List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&limit=50&offset=3300&ordering=-is_filler&page=70
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3350&ordering=-is_filler&page=70",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3250&ordering=-is_filler&page=70",
  "results": [
    {
      "id": 624826,
      "name": "I historiens lys 01",
      "header": "Boken som ble gjenoppdaget. Reformasjonen var avhengig av at Bibelen kunne være en bok som alle kunne lese. Tor Tjeransen går i Luthers fotspor for å finne ut hvordan bøkenes bok ble tilgjengelig for folket.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624826/theora/orig_be819d9afd164269979922ee5233aeb0.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624826/original/orig_be819d9afd164269979922ee5233aeb0.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624826/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624826/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624826/broadcast/6156_982cb30fdc304276ae47a7af5f94f56b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624826/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:55:18.723000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.008645Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:55:18.723000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624826/theora/orig_be819d9afd164269979922ee5233aeb0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624826/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624825,
      "name": "I historiens lys 02",
      "header": "Da kirken ville selge evig liv. Middelalderkirkens handel med menneskesjelers skjebne, viser at reformasjonen var helt nødvendig. Tor Tjeransen er i Øst-Tyskland der han ser nærmere på denne mørke siden av kirkehistorien.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624825/theora/orig_1e096836afc047708cf73c4016e1fb2b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624825/original/orig_1e096836afc047708cf73c4016e1fb2b.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624825/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624825/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624825/broadcast/6157_b901bdc81b604855953d4f96142daf53.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624825/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:23:55",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:58:19.707000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.010082Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:58:19.707000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624825/theora/orig_1e096836afc047708cf73c4016e1fb2b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624825/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624824,
      "name": "Bibelstudier 02 (2 kv 2012)",
      "header": "Medlemmer i tjeneste. I en menighet er det et mål at alle skal ha en oppgave å utføre. Lynn S. Kvinge fra Norsk Bibelinstitutt, pastor i Bergen Sven-Inge Frantzen, og programleder Tor Tjeransen oppmuntrer alle som tror til å spre det glade budskapet.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/theora/orig_9ab46fc6be594f5daf8055571522e859.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/original/orig_9ab46fc6be594f5daf8055571522e859.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/broadcast/6140_2338eedf3b46463fa455dd698660b5b9.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T08:48:45.463000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.011753Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T08:48:45.463000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/theora/orig_9ab46fc6be594f5daf8055571522e859.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624824/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624823,
      "name": "Bibelstudier 04 (2 kv 2012)",
      "header": "Evangelisering. Hva slags spor setter den som spres sin tror? Må man selv praktisere det man forkynner?    Evangelisering kan og må utføres på mange forskjellige måter. Tor Tjeransen er programleder.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/theora/orig_273df2c2e1b8417090a665b960e24af6.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/original/orig_273df2c2e1b8417090a665b960e24af6.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/broadcast/6142_f02b53b3dda14fbf88ddf4317050ce88.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T08:54:55.387000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.013309Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T08:54:55.387000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/theora/orig_273df2c2e1b8417090a665b960e24af6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624823/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624822,
      "name": "Bibelstudier 01 (2 kv 2012)",
      "header": "Definisjon av evangelisme. Bibelstudiene dette kvartalet (april ? juni) handler om evangelisme. Vi begynner med en definisjon. \nSamtalepartnerne er Lynn S. Kvinge fra Norsk Bibelinstitutt, pastor i Bergen Sven-Inge Frantzen, \nog programleder Tor Tjeransen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/theora/orig_15e87b1483984d418ccd553faee0ab2c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/original/orig_15e87b1483984d418ccd553faee0ab2c.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/broadcast/6139_4169e3b280444e13a352f6e8a51b6459.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T08:45:21.757000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.014737Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T08:45:21.757000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/theora/orig_15e87b1483984d418ccd553faee0ab2c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624822/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624821,
      "name": "Tangert 2012 02",
      "header": "Grunnlaget for trosfriheten. Vi skal ikke så langt tilbake i Norges historie for å komme til en tid der både jøder og jesuitter var forbudt i landet. I dag nyter vi godt av trosfrihet. Hva er grunnlaget for denne friheten?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/theora/orig_85ac679538b14bf5b442dd20b5b9e846.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/original/orig_85ac679538b14bf5b442dd20b5b9e846.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/broadcast/6153_9c839e1a4a1a4638be0edcecd27b2398.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:39:39.833000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.016198Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:39:39.833000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/theora/orig_85ac679538b14bf5b442dd20b5b9e846.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624821/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624820,
      "name": "Bibelstudier 03 (2 kv 2012)",
