List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&limit=50&offset=3250&ordering=framerate&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3378,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3300&ordering=framerate&page=2",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3200&ordering=framerate&page=2",
  "results": [
    {
      "id": 627147,
      "name": "Shofar Kilder i Israel",
      "header": "Program 97, bladet evangelisten,",
      "description": "Israel er en oase i Midtøsten. Måneder med regn er korte, men\nlandet er likevel rikt på god vegetasjon, hager og praktanlegg. Om våre\nen ørkenområdene et blomstrende teppe av blomster. Regn og fuktighet har\nstor betydning, og landet har en skjult kilde av vatn, - til liv og\nfornyelse.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627147/theora/Shofar 109 Kilder i Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627147/broadcast/Shofar 109 Kilder i Israel Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627147/original/Shofar 109 Kilder i Israel Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627147/large_thumb/Shofar 109 Kilder i Israel Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:05.160000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-03T09:10:15.874574Z",
      "updatedTime": "2022-02-03T09:35:48.356364Z",
      "uploadedTime": "2022-02-03T09:21:35.925032Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627147/theora/Shofar 109 Kilder i Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627147/large_thumb/Shofar 109 Kilder i Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627148,
      "name": "Shofar Profetiene",
      "header": "Program 98, bladet evangelisten, Vår omtale av Israel skal være med vennlige ord. Tale trøst til Jerusalem og si det samme som det Bibelen omtaler folket. Israel er Guds vitnesbyrd. Han fører sin sak frem til seier.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627148/theora/Shofar 110 Profetiene Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627148/broadcast/Shofar 110 Profetiene Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627148/original/Shofar 110 Profetiene Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627148/large_thumb/Shofar 110 Profetiene Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:22:13.960000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-08T10:13:02.435278Z",
      "updatedTime": "2022-02-08T10:34:08.121984Z",
      "uploadedTime": "2022-02-08T10:22:11.080296Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627148/theora/Shofar 110 Profetiene Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627148/large_thumb/Shofar 110 Profetiene Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627223,
      "name": "Shofar Purim feiring i Issrael",
      "header": "Program nr. 102, Bladet evangelisten, Mars måned feires Purim i Israel. Merkeringen har sammenheng med begivenhetene i det persiske rike, og står omtalt i Esters bok. Purim handler om at Israels Gud er folkets vokter, og ingen av de våpen som blir rettet mot Israel eller jødene skal ha fremgang.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/theora/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/broadcast/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/original/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/large_thumb/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:03.880000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-03-09T07:08:43.870777Z",
      "updatedTime": "2022-03-09T08:13:24.864442Z",
      "uploadedTime": "2022-03-09T07:47:46.093377Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/theora/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627223/large_thumb/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627149,
      "name": "Jehovas barn",
      "header": "Full oversikt over Sems ætt",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/theora/Jehovas barn (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/broadcast/Jehovas barn (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/large_thumb/Jehovas barn (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/original/Jehovas barn (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:45.733333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-10T08:19:17.805062Z",
      "updatedTime": "2022-02-10T08:49:29.828457Z",
      "uploadedTime": "2022-02-10T08:21:23.747484Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/theora/Jehovas barn (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627149/large_thumb/Jehovas barn (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627219,
      "name": "John Mearsheimer om Ukraina",
      "header": "TAK - John Mearsheimer om Ukraina",
      "description": "TAK - John Mearsheimer om Ukraina",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627219/theora/John Mearsheimer om Ukraina.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627219/broadcast/John Mearsheimer om Ukraina.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627219/original/John Mearsheimer om Ukraina.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627219/large_thumb/John Mearsheimer om Ukraina.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "02:15:10.640000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-28T22:56:06.363280Z",
      "updatedTime": "2022-02-28T23:42:06.828886Z",
      "uploadedTime": "2022-02-28T23:11:38.559521Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627219/theora/John Mearsheimer om Ukraina.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627219/large_thumb/John Mearsheimer om Ukraina.jpg"
    },
    {
      "id": 627150,
      "name": "Israel en Apartheid stat",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627150/theora/Israel en Apartheid stat.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627150/broadcast/Israel en Apartheid stat.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627150/large_thumb/Israel en Apartheid stat.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627150/original/Israel en Apartheid stat.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:48.440000",
      "categories": [
        "Minoriteter",
        "Religion og livssyn",
        "Samfunn og politikk",
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-11T08:20:14.469626Z",
      "updatedTime": "2022-02-11T08:28:48.925780Z",
      "uploadedTime": "2022-02-11T08:22:44.135282Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627150/theora/Israel en Apartheid stat.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627150/large_thumb/Israel en Apartheid stat.jpg"
