List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&limit=50&offset=3300&ordering=-description&page=70
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3341,
  "next": null,
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3250&ordering=-description&page=70",
  "results": [
    {
      "id": 625396,
      "name": "Empo TV - 14.06.19",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/theora/Empo-140619.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/small_thumb/Empo-140619.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/large_thumb/Empo-140619.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/broadcast/Empo-140619.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:37:47Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:49.456520Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:37:48Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/theora/Empo-140619.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625396/large_thumb/Empo-140619.jpg"
    },
    {
      "id": 623155,
      "name": "Møteplassen - Komme ditt rike 2",
      "header": "Vi er tilstede på Normisjons generalforsamling som var samlet i sommer under parolen Komme ditt rike. I dagens program snakker Bergljot Svanholm om Evangeliet om riket ? til jordens ender.\r\n\r\nEtter programmet kommer en reprise av magasinprogrammet Bazar",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623155/theora/3302_c00a8ea796c640bf80b068caa6a51afd.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623155/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623155/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623155/broadcast/3302_e8e9b01c651d467eadf195590df38923.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623155/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-08-27T06:57:16Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.154183Z",
      "uploadedTime": "2009-08-27T06:57:16Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623155/theora/3302_c00a8ea796c640bf80b068caa6a51afd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623155/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626753,
      "name": "Enda en test",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626753/theora/IMG_1133.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626753/broadcast/IMG_1133.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626753/large_thumb/IMG_1133.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626753/original/IMG_1133.MOV"
      },
      "creator": "toresbe@protonmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:07.006656",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-03-31T16:09:59.170175Z",
      "updatedTime": "2021-03-31T16:10:25.293183Z",
      "uploadedTime": "2021-03-31T16:10:17.243266Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626753/theora/IMG_1133.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626753/large_thumb/IMG_1133.jpg"
    },
    {
      "id": 622442,
      "name": "Bazar Dere skal gi dem mat",
      "header": "Bazar byr på velsmakende fiskesuppe denne gangen. Programleder Merete Blindheim møter kjøkkensjef Stein Bjarte Kalviknes på Himmel og Hav på Solastranda. Se også når Misjonsselskapet deler ut gratis, rykende ferskt bakverk i Stavanger sentrum.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622442/theora/2463_ea8102e01637499cb6fdb187043b3708.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622442/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622442/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622442/broadcast/2463_6a0372fc0b10442dbc6a79fce4aeb3f8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622442/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T17:03:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.717220Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T17:03:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622442/theora/2463_ea8102e01637499cb6fdb187043b3708.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622442/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626699,
      "name": "Trond Alis kvarter XVIII",
      "header": "Trond Ali siterer fra bibelen",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626699/theora/sitaterFraBibelen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626699/broadcast/sitaterFraBibelen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626699/original/sitaterFraBibelen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626699/large_thumb/sitaterFraBibelen.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:03.600000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-05T10:19:11.003307Z",
      "updatedTime": "2021-02-05T12:22:08.747035Z",
      "uploadedTime": "2021-02-05T12:17:46.868012Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626699/theora/sitaterFraBibelen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626699/large_thumb/sitaterFraBibelen.jpg"
    },
    {
      "id": 625404,
      "name": "Empo TV - 14.10.16",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/theora/Empo-141016.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/small_thumb/Empo-141016.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/large_thumb/Empo-141016.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/broadcast/Empo-141016.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:30.080000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:16Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:55.587624Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:17Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/theora/Empo-141016.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625404/large_thumb/Empo-141016.jpg"
    },
    {
      "id": 625403,
      "name": "Empo TV - 15.02.12",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/theora/Empo-150212.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/large_thumb/Empo-150212.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/small_thumb/Empo-150212.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/broadcast/Empo-150212.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:10",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:40:02Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:03.459808Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:40:03Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/theora/Empo-150212.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625403/large_thumb/Empo-150212.jpg"
    },
    {
      "id": 624269,
      "name": "Programslipp på Samfundet",
      "header": "Programslipp vår 2011",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/theora/5241_28236db0da9c4496a9c56bd92413f2f4.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/original/orig_ff3eb35e1e9b4ddca83ace8ca62c364f.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/broadcast/5241_ee714358e5334ede8cb33fb1515a365d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:39.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T21:11:37Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.742872Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T21:11:37Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/theora/5241_28236db0da9c4496a9c56bd92413f2f4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624269/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626700,