      "header": "Åndelige gaver. Alle mennesker har en nådegave fra Gud som ikke er helt lik en annens nådegave. Paneldeltakerne \ntror at alle kan finne sin egen nådegave og ta den i bruk. Programleder er Tor Tjeransen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/theora/orig_0701d3d72537402886cd3e30656a1160.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/original/orig_0701d3d72537402886cd3e30656a1160.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/broadcast/6141_f3cae65464814a3bb0fd145ffc9a7e43.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T08:51:55.730000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.017566Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T08:51:55.730000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/theora/orig_0701d3d72537402886cd3e30656a1160.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624820/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624819,
      "name": "Dagen Derpå: Påskespesial",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/theora/6045_bd8470beba49483caa01df4964549a76.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/broadcast/6045_44e9d63d54904f3997d456b69d7d6148.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:12:48.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-19T20:53:15Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.018920Z",
      "uploadedTime": "2012-02-19T20:53:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/theora/6045_bd8470beba49483caa01df4964549a76.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624819/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624817,
      "name": "Tangert 2012 01",
      "header": "Utfordringer for trosfriheten. I noen land får kvinner bot hvis de ikke har et muslimsk hodetørkle skikkelig festet på hodet. I andre land er det forbudt å vise seg offentlig med hijab. Hvordan skal vi tenke rett om slike vanskelige saker?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/theora/orig_0fb60c524160493a8cf07123ddcce7b3.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/original/orig_0fb60c524160493a8cf07123ddcce7b3.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/broadcast/6152_f43e93bd9dda4c358e250356784370b2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:35:56.533000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.021788Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:35:56.533000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/theora/orig_0fb60c524160493a8cf07123ddcce7b3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624817/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624816,
      "name": "Livsstilsagenten 02",
      "header": "Fargerik mat. Livsstilsagent Per de Lange besøker to matglade lektorer ved Universitet i Agder, Anne Merete Selvik Ask og Ingebjørg Aarek.\nDe gleder seg over gresk mat og livsstil.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/theora/orig_9107c74c70f5447193586bf68c89bd96.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/original/orig_9107c74c70f5447193586bf68c89bd96.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/broadcast/6155_8e830eef23bc4262a9cd9d87c7349eaa.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-29T09:51:37.800000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.023159Z",
      "uploadedTime": "2012-03-29T09:51:37.800000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/theora/orig_9107c74c70f5447193586bf68c89bd96.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624816/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624812,
      "name": "Dagen Derpå: Kosmorama",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624812/theora/6044_0021edfbb7244d7ea46365be47733820.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624812/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624812/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624812/broadcast/6044_0021edfbb7244d7ea46365be47733820.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624812/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:00.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-19T20:46:20Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.027309Z",
      "uploadedTime": "2012-02-19T20:46:20Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624812/theora/6044_0021edfbb7244d7ea46365be47733820.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624812/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624809,
      "name": "Mazara Students Q&A",
      "header": "Prem Rawat svarer på spørsmål fra studenter i Mazara.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624809/theora/6119_ddf844410eeb4ba492c5b9ff66dae398.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624809/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624809/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624809/broadcast/6119_ddf844410eeb4ba492c5b9ff66dae398.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624809/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "helge2rp@online.no",
      "organization": {
        "id": 62,
        "name": "Forum for fred",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2003,
        "editorName": "Helge Torp",
        "editorEmail": "helge2rp@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:01.640000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-22T17:13:13.883000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.031363Z",
      "uploadedTime": "2012-03-22T17:13:13.883000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624809/theora/6119_ddf844410eeb4ba492c5b9ff66dae398.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624809/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624807,
      "name": "Den norske kirke i eksil 104",
      "header": "Jeus sier.\"Jeg er livets brød.\" tror du det?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624807/theora/orig_568b86ba57764d57b68b2c7b0def4716.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624807/original/orig_568b86ba57764d57b68b2c7b0def4716.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624807/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624807/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624807/broadcast/6118_0f8721beffcf4602b29538e19722313f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624807/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:02.120000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-20T13:12:43.660000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.034093Z",
      "uploadedTime": "2012-03-20T13:12:43.660000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624807/theora/orig_568b86ba57764d57b68b2c7b0def4716.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624807/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624806,
      "name": "Dagen Derpå: Entrepenørskap",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/theora/6043_f67f91cff83a4ba4826387c2f3637a36.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/broadcast/6043_f67f91cff83a4ba4826387c2f3637a36.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:19:13.160000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-19T20:43:18Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.035478Z",
      "uploadedTime": "2012-02-19T20:43:18Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/theora/6043_f67f91cff83a4ba4826387c2f3637a36.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624806/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624814,
