List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&limit=50&offset=3300&ordering=id&page=70
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3350&ordering=id&page=70",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3250&ordering=id&page=70",
  "results": [
    {
      "id": 627586,
      "name": "Shofar Aktuelle sannheter fra profeten Sakarias",
      "header": "program 134, bladet evangelisten",
      "description": "Profeten Sakarias er adventsprofeten og forteller om Jesu komme. Det\ngjelder både Jesus sitt første komme og Hans gjenkomst til Oljeberget.\nTegnene og profetiene for Jesu komme er mange og tydelige. Profeten\ntaler klart om jødene sin tilbakekomst til landet Israel, og ut fra det\nvet vi at deres konge, Davids Sønnen, snart vil komme!",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627586/theora/Shofar 145 Aktuelle sannheter fra profeten Sakarias.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627586/broadcast/Shofar 145 Aktuelle sannheter fra profeten Sakarias.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627586/original/Shofar 145 Aktuelle sannheter fra profeten Sakarias.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627586/large_thumb/Shofar 145 Aktuelle sannheter fra profeten Sakarias.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:25.520000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-10-18T07:00:19.249814Z",
      "updatedTime": "2022-10-18T07:33:14.840054Z",
      "uploadedTime": "2022-10-18T07:10:59.206298Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627586/theora/Shofar 145 Aktuelle sannheter fra profeten Sakarias.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627586/large_thumb/Shofar 145 Aktuelle sannheter fra profeten Sakarias.jpg"
    },
    {
      "id": 627587,
      "name": "Shofar Symboler i høstens høytider",
      "header": "program 135",
      "description": "Israel har feiret nytt år, Rosh Hasana. Det betyr årets hode.\nNyttår feller samtidig med basunhøytiden. Her er det mye symboler med\nbruk av shofar - og eple, fisk og honning er retter på bordet. Det er\nogså andre handlinger som er relatert til Bibelen.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627587/theora/Shofar 146 Symboler i h�stens h�ytider.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627587/broadcast/Shofar 146 Symboler i h�stens h�ytider.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627587/large_thumb/Shofar 146 Symboler i h�stens h�ytider.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627587/original/Shofar 146 Symboler i h�stens h�ytider.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:33.620000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-10-25T06:35:02.550144Z",
      "updatedTime": "2022-10-25T07:06:47.827608Z",
      "uploadedTime": "2022-10-25T06:44:32.789755Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627587/theora/Shofar 146 Symboler i h�stens h�ytider.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627587/large_thumb/Shofar 146 Symboler i h�stens h�ytider.jpg"
    },
    {
      "id": 627588,
      "name": "Shofar: Legg merke til Israel, Guds land og folk",
      "header": "bladet evangelisten, program 136",
      "description": "Israel har denne høsten markert Herrens høytider. Israel markerer\nseg i Europa med salg av gass. I Europa i krise, krig og uro er Israel\net land med en hjelpende hånd. Jøden Zelensky verner sitt folk i\nUkraina.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627588/theora/Shofar 147 Legg merke til Israel, Guds land og folk.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627588/broadcast/Shofar 147 Legg merke til Israel, Guds land og folk.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627588/original/Shofar 147 Legg merke til Israel, Guds land og folk.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627588/large_thumb/Shofar 147 Legg merke til Israel, Guds land og folk.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:48.620000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-11-01T07:42:25.556131Z",
      "updatedTime": "2022-11-01T08:09:28.457996Z",
      "uploadedTime": "2022-11-01T07:49:46.283541Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627588/theora/Shofar 147 Legg merke til Israel, Guds land og folk.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627588/large_thumb/Shofar 147 Legg merke til Israel, Guds land og folk.jpg"
    },
    {
      "id": 627621,
      "name": "Shofar Reiseskildring fra Israel",
      "header": "program 137, bladet evangelisten",
      "description": "I oktober måned arrangerte Ordet og Israel reise til Israel. \nTuren gikk fra Samaria til Judea og Negev ørkenen. Landet Israel er Guds \nland, og Bibelen er guide bok.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627621/theora/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627621/broadcast/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627621/large_thumb/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627621/original/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:54.380000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-11-08T07:46:27.914608Z",
      "updatedTime": "2022-11-08T08:16:58.124802Z",
      "uploadedTime": "2022-11-08T07:54:10.606727Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627621/theora/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627621/large_thumb/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627623,
      "name": "Stopp NATO 5. november 2022, del 1",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627623/theora/Stopp-NATO.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627623/broadcast/Stopp-NATO.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627623/original/Stopp-NATO.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627623/large_thumb/Stopp-NATO.jpg"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:29.640000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-11-10T09:03:21.618672Z",
      "updatedTime": "2022-11-11T21:51:58.121956Z",
      "uploadedTime": "2022-11-10T09:17:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627623/theora/Stopp-NATO.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627623/large_thumb/Stopp-NATO.jpg"
    },
    {
      "id": 627624,
      "name": "Stopp NATO 5. november 2022, del 2",
      "header": "Del to - foredrag av Viktor Blichfeldt",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627624/theora/Stopp-NATO-Victor.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627624/broadcast/Stopp-NATO-Victor.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627624/large_thumb/Stopp-NATO-Victor.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627624/original/Stopp-NATO-Victor.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:52.440000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-11-10T10:42:14.599671Z",
      "updatedTime": "2022-11-20T10:12:04.339049Z",
      "uploadedTime": "2022-11-10T10:47:33Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627624/theora/Stopp-NATO-Victor.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627624/large_thumb/Stopp-NATO-Victor.jpg"
    },
