List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&limit=50&offset=3250&ordering=-has_tono_records&page=72
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3362,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3300&ordering=-has_tono_records&page=72",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=3200&ordering=-has_tono_records&page=72",
  "results": [
    {
      "id": 624281,
      "name": "Verden Gjenfødelse 20110228",
      "header": "Verdens Gjenfødelse\nmed Hans Bratterud",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/theora/5324_b0cb626b035740a89c5bcbd9671eb144.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/original/orig_7ef2b6bee4554ec49d8a7a848eef2d9c.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/broadcast/5324_2a3f3036372f4b1085ec48efd1b3d46d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-14T11:51:12.710000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.724156Z",
      "uploadedTime": "2011-02-14T11:51:12.710000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/theora/5324_b0cb626b035740a89c5bcbd9671eb144.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624281/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624279,
      "name": "Studentersamfundets nye leder",
      "header": "Etter fem timer med utspørring og debatt mot Eivind Rindal, ble Erling Kjelstrup valgt til Samfundets nye leder.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624279/theora/5325_4dfa80fbdc2f4986bcdcb82129de049a.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624279/original/orig_6c1d1cb0f1b3498483c5030f74565b34.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624279/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624279/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624279/broadcast/5325_ee52c72ca1404a91b2be0bb866bbd18d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624279/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:07.400000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-14T14:17:05.923000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.728440Z",
      "uploadedTime": "2011-02-14T14:17:05.923000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624279/theora/5325_4dfa80fbdc2f4986bcdcb82129de049a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624279/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624307,
      "name": "Empo tv - del 36",
      "header": "Empo tv er talerøret for mennesker med utviklingshemming. Vi lager tv for alle. Vi sender på Frikanalen, din lokal-tv og på nett: empotv.no",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624307/theora/5028_2dee65247d004402a847315183be5a26.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624307/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624307/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624307/broadcast/5028_80cd709e51dd4e87af807c0cb505a123.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624307/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:55.360000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2010-12-02T13:19:25.837000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:57:26.549467Z",
      "uploadedTime": "2010-12-02T13:19:25.837000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624307/theora/5028_2dee65247d004402a847315183be5a26.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624307/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624275,
      "name": "Haiku, et OS basert på BeOS",
      "header": "Haiku er et BeOS-kompatibelt operativsystem som er fullstendig fri programvare. Haiku stresser minimalisme i bruk og simplisitet i funksjonalitet, og sikter seg inn på hverdagsbrukere, og personer med behov for gode muligheter for multimedia.\n\nForedraget gir en kort innføring i Haiku. Det vil bli gått nærmere inn på hovedtrekkene som skiller Haiku fra andre operativsystemers funksjonalitet og oppbygning. Det vil også bli trukket inn prosjektets historie og fremtidsvisjoner. Det vil bli vist en demo av en relativt fersk revisjon med diverse applikasjoner Martin Hebnes Pedersen er fulltidsstudent ved Høgskolen i Bergen, der han tar en bachelorgrad i dataingeniør. Ved siden av studiet har han i det siste året jobbet en del med Haiku, og har blant annet utviklet en Twitterklient for operativsystemet",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/theora/5323_f7ec4f44792d46b786b7e5af25e809fb.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/broadcast/5323_f7ec4f44792d46b786b7e5af25e809fb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "01:00:16.500000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-02-12T21:27:00.263000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.734214Z",
      "uploadedTime": "2011-02-12T21:27:00.263000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/theora/5323_f7ec4f44792d46b786b7e5af25e809fb.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624275/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624274,
      "name": "Den norske kirke i eksil 77",
      "header": "Er programmet så lite interessant at folk gidder ikke å se på det. Hva er feil.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624274/theora/orig_f04d4fc8e7f44434b4f81611286b0ec9.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624274/original/orig_f04d4fc8e7f44434b4f81611286b0ec9.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624274/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624274/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624274/broadcast/5322_917fb2f3ffe54f4b8205171cf1ee0da9.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624274/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "omoeg@broadpark.no",
      "organization": {
        "id": 86,
        "name": "Den norske kirke i eksil",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1086,
        "editorName": "Olav Grimdalen",
        "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:56.960000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-12T09:58:35.960000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.735670Z",
      "uploadedTime": "2011-02-12T09:58:35.960000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624274/theora/orig_f04d4fc8e7f44434b4f81611286b0ec9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624274/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624273,
      "name": "Bør Maria Amelie bli?",
      "header": "Samfundsdebattant og AUF`ar Eivind Rindal og Sivert Bjørndal frå FPU tar debatten.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624273/theora/5215_995d47029a424f158a0a37857ac3229f.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624273/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624273/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624273/broadcast/5215_376dccd40e4c4ddea0288d1bd32324d3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624273/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:21",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T15:37:34.770000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.737143Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T15:37:34.770000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624273/theora/5215_995d47029a424f158a0a37857ac3229f.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624273/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624227,