    },
    {
      "id": 627183,
      "name": "Shofar Profetene forteller",
      "header": "Program 99, Bladet evangelisten, Gjennom hele Bibelen stadfester Herren Israels Gud sine løfter til Israel. Dette er gjeldene også i dag. Dagens Israel har med Bibelen og at Gud er trofast.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627183/theora/Shofar 111 Profetene forteller.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627183/broadcast/Shofar 111 Profetene forteller.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627183/large_thumb/Shofar 111 Profetene forteller.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627183/original/Shofar 111 Profetene forteller.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:41.800000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-15T20:49:57.999502Z",
      "updatedTime": "2022-02-15T21:10:38.498057Z",
      "uploadedTime": "2022-02-15T20:57:46.465683Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627183/theora/Shofar 111 Profetene forteller.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627183/large_thumb/Shofar 111 Profetene forteller.jpg"
    },
    {
      "id": 627184,
      "name": "Om utvidet militæravtale med USA",
      "header": "Kritiske kommentarer til baseavtale med USA",
      "description": "I videoen presenteres kritiske kommentarer til baseavtale mellom Norge og USA. Det oppfordres til å vise motstand mot avtalen, og at Stortinget må avvise avtalen.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627184/theora/Nei-til-baseavtale-med-USA-1020.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627184/broadcast/Nei-til-baseavtale-med-USA-1020.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627184/original/Nei-til-baseavtale-med-USA-1020.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627184/large_thumb/Nei-til-baseavtale-med-USA-1020.jpg"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:05.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-18T19:20:43.780312Z",
      "updatedTime": "2022-02-18T19:26:06.202049Z",
      "uploadedTime": "2022-02-18T19:22:35.297604Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627184/theora/Nei-til-baseavtale-med-USA-1020.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627184/large_thumb/Nei-til-baseavtale-med-USA-1020.jpg"
    },
    {
      "id": 627321,
      "name": "Treenigheten, hva er det?",
      "header": "Et oppgjør med barnetroen",
      "description": "Et oppgjør med barnetroen",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/theora/Treenigheten, hva er det_ (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/broadcast/Treenigheten, hva er det_ (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/large_thumb/Treenigheten, hva er det_ (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/original/Treenigheten, hva er det_ (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:52:40.733333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-18T09:34:01.744100Z",
      "updatedTime": "2022-04-18T10:25:15.619711Z",
      "uploadedTime": "2022-04-18T09:59:49.661508Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/theora/Treenigheten, hva er det_ (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627321/large_thumb/Treenigheten, hva er det_ (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627220,
      "name": "Shofar Jødene kommer hjem",
      "header": "program 101,bladet evangelisten,Israel er lilleviseren på Guds klokke. Landet har en stor tilvekst av jøder som kommer fra alle deler av verden og bosetter seg i fedrenes land. Landet blomstrer, frukt og grønnsaker eksporteres verden over. Bibelens profetier er aktive. Israels Gud er trofast.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/theora/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/broadcast/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/original/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/large_thumb/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:12.360000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-03-02T00:00:31.407958Z",
      "updatedTime": "2022-03-02T00:46:28.610687Z",
      "uploadedTime": "2022-03-02T00:22:33.668253Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/theora/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627220/large_thumb/Shofar 113 J�dene kommer hjem Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627185,
      "name": "Shofar Sannheter fra Moab",
      "header": "program nr 100, bladet evangelisten, Moses kom ikke inn i løftes landet Israel, men stod på Moabs fjellhøyder og skuet landet. Fra Moab forteller Moses begivenheter som vil komme til folket, og noe av det som ble sagt, er dagens Israel.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627185/theora/Shofar 112 Sannheter fra Moab Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627185/broadcast/Shofar 112 Sannheter fra Moab Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627185/original/Shofar 112 Sannheter fra Moab Frikanalen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627185/large_thumb/Shofar 112 Sannheter fra Moab Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:29.720000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-22T15:45:20.414735Z",
      "updatedTime": "2022-02-22T16:06:49.583880Z",
      "uploadedTime": "2022-02-22T15:53:33.175632Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627185/theora/Shofar 112 Sannheter fra Moab Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627185/large_thumb/Shofar 112 Sannheter fra Moab Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627186,
      "name": "Apostelen Johannes og evangeliet",
      "header": "Nyttige opplysninger",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/theora/Apostelen Johannes og evangeliet (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/broadcast/Apostelen Johannes og evangeliet (1).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/original/Apostelen Johannes og evangeliet (1).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/large_thumb/Apostelen Johannes og evangeliet (1).jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:59:46.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-02-24T10:17:02.723796Z",
      "updatedTime": "2022-02-24T10:48:10.819675Z",
      "uploadedTime": "2022-02-24T10:19:01.218239Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/theora/Apostelen Johannes og evangeliet (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627186/large_thumb/Apostelen Johannes og evangeliet (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627544,
