List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&limit=50&offset=3250&ordering=has_tono_records&page=70
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3300&ordering=has_tono_records&page=70",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3200&ordering=has_tono_records&page=70",
  "results": [
    {
      "id": 622175,
      "name": "Talentfabrikken uke 17",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622175/theora/1672_2052444e94214927911f897a01017d56.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622175/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622175/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622175/broadcast/orig_f56929d6b2fc4d7d99d8b4158a90f482.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622175/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:51.760000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T03:52:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:31.085505Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T03:52:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622175/theora/1672_2052444e94214927911f897a01017d56.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622175/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623297,
      "name": "Møteplassen - Tap 4",
      "header": "Julen 2004 mistet Flemming Kofod-Svendsen fire familiemedlemmer i tsunamien i Asia. Han forteller om sin egen sorg og om en sorg som et mennesklig vilkår. Han har skrevet boken \"Døden, sorgen håpet\" hvor han beskriver hvordan han kunne gå videre i livet med troen i behold.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623297/theora/3398_0c699568bc764796bc122fa0f904192c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623297/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623297/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623297/broadcast/3398_1ce6d9ebfd274c7ea8e7475e5c804ffa.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623297/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-04T09:02:08Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.980062Z",
      "uploadedTime": "2009-09-04T09:02:08Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623297/theora/3398_0c699568bc764796bc122fa0f904192c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623297/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622174,
      "name": "Talentfabrikken uke 16",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622174/theora/1671_e8b47275a81a49d8a9d4cd1c82d08cc9.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622174/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622174/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622174/broadcast/orig_ccd1f4710b19459e8311e4736b48821e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622174/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:27:04.920000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T03:51:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:31.086846Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T03:51:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622174/theora/1671_e8b47275a81a49d8a9d4cd1c82d08cc9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622174/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622286,
      "name": "GA-TV S1-E6",
      "header": "GATEAVISA-TV S1-E6\nSjette - og foreløpig siste utgave av GA-TV. Vi er tilbake om en måneds tid med nye programmer. Inntil da, kos deg med flere tegneserieanmeldelser fra Christopher Nielsen. Det blir konklusjon på \"Krybbedød\" og Thaigryte fra den fattige jævels kjøkken.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622286/theora/2205_db679bfcb2f4409c80896cffddc2cea3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622286/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622286/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622286/broadcast/orig_6ab95202ef924d2d9ab053151d1239e6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622286/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "paalfla@student.hf.uio.no",
      "organization": {
        "id": 6,
        "name": "Gateavisa/Foreningen Futurum forlag",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1052,
        "editorName": "Pål Flakk",
        "editorEmail": "paalfla@student.hf.uio.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T12:45:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.929786Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T12:45:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622286/theora/2205_db679bfcb2f4409c80896cffddc2cea3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622286/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622285,
      "name": "GA-TV S1-E5",
      "header": "GATEAVISA-TV S1-E5 \nI denne sendingen får du møte den glade gjengen i musikerkollektivet Frank Znort Quartet. Christopher Nielsen anmelder tegneserien \"Punk rock and trailer parks\". Stein lager norsk klassiker; Kjøttkaker i brun saus, på den fattige jævels kjøkken og dramaet \"Krybbedød\" fortsetter.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622285/theora/2204_f0668700086f4fc2a2eef557116adee3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622285/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622285/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622285/broadcast/orig_Program5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622285/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "paalfla@student.hf.uio.no",
      "organization": {
        "id": 6,
        "name": "Gateavisa/Foreningen Futurum forlag",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1052,
        "editorName": "Pål Flakk",
        "editorEmail": "paalfla@student.hf.uio.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T12:44:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.931168Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T12:44:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622285/theora/2204_f0668700086f4fc2a2eef557116adee3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622285/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623292,
      "name": "Møteplassen - Tap 3",
      "header": "Julen 2004 mistet Flemming Kofod-Svendsen fire familiemedlemmer i tsunamien i Asia. Han forteller om sin egen sorg og om en sorg som et mennesklig vilkår. Han har skrevet boken \"Døden, sorgen håpet\" hvor han beskriver hvordan han kunne gå videre i livet med troen i behold.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623292/theora/3396_bbac376e55f04533bcd28f2f26ef1d0d.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623292/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623292/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623292/broadcast/3396_331f088d00b141caa0ce72a6e4707b92.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623292/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-04T09:01:01Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.986992Z",
