List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&limit=50&offset=3300&ordering=proper_import&page=70
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3350&ordering=proper_import&page=70",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3250&ordering=proper_import&page=70",
  "results": [
    {
      "id": 627538,
      "name": "Shofar Fader vår - Bønen Jesus lærte oss",
      "header": "program 124, Bladet evangelisten",
      "description": "Disiplene hadde sett Jesus be. De hadde hørt han be og hvordan\nhan prioriterte bønnen. Derfor ber disiplene om at Jesus må lære dem og\nbe. Bønnen er viktig for hvert enkelt menneske og for nasjonen Israel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/theora/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/broadcast/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/large_thumb/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/original/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:42.280000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-09T16:34:10.684782Z",
      "updatedTime": "2022-08-09T17:34:30.808730Z",
      "uploadedTime": "2022-08-09T17:12:31.571516Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/theora/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/large_thumb/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.jpg"
    },
    {
      "id": 627539,
      "name": "Kong Salomo og hva HAN mener",
      "header": "Kong Salomo er verdens klokeste mann",
      "description": "Kong Salomo er verdens klokeste mann",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627539/theora/Kong Salomo og hva HAN mener....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627539/broadcast/Kong Salomo og hva HAN mener....dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627539/large_thumb/Kong Salomo og hva HAN mener....jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627539/original/Kong Salomo og hva HAN mener....mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:56:02.566667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-15T13:32:59.880585Z",
      "updatedTime": "2022-08-15T14:00:33.275009Z",
      "uploadedTime": "2022-08-15T13:34:08.953281Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627539/theora/Kong Salomo og hva HAN mener....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627539/large_thumb/Kong Salomo og hva HAN mener....jpg"
    },
    {
      "id": 627540,
      "name": "Shofar Samson - bilde på Israel",
      "header": "program 125, bladet evangelisten",
      "description": "Samson er den siste dommer i Israel. Det er mange saker ved hans\nliv og omtale i Bibelen som er forbilde på Israels historie. Her er det\nrike lærdommer både for Israel og oss andre.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627540/theora/Shofar 136 Samson - bilde p� Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627540/broadcast/Shofar 136 Samson - bilde p� Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627540/original/Shofar 136 Samson - bilde p� Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627540/large_thumb/Shofar 136 Samson - bilde p� Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:01",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-16T12:31:47.061493Z",
      "updatedTime": "2022-08-16T13:06:39.530945Z",
      "uploadedTime": "2022-08-16T12:43:18.932550Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627540/theora/Shofar 136 Samson - bilde p� Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627540/large_thumb/Shofar 136 Samson - bilde p� Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627541,
      "name": "Profeten Daniel og framtiden",
      "header": "Nyttige og interessante opplysninger om framtiden",
      "description": "Nyttige og interessante opplysninger om framtiden",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627541/theora/Profeten Daniel og framtiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627541/broadcast/Profeten Daniel og framtiden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627541/large_thumb/Profeten Daniel og framtiden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627541/original/Profeten Daniel og framtiden.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:49.733333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-20T07:51:05.568747Z",
      "updatedTime": "2022-08-20T08:19:57.075121Z",
      "uploadedTime": "2022-08-20T07:52:15.754276Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627541/theora/Profeten Daniel og framtiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627541/large_thumb/Profeten Daniel og framtiden.jpg"
    },
    {
      "id": 627542,
      "name": "Fortid, nåtid og framtid",
      "header": "Det glemmer jeg aldri",
      "description": "Det glemmer jeg aldri",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627542/theora/Fortid, n�tid og framtid.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627542/broadcast/Fortid, n�tid og framtid.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627542/original/Fortid, n�tid og framtid.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627542/large_thumb/Fortid, n�tid og framtid.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:28.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-23T06:23:02.041011Z",
      "updatedTime": "2022-08-23T06:52:08.565237Z",
      "uploadedTime": "2022-08-23T06:24:13.957287Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627542/theora/Fortid, n�tid og framtid.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627542/large_thumb/Fortid, n�tid og framtid.jpg"
    },
    {
      "id": 627548,
      "name": "Universets Gud og Giver",
      "header": "Hvordan forstå skapelsen",
      "description": "Hvordan forstå skapelsen",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627548/theora/Universets Gud og Giver.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627548/broadcast/Universets Gud og Giver.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627548/large_thumb/Universets Gud og Giver.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627548/original/Universets Gud og Giver.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:37.533333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-09-20T06:52:31.506991Z",
      "updatedTime": "2022-09-20T07:21:03.234491Z",
      "uploadedTime": "2022-09-20T06:53:45.350206Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627548/theora/Universets Gud og Giver.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627548/large_thumb/Universets Gud og Giver.jpg"
    },
    {
      "id": 627545,
      "name": "Shofar Underordne seg Guds Ord",
      "header": "program 127, bladet evangelisten",
      "description": "Hjemmene med ektefeller og barn er et bilde på Guds forhold til \nIsrael. Gud omtaler seg som Israels ektemann. I det nye ser vi Jesus som \nbrudgom og menigheten som brud. Guds gode orden er at vi underordner oss \nHerren og Ordet han har gitt oss, Bibelen.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627545/theora/Shofar 138 Underordne seg Guds Ord.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627545/broadcast/Shofar 138 Underordne seg Guds Ord.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627545/original/Shofar 138 Underordne seg Guds Ord.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627545/large_thumb/Shofar 138 Underordne seg Guds Ord.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:06.100000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-30T06:29:08.162137Z",