      "name": "Inside Israel Februar 2011",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624227/theora/orig_9629ff4ffe3c4a28a654158d289e4775.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624227/original/orig_9629ff4ffe3c4a28a654158d289e4775.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624227/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624227/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624227/broadcast/5214_c802154a9670433aad429c1f0a8d81a7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624227/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "dagjul@frisurf.no",
      "organization": {
        "id": 110,
        "name": "IKAJ, Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1076,
        "editorName": "Dag Øyvind Juliussen",
        "editorEmail": "dagjul@frisurf.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:59.960000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-31T09:46:51.937000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.799647Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T09:46:51.937000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624227/theora/orig_9629ff4ffe3c4a28a654158d289e4775.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624227/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 627840,
      "name": "Calvins lære",
      "header": "Paulus skriver noe om de utvalgte...",
      "description": "Paulus skriver noe om de utvalgte",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/theora/Calvins l�re (1).mp4.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/broadcast/Calvins l�re (1).mp4.dv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/large_thumb/Calvins l�re (1).mp4.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/original/Calvins l�re (1).mp4.crdownload"
      },
      "creator": "amyhr@online.no",
      "organization": {
        "id": 143,
        "name": "Evangeliekirken Arendal",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "4848 Arendal",
        "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
        "editorId": 2241,
        "editorName": " ",
        "editorEmail": "amyhr@online.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:40:44.266667",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2023-12-17T09:02:40.384714Z",
      "updatedTime": "2023-12-17T09:30:48.276021Z",
      "uploadedTime": "2023-12-17T09:25:04.676651Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/theora/Calvins l�re (1).mp4.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/627840/large_thumb/Calvins l�re (1).mp4.jpg"
    },
    {
      "id": 624271,
      "name": "Stoltenberg lover flere NTNU-s",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/theora/4773_8898cc1d996d4f269eff677e3370dac0.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/original/orig_49ee888747584b3c9d2517b0472b7549.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/broadcast/4773_1be917c601654a64a7df522a673eff69.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:52.600000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-09-27T15:14:40.357000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.739996Z",
      "uploadedTime": "2010-09-27T15:14:40.357000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/theora/4773_8898cc1d996d4f269eff677e3370dac0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624271/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624270,
      "name": "Været",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/theora/4608_d6f7a7621dd7422bafa63968a9c6add1.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/original/orig_b53f1f774ef74cafbf91aa6e60d39fad.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/broadcast/4608_de4fa7cafa3c4e76804f0b4fa0c9e8fb.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:44.480000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-08-10T19:20:43.913000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.741449Z",
      "uploadedTime": "2010-08-10T19:20:43.913000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/theora/4608_d6f7a7621dd7422bafa63968a9c6add1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624270/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624268,
      "name": "Walk of peace",
      "header": "Vinneren av isfits designkonkurranse",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/theora/5116_b5cb11e6f1ce4ca09e45eeed848f68ad.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/original/orig_85480e11ba574ee8a8d94376b31f9ece.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/broadcast/5116_fef67c84e1f24e9182bf2fdea52b186f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:37.520000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2010-12-21T16:18:59.527000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.744376Z",
      "uploadedTime": "2010-12-21T16:18:59.527000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/theora/5116_b5cb11e6f1ce4ca09e45eeed848f68ad.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624268/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624267,
      "name": "Flammende demonstrasjon",
      "header": "Flammende demonstrasjon til støtte for Maria Amelie.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/theora/5243_697a4f2866e748a5b9e2eaa204e52162.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/original/orig_e0f83b52cf154f55b91a8f505de6cff5.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/broadcast/5243_07365288cafa46cf8ccaf0ad00e851a6.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:49.320000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T21:34:28.960000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.745753Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T21:34:28.960000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/theora/5243_697a4f2866e748a5b9e2eaa204e52162.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624267/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624264,
      "name": "Spill og spillsamfund",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/theora/5317_badb041259644e78969ac076ca8f68bd.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/original/orig_6a94ddd9329342c4871c86d2bb4917d2.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/broadcast/5317_72edee75beec4501b9394d542efa0c1a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:58.200000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-12T08:43:48.280000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.749922Z",