      "name": "Læren, hva med den?",
      "header": "Den er vel viktig?",
      "description": "Den er vel viktig?",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627544/theora/L�ren, hva med den_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627544/broadcast/L�ren, hva med den_.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627544/original/L�ren, hva med den_.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627544/large_thumb/L�ren, hva med den_.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:41.766667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-27T13:46:12.225679Z",
      "updatedTime": "2022-08-27T14:11:29.284859Z",
      "uploadedTime": "2022-08-27T13:47:16.328361Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627544/theora/L�ren, hva med den_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627544/large_thumb/L�ren, hva med den_.jpg"
    },
    {
      "id": 627870,
      "name": "Shofar - Nå er det påske i Israel",
      "header": "",
      "description": "Denne uken holder jødene påske. Det skjer fra den 14. Nisan. Det\ner påske for Herren. Jødene minnes deres utgang fra Egypt. Forbildene er\nmange på Guds lam, og frigjøring for hele menneskeslekten.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627870/theora/Shofar 217 N� er det p�ske i Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627870/broadcast/Shofar 217 N� er det p�ske i Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627870/original/Shofar 217 N� er det p�ske i Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627870/large_thumb/Shofar 217 N� er det p�ske i Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:49.820000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-04-18T15:43:27.248036Z",
      "updatedTime": "2024-04-18T16:26:26.068002Z",
      "uploadedTime": "2024-04-18T16:00:41.271340Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627870/theora/Shofar 217 N� er det p�ske i Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627870/large_thumb/Shofar 217 N� er det p�ske i Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627221,
      "name": "Shofar Purim feiring i Israel",
      "header": "Program 102, Bladet evangelisten, Mars måned feires Purim i Israel. Merkeringen har sammenheng med begivenhetene i det persiske rike, og står omtalt i Esters bok. Purim handler om at Israels Gud er folkets vokter, og ingen av de våpen som blir rettet mot Israel eller jødene skal ha fremgang.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/theora/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/broadcast/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/large_thumb/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/original/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.mp4"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:03.880000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-03-08T17:20:27.268470Z",
      "updatedTime": "2022-03-08T18:24:52.959345Z",
      "uploadedTime": "2022-03-08T17:58:44.687371Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/theora/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627221/large_thumb/Shofar 114 Purim feiring i Israel Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627224,
      "name": "TAK - Ukraina – Palestina. Kriger",
      "header": "Ukraina – Palestina. Kriger",
      "description": "Ukraina – Palestina. Kriger",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/theora/Krigen i Ukraina.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/broadcast/Krigen i Ukraina.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/original/Krigen i Ukraina.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/large_thumb/Krigen i Ukraina.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:10.640000",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-03-09T12:03:34.396013Z",
      "updatedTime": "2022-03-22T22:06:45.928906Z",
      "uploadedTime": "2022-03-09T12:05:22Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/theora/Krigen i Ukraina.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627224/large_thumb/Krigen i Ukraina.jpg"
    },
    {
      "id": 627871,
      "name": "Shofar - Herren kommer i høytiden",
      "header": "",
      "description": "Denne uken holder Israel usyredes høytid. Dette er Herrens\nhøytid. Brødet betydning blir markert. Når Herrens høytider blir holdt,\ner det alltid et Herrens komme. Dette er Herrens ordning og de fastsatte\ntider. Til ettertanke og lærdom.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627871/theora/Shofar 218 Herren kommer i h�ytiden.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627871/broadcast/Shofar 218 Herren kommer i h�ytiden.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627871/large_thumb/Shofar 218 Herren kommer i h�ytiden.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627871/original/Shofar 218 Herren kommer i h�ytiden.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:27:05.360000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2024-04-25T22:39:42.999415Z",
      "updatedTime": "2024-04-26T00:09:24.877912Z",
      "uploadedTime": "2024-04-25T23:41:25.412402Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627871/theora/Shofar 218 Herren kommer i h�ytiden.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627871/large_thumb/Shofar 218 Herren kommer i h�ytiden.jpg"
    },
    {
      "id": 627275,
      "name": "Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina",
      "header": "Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/theora/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/broadcast/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/large_thumb/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/original/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:12:33.720000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-11T20:46:29.382769Z",
      "updatedTime": "2022-04-11T20:59:31.415062Z",
      "uploadedTime": "2022-04-11T20:53:43.138157Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/theora/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627275/large_thumb/Har USA og NATO framprovosert krigen i Ukraina.jpg"
    },
    {
      "id": 627276,
      "name": "Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina)",