      "updatedTime": "2022-08-30T07:01:23.905185Z",
      "uploadedTime": "2022-08-30T06:40:33.575394Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627545/theora/Shofar 138 Underordne seg Guds Ord.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627545/large_thumb/Shofar 138 Underordne seg Guds Ord.jpg"
    },
    {
      "id": 627547,
      "name": "Shofar - Bruk av symboler i høstens høgtider",
      "header": "program 129, Bladet evangelisten",
      "description": "26 september om kvelden i år starter jødenes nyttår. Dette feller samtidig med basunhøytiden. Her er det mye symboler med bruk av shofar - og eple, fisk og honning er retter på bordet. Det er også andre handlinger som er relatert til Bibelen.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627547/theora/Shofar 140 Bruk av Symboler i h�stens h�gtider.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627547/broadcast/Shofar 140 Bruk av Symboler i h�stens h�gtider.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627547/original/Shofar 140 Bruk av Symboler i h�stens h�gtider.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627547/large_thumb/Shofar 140 Bruk av Symboler i h�stens h�gtider.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:13.220000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-09-13T06:37:30.704409Z",
      "updatedTime": "2022-09-13T07:16:00.899407Z",
      "uploadedTime": "2022-09-13T06:52:23.551642Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627547/theora/Shofar 140 Bruk av Symboler i h�stens h�gtider.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627547/large_thumb/Shofar 140 Bruk av Symboler i h�stens h�gtider.jpg"
    },
    {
      "id": 627546,
      "name": "Shofar Messias Kommer",
      "header": "program 128, bladet evangelisten",
      "description": "I bekjennelsen sier vi at Jesus skal komme tilbake! Hva betyr \ndette? Hvilket oppdrag har Jesus da? Når skal dette skje, og hva er \ntegnet på hans komme? Er Israel interessant i denne sammenhengen?",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627546/theora/Shofar 139 Messias Kommer.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627546/broadcast/Shofar 139 Messias Kommer.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627546/large_thumb/Shofar 139 Messias Kommer.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627546/original/Shofar 139 Messias Kommer.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:25.320000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-09-06T06:56:28.208378Z",
      "updatedTime": "2022-09-06T07:25:00.926139Z",
      "uploadedTime": "2022-09-06T07:05:48.992396Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627546/theora/Shofar 139 Messias Kommer.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627546/large_thumb/Shofar 139 Messias Kommer.jpg"
    },
    {
      "id": 627549,
      "name": "Shofar Viktige prioriteringer i Israel",
      "header": "Program 130, bladet evangelisten",
      "description": "Tiden med høst har mange taler. Det gjelder blant annet høstens\nhøytider i Israel. Men en vesentlig sak mangler; det er Herrens hus i\nJerusalem. Profeten Haggai tar opp dette som tema, og ber folket bygge\ntemplet. Dette er Herrens tale også i dag.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627549/theora/Shofar 141 Viktige prioriteringer i Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627549/broadcast/Shofar 141 Viktige prioriteringer i Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627549/original/Shofar 141 Viktige prioriteringer i Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627549/large_thumb/Shofar 141 Viktige prioriteringer i Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:01.480000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-09-20T06:55:55.761573Z",
      "updatedTime": "2022-09-20T07:42:04.402582Z",
      "uploadedTime": "2022-09-20T07:21:07.111316Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627549/theora/Shofar 141 Viktige prioriteringer i Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627549/large_thumb/Shofar 141 Viktige prioriteringer i Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627550,
      "name": "Shofar Granateple",
      "header": "Program 130, bladet evangelisten",
      "description": "Granateple har mange sannheter som er forbilde på Jesus og Guds\nfrelse. Det er også mange paralleller til Israel og det jødiske folket.\nDet er lærdommer til etterfølgelse.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627550/theora/Shofar 142 Granateple.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627550/broadcast/Shofar 142 Granateple.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627550/original/Shofar 142 Granateple.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627550/large_thumb/Shofar 142 Granateple.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:14.280000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-09-27T06:48:45.768876Z",
      "updatedTime": "2022-09-27T07:22:49.399757Z",
      "uploadedTime": "2022-09-27T07:00:01.341064Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627550/theora/Shofar 142 Granateple.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627550/large_thumb/Shofar 142 Granateple.jpg"
    },
    {
      "id": 627551,
      "name": "Shofar Herrens høytid,Herrens Ånd og Herrens hus",
      "header": "program nr. 132, bladet evangelisten",
      "description": "Under løvhyttefesten i Jerusalem ble det holdt viktige taler. Det\ner Gud som taler til folket. Gud forteller ved profeten Haggai at folket\nikke skal være redde, og at Herrens hus skal fylles med Herrens Ånd. En\ngod del år senere, under den samme høytid, taler Jesus i Jerusalem. Alt\nGuds verk må fylles med Guds Ånd.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627551/theora/Shofar 143 Herrens h�ytid,Herrens �nd og Herrens hus.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627551/broadcast/Shofar 143 Herrens h�ytid,Herrens �nd og Herrens hus.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627551/original/Shofar 143 Herrens h�ytid,Herrens �nd og Herrens hus.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627551/large_thumb/Shofar 143 Herrens h�ytid,Herrens �nd og Herrens hus.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:18.900000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-10-04T06:14:42.320670Z",
      "updatedTime": "2022-10-04T06:42:08.441543Z",
      "uploadedTime": "2022-10-04T06:21:58.399880Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627551/theora/Shofar 143 Herrens h�ytid,Herrens �nd og Herrens hus.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627551/large_thumb/Shofar 143 Herrens h�ytid,Herrens �nd og Herrens hus.jpg"
    },
    {
      "id": 627520,
      "name": "Shofar Landet heter Israel",
      "header": "program 117, bladet evangelisten",