      "uploadedTime": "2009-09-04T09:01:01Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623292/theora/3396_bbac376e55f04533bcd28f2f26ef1d0d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623292/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622173,
      "name": "Talentfabrikken uke 15",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622173/theora/1670_d6e6df7140fa4b53a98103a8ebc3d7fc.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622173/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622173/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622173/broadcast/orig_029c0f00e0434d2fb74c22ed4ac29922.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622173/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:27:56.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T03:50:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:31.088343Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T03:50:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622173/theora/1670_d6e6df7140fa4b53a98103a8ebc3d7fc.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622173/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623290,
      "name": "Møteplassen - Tap 2",
      "header": "Julen 2004 mistet Flemming Kofod-Svendsen fire familiemedlemmer i tsunamien i Asia. Han forteller om sin egen sorg og om en sorg som et mennesklig vilkår. Han har skrevet boken \"Døden, sorgen håpet\" hvor han beskriver hvordan han kunne gå videre i livet med troen i behold.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623290/theora/3395_820ff9a0be3146f29901a1cb83e277ef.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623290/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623290/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623290/broadcast/3395_b7ee4b0139a14d728b3c1a53c50d46fa.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623290/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-04T08:59:58Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.989728Z",
      "uploadedTime": "2009-09-04T08:59:58Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623290/theora/3395_820ff9a0be3146f29901a1cb83e277ef.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623290/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623289,
      "name": "Møteplassen - Tap 1",
      "header": "Julen 2004 mistet Flemming Kofod-Svendsen fire familiemedlemmer i tsunamien i Asia. Han forteller om sin egen sorg og om en sorg som et mennesklig vilkår. Han har skrevet boken \"Døden, sorgen håpet\" hvor han beskriver hvordan han kunne gå videre i livet med troen i behold.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623289/theora/3394_708024c66c3141af9d6353d4b1afc130.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623289/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623289/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623289/broadcast/3394_fd8b169503da49a3b759e4344fa73985.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623289/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-04T08:58:52Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.991142Z",
      "uploadedTime": "2009-09-04T08:58:52Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623289/theora/3394_708024c66c3141af9d6353d4b1afc130.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623289/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622506,
      "name": "Salmesus fra Sørlandet 6",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622506/theora/757_6222e2855a7e48b2af105d0610bb8227.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622506/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622506/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622506/broadcast/orig_Salmesus fra Sørlandet - del 6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622506/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:06.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:37:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.628737Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:37:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622506/theora/757_6222e2855a7e48b2af105d0610bb8227.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622506/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623287,
      "name": "De Unges Orkesterforbund",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623287/theora/3740_30a3f244de134f7d99dba211344f1c55.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623287/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623287/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623287/broadcast/3740_362f2016610e4283bbfc9356dbf87410.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623287/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "terje@unof.no",
      "organization": {
        "id": 41,
        "name": "De Unges Orkesterforbund",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1871,
        "editorName": "Terje Winther",
        "editorEmail": "terje@unof.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:27.840000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.unof.no",
      "createdTime": "2009-12-28T12:29:13.973000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.993845Z",
      "uploadedTime": "2009-12-28T12:29:13.973000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623287/theora/3740_30a3f244de134f7d99dba211344f1c55.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623287/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622505,
      "name": "Salmesus fra Sørlandet 3",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622505/theora/752_cf41e08b32b74dcdb7733043b578b88e.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622505/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622505/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622505/broadcast/orig_Salmesus fra Sørlandet - del 3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622505/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:53.760000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:32:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.630112Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:32:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622505/theora/752_cf41e08b32b74dcdb7733043b578b88e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622505/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622504,
