",
      "header": "Program nr. 155, Bladet Evangelisten",
      "description": "Jesus skal komme igjen! Det er to begivenheter rundt Jesu komme.\nDet gjelder hans komme i lufhimmelen og gjenkomsten til Oljeberget.\nBegivenhetene og løftene rundt Jesu komme i lufthimmelen, er noe som kan\nskje hva tid som helst.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627725/theora/Shofar 166 To begivenheter ved Jesu komme!.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627725/broadcast/Shofar 166 To begivenheter ved Jesu komme!.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627725/original/Shofar 166 To begivenheter ved Jesu komme!.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627725/large_thumb/Shofar 166 To begivenheter ved Jesu komme!.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:21.640000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-03-16T07:51:26.356644Z",
      "updatedTime": "2023-03-16T08:21:57.244174Z",
      "uploadedTime": "2023-03-16T07:59:24.708588Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627725/theora/Shofar 166 To begivenheter ved Jesu komme!.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627725/large_thumb/Shofar 166 To begivenheter ved Jesu komme!.jpg"
    },
    {
      "id": 627726,
      "name": "Shofar - Med Abraham som forbilde",
      "header": "Program nr. 156, Bladet evangelistne",
      "description": "Bibelen er boken til lys og til visdom, rettledelse og frelse.\nHer er det mange fortellinger som er til lærdom for oss i dag. Trender\nskifter og ættene kommer og går, men Guds ord er det samme på Abrahams\ntid som idag.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627726/theora/Shofar 167 Med Abraham som forbilde.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627726/broadcast/Shofar 167 Med Abraham som forbilde.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627726/large_thumb/Shofar 167 Med Abraham som forbilde.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627726/original/Shofar 167 Med Abraham som forbilde.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:36.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-03-21T08:56:40.105650Z",
      "updatedTime": "2023-03-21T09:27:11.883753Z",
      "uploadedTime": "2023-03-21T09:05:16.079586Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627726/theora/Shofar 167 Med Abraham som forbilde.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627726/large_thumb/Shofar 167 Med Abraham som forbilde.jpg"
    },
    {
      "id": 627727,
      "name": "En sann Gud, hva med mennesket?",
      "header": "Et avgjørende spørsmål",
      "description": "Et avgjørende spørsmål",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627727/theora/En sann Gud, hva med mennesket_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627727/broadcast/En sann Gud, hva med mennesket_.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627727/original/En sann Gud, hva med mennesket_.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627727/large_thumb/En sann Gud, hva med mennesket_.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:34.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-03-21T10:08:54.302391Z",
      "updatedTime": "2023-03-21T10:34:00.504097Z",
      "uploadedTime": "2023-03-21T10:09:53.490345Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627727/theora/En sann Gud, hva med mennesket_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627727/large_thumb/En sann Gud, hva med mennesket_.jpg"
    },
    {
      "id": 624160,
      "name": "Fargeplanker",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624160/theora/5146_f49673fa1b914198a38a590a69320058.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624160/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624160/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624160/broadcast/5146_cf79074732874d29b5fb99151803e34d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624160/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erik@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:30",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-04T13:22:44.923000Z",
      "updatedTime": "2023-07-17T21:06:27.418779Z",
      "uploadedTime": "2011-01-04T13:22:44Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624160/theora/5146_f49673fa1b914198a38a590a69320058.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624160/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 627728,
      "name": "Om fortapelsen av fredsevnen",
      "header": "Marielle Leraand forklarer hvordan fredsbevegelsen og politiske partier fortaper seg i krigsretorikk. Hun skisserer løsninger.",
      "description": "Marielle Leraand forklarer hvordan fredsbevegelsen og politiske partier fortaper seg i krigsretorikk",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627728/theora/CONTENTS1.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627728/broadcast/CONTENTS1.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627728/large_thumb/CONTENTS1.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627728/original/CONTENTS1.mp4"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:24.720000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-03-21T10:11:02.526631Z",
      "updatedTime": "2023-04-02T19:15:42.141618Z",
      "uploadedTime": "2023-03-21T10:34:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627728/theora/CONTENTS1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627728/large_thumb/CONTENTS1.jpg"
    },
    {
      "id": 627872,
      "name": "NATO 75 år som krigsmaskin. Foredrag fra møte i Litteraturhuset i Oslo 4- april 2024 - del1",
      "header": "Stopp NATO",