      "description": "Deler av Israels land blir omtalt som okkupert jord. Varer som \ner produserte av Israel i disse områder skal merkes. Vi kan undres hva \ndette er og hva signaler dette gir? Vår oppgave er å tale sant og rett \nom Israel. Både internasjonale vedtak og Bibelens historie bekrefter at \nlandet tilhører jødene.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/theora/Shofar 130 Landet heter Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/broadcast/Shofar 130 Landet heter Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/original/Shofar 130 Landet heter Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/large_thumb/Shofar 130 Landet heter Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:06.240000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-28T08:19:55.858928Z",
      "updatedTime": "2022-06-28T08:58:53.065957Z",
      "uploadedTime": "2022-06-28T08:36:14.252036Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/theora/Shofar 130 Landet heter Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627520/large_thumb/Shofar 130 Landet heter Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627493,
      "name": "NUUG Meetup 2022-06-07: Free Software for Fabrication",
      "header": "Sebastian Kuzminsky from the LinuxCNC project will present the free software stack needed to make use of fabrication machinery such as 3D printers and CNC mills & lathes.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/theora/20220607-fabrication.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/broadcast/20220607-fabrication.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/original/20220607-fabrication.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/large_thumb/20220607-fabrication.jpg"
      },
      "creator": "davidwnoble@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:00:57",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-10T11:00:04.326127Z",
      "updatedTime": "2022-06-15T19:28:22.507078Z",
      "uploadedTime": "2022-06-15T18:32:01.200399Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/theora/20220607-fabrication.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627493/large_thumb/20220607-fabrication.jpg"
    },
    {
      "id": 627528,
      "name": "Shofar Bibelen har rett",
      "header": "program 121, bladet evangelisten",
      "description": "Det er svært mye med livet og vandringen til oss mennesker som\nhar med Bibelen å gjøre. Hverdag som helg, høytid og fridager. Gud har\ngitt oss ordninger for hjemmet og samfunnet. Livets lykke er å følge\nordninger Gud har gitt oss.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/theora/Shofar 133 Bibelen har rett.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/broadcast/Shofar 133 Bibelen har rett.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/large_thumb/Shofar 133 Bibelen har rett.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/original/Shofar 133 Bibelen har rett.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:49.580000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-19T07:27:34.055439Z",
      "updatedTime": "2022-07-19T07:58:31.228363Z",
      "uploadedTime": "2022-07-19T07:37:51.676980Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/theora/Shofar 133 Bibelen har rett.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627528/large_thumb/Shofar 133 Bibelen har rett.jpg"
    },
    {
      "id": 627494,
      "name": "Shofar Israel er en hage",
      "header": "Program 116, Bladet evangelisten",
      "description": "Når Gud gjør noe viktig, er det alltid i en hage. I skapelsen er \ndet Edens hage. I Jerusalem er korset og graven tom. Frelseshistorien \nskjedde i en hage. I dag ser vi landet Israel og profetiene omtaler det \nhele som en hage i Midtøsten.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/theora/Shofar 128 Israel er en hage.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/broadcast/Shofar 128 Israel er en hage.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/original/Shofar 128 Israel er en hage.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/large_thumb/Shofar 128 Israel er en hage.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:32.480000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-14T07:58:44.965658Z",
      "updatedTime": "2022-06-15T19:51:53.689296Z",
      "uploadedTime": "2022-06-15T19:28:43.339090Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/theora/Shofar 128 Israel er en hage.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627494/large_thumb/Shofar 128 Israel er en hage.jpg"
    },
    {
      "id": 627521,
      "name": "Shofar Landet heter Israel",
      "header": "program 117, bladet evangelisten",
      "description": "Deler av Israels land blir omtalt som okkupert jord. Varer som \ner produserte av Israel i disse områder skal merkes. Vi kan undres hva \ndette er og hva signaler dette gir? Vår oppgave er å tale sant og rett \nom Israel. Både internasjonale vedtak og Bibelens historie bekrefter at \nlandet tilhører jødene.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/theora/Shofar 130 Landet heter Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/broadcast/Shofar 130 Landet heter Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/large_thumb/Shofar 130 Landet heter Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/original/Shofar 130 Landet heter Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:06.240000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-28T08:33:17.731530Z",
      "updatedTime": "2022-06-28T09:21:09.109237Z",
      "uploadedTime": "2022-06-28T08:59:13.616175Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/theora/Shofar 130 Landet heter Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627521/large_thumb/Shofar 130 Landet heter Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627524,
      "name": "Shofar En reise på Judeas og Samarias fjell",
      "header": "Program 119, bladet evangelisten",
      "description": "Deler av Israels land blir omtalt som okkupert jord. Varer som \ner produserte av Israel i disse områder skal merkes. Vi kan undres hva \ndette er og hva signaler dette gir? Vår oppgave er å tale sant og rett \nom Israel. Både internasjonale vedtak og Bibelens historie bekrefter at \nlandet tilhører jødene.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/theora/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/broadcast/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/original/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/large_thumb/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:01.940000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-05T07:36:56.142538Z",
      "updatedTime": "2022-07-05T08:25:37.110592Z",
      "uploadedTime": "2022-07-05T08:00:51.707405Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/theora/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627524/large_thumb/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.jpg"
    },
    {
      "id": 627522,
      "name": "Oppstandelsen og hva vi tror på",
      "header": "Nyttig og vite",
      "description": "Nyttig og vite",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/theora/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/broadcast/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/original/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/large_thumb/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:56:03.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-28T10:36:55.487317Z",