    {
      "id": 627625,
      "name": "Stopp NATO 5. november 2022, del 3",
      "header": "Del tre - foredrag med Geir Hem",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627625/theora/Stopp-NATO-Geir_Hem.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627625/broadcast/Stopp-NATO-Geir_Hem.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627625/large_thumb/Stopp-NATO-Geir_Hem.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627625/original/Stopp-NATO-Geir_Hem.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:49.760000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-11-10T11:11:46.694668Z",
      "updatedTime": "2022-11-20T10:11:45.446952Z",
      "uploadedTime": "2022-11-10T11:18:58Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627625/theora/Stopp-NATO-Geir_Hem.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627625/large_thumb/Stopp-NATO-Geir_Hem.jpg"
    },
    {
      "id": 627626,
      "name": "Shofar Reiseskildring fra Israel",
      "header": "program 137, bladet evangelisten",
      "description": "I oktober måned arrangerte Ordet og Israel reise til Israel. \nTuren gikk fra Samaria til Judea og Negev ørkenen. Landet Israel er Guds \nland, og Bibelen er guide bok.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627626/theora/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627626/broadcast/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627626/original/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627626/large_thumb/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:54.380000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-11-15T14:55:43.247032Z",
      "updatedTime": "2022-11-15T15:25:55.080017Z",
      "uploadedTime": "2022-11-15T15:03:16.938646Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627626/theora/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627626/large_thumb/Shofar 148 Reiseskildring fra Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627627,
      "name": "Shofar Reiseskildring III fra Israel",
      "header": "program 139",
      "description": "Områdene rundt Negev ørkenen har mye historie. Abraham bosatte \nseg i Beer Sheba. Og profetenes omtale av ørkenen, er at den skal endres \ntil en hage. I dag blir ørkenes mindre, og det dyrkes jordbær, \ngranatepler, tomater og kilometervis med oliventre.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627627/theora/Shofar 150 Reiseskildring III.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627627/broadcast/Shofar 150 Reiseskildring III.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627627/original/Shofar 150 Reiseskildring III.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627627/large_thumb/Shofar 150 Reiseskildring III.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:53",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-11-22T16:11:12.879748Z",
      "updatedTime": "2022-11-22T16:42:23.571755Z",
      "uploadedTime": "2022-11-22T16:20:00.354955Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627627/theora/Shofar 150 Reiseskildring III.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627627/large_thumb/Shofar 150 Reiseskildring III.jpg"
    },
    {
      "id": 627629,
      "name": "Shofar Lærdommer fra Jona",
      "header": "program 140, bladet evangelisten",
      "description": "Fortellingen om den ulydige profeten Jona har mange likhetstrekk \ntil Israel. Jonas var den første hedningemisjonær som skulle fortelle \nHerrens Ord til Ninive. Jona i Middelhavet og Israel i folkehavet. De \nkom begge til land igjen, og jøden står i dag langs kyststripen i vest i \nfedrenes land.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627629/theora/Shofar 151 L�rdommer fra Jona.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627629/broadcast/Shofar 151 L�rdommer fra Jona.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627629/original/Shofar 151 L�rdommer fra Jona.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627629/large_thumb/Shofar 151 L�rdommer fra Jona.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:42.280000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-11-29T06:39:55.126706Z",
      "updatedTime": "2022-11-29T07:16:19.043764Z",
      "uploadedTime": "2022-11-29T06:54:02.321083Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627629/theora/Shofar 151 L�rdommer fra Jona.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627629/large_thumb/Shofar 151 L�rdommer fra Jona.jpg"
    },
    {
      "id": 627662,
      "name": "Shofar Gjør døren høy, og porten vid",
      "header": "program 141, bladet evangelisten",
      "description": "Det er en kongelinje i Bibelen. Den går fra pakten Gud har gitt\nAbraham og hans ætt.  Denne konge er Messias. Gjør døren høy, gjør\nporten vid, skriver en sanger. For Guds folk er adventstiden noe som er\nhele året.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627662/theora/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627662/broadcast/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627662/large_thumb/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627662/original/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:08.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-12-06T20:50:07.741419Z",
      "updatedTime": "2022-12-06T21:28:11.368953Z",
      "uploadedTime": "2022-12-06T21:03:31.784696Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627662/theora/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627662/large_thumb/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.jpg"
    },
    {
      "id": 627663,
      "name": "Shofar Gjør døren høy, og porten vid",
      "header": "program 141, bladet evangelisten",
      "description": "Det er en kongelinje i Bibelen. Den går fra pakten Gud har gitt\nAbraham og hans ætt.  Denne konge er Messias. Gjør døren høy, gjør\nporten vid, skriver en sanger. For Guds folk er adventstiden noe som er\nhele året.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627663/theora/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627663/broadcast/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627663/original/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627663/large_thumb/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:08.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-12-06T21:01:47.207039Z",
      "updatedTime": "2022-12-06T21:52:38.345747Z",
      "uploadedTime": "2022-12-06T21:28:25.250946Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627663/theora/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627663/large_thumb/Shofar 152 Gj�r d�ren h�y og porten vid.jpg"
    },
    {
      "id": 627664,
      "name": "Glenn Diesen russophobia and propaganda",
      "header": "",
      "description": "Glenn Diesen har nylig gitt ut bok om propaganda og intervjues av Regis Tremblay",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627664/theora/Russophobia & Propaganda.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627664/broadcast/Russophobia & Propaganda.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627664/large_thumb/Russophobia & Propaganda.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627664/original/Russophobia & Propaganda.mp4"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:02:57.720000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-12-14T18:22:43.972978Z",