      "description": "4. april 1949 ble NATO opprettet. Vi får glansbilder i media, men NATOs historie er ikke akkurat en historie med forsvar for frihet og demokrati. Bli med på et historisk tilbakeblikk. Hva er NATOs rolle i dag, og hva betyr det at hele Norden nå er med i NATO. Kristine Mollø-Christensen, nestleder i Stopp NATO, innleder med tittel «NATO – historie og framtid – hva kan vi forvente?»",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627872/theora/StoppNATO-Kristine4-4-24.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627872/broadcast/StoppNATO-Kristine4-4-24.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627872/large_thumb/StoppNATO-Kristine4-4-24.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627872/original/StoppNATO-Kristine4-4-24.mov"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:31:00.280000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-04-29T07:39:18.671526Z",
      "updatedTime": "2024-04-29T07:55:33.592590Z",
      "uploadedTime": "2024-04-29T07:40:30.909014Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627872/theora/StoppNATO-Kristine4-4-24.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627872/large_thumb/StoppNATO-Kristine4-4-24.jpg"
    },
    {
      "id": 627873,
      "name": "NATO 75 år som krigsmaskin. Foredrag fra møte i Litteraturhuset i Oslo 4- april 2024 - del2",
      "header": "Stopp NATO",
      "description": "4. april 1949 ble NATO opprettet. Vi får glansbilder i media, men NATOs historie er ikke akkurat en historie med forsvar for frihet og demokrati. NATO-lands støtte til Israel er godt forankret i en formell «partnerskaps»-avtale sammen med tonnevis av penger og våpen fra USA og allierte i årevis. Kjell Stephansen fra Palestinakomiteen innleder med tittel: «Israel, NATO og norske våpen».",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627873/theora/StoppNATO-Kjell-4-4-24.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627873/broadcast/StoppNATO-Kjell-4-4-24.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627873/large_thumb/StoppNATO-Kjell-4-4-24.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627873/original/StoppNATO-Kjell-4-4-24.mov"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:18.880000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-04-30T13:49:25.681988Z",
      "updatedTime": "2024-04-30T14:01:47.353565Z",
      "uploadedTime": "2024-04-30T13:50:13.830783Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627873/theora/StoppNATO-Kjell-4-4-24.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627873/large_thumb/StoppNATO-Kjell-4-4-24.jpg"
    },
    {
      "id": 627876,
      "name": "Stand up med Nils Sivertsen",
      "header": "Uten forberedelse får Nils Sivertsen i oppgave å intervjue Mosse Jørgensen og Terje Reite",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627876/theora/StandUpNilsSivertsen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627876/broadcast/StandUpNilsSivertsen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627876/original/StandUpNilsSivertsen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627876/large_thumb/StandUpNilsSivertsen.jpg"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:17:05.280000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-05-10T10:13:43.074913Z",
      "updatedTime": "2024-05-10T10:31:48.786565Z",
      "uploadedTime": "2024-05-10T10:23:48.410992Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627876/theora/StandUpNilsSivertsen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627876/large_thumb/StandUpNilsSivertsen.jpg"
    },
    {
      "id": 626733,
      "name": "Om koronavaksine",
      "header": "Trond Ali og Ola snakker om vaksine. Opptaket er gjort 5. mars som var før AstraZeneca-vaksinen ble et tema",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/theora/tronAliOmVaksine.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/broadcast/tronAliOmVaksine.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/large_thumb/tronAliOmVaksine.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/original/tronAliOmVaksine.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:51.920000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-19T21:23:49.528526Z",
      "updatedTime": "2024-05-22T13:19:13.332234Z",
      "uploadedTime": "2021-03-20T03:45:52Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/theora/tronAliOmVaksine.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626733/large_thumb/tronAliOmVaksine.jpg"
    },
    {
      "id": 627877,
      "name": "NATO 75 år som krigsmaskin. Foredrag fra møte i Litteraturhuset i Oslo 4. april 2024 - del3",
      "header": "NATO 75 år. Fra møte i Litteraturhuset Oslo 4. april 2024",
      "description": "4. april 1949 ble NATO opprettet. Vi får glansbilder i media, men NATOs historie er ikke akkurat en historie med forsvar for frihet og demokrati. Eva Jonsson, leder i Nej til NATO Sverige, innleder med tittel: «Sveriges nye virkelighet»",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627877/theora/StoppNATO-Eva-4-4-24.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627877/broadcast/StoppNATO-Eva-4-4-24.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627877/original/StoppNATO-Eva-4-4-24.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627877/large_thumb/StoppNATO-Eva-4-4-24.jpg"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:53.960000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-05-15T09:39:09.615040Z",
      "updatedTime": "2024-05-15T09:47:17.548630Z",
      "uploadedTime": "2024-05-15T09:39:55.402704Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627877/theora/StoppNATO-Eva-4-4-24.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627877/large_thumb/StoppNATO-Eva-4-4-24.jpg"
    },
    {
      "id": 627878,
      "name": "Shofar - Maidagane 1948",
      "header": "",