      "updatedTime": "2022-06-28T11:04:11.633762Z",
      "uploadedTime": "2022-06-28T10:37:58.925398Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/theora/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627522/large_thumb/Oppstandelsen, og hva vi tror p�....jpg"
    },
    {
      "id": 627517,
      "name": "DemonstrasjonBaseavtaleJuni",
      "header": "Dagen før Stortinget vedtok de grunnlovsstridige baseavtalene som ga usa suverenitet over norsk territorium, samlet bevisste samfunnsborgere seg på Eidsvoll plass og markerte sin misnøye mot galskapen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/theora/Markering ved Stortinget 2.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/broadcast/Markering ved Stortinget 2.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/original/Markering ved Stortinget 2.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/large_thumb/Markering ved Stortinget 2.jpg"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:09:47.720000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-20T13:40:34.904528Z",
      "updatedTime": "2022-06-21T07:10:08.103535Z",
      "uploadedTime": "2022-06-20T13:59:35Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/theora/Markering ved Stortinget 2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627517/large_thumb/Markering ved Stortinget 2.jpg"
    },
    {
      "id": 627523,
      "name": "Shofar En reise på Judeas og Samarias fjell",
      "header": "Program 118, Bladet evangelisten",
      "description": "En reise å på Judea og Samarias fjell i Israel, er en reise i \nkjent Bibelhistorie. Det er også mye annet viktig historie knyttet til \ndenne fjellkjeden i landet. Bibelen er boken som knytter både folket og \nlandet sammen. Jerusalems er Israels hovedsted.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/theora/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/broadcast/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/original/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/large_thumb/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:01.940000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-04T23:51:37.144459Z",
      "updatedTime": "2022-07-05T01:03:40.163959Z",
      "uploadedTime": "2022-07-05T00:38:55.388911Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/theora/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627523/large_thumb/Shofar 131 En reise p� Judeas og Samarias fjell.jpg"
    },
    {
      "id": 627518,
      "name": "Shofar Lærdommer fra Betania - Bilde på Israel",
      "header": "Program 117, Bladet evangelisten",
      "description": "Det sendes bud etter Jesus om at Lasarus var syk. Det endte med \nat Lasarus døde. Etter fire døgn ropte Jesus Lasarus ut av graven. Det \nhele er et bilde på gjenopprettelsen av staten Israel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/theora/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/broadcast/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/original/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/large_thumb/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:34.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-21T07:21:59.875072Z",
      "updatedTime": "2022-06-21T07:52:02.022969Z",
      "uploadedTime": "2022-06-21T07:32:44.012306Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/theora/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627518/large_thumb/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627519,
      "name": "Shofar Lærdommer fra Betania - Bilde på Israel",
      "header": "Program 117, Bladet evangelisten",
      "description": "Det sendes bud etter Jesus om at Lasarus var syk. Det endte med \nat Lasarus døde. Etter fire døgn ropte Jesus Lasarus ut av graven. Det \nhele er et bilde på gjenopprettelsen av staten Israel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/theora/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/broadcast/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/large_thumb/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/original/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:34.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-21T09:35:01.131150Z",
      "updatedTime": "2022-06-21T10:07:08.375275Z",
      "uploadedTime": "2022-06-21T09:47:35.506817Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/theora/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627519/large_thumb/Shofar 129 L�rdommer fra Betania - Bilde p� Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627527,
      "name": "Shofar Utan Israel stopper verden",
      "header": "Program 120, Bladet Evangelisten",
      "description": "Det er svært mange saker fra Israel som preger vår hverdag. Det\ngjelder teknologi, helse og kultur for å nevne noe. Bibelen og\nhelligdager for å nevne noe annet. Uten Israel stopper verden.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/theora/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/broadcast/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/large_thumb/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/original/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:14.880000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-13T06:56:38.994057Z",
      "updatedTime": "2022-07-13T08:20:48.812348Z",
      "uploadedTime": "2022-07-13T07:59:49.634490Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/theora/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627527/large_thumb/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.jpg"
    },
    {
      "id": 627525,
      "name": "Shofar Utan Israel stopper verden",
      "header": "Program120, Bladet Evangelisten",
      "description": "Det er svært mange saker fra Israel som preger vår hverdag. Det\ngjelder teknologi, helse og kultur for å nevne noe. Bibelen og\nhelligdager for å nevne noe annet. Uten Israel stopper verden.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/theora/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/broadcast/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/large_thumb/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/original/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:14.880000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-12T23:15:13.738700Z",
      "updatedTime": "2022-07-13T00:28:07.062764Z",
      "uploadedTime": "2022-07-13T00:07:05.724194Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/theora/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627525/large_thumb/Shofar 132 Utan Israel stopper verden.jpg"
    },
    {
      "id": 627530,
      "name": "Den første oppstandelsen",
      "header": "Paulus ønsket den...",
      "description": "Paulus ønsket den...",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/theora/Den f�rste oppstandelsen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/broadcast/Den f�rste oppstandelsen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/large_thumb/Den f�rste oppstandelsen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/original/Den f�rste oppstandelsen.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:12.066667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-24T10:51:30.000821Z",