      "updatedTime": "2022-12-14T18:50:48.300848Z",
      "uploadedTime": "2022-12-14T18:26:29.995842Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627664/theora/Russophobia & Propaganda.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627664/large_thumb/Russophobia & Propaganda.jpg"
    },
    {
      "id": 627697,
      "name": "Shofar Hva gjør profetiene om Jesu komme med deg?",
      "header": "Program 143, Bladet Evangelisten",
      "description": "Profetiene rundt Jesu første komme er mange og konkrete. Det var \nmange som kjende til hva profetene fortalte, men hadde ingen engasjement \nrundt at Jesus stod midt i blant sitt folk. Det samme skjer i dag med \nIsrael. Profetiene er mange og de forteller om Messias sin gjenkomst. \nHva gjør dette med oss?",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627697/theora/Shofar 154 Hva gj�r profetiene om jesu komme med deg.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627697/broadcast/Shofar 154 Hva gj�r profetiene om jesu komme med deg.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627697/large_thumb/Shofar 154 Hva gj�r profetiene om jesu komme med deg.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627697/original/Shofar 154 Hva gj�r profetiene om jesu komme med deg.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:39.940000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-12-20T11:04:58.494184Z",
      "updatedTime": "2022-12-20T11:43:33.781480Z",
      "uploadedTime": "2022-12-20T11:21:32.276354Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627697/theora/Shofar 154 Hva gj�r profetiene om jesu komme med deg.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627697/large_thumb/Shofar 154 Hva gj�r profetiene om jesu komme med deg.jpg"
    },
    {
      "id": 627698,
      "name": "Shofar 155 Det kommer en konge",
      "header": "program 144, bladet evangelisten",
      "description": "Bibelen dokumenterer Jesu komme. Den forteller om sted og hvilke \nomstendigheter dette skjer. Profeten Danielsboka forteller om \ntidspunktet for Jesu virke. Alt blir oppfylt og profetordet er \ntroverdig, slik hele Skriften er troverdig.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627698/theora/Shofar 155 Det kommer en konge.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627698/broadcast/Shofar 155 Det kommer en konge.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627698/large_thumb/Shofar 155 Det kommer en konge.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627698/original/Shofar 155 Det kommer en konge.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:14.580000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-12-27T15:14:35.008504Z",
      "updatedTime": "2022-12-27T15:46:37.879843Z",
      "uploadedTime": "2022-12-27T15:25:17.057233Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627698/theora/Shofar 155 Det kommer en konge.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627698/large_thumb/Shofar 155 Det kommer en konge.jpg"
    },
    {
      "id": 627704,
      "name": "Shofar Kongen skal lede folket med hyrdesinn",
      "header": "program nr. 146, bladet evangelisten",
      "description": "Israels Gud er folkets konge og hyrde. Hyrden samler i dag jødene \npå Israels fjell, Judea og Samaria. Det er Hyrden som er i aksjon. Snart \nvil Overhyrden åpenbares, og det er Kongen, Messias som komer, og skal \nvokte og lede sitt folk.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627704/theora/Shofar 157 Kongen skal lede folket med hyrdesinn.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627704/broadcast/Shofar 157 Kongen skal lede folket med hyrdesinn.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627704/large_thumb/Shofar 157 Kongen skal lede folket med hyrdesinn.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627704/original/Shofar 157 Kongen skal lede folket med hyrdesinn.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:20.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-01-10T14:06:15.715180Z",
      "updatedTime": "2023-01-10T14:36:01.639171Z",
      "uploadedTime": "2023-01-10T14:12:53.823328Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627704/theora/Shofar 157 Kongen skal lede folket med hyrdesinn.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627704/large_thumb/Shofar 157 Kongen skal lede folket med hyrdesinn.jpg"
    },
    {
      "id": 627708,
      "name": "Shofar Talit - et bønnesjal",
      "header": "program nr.148, bladet evangelisten",
      "description": "Herren har gitt folket sitt, Israel, mange ordninger til \npåminnelse om forholdet til sin Gud. Et av dem er Tallit, - et bønnesjal \nsom jøden i dag bruker til sin bønn. Hva lærer dette oss i dag?",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627708/theora/Shofar 159 Tallit - et b�nnesjal.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627708/broadcast/Shofar 159 Tallit - et b�nnesjal.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627708/large_thumb/Shofar 159 Tallit - et b�nnesjal.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627708/original/Shofar 159 Tallit - et b�nnesjal.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:35.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-01-24T07:44:58.452216Z",
      "updatedTime": "2023-01-24T08:17:16.645921Z",
      "uploadedTime": "2023-01-24T07:53:50.019866Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627708/theora/Shofar 159 Tallit - et b�nnesjal.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627708/large_thumb/Shofar 159 Tallit - et b�nnesjal.jpg"
    },
    {
      "id": 627709,
      "name": "(1) Nyheter om Jehovas Vitner & Vakttårnet",
      "header": "Egil S. Langemyr",
      "description": "Velkommen til den første episoden av Sannheten. Programmet som har som formål å fortelle den usensurerte sannheten om Jehovas Vitner og Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627709/theora/Episode 1 FK, OG 4.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627709/broadcast/Episode 1 FK, OG 4.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627709/original/Episode 1 FK, OG 4.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627709/large_thumb/Episode 1 FK, OG 4.jpg"
      },
      "creator": "egil@skarning.no",
      "organization": {
        "id": 251,
        "name": "Sannheten",
        "homepage": "www.sannheten.org",
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Tom Skarning\r\nØstre Tromøyvei 712\r\n4812 Kongshavn",
        "streetAddress": "c/o Tom Skarning\r\nØstre Tromøyvei 712\r\n4812 Kongshavn",
        "editorId": 2827,
        "editorName": "Egil Skarning Langemyr",
        "editorEmail": "egil@skarning.no",
        "editorMsisdn": "+47 458 88 666",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:12:30.266667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-01-27T13:03:22.552638Z",