      "header": "Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina)",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/theora/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/broadcast/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/original/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/large_thumb/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:54.791667",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-11T20:51:47.074828Z",
      "updatedTime": "2022-04-11T21:05:51.654500Z",
      "uploadedTime": "2022-04-11T20:59:32.677287Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/theora/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627276/large_thumb/Erkebiskop Hanna (Vestens hykleri over Ukraina).jpg"
    },
    {
      "id": 627277,
      "name": "Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv",
      "header": "Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/theora/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/broadcast/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/original/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/large_thumb/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:16:08.360000",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-11T21:01:31.254187Z",
      "updatedTime": "2022-04-11T21:18:58.785381Z",
      "uploadedTime": "2022-04-11T21:11:30.275847Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/theora/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627277/large_thumb/Ukraina, Jemen. Krig er forakt for liv.jpg"
    },
    {
      "id": 627327,
      "name": "Krigen i Ukraina. En mulig løsning",
      "header": "Krigen i Ukraina. En mulig løsning",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/theora/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/broadcast/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/original/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/large_thumb/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:27.583333",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-25T07:34:26.834044Z",
      "updatedTime": "2022-04-25T07:44:33.963641Z",
      "uploadedTime": "2022-04-25T07:37:32.094564Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/theora/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627327/large_thumb/Krigen i Ukraina. En mulig l�sning.jpg"
    },
    {
      "id": 627279,
      "name": "Shofar Påsken og førstegrøden",
      "header": "Program 107, Bladet Evangelisten, Den første påsken skjer i Egypt og Herren som frigjør Israel fra Faraos trellebånd. Påsken er en av Herrens høytider som blir markert i Jerusalem. Både lammet og førstegrøden har mange fine forbilder på evangeliet og det profetiske ordet.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/theora/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/broadcast/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/original/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/large_thumb/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:31.380000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-12T15:57:20.701772Z",
      "updatedTime": "2022-04-12T16:36:34.826971Z",
      "uploadedTime": "2022-04-12T16:13:02.650999Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/theora/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627279/large_thumb/Shofar 119 P�sken og f�rstegr�den Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627284,
      "name": "Jerusalem! Uro og opprør der",
      "header": "Jerusalem! Uro og opprør der",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/theora/Jerusalem! Uro og oppr�r der.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/broadcast/Jerusalem! Uro og oppr�r der.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/large_thumb/Jerusalem! Uro og oppr�r der.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/original/Jerusalem! Uro og oppr�r der.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:48.666667",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-15T22:06:44.053802Z",
      "updatedTime": "2022-04-15T22:13:01.256195Z",
      "uploadedTime": "2022-04-15T22:09:49.012249Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/theora/Jerusalem! Uro og oppr�r der.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627284/large_thumb/Jerusalem! Uro og oppr�r der.jpg"
    },
    {
      "id": 627322,
      "name": "Hva er Guds navn?",
      "header": "Hva er Guds navn, og hva med treenigheten?",
      "description": "Hva er Guds navn, og hva med treenigheten?",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/theora/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/broadcast/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/large_thumb/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/original/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:50:28.666667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-18T09:36:50.513095Z",
      "updatedTime": "2022-04-18T10:49:41.347117Z",
      "uploadedTime": "2022-04-18T10:25:17.399581Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/theora/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627322/large_thumb/Hva er Guds navn, og hva med treenigheten_ (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627323,
      "name": "Shofar Lammet og førstegrøden",
      "header": "program 107, bladet evangelisten,",
      "description": "Den første påsken skjer i Egypt og Herren som frigjør Israel fra \nFaraos trellebånd. Påsken er en av Herrens høytider som blir markert i \nJerusalem. Både lammet og førstegrøden har mange fine forbilder på \nevangeliet og det profetiske ordet.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/theora/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/broadcast/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/original/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/large_thumb/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:09.860000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-19T15:11:26.173547Z",
      "updatedTime": "2022-04-19T15:49:34.700601Z",
      "uploadedTime": "2022-04-19T15:26:32.829575Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/theora/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627323/large_thumb/Shofar 120 Lammet og f�rstegr�de i Jerusalem Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627325,
      "name": "De to hovedpersonene i universet",
      "header": "En grei klargjøring",
      "description": "En grei klargjøring",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/theora/De to hovedpersonene i universet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/broadcast/De to hovedpersonene i universet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/large_thumb/De to hovedpersonene i universet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/original/De to hovedpersonene i universet.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:04.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-22T12:21:38.947334Z",