      "name": "Empo tv - del 85",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624814/theora/6075_6f7dbf7c5d8a4af5bd7d00a11ed8ab99.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624814/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624814/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624814/broadcast/6075_92569f28a8d34b71af2fc589d35ab4b2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624814/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:47.240000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2012-03-06T08:39:53.357000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:49:30.959256Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T08:39:53.357000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624814/theora/6075_6f7dbf7c5d8a4af5bd7d00a11ed8ab99.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624814/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624808,
      "name": "Empo tv - del 84",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624808/theora/6074_939ac22ddd7b4b23afa8ee1661654320.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624808/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624808/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624808/broadcast/6074_f08d36f7a06841bba98d55e6fafc5276.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624808/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:38.160000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2012-03-06T08:05:53.350000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:50:04.318077Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T08:05:53.350000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624808/theora/6074_939ac22ddd7b4b23afa8ee1661654320.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624808/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624804,
      "name": "11_12 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624804/theora/5931_60a13f25841c4b879889c7b02f0496f8.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624804/original/orig_df6f9f488e74460ebf464809a6d01cd6.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624804/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624804/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624804/broadcast/5931_b966f59bccff47cfa18d3469a685f33c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624804/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:27",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2012-01-12T09:38:31.923000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.038200Z",
      "uploadedTime": "2012-01-12T09:38:31.923000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624804/theora/5931_60a13f25841c4b879889c7b02f0496f8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624804/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624803,
      "name": "Inside Israel Mars 2012",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624803/theora/orig_aeb4ce2167f64168bb8885041a259dcb.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624803/original/orig_aeb4ce2167f64168bb8885041a259dcb.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624803/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624803/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624803/broadcast/6095_46aefd397c2b4ba19b54cdb7a83370f8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624803/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dagjul@frisurf.no",
      "organization": {
        "id": 110,
        "name": "IKAJ, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1076,
        "editorName": "Dag Øyvind Juliussen",
        "editorEmail": "dagjul@frisurf.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-08T18:25:27.710000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.039613Z",
      "uploadedTime": "2012-03-08T18:25:27.710000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624803/theora/orig_aeb4ce2167f64168bb8885041a259dcb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624803/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624802,
      "name": "Dagen Derpå: Søtsaker",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/theora/orig_42fe7b607ef24defb31c487b23f71a7c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/original/orig_42fe7b607ef24defb31c487b23f71a7c.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/broadcast/6042_69d409a784db479da704c53da2fd913a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:00.080000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-19T20:40:11Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.040993Z",
      "uploadedTime": "2012-02-19T20:40:11Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/theora/orig_42fe7b607ef24defb31c487b23f71a7c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624802/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624800,
      "name": "Gjallarhorn NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/theora/6094_41d543b47a464c058649b58573603dbf.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/broadcast/6094_41d543b47a464c058649b58573603dbf.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:10.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-06T13:53:55.570000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.042331Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T13:53:55.570000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/theora/6094_41d543b47a464c058649b58573603dbf.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624800/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624799,
      "name": "Ørskog Brass NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624799/theora/6091_2f811604b6d74d73b5d9ec681b3817e3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624799/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624799/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624799/broadcast/6091_2f811604b6d74d73b5d9ec681b3817e3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624799/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:35.360000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-06T13:28:57.450000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.043715Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T13:28:57.450000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624799/theora/6091_2f811604b6d74d73b5d9ec681b3817e3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624799/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624798,
      "name": "Sandefjord Brass NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624798/theora/6093_fe06c4ce6f0e4cd6890a7ce22c8ec41b.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624798/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624798/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624798/broadcast/6093_fe06c4ce6f0e4cd6890a7ce22c8ec41b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624798/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:22.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-06T13:40:12.640000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.045074Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T13:40:12.640000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624798/theora/6093_fe06c4ce6f0e4cd6890a7ce22c8ec41b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624798/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624797,