      "name": "Salmesus fra Sørlandet 2",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622504/theora/751_4cd4abf9c4ca47dab0ee5bbc054471b7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622504/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622504/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622504/broadcast/orig_Salmesus fra Sørlandet - del 2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622504/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:40",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:31:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.631473Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:31:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622504/theora/751_4cd4abf9c4ca47dab0ee5bbc054471b7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622504/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623283,
      "name": "Bazar Børud spesial",
      "header": "I Bazar denne gangen møter du storfamilien til Arnold og Anne Marie Børud. De har en årelang musikk-karriere bak seg, og musikaliteten har gått i arv. Nå skal barnebarnet Lisa (13) ut med sin åttende plate.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623283/theora/3630_8069f459c3d7409e932d6b595eed68e7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623283/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623283/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623283/broadcast/3630_2970e03c3e664bec86d599a97d5e220d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623283/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-11-03T09:42:11Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:29.999307Z",
      "uploadedTime": "2009-11-03T09:42:11Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623283/theora/3630_8069f459c3d7409e932d6b595eed68e7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623283/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624156,
      "name": "Klamydiaen blomstrer!",
      "header": "7 av 10 som blir diagnostisert med klamyida er under 25 år. Dårlig magefølelse?",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/theora/5141_5ddec93e0f264adcb6c39c214b7b09e8.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/original/orig_8690bde0687346559d9dafcee516718d.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/broadcast/5141_5e079265c33d4b58aeea1e1110285ac5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:25.240000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-28T17:55:15Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.884396Z",
      "uploadedTime": "2010-12-28T17:55:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/theora/5141_5ddec93e0f264adcb6c39c214b7b09e8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624156/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622503,
      "name": "Syng med oss del 4 av 4",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622503/theora/749_3d58f5f4d9a54cd2ba46d8de99af8e41.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622503/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622503/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622503/broadcast/orig_syng med oss 4 - siste.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622503/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
      "organization": {
        "id": 25,
        "name": "New Beginning Europe",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1049,
        "editorName": "Knut Gunnar Tømmerbakk",
        "editorEmail": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:43.040000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:29:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.632829Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:29:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622503/theora/749_3d58f5f4d9a54cd2ba46d8de99af8e41.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622503/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624154,
      "name": "Born to play del 3",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624154/theora/5138_0e9fa2d91f584f18b42bdb574c3467ad.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624154/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624154/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624154/broadcast/5138_0e9fa2d91f584f18b42bdb574c3467ad.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624154/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:27:20",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-28T14:18:43.373000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.887088Z",
      "uploadedTime": "2010-12-28T14:18:43.373000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624154/theora/5138_0e9fa2d91f584f18b42bdb574c3467ad.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624154/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622502,
      "name": "Syng med oss del 3 av 4",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622502/theora/748_01f24879720b45a2a0524dfea11cb8a6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622502/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622502/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622502/broadcast/orig_syng med oss del 3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622502/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
      "organization": {
        "id": 25,
        "name": "New Beginning Europe",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1049,
        "editorName": "Knut Gunnar Tømmerbakk",
        "editorEmail": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:44.640000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:28:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.634159Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:28:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622502/theora/748_01f24879720b45a2a0524dfea11cb8a6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622502/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624149,
      "name": "Fenomenet Paulus 11",
      "header": "Program 11/11 ? Håp.\nPaulus gir oss håpet om en gjenskapt klode med en global fred. Når blir håpet virkelighet?\nEt håpløst liv er et trist liv. Tross kriger, miljøødeleggelser og kriminalitet finnes det håp i horisonten. Paulus gir oss håpet om en gjenskapt klode med en global fred. Programmet gir gode grunner til håp.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624149/theora/5076_cf0f1b916eb14532a63b392570237d30.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624149/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624149/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624149/broadcast/5076_cf0f1b916eb14532a63b392570237d30.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624149/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T12:38:52.143000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.893906Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T12:38:52.143000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624149/theora/5076_cf0f1b916eb14532a63b392570237d30.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624149/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624148,