      "updatedTime": "2023-01-29T21:35:59.658154Z",
      "uploadedTime": "2023-01-27T13:20:41Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627709/theora/Episode 1 FK, OG 4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627709/large_thumb/Episode 1 FK, OG 4.jpg"
    },
    {
      "id": 627710,
      "name": "Shofar Gud setter konger av og konger inn",
      "header": "program 149, bladet evangelisten",
      "description": "Bibelen forteller mye om persar kongen Kyros. Han grunnla dagens \nIran for 2500 år siden. Graven hans ble funnet i 1951 i Pasargadae, \nIran. 200 år før perserkongen ble født, var han kjent på navn av Herren, \nog kalt til tjeneste for Israels skyld. Dette forteller profeten \nJesaias. Profetenes ord stemmer overens med Jeremias og Daniel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627710/theora/Shofar 160 Gud setter konge av og konger inn.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627710/broadcast/Shofar 160 Gud setter konge av og konger inn.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627710/large_thumb/Shofar 160 Gud setter konge av og konger inn.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627710/original/Shofar 160 Gud setter konge av og konger inn.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:57.840000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-01-31T07:38:03.758449Z",
      "updatedTime": "2023-01-31T08:10:39.517972Z",
      "uploadedTime": "2023-01-31T07:47:34.529322Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627710/theora/Shofar 160 Gud setter konge av og konger inn.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627710/large_thumb/Shofar 160 Gud setter konge av og konger inn.jpg"
    },
    {
      "id": 627718,
      "name": "Shofar - Gleden over profetordet",
      "header": "program 150, bladet evangelisten",
      "description": "Det er stor grunn til glede og begeistring over det Gud gjør idag \nfor Israel og det jødiske folket. Gud kaller folket hjem, og landet med \nørken, blir byttet bort med dyrkmark jord. Vi ser bibelens profetier gå \ni oppfyllelse. Det gleder oss at Messias snart kommer.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627718/theora/Shofar 161 Gleden over Profetordet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627718/broadcast/Shofar 161 Gleden over Profetordet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627718/large_thumb/Shofar 161 Gleden over Profetordet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627718/original/Shofar 161 Gleden over Profetordet.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:23.520000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-02-15T18:55:20.760814Z",
      "updatedTime": "2023-02-15T19:35:27.259842Z",
      "uploadedTime": "2023-02-15T19:12:55.045813Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627718/theora/Shofar 161 Gleden over Profetordet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627718/large_thumb/Shofar 161 Gleden over Profetordet.jpg"
    },
    {
      "id": 627719,
      "name": "(2) Nyheter om Jehovas Vitner & Domsbudskap",
      "header": "Egil S. Langemyr",
      "description": "Velkommen til den andre episoden av Sannheten. Programmet som har som formål å fortelle den usensurerte sannheten om Jehovas Vitner og Vakttårnets Bibel- og Traktatselskap.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627719/theora/Episode 2 FK ABC.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627719/broadcast/Episode 2 FK ABC.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627719/large_thumb/Episode 2 FK ABC.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627719/original/Episode 2 FK ABC.mp4"
      },
      "creator": "egil@skarning.no",
      "organization": {
        "id": 251,
        "name": "Sannheten",
        "homepage": "www.sannheten.org",
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Tom Skarning\r\nØstre Tromøyvei 712\r\n4812 Kongshavn",
        "streetAddress": "c/o Tom Skarning\r\nØstre Tromøyvei 712\r\n4812 Kongshavn",
        "editorId": 2827,
        "editorName": "Egil Skarning Langemyr",
        "editorEmail": "egil@skarning.no",
        "editorMsisdn": "+47 458 88 666",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:44:52.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-02-16T14:40:54.758880Z",
      "updatedTime": "2023-02-16T15:18:07.018422Z",
      "uploadedTime": "2023-02-16T14:52:04.039663Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627719/theora/Episode 2 FK ABC.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627719/large_thumb/Episode 2 FK ABC.jpg"
    },
    {
      "id": 627720,
      "name": "Shofar - Guds velsignelse fra Israel",
      "header": "program 151,bladet evangelisten",
      "description": "Vi har mange rikdommer og velsignelser fra Israel. Velsignelsen \ner en gave. Velsignelsen skulle legges på jødene, til vern, ledelser, \nlys og gave. Fordi Herren er rik nok for alle, kan vi legge den på \nhverandre.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627720/theora/Shofar 162 Guds velsignelse fra Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627720/broadcast/Shofar 162 Guds velsignelse fra Israel.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627720/large_thumb/Shofar 162 Guds velsignelse fra Israel.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627720/original/Shofar 162 Guds velsignelse fra Israel.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:34.580000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-02-17T12:20:26.771704Z",
      "updatedTime": "2023-02-17T12:53:53.259597Z",
      "uploadedTime": "2023-02-17T12:31:18.051920Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627720/theora/Shofar 162 Guds velsignelse fra Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627720/large_thumb/Shofar 162 Guds velsignelse fra Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627721,
      "name": "Shofar - Delingsplanen november 1947",
      "header": "program nr.152, bladet evangelisten",
      "description": "I november 1947 la FN frem en delingsplan for Midtøsten. Selv om \nSan Remo avtalen ikke ble fulgt opp, takket Israel ja til forslaget om \nlandet Israel. Vi tar med noen av begivenhetene som skjedde. Israels Gud \nlegger de profetiske brikker på plass.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627721/theora/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627721/broadcast/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627721/large_thumb/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627721/original/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:54.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-02-21T08:12:30.096321Z",
      "updatedTime": "2023-02-21T08:48:05.118912Z",
      "uploadedTime": "2023-02-21T08:24:04.831884Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627721/theora/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627721/large_thumb/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.jpg"
    },
    {
      "id": 627722,
      "name": "Shofar - Delingsplanen november 1947",
      "header": "Program nr.152, bladet evangelisten",