      "name": "Sørum Musikklag NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624797/theora/6092_2d72d91f09ba417182e31b829917cde5.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624797/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624797/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624797/broadcast/6092_2d72d91f09ba417182e31b829917cde5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624797/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:43.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-06T13:35:05.797000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.046427Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T13:35:05.797000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624797/theora/6092_2d72d91f09ba417182e31b829917cde5.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624797/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624795,
      "name": "Laksevåg NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624795/theora/6090_df948e66b67143048c663abdabea8a4f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624795/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624795/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624795/broadcast/6090_df948e66b67143048c663abdabea8a4f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624795/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:14.640000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-06T13:09:54.353000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.049184Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T13:09:54.353000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624795/theora/6090_df948e66b67143048c663abdabea8a4f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624795/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624794,
      "name": "Oslofjord Brass NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624794/theora/6089_5cb8d1584922417d9b30a017d1bac033.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624794/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624794/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624794/broadcast/6089_a227a01e38494b85ad120bd19a53d8be.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624794/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:33.680000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-06T12:51:16.927000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.050552Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T12:51:16.927000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624794/theora/6089_5cb8d1584922417d9b30a017d1bac033.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624794/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624793,
      "name": "Jølster Musikklag NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624793/theora/6088_32479222ca984f64b8e6b1c6326c0a17.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624793/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624793/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624793/broadcast/6088_32479222ca984f64b8e6b1c6326c0a17.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624793/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:45",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-06T12:43:16.360000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.051985Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T12:43:16.360000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624793/theora/6088_32479222ca984f64b8e6b1c6326c0a17.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624793/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624792,
      "name": "Brøttum Brass NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624792/theora/6087_42bf07bd0fc24f41968dbd87f67934c8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624792/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624792/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624792/broadcast/6087_42bf07bd0fc24f41968dbd87f67934c8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624792/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:27.680000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-06T12:38:36.157000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.053373Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T12:38:36.157000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624792/theora/6087_42bf07bd0fc24f41968dbd87f67934c8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624792/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624791,
      "name": "Radøy Brass NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624791/theora/6086_3af69f86dd434cbaa8a40c53fbec9b6c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624791/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624791/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624791/broadcast/6086_3af69f86dd434cbaa8a40c53fbec9b6c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624791/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:55.720000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-06T12:30:40.913000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.054734Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T12:30:40.913000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624791/theora/6086_3af69f86dd434cbaa8a40c53fbec9b6c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624791/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624790,
      "name": "Tertnes Brass NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624790/theora/6085_aa873b3abe5e41709cfe701160bbb8bc.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624790/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624790/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624790/broadcast/6085_aa873b3abe5e41709cfe701160bbb8bc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624790/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:56.640000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-06T12:23:06.613000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.056120Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T12:23:06.613000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624790/theora/6085_aa873b3abe5e41709cfe701160bbb8bc.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624790/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624788,
      "name": "Den norske kirke i eksil 103",