      "description": "Israels nasjonalsang synges mange ganger i mai måned i Israel.\nHele måneden er full av Guds mirakel med Israel. Og det er mange saker å\nmerke seg både i forkant og i etterkant av opprettelsen av staten,\n14.mai 1948.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627878/theora/Shofar 221 Maidagane 1948.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627878/broadcast/Shofar 221 Maidagane 1948.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627878/large_thumb/Shofar 221 Maidagane 1948.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627878/original/Shofar 221 Maidagane 1948.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:44.720000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-05-15T23:05:29.655018Z",
      "updatedTime": "2024-05-15T23:49:31.891531Z",
      "uploadedTime": "2024-05-15T23:20:45.516253Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627878/theora/Shofar 221 Maidagane 1948.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627878/large_thumb/Shofar 221 Maidagane 1948.jpg"
    },
    {
      "id": 627879,
      "name": "Shofar - Perserfyrsten Kyros",
      "header": "",
      "description": "Herren forteller til sitt folk, Israel, at de kommer til å bli\nborført til Babel. Perserfyrsten Kyros er den som forløser Israel etter\n70. Kyros er omtalt blant profetene 150 før han blir født. Gud er\nsuveren.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627879/theora/Shofar 222 Perserfyrsten Kyros.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627879/broadcast/Shofar 222 Perserfyrsten Kyros.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627879/original/Shofar 222 Perserfyrsten Kyros.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627879/large_thumb/Shofar 222 Perserfyrsten Kyros.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:54.780000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-05-22T21:21:39.615677Z",
      "updatedTime": "2024-05-22T22:00:04.973621Z",
      "uploadedTime": "2024-05-22T21:34:22.102750Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627879/theora/Shofar 222 Perserfyrsten Kyros.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627879/large_thumb/Shofar 222 Perserfyrsten Kyros.jpg"
    },
    {
      "id": 627880,
      "name": "Shofar - Nytt land i Midtøsten",
      "header": "",
      "description": "Europa og flere land går for å annerkjenne en Palestins stat i\nMidtøsten. På nytt skal Israel bytte bort landområder for fred. Her blir\ntema Jerusalem. Det er omtalt både som en løftesten og en tumleskål. Her\nfår også Norge på ny en utfordring.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627880/theora/Shofar 223 Nytt land i Midt�sten.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627880/broadcast/Shofar 223 Nytt land i Midt�sten.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627880/large_thumb/Shofar 223 Nytt land i Midt�sten.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627880/original/Shofar 223 Nytt land i Midt�sten.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:41.660000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-05-29T21:18:04.786789Z",
      "updatedTime": "2024-05-29T21:59:40.198661Z",
      "uploadedTime": "2024-05-29T21:34:44.143110Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627880/theora/Shofar 223 Nytt land i Midt�sten.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627880/large_thumb/Shofar 223 Nytt land i Midt�sten.jpg"
    },
    {
      "id": 622331,
      "name": "Uka-Magasinet del 1",
      "header": "UKA-TV er studentenes egen TV-kanal under Student UKA09. UKA-TV vil sende magasinprogram fra UKA med programledere og aktuelle gjester til faste tidspunkt. Det vil bli sendt innslag fra de forskjellige arrangementene og UKA-TVs egne programledere vil være til stede på de viktigste begivenhetene. Vi kommer til å være der det skjer og det vil bli sendt innslag fra de forskjellige arrangementene under UKA. Programmene vil også innholde aktuelle saker fra studentsamfunnet på Rena og det som opptar oss studenter. Sendingene er bygd opp rundt årets tema under UKA som er hyllest.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622331/theora/2365_121bd071b2e348ca8c78054d7b034c6f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622331/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622331/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622331/broadcast/orig_3c7bc5f349a2424ab8ed9a4e7289244e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622331/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "trygve.hongset@stud.hihm.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:14:10",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T15:25:00Z",
      "updatedTime": "2023-07-12T21:20:42.574578Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T15:25:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622331/theora/2365_121bd071b2e348ca8c78054d7b034c6f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622331/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622328,
      "name": "UKA-Magasinet del 2",
      "header": "UKA-TV er studentenes egen TV-kanal under Student UKA09. UKA-TV vil sende magasinprogram fra UKA med programledere og aktuelle gjester til faste tidspunkt. Det vil bli sendt innslag fra de forskjellige arrangementene og UKA-TVs egne programledere vil være til stede på de viktigste begivenhetene. Vi kommer til å være der det skjer og det vil bli sendt innslag fra de forskjellige arrangementene under UKA. Programmene vil også innholde aktuelle saker fra studentsamfunnet på Rena og det som opptar oss studenter. Sendingene er bygd opp rundt årets tema under UKA som er hyllest.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622328/theora/2360_93f2d0bf510a44e08cfc3eaa08d60110.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622328/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622328/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622328/broadcast/orig_2c853089cf224d8d94332e09f458a0eb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622328/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "trygve.hongset@stud.hihm.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:08:11",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T15:20:00Z",