      "name": "Fenomenet Paulus 10",
      "header": "Program 10/11 ? Jesu gjenkomst.\nMye har gått galt siden Gud skapte kloden. Paulus minner om at Jesus skal komme og gjenopprette alt.\nMye har gått galt siden Gud skapte kloden. Luften var renere, vannet klarere og selve livet var lengre. Kloden er ikke lenger det Paradis Skaperen designet, men det finnes håp. Paulus sier at Jesus skal komme og gjenopprette alt som har gått tapt.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624148/theora/5075_01840021e8464e269d083f5f15e38fb8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624148/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624148/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624148/broadcast/5075_01840021e8464e269d083f5f15e38fb8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624148/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T12:33:14.570000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.895269Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T12:33:14.570000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624148/theora/5075_01840021e8464e269d083f5f15e38fb8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624148/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622501,
      "name": "Syng med oss del 1 av 4",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622501/theora/746_c0e027958ad7439f934dae93e7480c09.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622501/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622501/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622501/broadcast/orig_syng med oss del 1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622501/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
      "organization": {
        "id": 25,
        "name": "New Beginning Europe",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1049,
        "editorName": "Knut Gunnar Tømmerbakk",
        "editorEmail": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:13.360000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:26:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.635523Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:26:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622501/theora/746_c0e027958ad7439f934dae93e7480c09.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622501/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622172,
      "name": "Talentfabrikken uke 14",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622172/theora/1669_2aa501df9c37426ab783b5e8b3dbf493.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622172/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622172/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622172/broadcast/orig_f9dbf340365b4460aedb7eed110fb587.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622172/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:45.240000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T03:49:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:31.089690Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T03:49:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622172/theora/1669_2aa501df9c37426ab783b5e8b3dbf493.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622172/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624146,
      "name": "Fenomenet Paulus 08",
      "header": "Program 8/11 ? Kristenlivet.\nPaulus fikk en ny livsstil etter møtet med Jesus og mente at de som møter nåde vil preges av det.\nPaulus fikk en ny livsstil etter møtet med Jesus. Kan vi forvente en spesiell livsstil av kristne mennesker? Hvordan ser en kristen livsstil ut? Paulus mente at de som møter nåde vil preges av det. Vi finner ut hvordan han ville de skulle preges.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624146/theora/5073_edef519d599d4faab9549fda4eae9040.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624146/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624146/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624146/broadcast/5073_edef519d599d4faab9549fda4eae9040.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624146/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T12:27:15.330000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.898014Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T12:27:15.330000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624146/theora/5073_edef519d599d4faab9549fda4eae9040.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624146/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624145,
      "name": "Fenomenet Paulus 07",
      "header": "Program 7/11 ? Frelse og Dåp. Paulus døpte ikke mange mennesker selv, men han oppfordret folk til å bli døpt som tegn på sin tro.\nPaulus døpte ikke mange mennesker selv, men han oppfordret folk til å bli døpt som tegn på sin tro. Programmet tar opp spørsmål om hva dåpen er, hvem som bør døpes og forutsetningene for å bli døpt.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624145/theora/5072_edc157f4dd6d4b1fb0f4ff376be27415.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624145/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624145/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624145/broadcast/5072_edc157f4dd6d4b1fb0f4ff376be27415.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624145/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T12:22:25.700000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.899417Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T12:22:25.700000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624145/theora/5072_edc157f4dd6d4b1fb0f4ff376be27415.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624145/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624144,
      "name": "Fenomenet Paulus 06",
      "header": "Program 6/11 ? Tro og omvendelse.\nI Aten utfordret Paulus filosofene til å tenke over grunnlaget for sitt livssyn og velge en ny kurs.\nI Aten utfordret Paulus filosofene til å tenke over grunnlaget for sitt livssyn og velge en ny kurs. Han oppfordret dem til å vende om fra en livsstil til en annen. Vi får se argumentene Paulus brukte for å ta så store valg i livet.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624144/theora/5070_6d7c1ed2f4094e0d96e3f372446098ae.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624144/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624144/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624144/broadcast/5070_6d7c1ed2f4094e0d96e3f372446098ae.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624144/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T12:13:16.927000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.900797Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T12:13:16.927000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624144/theora/5070_6d7c1ed2f4094e0d96e3f372446098ae.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624144/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624143,