      "updatedTime": "2022-07-24T11:39:29.537910Z",
      "uploadedTime": "2022-07-24T11:16:08.668048Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/theora/Den f�rste oppstandelsen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627530/large_thumb/Den f�rste oppstandelsen.jpg"
    },
    {
      "id": 627529,
      "name": "Vikingene",
      "header": "Et nordisk folk",
      "description": "Et nordisk folk",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/theora/Vikingene (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/broadcast/Vikingene (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/large_thumb/Vikingene (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/original/Vikingene (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:54.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-24T10:48:30.477326Z",
      "updatedTime": "2022-07-24T11:16:07.076397Z",
      "uploadedTime": "2022-07-24T10:49:27.779071Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/theora/Vikingene (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627529/large_thumb/Vikingene (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627531,
      "name": "Shofar Jerusalems ødeleggelse - sørgedag i Israel",
      "header": "program 122, bladet evangelisten",
      "description": "På den jødiske kalenderen er det nå markert en merkedag for\nødeleggelsen av templet i Jerusalem. Folket minnes det som en gang har\nvært, og gjør mange ulike handlinger for å minnes, men også bønn om det\nkommende tempel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/theora/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/broadcast/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/large_thumb/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/original/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:26.280000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-07-26T07:58:01.210072Z",
      "updatedTime": "2022-07-26T08:32:09.967599Z",
      "uploadedTime": "2022-07-26T08:10:01.347235Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/theora/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627531/large_thumb/Shofar 134 Jerusalems �deleggelse - s�rgedag i Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627532,
      "name": "Shofar Avtaler med Israel",
      "header": "Program 123, Bladet evangelisten",
      "description": "Det er gjort mange politiske vedtak om jødenes rett til fedrenes\nland. De er juridiske og dokumenterte avtaler som nasjoner og andre er\nbundne til. Først og fremst har Gud selv gjort avtale med Israel hvem\nlandet tilhører.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627532/theora/Shofar 135 Avtaler med Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627532/broadcast/Shofar 135 Avtaler med Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627532/original/Shofar 135 Avtaler med Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627532/large_thumb/Shofar 135 Avtaler med Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:34.680000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-02T07:43:03.086652Z",
      "updatedTime": "2022-08-02T08:14:29.742540Z",
      "uploadedTime": "2022-08-02T07:53:16.312871Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627532/theora/Shofar 135 Avtaler med Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627532/large_thumb/Shofar 135 Avtaler med Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627552,
      "name": "Shofar Tegn i Høsttiden",
      "header": "program 144, bladet evangelisten",
      "description": "Det er høst, og den gir oss mange tanker og «prekner»! Tiden gir\nkortere dager og mer mørke. Grågåsen reiser til andre land, og bonden er\npå fjellet og henter hjem sine sauer. Israel feirer Herrens høytider.\nGud taler på mange måter til oss i dag!",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627552/theora/Shofar 144 Tegn i h�sttiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627552/broadcast/Shofar 144 Tegn i h�sttiden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627552/large_thumb/Shofar 144 Tegn i h�sttiden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627552/original/Shofar 144 Tegn i h�sttiden.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:35.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-10-11T07:09:57.209639Z",
      "updatedTime": "2022-10-11T07:42:14.113062Z",
      "uploadedTime": "2022-10-11T07:20:58.395742Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627552/theora/Shofar 144 Tegn i h�sttiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627552/large_thumb/Shofar 144 Tegn i h�sttiden.jpg"
    },
    {
      "id": 627585,
      "name": "Galtung spår 911 rett før det skjedde",
      "header": "",
      "description": "Galtung snakker 6. september 2001 om medienes rolle. Etterhvert skisserer han hvilket hat som har bygd seg opp mot usa og hva som vil komme til å skje.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627585/theora/Galtung9sept2001profeti.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627585/broadcast/Galtung9sept2001profeti.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627585/original/Galtung9sept2001profeti.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627585/large_thumb/Galtung9sept2001profeti.jpg"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:49.100000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-10-16T21:16:29.591739Z",
      "updatedTime": "2022-10-16T21:51:40.815459Z",
      "uploadedTime": "2022-10-16T21:32:19.591918Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627585/theora/Galtung9sept2001profeti.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627585/large_thumb/Galtung9sept2001profeti.jpg"
    },
    {
      "id": 627662,
      "name": "Shofar Gjør døren høy, og porten vid",
      "header": "program 141, bladet evangelisten",
      "description": "Det er en kongelinje i Bibelen. Den går fra pakten Gud har gitt\nAbraham og hans ætt.  Denne konge er Messias. Gjør døren høy, gjør\nporten vid, skriver en sanger. For Guds folk er adventstiden noe som er\nhele året.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627662/theora/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627662/broadcast/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627662/large_thumb/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627662/original/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:08.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-12-06T20:50:07.741419Z",
      "updatedTime": "2022-12-06T21:28:11.368953Z",
      "uploadedTime": "2022-12-06T21:03:31.784696Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627662/theora/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627662/large_thumb/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.jpg"
    },
    {
      "id": 627586,
      "name": "Shofar Aktuelle sannheter fra profeten Sakarias",
      "header": "program 134, bladet evangelisten",