      "header": "1 Joh 1,9 Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624788/theora/orig_ccc31ae8bf8846b1abed29004f4f9d03.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624788/original/orig_ccc31ae8bf8846b1abed29004f4f9d03.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624788/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624788/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624788/broadcast/6084_d9fd8688febe47eba85493e30d460112.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624788/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:55.480000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-06T09:37:24.680000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.058907Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T09:37:24.680000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624788/theora/orig_ccc31ae8bf8846b1abed29004f4f9d03.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624788/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624786,
      "name": "Dagen Derpå: Feminisme",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624786/theora/6023_cec853a300214f11b0264e8f437a8a78.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624786/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624786/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624786/broadcast/6023_cec853a300214f11b0264e8f437a8a78.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624786/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:00.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-10T17:04:58Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.061709Z",
      "uploadedTime": "2012-02-10T17:04:58Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624786/theora/6023_cec853a300214f11b0264e8f437a8a78.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624786/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624785,
      "name": "Bjørsvik Brass NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624785/theora/6072_fe3c5394e0bc43128a089393e2a66437.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624785/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624785/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624785/broadcast/6072_fe3c5394e0bc43128a089393e2a66437.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624785/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:16.840000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-01T13:51:54.480000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.063104Z",
      "uploadedTime": "2012-03-01T13:51:54.480000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624785/theora/6072_fe3c5394e0bc43128a089393e2a66437.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624785/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624784,
      "name": "Oster Brass NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624784/theora/6071_5e47e6ad301c45569b02920c634d9ad6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624784/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624784/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624784/broadcast/6071_5e47e6ad301c45569b02920c634d9ad6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624784/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:22.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-01T12:46:54.383000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.064537Z",
      "uploadedTime": "2012-03-01T12:46:54.383000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624784/theora/6071_5e47e6ad301c45569b02920c634d9ad6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624784/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624783,
      "name": "Krohnengen Brass Band NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624783/theora/6068_1ea227c9f0734baf82f429e734d30ecc.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624783/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624783/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624783/broadcast/6068_7a85d06636494f6ebd2bdad97291a502.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624783/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:59.920000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-01T10:24:55.867000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.065898Z",
      "uploadedTime": "2012-03-01T10:24:55.867000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624783/theora/6068_1ea227c9f0734baf82f429e734d30ecc.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624783/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624782,
      "name": "Jaren Hornmusikk NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624782/theora/6070_aacd632863aa4eac953a2c2785513f45.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624782/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624782/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624782/broadcast/6070_aacd632863aa4eac953a2c2785513f45.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624782/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:17.400000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-01T11:09:48.427000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.067251Z",
      "uploadedTime": "2012-03-01T11:09:48.427000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624782/theora/6070_aacd632863aa4eac953a2c2785513f45.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624782/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624781,
      "name": "Kleppe Musikklag NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624781/theora/6069_3665113ba54c4efcaa5adca0781718f9.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624781/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624781/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624781/broadcast/6069_3665113ba54c4efcaa5adca0781718f9.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624781/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:50.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-01T10:55:49.450000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.068620Z",
      "uploadedTime": "2012-03-01T10:55:49.450000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624781/theora/6069_3665113ba54c4efcaa5adca0781718f9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624781/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624780,
      "name": "Ila Brass Band NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624780/theora/6065_4c59f5eeff8743ddaf24c0995e09257c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624780/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624780/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624780/broadcast/6065_c654a09e70954ec0b37008d752ac2ace.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624780/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:40.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-01T09:20:47.897000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.069969Z",
      "uploadedTime": "2012-03-01T09:20:47.897000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624780/theora/6065_4c59f5eeff8743ddaf24c0995e09257c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624780/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624779,