      "name": "Fenomenet Paulus 05",
      "header": "Program 5/11 ? Den Hellige Ånd.\nFor mange på Paulus sin tid var Den Hellige Ånd et ukjent begrep. Paulus viser oss hvem Ånden er.\nFor mange på Paulus sin tid var Den Hellige Ånd et ukjent begrep. Også i dag stilles spørsmålet om Ånden er en kraft eller en person. Noen er begeistret for Ånden, andre mer skeptiske. Paulus viser oss hvem Ånden er.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624143/theora/5071_48e2320dddfe4fe3a5783de8e62bdd67.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624143/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624143/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624143/broadcast/5071_48e2320dddfe4fe3a5783de8e62bdd67.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624143/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T12:18:24.560000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.902149Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T12:18:24.560000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624143/theora/5071_48e2320dddfe4fe3a5783de8e62bdd67.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624143/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624142,
      "name": "Fenomenet Paulus 04",
      "header": "Program 4/11 ? Jesus Kristus.\nPaulus ble nesten myrdet da han forkynte at Jesus var den lovede Messias. Her får du vite hvorfor.\nJesus er det selvsagte sentrum i kristendommen. Ved begynnelsen av vår tidsregning var kristendommen en ny og fremmed religion. Paulus ble nesten myrdet da han forkynte at Jesus var den lovede Messias. Her får du vite hvorfor.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624142/theora/5069_82c53fbf434041a69f8b26d5172babd9.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624142/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624142/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624142/broadcast/5069_82c53fbf434041a69f8b26d5172babd9.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624142/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T12:10:15.783000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.903532Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T12:10:15.783000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624142/theora/5069_82c53fbf434041a69f8b26d5172babd9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624142/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624141,
      "name": "Fenomenet Paulus 01",
      "header": "Program 1/11 ? Fra forfølger til forkynner.\nHistorien om hvordan Paulus gikk fra å være en innbitt forfølger til en engasjert forkynner.\nApostelen Paulus har påvirket vestlig sivilisasjon i århundrer. Hva formet ham som person? Her får du historien om hvordan Paulus gikk fra å være en innbitt forfølger til en engasjert forkynner.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624141/theora/5066_4d18293f8351484e8e4ec80d863c695e.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624141/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624141/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624141/broadcast/5066_4d18293f8351484e8e4ec80d863c695e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624141/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T11:56:14.053000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.904908Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T11:56:14.053000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624141/theora/5066_4d18293f8351484e8e4ec80d863c695e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624141/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624140,
      "name": "Fenomenet Paulus 03",
      "header": "Program 3/11 ? Gud.\nTroen på Gud var drivkraften i livet til Paulus og han ville formidle et sant bilde av Gud.\nTroen på Gud var drivkraften i livet til Paulus. Paulus ville formidle et sant bilde av Gud. Hvorfor blir Gud skjøvet ut over sidelinjen i deler av den vestlige verden når gudstro blir stadig viktigere i mange andre deler av kloden?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624140/theora/5068_82be21d55b114431abad0ab6a2d0f62c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624140/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624140/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624140/broadcast/5068_82be21d55b114431abad0ab6a2d0f62c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624140/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T12:04:10.390000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.906293Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T12:04:10.390000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624140/theora/5068_82be21d55b114431abad0ab6a2d0f62c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624140/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622171,
      "name": "Talentfabrikken uke 13",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622171/theora/1668_67e9e5b5ec21427d97fc1c041939119f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622171/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622171/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622171/broadcast/orig_f7be9740bcaa4f24b5ba547203aadd8f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622171/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:47.880000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-02T03:48:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:31.091261Z",
      "uploadedTime": "2009-01-02T03:48:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622171/theora/1668_67e9e5b5ec21427d97fc1c041939119f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622171/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624139,
      "name": "Fenomenet Paulus 02",
      "header": "Program 2/11 ? Guds Ord.\nPå vei til Damaskus hørte Paulus Guds stemme. Fra da brukte han all energi på å gi Guds Ord videre.\nForfølgeren Paulus hørte Guds stemme på veien til Damaskus. Fra da brukte han all energi på å gi Guds Ord til andre. Bibelen er verdens mest solgte bok. Hvilken rolle bør Bibelen spille i et moderne samfunn, og hva er bokens hovedpoeng?",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624139/theora/5067_18e03f6c7ae5492e99eb1741e917bddd.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624139/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624139/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624139/broadcast/5067_18e03f6c7ae5492e99eb1741e917bddd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624139/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:26:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-10T11:59:32.040000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.907715Z",