      "description": "Profeten Sakarias er adventsprofeten og forteller om Jesu komme. Det\ngjelder både Jesus sitt første komme og Hans gjenkomst til Oljeberget.\nTegnene og profetiene for Jesu komme er mange og tydelige. Profeten\ntaler klart om jødene sin tilbakekomst til landet Israel, og ut fra det\nvet vi at deres konge, Davids Sønnen, snart vil komme!",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627586/theora/Shofar 145 Aktuelle sannheter fra profeten Sakarias.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627586/broadcast/Shofar 145 Aktuelle sannheter fra profeten Sakarias.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627586/original/Shofar 145 Aktuelle sannheter fra profeten Sakarias.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627586/large_thumb/Shofar 145 Aktuelle sannheter fra profeten Sakarias.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:25.520000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-10-18T07:00:19.249814Z",
      "updatedTime": "2022-10-18T07:33:14.840054Z",
      "uploadedTime": "2022-10-18T07:10:59.206298Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627586/theora/Shofar 145 Aktuelle sannheter fra profeten Sakarias.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627586/large_thumb/Shofar 145 Aktuelle sannheter fra profeten Sakarias.jpg"
    },
    {
      "id": 627587,
      "name": "Shofar Symboler i høstens høytider",
      "header": "program 135",
      "description": "Israel har feiret nytt år, Rosh Hasana. Det betyr årets hode.\nNyttår feller samtidig med basunhøytiden. Her er det mye symboler med\nbruk av shofar - og eple, fisk og honning er retter på bordet. Det er\nogså andre handlinger som er relatert til Bibelen.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627587/theora/Shofar 146 Symboler i h�stens h�ytider.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627587/broadcast/Shofar 146 Symboler i h�stens h�ytider.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627587/large_thumb/Shofar 146 Symboler i h�stens h�ytider.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627587/original/Shofar 146 Symboler i h�stens h�ytider.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:33.620000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-10-25T06:35:02.550144Z",
      "updatedTime": "2022-10-25T07:06:47.827608Z",
      "uploadedTime": "2022-10-25T06:44:32.789755Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627587/theora/Shofar 146 Symboler i h�stens h�ytider.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627587/large_thumb/Shofar 146 Symboler i h�stens h�ytider.jpg"
    },
    {
      "id": 627626,
      "name": "Shofar Reiseskildring fra Israel",
      "header": "program 137, bladet evangelisten",
      "description": "I oktober måned arrangerte Ordet og Israel reise til Israel. \nTuren gikk fra Samaria til Judea og Negev ørkenen. Landet Israel er Guds \nland, og Bibelen er guide bok.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627626/theora/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627626/broadcast/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627626/original/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627626/large_thumb/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:54.380000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-11-15T14:55:43.247032Z",
      "updatedTime": "2022-11-15T15:25:55.080017Z",
      "uploadedTime": "2022-11-15T15:03:16.938646Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627626/theora/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627626/large_thumb/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627588,
      "name": "Shofar: Legg merke til Israel, Guds land og folk",
      "header": "bladet evangelisten, program 136",
      "description": "Israel har denne høsten markert Herrens høytider. Israel markerer\nseg i Europa med salg av gass. I Europa i krise, krig og uro er Israel\net land med en hjelpende hånd. Jøden Zelensky verner sitt folk i\nUkraina.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627588/theora/Shofar 147 Legg merke til Israel, Guds land og folk.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627588/broadcast/Shofar 147 Legg merke til Israel, Guds land og folk.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627588/original/Shofar 147 Legg merke til Israel, Guds land og folk.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627588/large_thumb/Shofar 147 Legg merke til Israel, Guds land og folk.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:48.620000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-11-01T07:42:25.556131Z",
      "updatedTime": "2022-11-01T08:09:28.457996Z",
      "uploadedTime": "2022-11-01T07:49:46.283541Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627588/theora/Shofar 147 Legg merke til Israel, Guds land og folk.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627588/large_thumb/Shofar 147 Legg merke til Israel, Guds land og folk.jpg"
    },
    {
      "id": 627625,
      "name": "Stopp NATO 5. november 2022, del 3",
      "header": "Del tre - foredrag med Geir Hem",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627625/theora/Stopp-NATO-Geir_Hem.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627625/broadcast/Stopp-NATO-Geir_Hem.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627625/large_thumb/Stopp-NATO-Geir_Hem.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627625/original/Stopp-NATO-Geir_Hem.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:49.760000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-11-10T11:11:46.694668Z",
      "updatedTime": "2022-11-20T10:11:45.446952Z",
      "uploadedTime": "2022-11-10T11:18:58Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627625/theora/Stopp-NATO-Geir_Hem.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627625/large_thumb/Stopp-NATO-Geir_Hem.jpg"
    },
    {
      "id": 627621,
      "name": "Shofar Reiseskildring fra Israel",
      "header": "program 137, bladet evangelisten",
      "description": "I oktober måned arrangerte Ordet og Israel reise til Israel. \nTuren gikk fra Samaria til Judea og Negev ørkenen. Landet Israel er Guds \nland, og Bibelen er guide bok.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627621/theora/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627621/broadcast/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627621/large_thumb/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627621/original/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:54.380000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-11-08T07:46:27.914608Z",
      "updatedTime": "2022-11-08T08:16:58.124802Z",
      "uploadedTime": "2022-11-08T07:54:10.606727Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627621/theora/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627621/large_thumb/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627624,
      "name": "Stopp NATO 5. november 2022, del 2",
      "header": "Del to - foredrag av Viktor Blichfeldt",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627624/theora/Stopp-NATO-Victor.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627624/broadcast/Stopp-NATO-Victor.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627624/large_thumb/Stopp-NATO-Victor.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627624/original/Stopp-NATO-Victor.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:52.440000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-11-10T10:42:14.599671Z",