      "updatedTime": "2022-04-22T12:48:08.195605Z",
      "uploadedTime": "2022-04-22T12:23:50.419176Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/theora/De to hovedpersonene i universet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627325/large_thumb/De to hovedpersonene i universet.jpg"
    },
    {
      "id": 627326,
      "name": "Hvem er Jehova og Jesus?",
      "header": "Viktig program",
      "description": "Viktig program",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/theora/Hvem er Jehova og Jesus_.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/broadcast/Hvem er Jehova og Jesus_.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/large_thumb/Hvem er Jehova og Jesus_.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/original/Hvem er Jehova og Jesus_.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:53:23.700000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-24T10:02:46.001529Z",
      "updatedTime": "2022-04-24T10:30:14.876677Z",
      "uploadedTime": "2022-04-24T10:04:37.104309Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/theora/Hvem er Jehova og Jesus_.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627326/large_thumb/Hvem er Jehova og Jesus_.jpg"
    },
    {
      "id": 627330,
      "name": "Shofar Herren kommer med fremtid og håp",
      "header": "Program 109, Bladet Evangelisten",
      "description": "Det er krig og uro. Mat, klima og strømkrise. Mange sliter med\nsin eigen identitet. Bibelen har noe å lære oss og nå er tiden å søke\nGud. Bibelen har gitt Israel både sabbatsdag og sabbatsår. Dette er\nordninger til berikelser og rommer et evangelisk innhold.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/theora/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/broadcast/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/large_thumb/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/original/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:49.880000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-04-26T17:45:20.323186Z",
      "updatedTime": "2022-04-26T18:29:41.578700Z",
      "uploadedTime": "2022-04-26T18:04:54.807351Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/theora/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627330/large_thumb/Shofar 121 Herren kommer med fremtid og h�p Frikanalen .jpg"
    },
    {
      "id": 627335,
      "name": "Shofar Kongen over jødene er oppstått",
      "header": "Bladet evangelisten",
      "description": "Jesu oppstandelse forteller om førstegrøden. Jesus sette seg ved\nMajestetens høgre hand i himmelen, og Faderen sier til han at han er\nbåde konge og prest. Jesu oppstandelse har en viktig betydning for\nIsrael og David trone i Jerusalem.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/theora/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/broadcast/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/original/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/large_thumb/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:27:31.660000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-03T13:22:48.821438Z",
      "updatedTime": "2022-05-03T14:33:58.372391Z",
      "uploadedTime": "2022-05-03T14:05:00.989675Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/theora/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627335/large_thumb/Shofar 122 Kongen over j�dene er oppst�tt Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627342,
      "name": "Gudebildet",
      "header": "Til ettertanke",
      "description": "Til ettertanke",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/theora/Gudebildet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/broadcast/Gudebildet.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/large_thumb/Gudebildet.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/original/Gudebildet.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:51.533333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-10T18:12:15.175264Z",
      "updatedTime": "2022-05-10T18:41:09.936820Z",
      "uploadedTime": "2022-05-10T18:14:06.922580Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/theora/Gudebildet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627342/large_thumb/Gudebildet.jpg"
    },
    {
      "id": 627343,
      "name": "Shofar Israel -74år",
      "header": "program 111, bladet evangelisten",
      "description": "Israels Gud har et geografisk område i verdens som Han omtaler som sin eiendom. Det er landet Israel. Jødene er Guds jordiske eiendomsfolk, og Jerusalem er Guds by. I Bibelen får vi vite hva planer Gud har. Guds Ord er veikartet til fred for alle mennesker.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/theora/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/broadcast/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/large_thumb/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/original/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:24:30.500000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-11T05:35:39.909584Z",
      "updatedTime": "2022-05-11T06:15:47.033158Z",
      "uploadedTime": "2022-05-11T05:52:18.485068Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/theora/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627343/large_thumb/Shofar 123 Israel- 74 �r Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 627435,
      "name": "Læren er viktig",
      "header": "Undervisning",
      "description": "Undervisning",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627435/theora/L�ren er viktig.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627435/broadcast/L�ren er viktig.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627435/large_thumb/L�ren er viktig.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627435/original/L�ren er viktig.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:55:40.500000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-29T13:47:02.420082Z",
      "updatedTime": "2022-05-29T14:15:58.837682Z",
      "uploadedTime": "2022-05-29T13:49:12.153611Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627435/theora/L�ren er viktig.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627435/large_thumb/L�ren er viktig.jpg"
    },
    {
      "id": 627399,
      "name": "Protest28AprilBaseavtaleUSA",