      "uploadedTime": "2010-12-10T11:59:32.040000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624139/theora/5067_18e03f6c7ae5492e99eb1741e917bddd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624139/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622498,
      "name": "Kjærlighetens 5 språk del 3",
      "header": "Hvilket kjærlighetsspråk snakker du? Serien tar utgangspunkt i bestselgeren Kjærlighetens fem språk og viser potensialet i å kommunisere kjærlighet på en effektiv måte! Ulike ektepar deler sine personlige erfaringer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622498/theora/741_b7cf9cd1f1624e56bb1f936c042b33fe.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622498/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622498/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622498/broadcast/orig_Kjærllighetens fem språk 03FRI, Elsie og Tor.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622498/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:23:45",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:21:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.639567Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:21:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622498/theora/741_b7cf9cd1f1624e56bb1f936c042b33fe.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622498/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623267,
      "name": "Talentfabrikken 4. august 2010 (R)",
      "header": "Reprise fra uke 52, 2009",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623267/theora/2864_f4b38f9046a64cec9f4d8305bb00bea0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623267/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623267/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623267/broadcast/2864_7358944cc2924f59a97baaa0b0fb39dc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623267/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:01.240000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-05-15T22:16:09.353000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.018167Z",
      "uploadedTime": "2009-05-15T22:16:09.353000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623267/theora/2864_f4b38f9046a64cec9f4d8305bb00bea0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623267/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622497,
      "name": "Kjærlighetens 5 språk del 2",
      "header": "Hvilket kjærlighetsspråk snakker du? Serien tar utgangspunkt i bestselgeren Kjærlighetens fem språk og viser potensialet i å kommunisere kjærlighet på en effektiv måte! Ulike ektepar deler sine personlige erfaringer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622497/theora/740_52a42458d793451c9bab9d51ef6dbbd9.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622497/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622497/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622497/broadcast/orig_Kjærllighetens fem språk 02FRI, Hanne og Ove.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622497/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:29",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:20:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.641035Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:20:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622497/theora/740_52a42458d793451c9bab9d51ef6dbbd9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622497/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624135,
      "name": "Juleverksted tips til gaver",
      "header": "hjemmelagde gaver",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/theora/5118_c2b043e60a164d4493a6974caed88cfb.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/original/orig_02b91a93d28c47aeb5b83253f5ba42f4.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/broadcast/5118_043588a37ce54d18ac3e17568515bd94.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:24.920000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T16:28:25.403000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.913354Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T16:28:25.403000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/theora/5118_c2b043e60a164d4493a6974caed88cfb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624135/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624134,
      "name": "Anmeldelse: Trolljegeren",
      "header": "Anmeldelse av kinofilmen Trolljegeren",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/theora/5117_e667a3e4075242d683e0b1f2b1e001e2.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/original/orig_87ddcb66b0af453d95e326c9850e43d6.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/broadcast/5117_6a632560eb3547608d0257f404779d04.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:14.200000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T16:21:43.703000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.914995Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T16:21:43.703000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/theora/5117_e667a3e4075242d683e0b1f2b1e001e2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624134/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624133,
      "name": "Frivillighet i Trondheim",
      "header": "Frivillighet på Studentersamfundet",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/theora/5114_cbe8ef96cb634605be14b9726e8aedff.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/original/orig_755308b561db4efdb325c070f733f0a3.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/broadcast/5114_3930f077c934440bb94762087ece99a2.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:04:44.640000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T16:01:19.480000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.916372Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T16:01:19.480000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/theora/5114_cbe8ef96cb634605be14b9726e8aedff.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624133/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624132,
      "name": "100 års dans på èn kveld",