      "name": "Oslo Brass Band NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624779/theora/6067_d3f9e5d141d140ceaf948b05a38fc4d7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624779/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624779/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624779/broadcast/6067_d3f9e5d141d140ceaf948b05a38fc4d7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624779/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:21.280000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-01T09:35:28.380000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.071322Z",
      "uploadedTime": "2012-03-01T09:35:28.380000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624779/theora/6067_d3f9e5d141d140ceaf948b05a38fc4d7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624779/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624778,
      "name": "Sola Brass Band NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624778/theora/6066_c9bf088a7160463ea7646910a74cd92c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624778/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624778/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624778/broadcast/6066_c9bf088a7160463ea7646910a74cd92c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624778/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:26.800000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-01T09:24:55.930000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.072840Z",
      "uploadedTime": "2012-03-01T09:24:55.930000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624778/theora/6066_c9bf088a7160463ea7646910a74cd92c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624778/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624777,
      "name": "Manger Musikklag NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624777/theora/6062_afdafdb9e8ea4c139d3cd45a37a3c19a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624777/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624777/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624777/broadcast/6062_1231018aa53840d29376c6361bcb32e1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624777/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:59.680000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-01T08:12:12.293000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.074189Z",
      "uploadedTime": "2012-03-01T08:12:12.293000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624777/theora/6062_afdafdb9e8ea4c139d3cd45a37a3c19a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624777/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624776,
      "name": "Molde Brass Band NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624776/theora/6064_616a563c2ab543dc9f1ab3c8e09f9e17.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624776/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624776/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624776/broadcast/6064_616a563c2ab543dc9f1ab3c8e09f9e17.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624776/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:13.440000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-01T09:06:52.087000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.075633Z",
      "uploadedTime": "2012-03-01T09:06:52.087000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624776/theora/6064_616a563c2ab543dc9f1ab3c8e09f9e17.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624776/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624775,
      "name": "Stavanger Brass Band NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624775/theora/6063_ee63e545b17246a699e459e97d3d9847.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624775/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624775/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624775/broadcast/6063_ee63e545b17246a699e459e97d3d9847.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624775/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:40.200000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-01T08:28:35.747000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.077020Z",
      "uploadedTime": "2012-03-01T08:28:35.747000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624775/theora/6063_ee63e545b17246a699e459e97d3d9847.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624775/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624774,
      "name": "09_12 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624774/theora/5929_e13c5e1a1b1e4f379571c9e7b8a30609.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624774/original/orig_2237065a5ca64d83be60dc5659f4bb53.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624774/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624774/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624774/broadcast/5929_24c81ca33c544c08a25e316d3f7ef842.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624774/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:09",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2012-01-12T09:37:05.470000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.078359Z",
      "uploadedTime": "2012-01-12T09:37:05.470000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624774/theora/5929_e13c5e1a1b1e4f379571c9e7b8a30609.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624774/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624772,
      "name": "Gud, de andre og meg 4/4",
      "header": "Relasjoner er noe som angår oss alle. Rundt bålet har Finn Myklebust samlet seks ungdommer for å samtale om relasjoner til Gud, familien, kristne og verden. Serien på fire programmer handler om Gud, de andre og meg.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624772/theora/orig_e46e460aafd3424392f78aa2eaa2866b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624772/original/orig_e46e460aafd3424392f78aa2eaa2866b.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624772/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624772/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624772/broadcast/6052_5c91c204d03c4ab6a5071da8206b0f21.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624772/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-28T12:28:05.077000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.081105Z",
      "uploadedTime": "2012-02-28T12:28:05.077000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624772/theora/orig_e46e460aafd3424392f78aa2eaa2866b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624772/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624771,
      "name": "Gud, de andre og meg 2/4",
      "header": "Relasjoner er noe som angår oss alle. Rundt bålet har Finn Myklebust samlet seks ungdommer for å samtale om relasjoner til Gud, familien, kristne og verden. Serien på fire programmer handler om Gud, de andre og meg.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624771/theora/orig_eca5c971a73b446b98098b920aac7377.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624771/original/orig_eca5c971a73b446b98098b920aac7377.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624771/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624771/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624771/broadcast/6051_88b16b1a02e940e1ae5be252dad66586.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624771/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-28T12:23:01.057000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.082454Z",