      "description": "I november 1947 la FN frem en delingsplan for Midtøsten. Selv om \nSan Remo avtalen ikke ble fulgt opp, takket Israel ja til forslaget om \nlandet Israel. Vi tar med noen av begivenhetene som skjedde. Israels Gud \nlegger de profetiske brikker på plass.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627722/theora/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627722/broadcast/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627722/original/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627722/large_thumb/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:54.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-02-24T08:43:19.531053Z",
      "updatedTime": "2023-02-24T09:16:12.250996Z",
      "uploadedTime": "2023-02-24T08:52:14.491634Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627722/theora/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627722/large_thumb/Shofar 163 Delingsplanen november 1947.jpg"
    },
    {
      "id": 627723,
      "name": "Shofar - Purim i Israel",
      "header": "program 153, bladet evangelisten",
      "description": "Mars måned feires Purim i Israel. Merkeringen har sammenheng med \nbegivenhetene i det persiske rike, og står omtalt i Esters bok. Purim \nhandler om at Israels Gud er folkets vokter, og ingen av de våpen som \nblir rettet mot Israel eller jødene skal ha fremgang.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627723/theora/Shofar 164 Purim i Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627723/broadcast/Shofar 164 Purim i Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627723/original/Shofar 164 Purim i Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627723/large_thumb/Shofar 164 Purim i Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:05.020000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-02-28T08:37:34.999111Z",
      "updatedTime": "2023-02-28T09:07:02.600827Z",
      "uploadedTime": "2023-02-28T08:44:56.476733Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627723/theora/Shofar 164 Purim i Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627723/large_thumb/Shofar 164 Purim i Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627724,
      "name": "Shofar - Tegn i tiden",
      "header": "program 154, bladet evangelisten",
      "description": "Det er mange synlige og tegn i tiden som forteller at Bibelen er \nsann og at Gud er en levende realiet.\nVi trenger ikke lete etter tegn, men vi trenger å bli gjort merksamme på \ndet som er tegn. De 10 landeplager i Egypt er et eksempel på at går slik \nHerren har sagt det.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627724/theora/Shofar 165 Tegn i tiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627724/broadcast/Shofar 165 Tegn i tiden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627724/large_thumb/Shofar 165 Tegn i tiden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627724/original/Shofar 165 Tegn i tiden.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:01.220000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-03-07T21:58:44.853456Z",
      "updatedTime": "2023-03-07T22:27:53.892458Z",
      "uploadedTime": "2023-03-07T22:05:53.318208Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627724/theora/Shofar 165 Tegn i tiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627724/large_thumb/Shofar 165 Tegn i tiden.jpg"
    },
    {
      "id": 627725,
      "name": "Shofar - To Begivenheter ved Jesu komme",
      "header": "Program nr. 155, Bladet Evangelisten",
      "description": "Jesus skal komme igjen! Det er to begivenheter rundt Jesu komme.\nDet gjelder hans komme i lufhimmelen og gjenkomsten til Oljeberget.\nBegivenhetene og løftene rundt Jesu komme i lufthimmelen, er noe som kan\nskje hva tid som helst.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627725/theora/Shofar 166 To begivenheter ved Jesu komme!.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627725/broadcast/Shofar 166 To begivenheter ved Jesu komme!.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627725/original/Shofar 166 To begivenheter ved Jesu komme!.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627725/large_thumb/Shofar 166 To begivenheter ved Jesu komme!.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:21.640000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-03-16T07:51:26.356644Z",
      "updatedTime": "2023-03-16T08:21:57.244174Z",
      "uploadedTime": "2023-03-16T07:59:24.708588Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627725/theora/Shofar 166 To begivenheter ved Jesu komme!.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627725/large_thumb/Shofar 166 To begivenheter ved Jesu komme!.jpg"
    },
    {
      "id": 627726,
      "name": "Shofar - Med Abraham som forbilde",
      "header": "Program nr. 156, Bladet evangelistne",
      "description": "Bibelen er boken til lys og til visdom, rettledelse og frelse.\nHer er det mange fortellinger som er til lærdom for oss i dag. Trender\nskifter og ættene kommer og går, men Guds ord er det samme på Abrahams\ntid som idag.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627726/theora/Shofar 167 Med Abraham som forbilde.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627726/broadcast/Shofar 167 Med Abraham som forbilde.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627726/large_thumb/Shofar 167 Med Abraham som forbilde.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627726/original/Shofar 167 Med Abraham som forbilde.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:36.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-03-21T08:56:40.105650Z",
      "updatedTime": "2023-03-21T09:27:11.883753Z",
      "uploadedTime": "2023-03-21T09:05:16.079586Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627726/theora/Shofar 167 Med Abraham som forbilde.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627726/large_thumb/Shofar 167 Med Abraham som forbilde.jpg"
    },
    {
      "id": 627727,
      "name": "En sann Gud, hva med mennesket?",
      "header": "Et avgjørende spørsmål",
      "description": "Et avgjørende spørsmål",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627727/theora/En sann Gud, hva med mennesket_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627727/broadcast/En sann Gud, hva med mennesket_.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627727/original/En sann Gud, hva med mennesket_.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627727/large_thumb/En sann Gud, hva med mennesket_.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:34.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-03-21T10:08:54.302391Z",
      "updatedTime": "2023-03-21T10:34:00.504097Z",
      "uploadedTime": "2023-03-21T10:09:53.490345Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627727/theora/En sann Gud, hva med mennesket_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627727/large_thumb/En sann Gud, hva med mennesket_.jpg"
    },
    {
      "id": 627728,
      "name": "Om fortapelsen av fredsevnen",