      "header": "Danseshow med NTNUI på Rick`s 19. november.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/theora/5113_d3e2a52d55e44f448f47cc0346e9e74a.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/original/orig_bad567e7bedd48318e495fd7abf117e8.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/broadcast/5111_ab86a9930c5d4a809cd9a799a3472f3c.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:02.880000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T15:53:10.567000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.917712Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T15:53:10.567000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/theora/5113_d3e2a52d55e44f448f47cc0346e9e74a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624132/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622496,
      "name": "Kjærlighetens 5 språk del 1",
      "header": "Hvilket kjærlighetsspråk snakker du? Serien tar utgangspunkt i bestselgeren Kjærlighetens fem språk og viser potensialet i å kommunisere kjærlighet på en effektiv måte! Ulike ektepar deler sine personlige erfaringer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622496/theora/739_e32621db4057448c875bbce7b899c0e3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622496/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622496/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622496/broadcast/orig_Kjærllighetens fem språk 01FRI, Sidsel og Terje.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622496/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:15",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:19:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.642442Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:19:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622496/theora/739_e32621db4057448c875bbce7b899c0e3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622496/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623166,
      "name": "Syng med oss del 6",
      "header": "Syng med oss 2009",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623166/theora/3527_5761d5aa03064cb1987e68219befb83a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623166/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623166/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623166/broadcast/3527_1c0b6b9454074188a0ba2278f7a865e8.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623166/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
      "organization": {
        "id": 25,
        "name": "New Beginning Europe",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1049,
        "editorName": "Knut Gunnar Tømmerbakk",
        "editorEmail": "knut.tommerbakk@sf-nett.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:00.120000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-22T10:01:17.913000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.140770Z",
      "uploadedTime": "2009-09-22T10:01:17.913000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623166/theora/3527_5761d5aa03064cb1987e68219befb83a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623166/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623263,
      "name": "Bazar Show it i Bymenigheten Sandnes",
      "header": "Bazar blir kjent med et annerledes kirkeopplegg. Se hvordan testmenigheten i Sandnes snakker om tro i kirken og i hjemmene.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623263/theora/3345_01081658265f45d280aacd8e6fd538c0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623263/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623263/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623263/broadcast/3345_82bd932e14764e56925fc4cf615dc180.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623263/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-09-01T07:34:27Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.023740Z",
      "uploadedTime": "2009-09-01T07:34:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623263/theora/3345_01081658265f45d280aacd8e6fd538c0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623263/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622495,
      "name": "Kom i form på 6 uker del 6",
      "header": "Fem helt alminnelige mennesker som er i releativt dårlig form finner ut om formen kan forbedres i løpet av seks uker. Eksperter gir råd.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622495/theora/738_371c4c3ee3bb4fe7bf0abc922a19aed2.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622495/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622495/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622495/broadcast/orig_Kom i form, uke 6 FRI.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622495/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:23:00",
      "categories": [
        "Idrett"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:18:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.643822Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:18:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622495/theora/738_371c4c3ee3bb4fe7bf0abc922a19aed2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622495/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624126,
      "name": "Apropos Trekant",
      "header": "Parodi på NRK3-serien \"Trekant\".",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/theora/5107_8799094ba8ac42238ac94bb454166bdf.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/original/orig_07b5d8ff6d7b45758923a035a78b0836.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/broadcast/5107_d48e1d20cb5d4db0947b958e71e3d4ea.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:41.560000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-20T21:29:53.497000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.925903Z",
      "uploadedTime": "2010-12-20T21:29:53Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/theora/5107_8799094ba8ac42238ac94bb454166bdf.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624126/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624125,
      "name": "Alle kan gå på en smell",
      "header": "Psykisk helse",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/theora/5100_294865239edd4089a93e5772d0439e25.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/original/orig_6e4f7579e64c43e7ad3f4c5123b9a71a.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/broadcast/5100_70351f76700045e99423089525830129.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:58.480000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-20T20:59:11Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.927736Z",
      "uploadedTime": "2010-12-20T20:59:11Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/theora/5100_294865239edd4089a93e5772d0439e25.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624125/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622494,
      "name": "Kom i form på 6 uker del 5",