      "header": "Appeller mot baseavtale med USA. Protest foran Stortinget 28. april 2022",
      "description": "Protest i Oslo 28. april mot baseavtale med USA",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627399/theora/2022-04-28-imot-baseavtale.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627399/broadcast/2022-04-28-imot-baseavtale.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627399/large_thumb/2022-04-28-imot-baseavtale.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627399/original/2022-04-28-imot-baseavtale.mp4"
      },
      "creator": "ghem@getmail.no",
      "organization": {
        "id": 152,
        "name": "Stopp NATO",
        "homepage": "https://stoppnato.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
        "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
        "editorId": 2311,
        "editorName": "Geir Hem",
        "editorEmail": "ghem@getmail.no",
        "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:38:25.240000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-23T09:01:26.674219Z",
      "updatedTime": "2022-05-23T10:58:59.625186Z",
      "uploadedTime": "2022-05-23T09:36:39Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627399/theora/2022-04-28-imot-baseavtale.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627399/large_thumb/2022-04-28-imot-baseavtale.jpg"
    },
    {
      "id": 627389,
      "name": "Shofar Kristi himmelfartsdag",
      "header": "program 112, bladet evangelisten",
      "description": "Kristi himmelfartsdag minner oss om Jesu gjenkomst til Oljeberget\nved Jerusalem. Det blir en begivenhet alle vil se. Bortrykkelsen av Guds\nmenigheten er en annen nær begivenhet som Bibelen forteller, men den er\nnoe som skjer plutselig.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627389/theora/Shofar 124 Kristi Himmelfartsdag.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627389/broadcast/Shofar 124 Kristi Himmelfartsdag.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627389/original/Shofar 124 Kristi Himmelfartsdag.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627389/large_thumb/Shofar 124 Kristi Himmelfartsdag.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:31.240000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-17T12:51:10.112910Z",
      "updatedTime": "2022-05-17T14:00:30.794596Z",
      "uploadedTime": "2022-05-17T13:36:10.961621Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627389/theora/Shofar 124 Kristi Himmelfartsdag.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627389/large_thumb/Shofar 124 Kristi Himmelfartsdag.jpg"
    },
    {
      "id": 627391,
      "name": "Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds)",
      "header": "Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds)",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627391/theora/Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627391/broadcast/Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627391/large_thumb/Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627391/original/Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds).mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:16.766667",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-18T10:01:04.805278Z",
      "updatedTime": "2022-05-23T11:29:05.131990Z",
      "uploadedTime": "2022-05-18T10:13:38Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627391/theora/Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627391/large_thumb/Internasjonal solidaritetsdag for Jerusalem (Al Quds).jpg"
    },
    {
      "id": 626765,
      "name": "TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/theora/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/broadcast/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/original/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/large_thumb/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:05.920000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2021-04-07T10:39:07.978080Z",
      "updatedTime": "2022-05-23T11:34:34.874519Z",
      "uploadedTime": "2021-04-07T10:51:13Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/theora/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626765/large_thumb/TAK - Aftenposten om Jemen, Kristne fundamentalister støtter urett og kriger, Deltakelse i fremmede kriger.jpg"
    },
    {
      "id": 627392,
      "name": "Ære til martyr Sherin",
      "header": "Ære til martyr Sherin",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/theora/�re til martyr Sherin.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/broadcast/�re til martyr Sherin.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/large_thumb/�re til martyr Sherin.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/original/�re til martyr Sherin.mp4"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:16:50.333333",
      "categories": [
        "Solidaritet og bistand"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-18T13:34:49.735746Z",
      "updatedTime": "2022-05-18T13:53:10.826163Z",
      "uploadedTime": "2022-05-18T13:45:10.489900Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/theora/�re til martyr Sherin.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627392/large_thumb/�re til martyr Sherin.jpg"
    },
    {
      "id": 627436,
      "name": "Shofar Fader vår - Bønnen Jesus lærte oss",
      "header": "program 114, bladet evangelisten",
      "description": "Disiplene hadde sett Jesus be. De hadde hørt han be og hvordan\nhan prioriterte bønnen. Derfor ber disiplene om at Jesus må lære dem og\nbe. Bønnen er viktig for hvert enkelt menneske og for nasjonen Israel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/theora/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/broadcast/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/large_thumb/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/original/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:42.280000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-31T06:18:15.913939Z",
      "updatedTime": "2022-05-31T06:53:24.599304Z",
      "uploadedTime": "2022-05-31T06:30:57.648191Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/theora/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627436/large_thumb/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.jpg"
    },
    {
      "id": 627401,
      "name": "Shofar Pinsens hemmelighet",
      "header": "proggram 113, bladet evangelisten",