      "header": "Marielle Leraand forklarer hvordan fredsbevegelsen og politiske partier fortaper seg i krigsretorikk. Hun skisserer løsninger.",
      "description": "Marielle Leraand forklarer hvordan fredsbevegelsen og politiske partier fortaper seg i krigsretorikk",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627728/theora/CONTENTS1.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627728/broadcast/CONTENTS1.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627728/large_thumb/CONTENTS1.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627728/original/CONTENTS1.mp4"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:24.720000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-03-21T10:11:02.526631Z",
      "updatedTime": "2023-04-02T19:15:42.141618Z",
      "uploadedTime": "2023-03-21T10:34:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627728/theora/CONTENTS1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627728/large_thumb/CONTENTS1.jpg"
    },
    {
      "id": 627803,
      "name": "Opplasting og prosessering!",
      "header": "Automatisk",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/theora/2023-05-12 00-03-23.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/broadcast/2023-05-12 00-03-23.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/large_thumb/2023-05-12 00-03-23.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/original/2023-05-12 00-03-23.mp4"
      },
      "creator": "odin.omdal@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:13.300000",
      "categories": [
        "Beredskap"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-10-22T13:51:42.519631Z",
      "updatedTime": "2023-10-22T13:51:51.811168Z",
      "uploadedTime": "2023-10-22T13:51:43.326344Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/theora/2023-05-12 00-03-23.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/large_thumb/2023-05-12 00-03-23.jpg"
    },
    {
      "id": 627807,
      "name": "aoeu",
      "header": "aoeu",
      "description": "aoeu",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627807/theora/2023-10-25_12-45-26.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627807/broadcast/2023-10-25_12-45-26.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627807/large_thumb/2023-10-25_12-45-26.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627807/original/2023-10-25_12-45-26.mp4"
      },
      "creator": "odin.omdal@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:03:37",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-10-27T12:35:18.540449Z",
      "updatedTime": "2023-10-27T12:36:55.471920Z",
      "uploadedTime": "2023-10-27T12:35:19.950165Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627807/theora/2023-10-25_12-45-26.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627807/large_thumb/2023-10-25_12-45-26.jpg"
    },
    {
      "id": 627812,
      "name": "mini",
      "header": "aoeu",
      "description": "aoeu",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627812/theora/2022-04-29 16-24-08.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627812/broadcast/2022-04-29 16-24-08.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627812/large_thumb/2022-04-29 16-24-08.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627812/original/2022-04-29 16-24-08.mp4"
      },
      "creator": "odin.omdal@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:05.683333",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-11-05T22:11:55.117124Z",
      "updatedTime": "2023-11-05T22:12:05.855186Z",
      "uploadedTime": "2023-11-05T22:11:56.218199Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627812/theora/2022-04-29 16-24-08.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627812/large_thumb/2022-04-29 16-24-08.jpg"
    },
    {
      "id": 627822,
      "name": "Er det bare plass til 144 000 i himmelen?",
      "header": "Egil S. Langemyr",
      "description": "Velkommen til den tredje episoden av Sannheten.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627822/theora/Episode-3-FK.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627822/broadcast/Episode-3-FK.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627822/original/Episode-3-FK.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627822/large_thumb/Episode-3-FK.jpg"
      },
      "creator": "egil@skarning.no",
      "organization": {
        "id": 251,
        "name": "Sannheten",
        "homepage": "www.sannheten.org",
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Tom Skarning\r\nØstre Tromøyvei 712\r\n4812 Kongshavn",
        "streetAddress": "c/o Tom Skarning\r\nØstre Tromøyvei 712\r\n4812 Kongshavn",
        "editorId": 2827,
        "editorName": "Egil Skarning Langemyr",
        "editorEmail": "egil@skarning.no",
        "editorMsisdn": "+47 458 88 666",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:55.133333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-11-22T16:15:19.093170Z",
      "updatedTime": "2023-11-24T14:18:25.453032Z",
      "uploadedTime": "2023-11-22T16:18:12Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627822/theora/Episode-3-FK.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627822/large_thumb/Episode-3-FK.jpg"
    },
    {
      "id": 627824,
      "name": "Krigen i Ukraina",
      "header": "Krigen i Ukraina",
      "description": "Glenn Diesen og Marielle Leraand forklarer krigens grusumheter og fraværet av fredsevnen",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627824/theora/bjelkenOyet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627824/broadcast/bjelkenOyet.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627824/original/bjelkenOyet.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627824/large_thumb/bjelkenOyet.jpg"
      },
      "creator": "skrohn@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 142,
        "name": "Norge ut av NATO",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2232,
        "editorName": "Sonja Krohn",
        "editorEmail": "skrohn@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:19:17.880000",
      "categories": [
        "Beredskap"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-11-24T22:22:54.456595Z",
      "updatedTime": "2023-11-25T07:48:03.526221Z",
      "uploadedTime": "2023-11-24T23:06:26Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627824/theora/bjelkenOyet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627824/large_thumb/bjelkenOyet.jpg"
    },
    {
      "id": 627825,
      "name": "Stor, større, størst",
      "header": "Skinnet kan bedra....",
      "description": "Skinnet kan bedra...",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627825/theora/Stor, st�rre, st�rst....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627825/broadcast/Stor, st�rre, st�rst....dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627825/original/Stor, st�rre, st�rst....mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627825/large_thumb/Stor, st�rre, st�rst....jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:44.366667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-11-30T08:07:51.836694Z",