      "header": "Fem helt alminnelige mennesker som er i releativt dårlig form finner ut om formen kan forbedres i løpet av seks uker. Eksperter gir råd.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622494/theora/737_64788369d243445198e4c127b0715900.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622494/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622494/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622494/broadcast/orig_Kom i form, uke 5 FRI.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622494/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:59.960000",
      "categories": [
        "Idrett"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:17:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.645158Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:17:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622494/theora/737_64788369d243445198e4c127b0715900.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622494/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622493,
      "name": "Kom i form på 6 uker del 4",
      "header": "Fem helt alminnelige mennesker som er i releativt dårlig form finner ut om formen kan forbedres i løpet av seks uker. Eksperter gir råd.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622493/theora/735_e886fce0ea384b5090333388e9d640cf.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622493/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622493/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622493/broadcast/orig_Kom i form, uke 4 FRI.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622493/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:24:59.880000",
      "categories": [
        "Idrett"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:15:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.646494Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:15:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622493/theora/735_e886fce0ea384b5090333388e9d640cf.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622493/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 623261,
      "name": "Talentfabrikken 21. juli 2010 (R)",
      "header": "Reprise fra uke 50, 2009",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623261/theora/2862_5ba8c82615fd49f19537a47e5cd291c7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623261/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623261/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623261/broadcast/2862_b8da834f55db484aa6e1902312b0f700.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623261/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "stig@musikkorps.no",
      "organization": {
        "id": 40,
        "name": "Norges Musikkorps Forbund",
        "homepage": "https://musikkorps.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1090,
        "editorName": "Stig Ryland",
        "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:54.720000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-05-15T22:15:12.620000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.026518Z",
      "uploadedTime": "2009-05-15T22:15:12.620000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623261/theora/2862_5ba8c82615fd49f19537a47e5cd291c7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623261/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622492,
      "name": "Kom i form på 6 uker del 3",
      "header": "Fem helt alminnelige mennesker som er i releativt dårlig form finner ut om formen kan forbedres i løpet av seks uker. Eksperter gir råd.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622492/theora/734_8d8cb6696dc8497288b9022ea98cd24f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622492/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622492/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622492/broadcast/orig_Kom i form, uke 3 FRI.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622492/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:22:29.880000",
      "categories": [
        "Idrett"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:14:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.647867Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:14:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622492/theora/734_8d8cb6696dc8497288b9022ea98cd24f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622492/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 622491,
      "name": "Kom i form på 6 uker del 2",
      "header": "Fem helt alminnelige mennesker som er i releativt dårlig form finner ut om formen kan forbedres i løpet av seks uker. Eksperter gir råd.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622491/theora/733_9321c43f113c48c3b5fd08e826eb2104.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622491/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622491/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622491/broadcast/orig_Kom i form, uke 2 FRI.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622491/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:23:30",
      "categories": [
        "Idrett"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T12:13:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:30.649211Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T12:13:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622491/theora/733_9321c43f113c48c3b5fd08e826eb2104.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622491/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624110,
      "name": "HelseExpo Mjøndslen 20",
      "header": "Den Gud du leter etter, er tema for David Havsteins helseforedrag. Det viser seg at også menneskenes åndelige tilstand har stor betydning for helsen.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624110/theora/5086_4192a95b62c9445fa9c41e690aa5d4da.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624110/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624110/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624110/broadcast/5086_4192a95b62c9445fa9c41e690aa5d4da.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624110/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "organization": {
        "id": 53,
        "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1056,
        "editorName": "Yngvar Børresen",
        "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:01.600000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-13T10:43:55.397000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.943219Z",
      "uploadedTime": "2010-12-13T10:43:55.397000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624110/theora/5086_4192a95b62c9445fa9c41e690aa5d4da.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624110/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}