      "updatedTime": "2023-07-12T21:27:13.397003Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T15:20:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622328/theora/2360_93f2d0bf510a44e08cfc3eaa08d60110.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622328/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622593,
      "name": "Vaffel-moms",
      "header": "Debatt om moms for frivillige organiasjosner",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622593/theora/2962_c22c2d3443e647f394a96a0e316ec5f4.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622593/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622593/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622593/broadcast/orig_9e752303c5804913a47b4ce8d0764c18.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622593/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erik@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:43.600000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-05-28T14:32:30.803000Z",
      "updatedTime": "2023-07-12T21:30:11.964059Z",
      "uploadedTime": "2009-05-28T14:32:30Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622593/theora/2962_c22c2d3443e647f394a96a0e316ec5f4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622593/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622983,
      "name": "Pensjonistpartiet del 1",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622983/theora/3260_c4cf7e43dab14a3ea421756eaa523d9d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622983/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622983/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622983/broadcast/orig_584908fbd5a84e25b3ab39efd71a3d1d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622983/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "oddjob@loxinfo.co.th",
      "organization": {
        "id": 284,
        "name": "Pensjonistpartiet",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:09:33.840000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-08-19T13:56:20.597000Z",
      "updatedTime": "2023-07-12T21:33:31.201242Z",
      "uploadedTime": "2009-08-19T13:56:20Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622983/theora/3260_c4cf7e43dab14a3ea421756eaa523d9d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622983/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624967,
      "name": "Den skjulte ruskulturen",
      "header": "Studentdebatt: Hvem er de usynlige rusbrukerne? De klarer på ulikt vis å kombinere ulovlig rusbruk med et tilsynelatende normalt hverdagsliv. Men hva bør vi gjøre med dem? Er samfunnet tjent med at denne gruppen av ellers oppegående mennesker gjøres til kriminelle eller behandlingstrengende?\r\n\r\nPanel: Willy Pedersen, professor i sosiologi, Tore Andvig, utelivsjournalist, Nils August Andresen, ansvarlig redaktør for Minerva, Jan Bøhler, nestleder i justiskomiteen og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet\r\n\r\nArrangert av Kulturutvalget, Det Norske Studentersamfund",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624967/theora/orig_3a7393f953ce4e43a81675d87c0f3f3d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624967/original/orig_3a7393f953ce4e43a81675d87c0f3f3d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624967/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624967/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624967/broadcast/6399_135e189d0b8240f29250be0a2a0f1c92.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624967/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "anitat@online.no",
      "organization": {
        "id": 6,
        "name": "Gateavisa/Foreningen Futurum forlag",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1052,
        "editorName": "Pål Flakk",
        "editorEmail": "paalfla@student.hf.uio.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:41:44.400000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://anitanyholt.no",
      "createdTime": "2012-09-16T02:28:50.327000Z",
      "updatedTime": "2023-07-12T22:18:16.690615Z",
      "uploadedTime": "2012-09-16T02:28:50Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624967/theora/orig_3a7393f953ce4e43a81675d87c0f3f3d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624967/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624050,
      "name": "Bibeltime nr 17",
      "header": "Vekkelse og reformer del 3",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624050/theora/4958_0d248da18e804ce3bb4c0c283fc9ef91.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624050/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624050/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624050/broadcast/4958_0d248da18e804ce3bb4c0c283fc9ef91.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624050/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "linkas@c2i.net",
      "organization": {
        "id": 285,
        "name": "Care Mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-11-26T08:53:10.047000Z",
      "updatedTime": "2023-07-12T22:31:00.369248Z",
      "uploadedTime": "2010-11-26T08:53:10Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624050/theora/4958_0d248da18e804ce3bb4c0c283fc9ef91.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624050/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623946,
      "name": "Misjon del 7",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623946/theora/4775_5895e7c6d2724f268d734b04f3af1b8b.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623946/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623946/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623946/broadcast/4775_5895e7c6d2724f268d734b04f3af1b8b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623946/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "linkas@c2i.net",
      "organization": {
        "id": 285,
        "name": "Care Mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-09-28T19:54:19.707000Z",