      "updatedTime": "2023-11-30T08:32:49.883255Z",
      "uploadedTime": "2023-11-30T08:08:07.525819Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627825/theora/Stor, st�rre, st�rst....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627825/large_thumb/Stor, st�rre, st�rst....jpg"
    },
    {
      "id": 627827,
      "name": "Jødedom eller kristendom",
      "header": "Valget forklarer seg selv...",
      "description": "Valget forklarer seg selv...",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627827/theora/J�dedom eller kristendom_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627827/broadcast/J�dedom eller kristendom_.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627827/large_thumb/J�dedom eller kristendom_.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627827/original/J�dedom eller kristendom_.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:46:17",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-11-30T08:13:31.886502Z",
      "updatedTime": "2023-11-30T08:54:36.761747Z",
      "uploadedTime": "2023-11-30T08:32:50.797886Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627827/theora/J�dedom eller kristendom_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627827/large_thumb/J�dedom eller kristendom_.jpg"
    },
    {
      "id": 627828,
      "name": "Mangt og meget",
      "header": "Nyttig lærdom",
      "description": "Nyttig lærdom",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627828/theora/Mangt og meget....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627828/broadcast/Mangt og meget....dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627828/original/Mangt og meget....mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627828/large_thumb/Mangt og meget....jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:43:30.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-11-30T08:16:46.977435Z",
      "updatedTime": "2023-11-30T09:15:03.290674Z",
      "uploadedTime": "2023-11-30T08:54:37.482039Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627828/theora/Mangt og meget....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627828/large_thumb/Mangt og meget....jpg"
    },
    {
      "id": 627830,
      "name": "Jubileum -sendingen",
      "header": "En grei oversikt",
      "description": "En grei oversikt",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627830/theora/Jubileum sendingen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627830/broadcast/Jubileum sendingen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627830/large_thumb/Jubileum sendingen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627830/original/Jubileum sendingen.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:36:11.500000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-11-30T11:17:09.732659Z",
      "updatedTime": "2023-11-30T11:34:22.464502Z",
      "uploadedTime": "2023-11-30T11:17:19.995359Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627830/theora/Jubileum sendingen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627830/large_thumb/Jubileum sendingen.jpg"
    },
    {
      "id": 627832,
      "name": "Israel før og nå...",
      "header": "Dagsaktuelt stoff",
      "description": "Dagsaktuelt stoff",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627832/theora/Israel f�r og n�....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627832/broadcast/Israel f�r og n�....dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627832/original/Israel f�r og n�....mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627832/large_thumb/Israel f�r og n�....jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:47:18.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-11-30T11:22:32.223673Z",
      "updatedTime": "2023-11-30T11:56:27.265924Z",
      "uploadedTime": "2023-11-30T11:34:23.434705Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627832/theora/Israel f�r og n�....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627832/large_thumb/Israel f�r og n�....jpg"
    },
    {
      "id": 627833,
      "name": "TAK Gaza",
      "header": "Gaza",
      "description": "Gaza",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627833/theora/TAK - Gaza.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627833/broadcast/TAK - Gaza.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627833/original/TAK - Gaza.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627833/large_thumb/TAK - Gaza.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:11.631632",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-13T07:19:29.661071Z",
      "updatedTime": "2023-12-13T07:25:17.691302Z",
      "uploadedTime": "2023-12-13T07:20:58.158226Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627833/theora/TAK - Gaza.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627833/large_thumb/TAK - Gaza.jpg"
    },
    {
      "id": 627834,
      "name": "\"Grunnleggende IT-sikkerhet med friheten i behold\" med Hans-Petter Fjeld",
      "header": "NUUG",
      "description": "Hans-Petter er en sikkerhetsanalytiker med 10 års erfaring og har vært innom de fleste områdene innad i sikkerhetsfaget. Han jobber i dag for Defendable og spesialiserer seg på hendelseshåndtering.\n\nMeld deg gjerne inn i NUUG: https://nuug.no/innmelding Velkommen!",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627834/theora/Nuug-Foredag 22.07.2023 10.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627834/broadcast/Nuug-Foredag 22.07.2023 10.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627834/original/Nuug-Foredag 22.07.2023 10.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627834/large_thumb/Nuug-Foredag 22.07.2023 10.jpg"
      },
      "creator": "malin.bruland@pm.me",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:14",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-15T17:17:56.592652Z",
      "updatedTime": "2023-12-15T18:06:56.152152Z",
      "uploadedTime": "2023-12-15T17:21:05.041254Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627834/theora/Nuug-Foredag 22.07.2023 10.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627834/large_thumb/Nuug-Foredag 22.07.2023 10.jpg"
    },
    {
      "id": 627835,
      "name": "Guds hensikter",
      "header": "Anders Helge Myhren",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/theora/Guds hensikter....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/broadcast/Guds hensikter....dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/original/Guds hensikter....mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/large_thumb/Guds hensikter....jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:40:30.400000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-16T12:09:48.149333Z",
      "updatedTime": "2023-12-16T12:29:03.510204Z",
      "uploadedTime": "2023-12-16T12:09:59.626384Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/theora/Guds hensikter....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627835/large_thumb/Guds hensikter....jpg"
    },
    {
      "id": 627836,
      "name": "Stor, større, størst",
      "header": "Anders Helge Myhren",