      "uploadedTime": "2012-02-28T12:23:01.057000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624771/theora/orig_eca5c971a73b446b98098b920aac7377.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624771/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624770,
      "name": "Gud, de andre og meg 3/4",
      "header": "Relasjoner er noe som angår oss alle. Rundt bålet har Finn Myklebust samlet seks ungdommer for å samtale om relasjoner til Gud, familien, kristne og verden. Serien på fire programmer handler om Gud, de andre og meg.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624770/theora/orig_4ad12c2915d747da966f705e3ba8ce2f.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624770/original/orig_4ad12c2915d747da966f705e3ba8ce2f.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624770/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624770/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624770/broadcast/6053_b04a273c757e4f83b1615a331618dae4.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624770/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:23:25",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-28T12:30:03.390000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.083839Z",
      "uploadedTime": "2012-02-28T12:30:03.390000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624770/theora/orig_4ad12c2915d747da966f705e3ba8ce2f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624770/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624769,
      "name": "Gud, de andre og meg 1/4",
      "header": "Relasjoner er noe som angår oss alle. Rundt bålet har Finn Myklebust samlet seks ungdommer for å samtale om relasjoner til Gud, familien, kristne og verden. Serien på fire programmer handler om Gud, de andre og meg.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624769/theora/orig_c141b0ebcf5d4a3daaf4e6f2045db759.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624769/original/orig_c141b0ebcf5d4a3daaf4e6f2045db759.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624769/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624769/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624769/broadcast/6050_9f2402b3c0e4458abf8edcad3709ba7b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624769/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-28T12:20:47.837000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.085270Z",
      "uploadedTime": "2012-02-28T12:20:47.837000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624769/theora/orig_c141b0ebcf5d4a3daaf4e6f2045db759.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624769/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624768,
      "name": "UKA TV 2012 episode 6",
      "header": "UKA-TV er en av Nordens største student-tv-produksjoner, og lages i forbindelse med UKA-festivalen. I 2011 var over 100 studenter med på å lage UKA-TV!\r\n20. - 26. februar skal et 30-minutters program produseres fra studio hver dag, som inneholder gjester, artistopptredener og forhåndsproduserte innslag. Hver kveld vises sendingene både over nett og på tv",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624768/theora/5909_5b7a66f705d3462686e2f62eb239b7c6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624768/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624768/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624768/broadcast/5909_46c4192644954eccb6a9fa7da3409792.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624768/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "taraldmoe@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 120,
        "name": "Uka-TV 2012",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2057,
        "editorName": "Tarald Moe Bjølseth",
        "editorEmail": "taraldmoe@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:27",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-02T14:48:05.470000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.086710Z",
      "uploadedTime": "2012-01-02T14:48:05.470000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624768/theora/5909_5b7a66f705d3462686e2f62eb239b7c6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624768/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624767,
      "name": "UKA TV 2012 episode 5",
      "header": "UKA-TV er en av Nordens største student-tv-produksjoner, og lages i forbindelse med UKA-festivalen. I 2011 var over 100 studenter med på å lage UKA-TV!\r\n20. - 26. februar skal et 30-minutters program produseres fra studio hver dag, som inneholder gjester, artistopptredener og forhåndsproduserte innslag. Hver kveld vises sendingene både over nett og på tv.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624767/theora/5910_4e3020fa62704464bb3747c19ab28db6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624767/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624767/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624767/broadcast/5910_681fac045b5e4aefb2623f260e73c301.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624767/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "taraldmoe@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 120,
        "name": "Uka-TV 2012",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2057,
        "editorName": "Tarald Moe Bjølseth",
        "editorEmail": "taraldmoe@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:17.400000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-02T14:48:49.377000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.088127Z",
      "uploadedTime": "2012-01-02T14:48:49.377000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624767/theora/5910_4e3020fa62704464bb3747c19ab28db6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624767/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624766,
      "name": "Eikanger-Bjørsvik NM 2012",
      "header": "NM Brass 2012",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624766/theora/6047_f26be0b64f554e3a98f68ed72875a18d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624766/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624766/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624766/broadcast/6047_f26be0b64f554e3a98f68ed72875a18d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624766/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:59.720000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-02-23T13:59:08.470000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.089484Z",
      "uploadedTime": "2012-02-23T13:59:08.470000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624766/theora/6047_f26be0b64f554e3a98f68ed72875a18d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624766/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}