      "updatedTime": "2023-07-12T22:33:12.653174Z",
      "uploadedTime": "2010-09-28T19:54:19Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623946/theora/4775_5895e7c6d2724f268d734b04f3af1b8b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623946/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623916,
      "name": "Bibelundervisning - del 14",
      "header": "De ådelige nådegaver del 3",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623916/theora/4745_830daecae34c4f1a857f097789c4d94e.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623916/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623916/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623916/broadcast/4745_84285966ea6c4221bf97de51ed685401.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623916/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "linkas@c2i.net",
      "organization": {
        "id": 285,
        "name": "Care Mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-09-12T13:45:07.207000Z",
      "updatedTime": "2023-07-12T22:33:33.360843Z",
      "uploadedTime": "2010-09-12T13:45:07Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623916/theora/4745_830daecae34c4f1a857f097789c4d94e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623916/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623860,
      "name": "Bibelundervisning - del 11",
      "header": "Helbredelse del 3",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623860/theora/4633_5ff9368fdbe040ceacccd5a91b4dcf9a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623860/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623860/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623860/broadcast/4633_a44e089bfa5145e3b615a16eaf1e97c9.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623860/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "linkas@c2i.net",
      "organization": {
        "id": 285,
        "name": "Care Mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-08-19T14:22:58.730000Z",
      "updatedTime": "2023-07-12T22:35:07.981337Z",
      "uploadedTime": "2010-08-19T14:22:58Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623860/theora/4633_5ff9368fdbe040ceacccd5a91b4dcf9a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623860/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 627882,
      "name": "Shofar - Israel under beleiring",
      "header": "",
      "description": "14.april skjedde det et stort under. Med rakettregn over Israel\nfra Iran, ble 99% av alle missiler skutt ned. Det er et stort Guds under\nat det Israelske luftvært system kunne gjøre dette. I tillegg er det\nkrig mot Hamas, Hisbolla og Fatha. Gud verner sitt folk.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627882/theora/Shofar 224 Israel under beleiring.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627882/broadcast/Shofar 224 Israel under beleiring.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627882/large_thumb/Shofar 224 Israel under beleiring.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627882/original/Shofar 224 Israel under beleiring.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:19:28.860000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-06-05T21:23:19.044183Z",
      "updatedTime": "2024-06-05T22:25:18.836295Z",
      "uploadedTime": "2024-06-05T22:05:01.697561Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627882/theora/Shofar 224 Israel under beleiring.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627882/large_thumb/Shofar 224 Israel under beleiring.jpg"
    },
    {
      "id": 622307,
      "name": "Medieinsp. - Religion",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622307/theora/2303_8f04b1d5519d47058aa79e885af1ef6c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622307/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622307/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622307/broadcast/orig_ec4c9f314cd74ea9bf2ba86eb46861ac.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622307/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erik@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 93,
        "name": "Ungdom & Medier",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 1112,
        "editorName": "Geir Magnus Nyborg",
        "editorEmail": "gmn@fom.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:11.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T14:23:00Z",
      "updatedTime": "2023-07-17T21:59:55.354234Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T14:23:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622307/theora/2303_8f04b1d5519d47058aa79e885af1ef6c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622307/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622280,
      "name": "Medieinsp. - Pakke",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622280/theora/2146_9d96f866999749d48dad370e8c7fd2d0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622280/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622280/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622280/broadcast/orig_Medieinspektørene - Pakke - Uke 5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622280/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erik@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 93,
        "name": "Ungdom & Medier",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 1112,
        "editorName": "Geir Magnus Nyborg",
        "editorEmail": "gmn@fom.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:11.240000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T11:46:00Z",
      "updatedTime": "2023-07-17T22:05:44.294572Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T11:46:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622280/theora/2146_9d96f866999749d48dad370e8c7fd2d0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622280/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}