      "updatedTime": "2022-11-20T10:12:04.339049Z",
      "uploadedTime": "2022-11-10T10:47:33Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627624/theora/Stopp-NATO-Victor.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627624/large_thumb/Stopp-NATO-Victor.jpg"
    },
    {
      "id": 627629,
      "name": "Shofar Lærdommer fra Jona",
      "header": "program 140, bladet evangelisten",
      "description": "Fortellingen om den ulydige profeten Jona har mange likhetstrekk \ntil Israel. Jonas var den første hedningemisjonær som skulle fortelle \nHerrens Ord til Ninive. Jona i Middelhavet og Israel i folkehavet. De \nkom begge til land igjen, og jøden står i dag langs kyststripen i vest i \nfedrenes land.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627629/theora/Shofar 151 L�rdommer fra Jona.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627629/broadcast/Shofar 151 L�rdommer fra Jona.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627629/original/Shofar 151 L�rdommer fra Jona.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627629/large_thumb/Shofar 151 L�rdommer fra Jona.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:42.280000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-11-29T06:39:55.126706Z",
      "updatedTime": "2022-11-29T07:16:19.043764Z",
      "uploadedTime": "2022-11-29T06:54:02.321083Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627629/theora/Shofar 151 L�rdommer fra Jona.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627629/large_thumb/Shofar 151 L�rdommer fra Jona.jpg"
    },
    {
      "id": 627627,
      "name": "Shofar Reiseskildring III fra Israel",
      "header": "program 139",
      "description": "Områdene rundt Negev ørkenen har mye historie. Abraham bosatte \nseg i Beer Sheba. Og profetenes omtale av ørkenen, er at den skal endres \ntil en hage. I dag blir ørkenes mindre, og det dyrkes jordbær, \ngranatepler, tomater og kilometervis med oliventre.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627627/theora/Shofar 150 Reiseskildring III.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627627/broadcast/Shofar 150 Reiseskildring III.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627627/original/Shofar 150 Reiseskildring III.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627627/large_thumb/Shofar 150 Reiseskildring III.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:53",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-11-22T16:11:12.879748Z",
      "updatedTime": "2022-11-22T16:42:23.571755Z",
      "uploadedTime": "2022-11-22T16:20:00.354955Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627627/theora/Shofar 150 Reiseskildring III.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627627/large_thumb/Shofar 150 Reiseskildring III.jpg"
    },
    {
      "id": 627663,
      "name": "Shofar Gjør døren høy, og porten vid",
      "header": "program 141, bladet evangelisten",
      "description": "Det er en kongelinje i Bibelen. Den går fra pakten Gud har gitt\nAbraham og hans ætt.  Denne konge er Messias. Gjør døren høy, gjør\nporten vid, skriver en sanger. For Guds folk er adventstiden noe som er\nhele året.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627663/theora/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627663/broadcast/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627663/original/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627663/large_thumb/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:08.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-12-06T21:01:47.207039Z",
      "updatedTime": "2022-12-06T21:52:38.345747Z",
      "uploadedTime": "2022-12-06T21:28:25.250946Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627663/theora/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627663/large_thumb/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.jpg"
    },
    {
      "id": 627664,
      "name": "Glenn Diesen russophobia and propaganda",
      "header": "",
      "description": "Glenn Diesen har nylig gitt ut bok om propaganda og intervjues av Regis Tremblay",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627664/theora/Russophobia & Propaganda.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627664/broadcast/Russophobia & Propaganda.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627664/large_thumb/Russophobia & Propaganda.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627664/original/Russophobia & Propaganda.mp4"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:02:57.720000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-12-14T18:22:43.972978Z",
      "updatedTime": "2022-12-14T18:50:48.300848Z",
      "uploadedTime": "2022-12-14T18:26:29.995842Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627664/theora/Russophobia & Propaganda.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627664/large_thumb/Russophobia & Propaganda.jpg"
    },
    {
      "id": 627697,
      "name": "Shofar Hva gjør profetiene om Jesu komme med deg?",
      "header": "Program 143, Bladet Evangelisten",
      "description": "Profetiene rundt Jesu første komme er mange og konkrete. Det var \nmange som kjende til hva profetene fortalte, men hadde ingen engasjement \nrundt at Jesus stod midt i blant sitt folk. Det samme skjer i dag med \nIsrael. Profetiene er mange og de forteller om Messias sin gjenkomst. \nHva gjør dette med oss?",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627697/theora/Shofar 154 Hva gj�r profetiene om jesu komme med deg.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627697/broadcast/Shofar 154 Hva gj�r profetiene om jesu komme med deg.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627697/large_thumb/Shofar 154 Hva gj�r profetiene om jesu komme med deg.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627697/original/Shofar 154 Hva gj�r profetiene om jesu komme med deg.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:39.940000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-12-20T11:04:58.494184Z",
      "updatedTime": "2022-12-20T11:43:33.781480Z",
      "uploadedTime": "2022-12-20T11:21:32.276354Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627697/theora/Shofar 154 Hva gj�r profetiene om jesu komme med deg.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627697/large_thumb/Shofar 154 Hva gj�r profetiene om jesu komme med deg.jpg"
    },
    {
      "id": 627698,
      "name": "Shofar 155 Det kommer en konge",
      "header": "program 144, bladet evangelisten",
      "description": "Bibelen dokumenterer Jesu komme. Den forteller om sted og hvilke \nomstendigheter dette skjer. Profeten Danielsboka forteller om \ntidspunktet for Jesu virke. Alt blir oppfylt og profetordet er \ntroverdig, slik hele Skriften er troverdig.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627698/theora/Shofar 155 Det kommer en konge.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627698/broadcast/Shofar 155 Det kommer en konge.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627698/large_thumb/Shofar 155 Det kommer en konge.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627698/original/Shofar 155 Det kommer en konge.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:14.580000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-12-27T15:14:35.008504Z",