      "description": "Pinse er en av Herrens syv høytider. Den har med Guds Ånds komme \ntil jorden. Hele Guds menighet er døpt med Den Hellige Ånd. Varemerke \nfor Ånden er Bibelen. En dag vil Gud fylle en hele Israels nasjon med \nsin Ånd – da følger de Ordet.sin Ånd – da følger de Ordet.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/theora/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/broadcast/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/original/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/large_thumb/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:06.160000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-24T06:44:35.057639Z",
      "updatedTime": "2022-05-24T07:23:48.135126Z",
      "uploadedTime": "2022-05-24T07:01:41.564017Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/theora/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627401/large_thumb/Shofar 125 Pinsens hemmelighet.jpg"
    },
    {
      "id": 627402,
      "name": "Palestina og pressfrihet",
      "header": "trond",
      "description": "informasjon",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/theora/2022-05-17 17-23-03.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/broadcast/2022-05-17 17-23-03.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/original/2022-05-17 17-23-03.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/large_thumb/2022-05-17 17-23-03.jpg"
      },
      "creator": "linstad@urtehagen.com",
      "organization": {
        "id": 137,
        "name": "Trond Ali Linstad",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "0187 Oslo",
        "streetAddress": "Norbygata 13",
        "editorId": 2216,
        "editorName": "Trond Ali Linstad",
        "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
        "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:09.680000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-25T07:44:42.479743Z",
      "updatedTime": "2022-06-03T13:14:11.184003Z",
      "uploadedTime": "2022-05-25T07:47:05Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/theora/2022-05-17 17-23-03.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627402/large_thumb/2022-05-17 17-23-03.jpg"
    },
    {
      "id": 627334,
      "name": "Refleksjoner om Ukraina-krigen",
      "header": "",
      "description": "Mariëlle Leraand, Ola Tunander og Lars Borgersrud innleder om krigen i Ukraina",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/theora/Ukrainakrigen.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/broadcast/Ukrainakrigen.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/original/Ukrainakrigen.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/large_thumb/Ukrainakrigen.jpg"
      },
      "creator": "ola@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 133,
        "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2249,
        "editorName": "Ola Tellesbø",
        "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
        "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:39:13.380000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-05-03T06:03:52.791413Z",
      "updatedTime": "2022-07-27T05:46:19.273264Z",
      "uploadedTime": "2022-05-03T14:36:52Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/theora/Ukrainakrigen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627334/large_thumb/Ukrainakrigen.jpg"
    },
    {
      "id": 627535,
      "name": "Vikingene",
      "header": "Nordisk folk",
      "description": "Nordisk folk",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/theora/Vikingene (1).ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/broadcast/Vikingene (1).dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/large_thumb/Vikingene (1).jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/original/Vikingene (1).mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:54.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-04T17:10:22.989086Z",
      "updatedTime": "2022-08-04T17:38:07.384893Z",
      "uploadedTime": "2022-08-04T17:11:19.021297Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/theora/Vikingene (1).ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627535/large_thumb/Vikingene (1).jpg"
    },
    {
      "id": 627482,
      "name": "Gud, Jehova, Jesus og Den Hellige Ånd",
      "header": "De er forskjellige forteller bibelen",
      "description": "De er forskjellige forteller bibelen",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/theora/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/broadcast/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/original/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/large_thumb/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.jpg"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:58:14.733333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-04T06:25:21.552117Z",
      "updatedTime": "2022-06-04T06:54:40.215899Z",
      "uploadedTime": "2022-06-04T06:26:59.934552Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/theora/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627482/large_thumb/Gud, Jehova, Jesus, Den Hellige �nd.jpg"
    },
    {
      "id": 627483,
      "name": "Shofar Et gjenforent Jerusalem",
      "header": "Program 115, bladet evangelisten",
      "description": "Jerusalems dagen minnes et gjenforenet Jerusalem. Hvert år blir \ndette markert. Ingen løgnpropaganda eller militærmakt kunne utslette \nstaten Israel. Dette landet og folket er kommet for å bli, og snart vil \nderes konge komme.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/theora/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/broadcast/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/large_thumb/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/original/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:03.620000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-07T07:02:44.557919Z",
      "updatedTime": "2022-06-07T07:54:28.668615Z",
      "uploadedTime": "2022-06-07T07:29:38.909463Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/theora/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627483/large_thumb/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.jpg"
    },
    {
      "id": 627484,
      "name": "Shofar Et gjenforent Jerusalem",
      "header": "program 115, bladet evangelisten",