      "name": "Jahve kjenner sine",
      "header": "Selv om Israels 10 stammer mistet sin identitet, så har Gud hele tiden visst hvor de er...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626700/theora/Jahve kjenner sine....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626700/broadcast/Jahve kjenner sine....dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626700/large_thumb/Jahve kjenner sine....jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626700/original/Jahve kjenner sine....mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:44:12.733333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-07T16:30:07.581361Z",
      "updatedTime": "2021-02-07T16:52:09.041988Z",
      "uploadedTime": "2021-02-07T16:31:01.365984Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626700/theora/Jahve kjenner sine....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626700/large_thumb/Jahve kjenner sine....jpg"
    },
    {
      "id": 624266,
      "name": "Apropos Asylpolitikk",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/theora/5244_ab8d5620dc2745e28c7d8cc1a9248092.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/original/orig_fec32e9f0f6e4e8d8100c7bc1fc92583.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/broadcast/5244_021b202cc96c44f883495217117d47a7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:05.310000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T23:38:34Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.747165Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T23:38:34Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/theora/5244_ab8d5620dc2745e28c7d8cc1a9248092.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624266/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624265,
      "name": "Sansen for Tôg",
      "header": "Stavangerbandet Tôg byr på en episk pop-opplevelse.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/theora/5239_772af9e3358d4d67ab628d6ceaca831d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/original/orig_226a2a840fcf49d9828fe1b81c606033.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/broadcast/5239_0eb4aff746c9485fb75904dc8fae1c8a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:53.540000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T20:59:33Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.748573Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T20:59:33Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/theora/5239_772af9e3358d4d67ab628d6ceaca831d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624265/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626825,
      "name": "«Israels terroristiske, rasistiske ledere»",
      "header": "«Israels terroristiske, rasistiske ledere»",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/theora/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/broadcast/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/large_thumb/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/original/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:33.041667",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-06-18T09:13:25.110601Z",
      "updatedTime": "2021-06-18T10:07:36.860427Z",
      "uploadedTime": "2021-06-18T10:02:50.121383Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/theora/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626825/large_thumb/«Israels terroristiske, rasistiske ledere».jpg"
    },
    {
      "id": 625246,
      "name": "Empo TV - del 171",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/theora/Empo-140306.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/large_thumb/Empo-140306.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/small_thumb/Empo-140306.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/broadcast/Empo-140306.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:33.720000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-03-05T21:30:20Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:30:03.464999Z",
      "uploadedTime": "2014-03-05T21:30:21Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/theora/Empo-140306.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625246/large_thumb/Empo-140306.jpg"
    },
    {
      "id": 623146,
      "name": "Møteplassen - Komme ditt rike 1",
      "header": "Vi er tilstede på Normisjons generalforsamling som var samlet i sommer under parolen Komme ditt rike. I dagens program snakker Knut Tveitereid om Jesus, kongen av Guds rike.\n\nEtter programmet kommer en reprise av magasinprogrammet Bazar",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623146/theora/3301_eb37122e42de4ff095a91af7103f43cb.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623146/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623146/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623146/broadcast/3301_4184484042314489b46ce87fdb57cc43.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623146/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-08-27T06:52:27Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.165122Z",
      "uploadedTime": "2009-08-27T06:52:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623146/theora/3301_eb37122e42de4ff095a91af7103f43cb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623146/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625408,
      "name": "Empo TV - 14.08.14",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/theora/Empo-140814.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/large_thumb/Empo-140814.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/small_thumb/Empo-140814.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/broadcast/Empo-140814.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:36.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:42:35Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:08.277228Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:42:36Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/theora/Empo-140814.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625408/large_thumb/Empo-140814.jpg"
    },
    {
      "id": 625402,
      "name": "Empo TV - 14.05.08",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/theora/Empo-140508.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/small_thumb/Empo-140508.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/large_thumb/Empo-140508.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/broadcast/Empo-140508.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:43.840000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:39:16Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:12.766859Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:39:18Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/theora/Empo-140508.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625402/large_thumb/Empo-140508.jpg"
    },
    {
      "id": 624262,
      "name": "Duplex - Egil",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624262/theora/5315_bb356d30f2064ad29469de4ab5088b53.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624262/original/orig_f1b0af046f20460392292459ddd09afd.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624262/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624262/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624262/broadcast/5315_95684951425646c79135c4ebf62a77bd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624262/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:59.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-12T08:42:38Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.752851Z",