      "updatedTime": "2022-12-27T15:46:37.879843Z",
      "uploadedTime": "2022-12-27T15:25:17.057233Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627698/theora/Shofar 155 Det kommer en konge.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627698/large_thumb/Shofar 155 Det kommer en konge.jpg"
    },
    {
      "id": 627708,
      "name": "Shofar Talit - et bønnesjal",
      "header": "program nr.148, bladet evangelisten",
      "description": "Herren har gitt folket sitt, Israel, mange ordninger til \npåminnelse om forholdet til sin Gud. Et av dem er Tallit, - et bønnesjal \nsom jøden i dag bruker til sin bønn. Hva lærer dette oss i dag?",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627708/theora/Shofar 159 Tallit - et b�nnesjal.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627708/broadcast/Shofar 159 Tallit - et b�nnesjal.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627708/large_thumb/Shofar 159 Tallit - et b�nnesjal.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627708/original/Shofar 159 Tallit - et b�nnesjal.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:35.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-01-24T07:44:58.452216Z",
      "updatedTime": "2023-01-24T08:17:16.645921Z",
      "uploadedTime": "2023-01-24T07:53:50.019866Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627708/theora/Shofar 159 Tallit - et b�nnesjal.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627708/large_thumb/Shofar 159 Tallit - et b�nnesjal.jpg"
    },
    {
      "id": 627710,
      "name": "Shofar Gud setter konger av og konger inn",
      "header": "program 149, bladet evangelisten",
      "description": "Bibelen forteller mye om persar kongen Kyros. Han grunnla dagens \nIran for 2500 år siden. Graven hans ble funnet i 1951 i Pasargadae, \nIran. 200 år før perserkongen ble født, var han kjent på navn av Herren, \nog kalt til tjeneste for Israels skyld. Dette forteller profeten \nJesaias. Profetenes ord stemmer overens med Jeremias og Daniel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627710/theora/Shofar 160 Gud setter konge av og konger inn.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627710/broadcast/Shofar 160 Gud setter konge av og konger inn.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627710/large_thumb/Shofar 160 Gud setter konge av og konger inn.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627710/original/Shofar 160 Gud setter konge av og konger inn.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:57.840000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-01-31T07:38:03.758449Z",
      "updatedTime": "2023-01-31T08:10:39.517972Z",
      "uploadedTime": "2023-01-31T07:47:34.529322Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627710/theora/Shofar 160 Gud setter konge av og konger inn.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627710/large_thumb/Shofar 160 Gud setter konge av og konger inn.jpg"
    },
    {
      "id": 627704,
      "name": "Shofar Kongen skal lede folket med hyrdesinn",
      "header": "program nr. 146, bladet evangelisten",
      "description": "Israels Gud er folkets konge og hyrde. Hyrden samler i dag jødene \npå Israels fjell, Judea og Samaria. Det er Hyrden som er i aksjon. Snart \nvil Overhyrden åpenbares, og det er Kongen, Messias som komer, og skal \nvokte og lede sitt folk.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627704/theora/Shofar 157 Kongen skal lede folket med hyrdesinn.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627704/broadcast/Shofar 157 Kongen skal lede folket med hyrdesinn.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627704/large_thumb/Shofar 157 Kongen skal lede folket med hyrdesinn.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627704/original/Shofar 157 Kongen skal lede folket med hyrdesinn.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:20.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-01-10T14:06:15.715180Z",
      "updatedTime": "2023-01-10T14:36:01.639171Z",
      "uploadedTime": "2023-01-10T14:12:53.823328Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627704/theora/Shofar 157 Kongen skal lede folket med hyrdesinn.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627704/large_thumb/Shofar 157 Kongen skal lede folket med hyrdesinn.jpg"
    },
    {
      "id": 627709,
      "name": "(1) Nyheter om Jehovas Vitner & Vakttårnet",
      "header": "Egil S. Langemyr",
      "description": "Velkommen til den første episoden av Sannheten. Programmet som har som formål å fortelle den usensurerte sannheten om Jehovas Vitner og Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627709/theora/Episode 1 FK, OG 4.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627709/broadcast/Episode 1 FK, OG 4.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627709/original/Episode 1 FK, OG 4.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627709/large_thumb/Episode 1 FK, OG 4.jpg"
      },
      "creator": "egil@skarning.no",
      "organization": {
        "id": 251,
        "name": "Sannheten",
        "homepage": "www.sannheten.org",
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Tom Skarning\r\nØstre Tromøyvei 712\r\n4812 Kongshavn",
        "streetAddress": "c/o Tom Skarning\r\nØstre Tromøyvei 712\r\n4812 Kongshavn",
        "editorId": 2827,
        "editorName": "Egil Skarning Langemyr",
        "editorEmail": "egil@skarning.no",
        "editorMsisdn": "+47 458 88 666",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:12:30.266667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-01-27T13:03:22.552638Z",
      "updatedTime": "2023-01-29T21:35:59.658154Z",
      "uploadedTime": "2023-01-27T13:20:41Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627709/theora/Episode 1 FK, OG 4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627709/large_thumb/Episode 1 FK, OG 4.jpg"
    },
    {
      "id": 627718,
      "name": "Shofar - Gleden over profetordet",
      "header": "program 150, bladet evangelisten",
      "description": "Det er stor grunn til glede og begeistring over det Gud gjør idag \nfor Israel og det jødiske folket. Gud kaller folket hjem, og landet med \nørken, blir byttet bort med dyrkmark jord. Vi ser bibelens profetier gå \ni oppfyllelse. Det gleder oss at Messias snart kommer.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627718/theora/Shofar 161 Gleden over Profetordet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627718/broadcast/Shofar 161 Gleden over Profetordet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627718/large_thumb/Shofar 161 Gleden over Profetordet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627718/original/Shofar 161 Gleden over Profetordet.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:23.520000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-02-15T18:55:20.760814Z",
      "updatedTime": "2023-02-15T19:35:27.259842Z",
      "uploadedTime": "2023-02-15T19:12:55.045813Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627718/theora/Shofar 161 Gleden over Profetordet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627718/large_thumb/Shofar 161 Gleden over Profetordet.jpg"
    }
  ]
}