      "description": "Jerusalems dagen minnes et gjenforenet Jerusalem. Hvert år blir \ndette markert. Ingen løgnpropaganda eller militærmakt kunne utslette \nstaten Israel. Dette landet og folket er kommet for å bli, og snart vil \nderes konge komme.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/theora/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/broadcast/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/large_thumb/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/original/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:03.620000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-06-07T07:21:51.852086Z",
      "updatedTime": "2022-06-07T08:18:48.040380Z",
      "uploadedTime": "2022-06-07T07:54:37.617335Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/theora/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627484/large_thumb/Shofar 127 Et gjenforent Jerusalem.jpg"
    },
    {
      "id": 627537,
      "name": "Flere enn en oppstandelse!",
      "header": "Fra Paulus",
      "description": "Fra Paulus",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627537/theora/Flere enn en oppstandelse.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627537/broadcast/Flere enn en oppstandelse.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627537/large_thumb/Flere enn en oppstandelse.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627537/original/Flere enn en oppstandelse.mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:51:33.733333",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-06T08:06:40.094456Z",
      "updatedTime": "2022-08-06T08:31:39.463389Z",
      "uploadedTime": "2022-08-06T08:07:41.859851Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627537/theora/Flere enn en oppstandelse.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627537/large_thumb/Flere enn en oppstandelse.jpg"
    },
    {
      "id": 627543,
      "name": "Shofar Dua og laksen - bilde på Israel",
      "header": "program 126, bladet evangelisten",
      "description": "Herren har lagt vitnesbyrdet sitt ned i alt han har gjort. \nSkaperverket er full av Herrens herlighet. Han har sett sitt fortavtrykk \ni det skapte og i ordninger. Hva lærer vi av duen og av laksen? Spør \nfuglene og fiskene – og de skal fortelle deg det! Job 12,7.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627543/theora/Shofar 137 Dua og laksen - bilde p� Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627543/broadcast/Shofar 137 Dua og laksen - bilde p� Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627543/original/Shofar 137 Dua og laksen - bilde p� Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627543/large_thumb/Shofar 137 Dua og laksen - bilde p� Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:21:58",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-23T14:42:07.027321Z",
      "updatedTime": "2022-08-23T15:12:23.855762Z",
      "uploadedTime": "2022-08-23T14:51:52.146720Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627543/theora/Shofar 137 Dua og laksen - bilde p� Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627543/large_thumb/Shofar 137 Dua og laksen - bilde p� Israel.jpg"
    },
    {
      "id": 627538,
      "name": "Shofar Fader vår - Bønen Jesus lærte oss",
      "header": "program 124, Bladet evangelisten",
      "description": "Disiplene hadde sett Jesus be. De hadde hørt han be og hvordan\nhan prioriterte bønnen. Derfor ber disiplene om at Jesus må lære dem og\nbe. Bønnen er viktig for hvert enkelt menneske og for nasjonen Israel.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/theora/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/broadcast/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/large_thumb/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/original/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.mov"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:42.280000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-09T16:34:10.684782Z",
      "updatedTime": "2022-08-09T17:34:30.808730Z",
      "uploadedTime": "2022-08-09T17:12:31.571516Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/theora/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627538/large_thumb/Shofar 126 Fader v�r - B�nnen Jesus l�rte oss.jpg"
    },
    {
      "id": 627539,
      "name": "Kong Salomo og hva HAN mener",
      "header": "Kong Salomo er verdens klokeste mann",
      "description": "Kong Salomo er verdens klokeste mann",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627539/theora/Kong Salomo og hva HAN mener....ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627539/broadcast/Kong Salomo og hva HAN mener....dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627539/large_thumb/Kong Salomo og hva HAN mener....jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627539/original/Kong Salomo og hva HAN mener....mp4"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:56:02.566667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-15T13:32:59.880585Z",
      "updatedTime": "2022-08-15T14:00:33.275009Z",
      "uploadedTime": "2022-08-15T13:34:08.953281Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627539/theora/Kong Salomo og hva HAN mener....ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627539/large_thumb/Kong Salomo og hva HAN mener....jpg"
    },
    {
      "id": 627540,
      "name": "Shofar Samson - bilde på Israel",
      "header": "program 125, bladet evangelisten",
      "description": "Samson er den siste dommer i Israel. Det er mange saker ved hans\nliv og omtale i Bibelen som er forbilde på Israels historie. Her er det\nrike lærdommer både for Israel og oss andre.",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627540/theora/Shofar 136 Samson - bilde p� Israel.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627540/broadcast/Shofar 136 Samson - bilde p� Israel.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627540/original/Shofar 136 Samson - bilde p� Israel.mov",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627540/large_thumb/Shofar 136 Samson - bilde p� Israel.jpg"
      },
      "creator": "haavard_urhaug@hotmail.com",
      "organization": {
        "id": 135,
        "name": "Bladet Evangelisten",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2188,
        "editorName": "Kurt Urhaug",
        "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:01",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2022-08-16T12:31:47.061493Z",
      "updatedTime": "2022-08-16T13:06:39.530945Z",
      "uploadedTime": "2022-08-16T12:43:18.932550Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627540/theora/Shofar 136 Samson - bilde p� Israel.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627540/large_thumb/Shofar 136 Samson - bilde p� Israel.jpg"
    }
  ]
}