      "uploadedTime": "2011-02-12T08:42:38Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624262/theora/5315_bb356d30f2064ad29469de4ab5088b53.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624262/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623144,
      "name": "Veronica Stubberud",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623144/theora/3560_f675287dfdae49b8b0119e3ecf8034ee.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623144/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623144/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623144/broadcast/3560_f949b0f0e8844eb7a1052972d12dd539.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623144/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:15.760000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-10-07T12:02:53Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.167867Z",
      "uploadedTime": "2009-10-07T12:02:53Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623144/theora/3560_f675287dfdae49b8b0119e3ecf8034ee.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623144/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626702,
      "name": "Trond Alis kvarter XXII",
      "header": "Trond Ali kommenterer samisk nasjonaldag",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626702/theora/SamiskNasjonaldag.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626702/broadcast/SamiskNasjonaldag.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626702/large_thumb/SamiskNasjonaldag.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626702/original/SamiskNasjonaldag.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:08:13.320000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-10T21:32:00.374443Z",
      "updatedTime": "2021-02-10T23:21:32.271679Z",
      "uploadedTime": "2021-02-10T23:18:00.393092Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626702/theora/SamiskNasjonaldag.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626702/large_thumb/SamiskNasjonaldag.jpg"
    },
    {
      "id": 626703,
      "name": "Trond Alis kvarter XXIII",
      "header": "Trond Ali kommenterer samisk nasjonaldag 2",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626703/theora/SamiskNasjonaldag2.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626703/broadcast/SamiskNasjonaldag2.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626703/original/SamiskNasjonaldag2.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626703/large_thumb/SamiskNasjonaldag2.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:08.120000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-10T23:26:05.380021Z",
      "updatedTime": "2021-02-11T03:00:13.193853Z",
      "uploadedTime": "2021-02-11T02:57:00.808911Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626703/theora/SamiskNasjonaldag2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626703/large_thumb/SamiskNasjonaldag2.jpg"
    },
    {
      "id": 624257,
      "name": "Møteplassen - Håp 2",
      "header": "Da Jesus kom til jorden syntes hans prosjekt ganske håpløst. Kan vi bytte egen håpløshet Guds håp?\nVi møter Asbjørn Kvalbein, Sverre Jølstad og Kristina Jølstad moi.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624257/theora/5298_045c8ab0d8b54ecca10140be61b18214.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624257/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624257/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624257/broadcast/5298_81d534f53ff443bf9e948fee82902449.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624257/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-11T12:10:25Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.760220Z",
      "uploadedTime": "2011-02-11T12:10:25Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624257/theora/5298_045c8ab0d8b54ecca10140be61b18214.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624257/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625393,
      "name": "Empo TV - 14.08.07",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/theora/Empo-140807.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/large_thumb/Empo-140807.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/small_thumb/Empo-140807.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/broadcast/Empo-140807.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:30.360000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:36:50Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:19:57.868665Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:36:51Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/theora/Empo-140807.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625393/large_thumb/Empo-140807.jpg"
    },
    {
      "id": 626055,
      "name": "Frikanalen Informasjonsfilm",
      "header": "Info!",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/theora/Frikanalen_1_4.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/broadcast/Frikanalen_1_4.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/large_thumb/Frikanalen_1_4.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/original/Frikanalen_1_4.mp4"
      },
      "creator": "rune.hagerup@empo.no",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:48.090000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-11-10T12:33:26.247865Z",
      "updatedTime": "2019-06-19T11:06:31.897749Z",
      "uploadedTime": null,
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/theora/Frikanalen_1_4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626055/large_thumb/Frikanalen_1_4.jpg"
    },
    {
      "id": 624256,
      "name": "Møteplassen - Håp 1",
      "header": "Er det alltid håp, selv når krisene synes uoverstigelige?\r\nVi møter Asbjørn Kvalbein, Sverre Jølstad og Kristina Jølstad Moi.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624256/theora/5291_a7df177a0af840cc9bc192e2a3057671.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624256/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624256/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624256/broadcast/5291_d4298bf0a5d04f9eb12822f8c47d42eb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624256/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-11T11:50:55Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.761579Z",
      "uploadedTime": "2011-02-11T11:50:55Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624256/theora/5291_a7df177a0af840cc9bc192e2a3057671.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624256/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623141,
      "name": "Møteplassen - Åndelig frihet 3",
      "header": "Åndelighet kan binde, men det kan også sette fri. Vi møter mennesker på NLMs generalforsamling i Bergen som har opplevd ulike former for åndelighet. Etter programmet kommer en reprise av magasinprogrammet Bazar.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623141/theora/3300_5340a308bc2d494684d10d18e10eceac.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623141/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623141/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623141/broadcast/3300_be5544d0132e4cf6b6c5250fb1047a18.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623141/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-08-27T06:44:31Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.171916Z",