      "description": "skinnet kan bedra noe...",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627836/theora/Stor, st�rre, st�rst....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627836/broadcast/Stor, st�rre, st�rst....dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627836/large_thumb/Stor, st�rre, st�rst....jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627836/original/Stor, st�rre, st�rst....mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:44.366667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-16T12:13:50.814409Z",
      "updatedTime": "2023-12-16T12:53:32.255352Z",
      "uploadedTime": "2023-12-16T12:29:04.548367Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627836/theora/Stor, st�rre, st�rst....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627836/large_thumb/Stor, st�rre, st�rst....jpg"
    },
    {
      "id": 627837,
      "name": "Stor, større, størst",
      "header": "Anders Helge Myhren",
      "description": "Skinnet kan bedra,, litt.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627837/theora/Stor, st�rre, st�rst....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627837/broadcast/Stor, st�rre, st�rst....dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627837/large_thumb/Stor, st�rre, st�rst....jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627837/original/Stor, st�rre, st�rst....mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:44.366667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-16T12:16:57.615244Z",
      "updatedTime": "2023-12-16T13:18:03.745519Z",
      "uploadedTime": "2023-12-16T12:53:33.754230Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627837/theora/Stor, st�rre, st�rst....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627837/large_thumb/Stor, st�rre, st�rst....jpg"
    },
    {
      "id": 627839,
      "name": "Jehova er den største i universet",
      "header": "Det står klart og tydelig i bibelen",
      "description": "Det står klart og tydelig i bibelen",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627839/theora/Jehova, er den st�rste i universet (2).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627839/broadcast/Jehova, er den st�rste i universet (2).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627839/large_thumb/Jehova, er den st�rste i universet (2).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627839/original/Jehova, er den st�rste i universet (2).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:54:23.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-17T08:59:36.162564Z",
      "updatedTime": "2023-12-17T09:25:03.777165Z",
      "uploadedTime": "2023-12-17T08:59:53.946296Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627839/theora/Jehova, er den st�rste i universet (2).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627839/large_thumb/Jehova, er den st�rste i universet (2).jpg"
    },
    {
      "id": 627840,
      "name": "Calvins lære",
      "header": "Paulus skriver noe om de utvalgte...",
      "description": "Paulus skriver noe om de utvalgte",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/theora/Calvins l�re (1).mp4.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/broadcast/Calvins l�re (1).mp4.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/large_thumb/Calvins l�re (1).mp4.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/original/Calvins l�re (1).mp4.crdownload"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:40:44.266667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-17T09:02:40.384714Z",
      "updatedTime": "2023-12-17T09:30:48.276021Z",
      "uploadedTime": "2023-12-17T09:25:04.676651Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/theora/Calvins l�re (1).mp4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/large_thumb/Calvins l�re (1).mp4.jpg"
    },
    {
      "id": 627844,
      "name": "TAK - Gaza 2",
      "header": "TAK - Gaza 2",
      "description": "TAK - Gaza 2",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627844/theora/TAK - 2.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627844/broadcast/TAK - 2.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627844/large_thumb/TAK - 2.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627844/original/TAK - 2.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:31.750000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn",
        "Samfunn og politikk",
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-01-08T13:02:17.544499Z",
      "updatedTime": "2024-01-08T13:10:13.823388Z",
      "uploadedTime": "2024-01-08T13:05:14.353272Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627844/theora/TAK - 2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627844/large_thumb/TAK - 2.jpg"
    },
    {
      "id": 627845,
      "name": "Shofar - Treets dag i Israel",
      "header": "",
      "description": "Hvert år markerer Israel treets dag. Det er 15 Shavat. Da plantes\net tre i landet, slik  Abraham gjorde når han kom til landet. Treets\ndag er med i gjenreisningen av Israel og et vitnesbyrd om Messias komme.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627845/theora/Shofar 204 Treets dag i Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627845/broadcast/Shofar 204 Treets dag i Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627845/original/Shofar 204 Treets dag i Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627845/large_thumb/Shofar 204 Treets dag i Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:12.240000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-01-22T19:48:51.519112Z",
      "updatedTime": "2024-01-22T20:27:38.778934Z",
      "uploadedTime": "2024-01-22T20:01:40.616014Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627845/theora/Shofar 204 Treets dag i Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627845/large_thumb/Shofar 204 Treets dag i Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627846,
      "name": "Shofar - Gud bestemte tiden",
      "header": "",
      "description": "Alle tider er i Herrens hånd. Det er Herren som har skapt tiden\nog holder alt oppe til en orden og en rytme på tider, dager og år.\nGjennom historien er det noen tider som er blitt forandret eller gitt et\nnytt innhold. Det er et tegn i tiden.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627846/theora/Shofar 205 Gud Bestemte tiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627846/broadcast/Shofar 205 Gud Bestemte tiden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627846/large_thumb/Shofar 205 Gud Bestemte tiden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627846/original/Shofar 205 Gud Bestemte tiden.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:50.500000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-01-24T13:35:25.053518Z",
      "updatedTime": "2024-01-24T14:09:14.397396Z",
      "uploadedTime": "2024-01-24T13:42:41.983252Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627846/theora/Shofar 205 Gud Bestemte tiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627846/large_thumb/Shofar 205 Gud Bestemte tiden.jpg"
    }
  ]
}