      "uploadedTime": "2009-08-27T06:44:31Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623141/theora/3300_5340a308bc2d494684d10d18e10eceac.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623141/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 626706,
      "name": "Jesus ungdomstid",
      "header": "En grei oversikt over Jesus liv...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626706/theora/Jesus ungdom.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626706/broadcast/Jesus ungdom.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626706/original/Jesus ungdom.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626706/large_thumb/Jesus ungdom.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:57:29.800000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-02-15T16:48:36.800010Z",
      "updatedTime": "2021-02-15T17:17:04.588503Z",
      "uploadedTime": "2021-02-15T16:49:40.250023Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626706/theora/Jesus ungdom.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626706/large_thumb/Jesus ungdom.jpg"
    },
    {
      "id": 624251,
      "name": "TED - Lær alle barn om mat",
      "header": "TED-prisvinner Jamie Oliver deler mektige historier fra sitt anti-overvektsprosjekt i Huntington, West Virginia, samt et sjokkerende bilde av sukkeret som vi spiser, når han gjør et frontalangrep på vår mat-ignoranse.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/theora/5288_a841ed0b494f429487d9679fadf45c19.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/broadcast/5288_0e015652fcc0441499ce3e4336b31f1b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:18.720000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-02-10T08:22:09Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.767236Z",
      "uploadedTime": "2011-02-10T08:22:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/theora/5288_a841ed0b494f429487d9679fadf45c19.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623137,
      "name": "Bazar på Arena",
      "header": "Kristen Idrettskontakt har actionfylte dager på Sørlandet, og Bazar viser glad, aktiv og solbrun ungdom. De forteller om et aktivt og sosialt leirliv på Arena.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623137/theora/3341_82e82cb48b9c4933a058e7c202a80cfb.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623137/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623137/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623137/broadcast/3341_b08b472f239e4eada67641928edef315.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623137/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-01T07:17:06Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.176025Z",
      "uploadedTime": "2009-09-01T07:17:06Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623137/theora/3341_82e82cb48b9c4933a058e7c202a80cfb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623137/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623135,
      "name": "Lydia Hoen Tjore",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623135/theora/3540_c025d03111e94ef89a1086779b96e59c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623135/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623135/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623135/broadcast/3540_c27859366ca14ad9a859249fd07bfc27.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623135/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:04:51.920000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-10-05T11:38:04Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.178660Z",
      "uploadedTime": "2009-10-05T11:38:04Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623135/theora/3540_c025d03111e94ef89a1086779b96e59c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623135/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623134,
      "name": "Tubakvartett",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623134/theora/3538_9c21b219832247e8aa941346997215a2.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623134/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623134/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623134/broadcast/3538_76b025ce6df44380855c6b51e7d8082d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623134/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:08:40.840000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-10-05T09:20:24Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.180038Z",
      "uploadedTime": "2009-10-05T09:20:24Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623134/theora/3538_9c21b219832247e8aa941346997215a2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623134/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624873,
      "name": "New Life Mission - Profilvideo",
      "header": "Profilvideo produsert i 2012",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/theora/6240_c5a8e5751b234920a0c1e88cbc7af0f7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/broadcast/6240_75aff54fbd9945ab9593cc93a90858d0.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "gunnar@newlife.no",
      "organization": {
        "id": 81,
        "name": "New Life Mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1187,
        "editorName": "Gunnar Enok Nilsen",
        "editorEmail": "gunnar@newlife.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:30",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-04-26T14:07:32Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.952662Z",
      "uploadedTime": "2012-04-26T14:07:32Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/theora/6240_c5a8e5751b234920a0c1e88cbc7af0f7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624873/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625249,
      "name": "Empo TV - del 172",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/theora/Empo-140313.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/small_thumb/Empo-140313.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/large_thumb/Empo-140313.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/broadcast/Empo-140313.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:28.160000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-03-16T10:45:45Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:30:12.374634Z",
      "uploadedTime": "2014-03-16T10:45:46Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/theora/Empo-140313.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625249/large_thumb/Empo-140313.jpg"
    },
    {
      "id": 623133,
      "name": "Trio Con Brio",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623133/theora/3537_7d509b7c72904e6e909cb7989a2ad27f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623133/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623133/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623133/broadcast/3537_f9f1d465f45a47cb9cd588db0922ca2f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623133/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:03:40.720000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-10-05T06:16:57Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.181373Z",
      "uploadedTime": "2009-10-05T06:16:57Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623133/theora/3537_7d509b7c72904e6e909cb7989a2ad27f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623133/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623131,
      "name": "Tone Langsrud",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623131/theora/3536_80a06a4bcfaa41eda227226cea7d3c04.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623131/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623131/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623131/broadcast/3536_84deaa8856df4cc0a05a6b4ccea0a6b4.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623131/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:09:17.640000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-10-02T11:53:57Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.184139Z",
      "uploadedTime": "2009-10-02T11:53:57Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623131/theora/3536_80a06a4bcfaa41eda227226cea7d3c04.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623131/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623130,
      "name": "Soran Lind",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623130/theora/3535_4caa2061c4534c0287e861925709e509.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623130/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623130/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623130/broadcast/3535_ebd72a9c697e401784d8db40db30c010.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623130/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:03:33.800000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-10-02T11:13:24Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.185493Z",
      "uploadedTime": "2009-10-02T11:13:24Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623130/theora/3535_4caa2061c4534c0287e861925709e509.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623130/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623129,
      "name": "Sindre Blostropmoen Mølmen",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623129/theora/3534_6463d47987604efc9fc73aa625a70bef.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623129/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623129/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623129/broadcast/3534_951e1ef54ae440f59342d36dc2d0a4e3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623129/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:10:25.200000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-10-02T08:08:50Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.186827Z",
      "uploadedTime": "2009-10-02T08:08:50Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623129/theora/3534_6463d47987604efc9fc73aa625a70bef.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623129/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624863,
      "name": "Dagen Derpå: Forskning",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/theora/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/broadcast/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:00.040000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-15T19:21:09Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.965414Z",
      "uploadedTime": "2012-03-15T19:21:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/theora/6114_a4c15bbf230647afb22c60325330a826.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624863/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623124,
      "name": "Møteplassen - Åndelig frihet 2",
      "header": "Åndelighet kan binde, men det kan også sette fri. Vi møter mennesker på NLMs generalforsamling i Bergen som har opplevd ulike former for åndelighet. Etter programmet kommer en reprise av magasinprogrammet Bazar.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623124/theora/3299_6873ddd1672b4600989bd1ae3c72c4c8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623124/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623124/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623124/broadcast/3299_c080ec7891d74aa39b876aa1971bd837.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623124/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-08-27T06:41:39Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.192602Z",
      "uploadedTime": "2009-08-27T06:41:39Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623124/theora/3299_6873ddd1672b4600989bd1ae3c72c4c8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623124/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624859,
      "name": "Hva er nytt i Ubuntu?",
      "header": "Det aller første vil handle litt om hvorfor folk er så sinte og hvorfor det er så mange som tror at det gamle skrivebordet er borte. Ellers vil mye handle om infrastukturen under Unity og hva den tilbyr av videre muligheter.\r\n\r\nNUUG talk from 2012-10-14.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/theora/6220_f525072492fb43bc8e2ec92c85e5e8da.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/broadcast/6220_f525072492fb43bc8e2ec92c85e5e8da.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:02:10.360000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2012-04-16T07:42:55Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.970964Z",
      "uploadedTime": "2012-04-16T07:42:55Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/theora/6220_f525072492fb43bc8e2ec92c85e5e8da.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624859/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 627803,
      "name": "Opplasting og prosessering!",
      "header": "Automatisk",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/theora/2023-05-12 00-03-23.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/broadcast/2023-05-12 00-03-23.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/large_thumb/2023-05-12 00-03-23.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/original/2023-05-12 00-03-23.mp4"
      },
      "creator": "odin.omdal@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:13.300000",
      "categories": [
        "Beredskap"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-10-22T13:51:42.519631Z",
      "updatedTime": "2023-10-22T13:51:51.811168Z",
      "uploadedTime": "2023-10-22T13:51:43.326344Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/theora/2023-05-12 00-03-23.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627803/large_thumb/2023-05-12 00-03-23.jpg"
    },
    {
      "id": 624858,
      "name": "Dagen Derpå: Kreativitet",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/theora/6117_5d77149ecb004f4bb841f584ef5160e7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/broadcast/6117_5d77149ecb004f4bb841f584ef5160e7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:20:01.720000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-03-15T19:28:59Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.972346Z",
      "uploadedTime": "2012-03-15T19:28:59Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/theora/6117_5d77149ecb004f4bb841f584ef5160e7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624858/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}