      "uploadedTime": "2011-02-12T08:43:48.280000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/theora/5317_badb041259644e78969ac076ca8f68bd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624264/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624263,
      "name": "Sanntidssystem",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/theora/5316_3ffa54beb02846569d603df31738c5db.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/original/orig_609b63e33d6245d39cd5d7911d434d44.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/broadcast/5316_47dc59dc087146178d9892cbf38ea35b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ingrid.solem@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:16.320000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-12T08:43:13.047000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.751424Z",
      "uploadedTime": "2011-02-12T08:43:13.047000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/theora/5316_3ffa54beb02846569d603df31738c5db.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624263/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624260,
      "name": "Akkurat Nå! 13. februar 2011",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624260/theora/5303_6e4e0360db014e35aef629b6d914d60d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624260/original/orig_9e910b7c763a40b7bc8696d89f7a189e.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624260/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624260/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624260/broadcast/5303_0767674a7ed34f9ab73ae54cdc4836fd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624260/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "bjorn.gjellum@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:52:33.720000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-11T15:22:56.797000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.755996Z",
      "uploadedTime": "2011-02-11T15:22:56.797000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624260/theora/5303_6e4e0360db014e35aef629b6d914d60d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624260/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624259,
      "name": "06_11 Østfoldkirken",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624259/theora/5275_279cb7b8f6cf4a84b03545e63579c366.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624259/original/orig_fb07bb0c791a408f8e01fbfa07582909.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624259/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624259/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624259/broadcast/5275_fe2efe8651e245cabe3c4d47b186c175.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624259/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "post@lundeandersen.com",
      "organization": {
        "id": 51,
        "name": "Østfoldkirken",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1437,
        "editorName": "Thomas Andersen",
        "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:48",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.la-media.no",
      "createdTime": "2011-02-04T13:35:22.400000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.757434Z",
      "uploadedTime": "2011-02-04T13:35:22.400000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624259/theora/5275_279cb7b8f6cf4a84b03545e63579c366.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624259/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624258,
      "name": "Hap 1",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624258/theora/5302_39fcb84037b040ce8cce70f212bbfc53.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624258/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624258/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624258/broadcast/5302_b6f44a7b61054724836bc5137de6b87e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624258/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "geir.sandvik@norea.no",
      "organization": {
        "id": 60,
        "name": "Norea Mediemisjon",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1062,
        "editorName": "Geir Sandvik",
        "editorEmail": "geir.sandvik@norea.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-11T13:49:14.707000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.758810Z",
      "uploadedTime": "2011-02-11T13:49:14.707000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624258/theora/5302_39fcb84037b040ce8cce70f212bbfc53.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624258/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624253,
      "name": "De Levende Ord",
      "header": "De Levende Ord med Tommy M. Josefsson",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624253/theora/5289_37f0d311e5194b62b302d0ff031d63cd.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624253/original/orig_75d36a204b554c59812cf4cf666cdef3.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624253/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624253/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624253/broadcast/5289_27c49c8fe8a94000b7df7cbad0b8a19f.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624253/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:00",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-10T08:36:23.317000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.764317Z",
      "uploadedTime": "2011-02-10T08:36:23.317000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624253/theora/5289_37f0d311e5194b62b302d0ff031d63cd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624253/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624252,
      "name": "Verdens Gjenfødelse",
      "header": "Verdens Gjenfødelse\nmed Hans Bratterud",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/theora/5286_6dc630514c3c406e83e9cb373cfa3c2b.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/original/orig_cd6ed6d242724bfd943cbb6ff3258850.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/broadcast/5286_59fd4ada7fa542b8acde3efeb104b706.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:55.720000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-10T08:08:35.493000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.765805Z",
      "uploadedTime": "2011-02-10T08:08:35.493000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/theora/5286_6dc630514c3c406e83e9cb373cfa3c2b.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624252/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624251,
      "name": "TED - Lær alle barn om mat",
      "header": "TED-prisvinner Jamie Oliver deler mektige historier fra sitt anti-overvektsprosjekt i Huntington, West Virginia, samt et sjokkerende bilde av sukkeret som vi spiser, når han gjør et frontalangrep på vår mat-ignoranse.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/theora/5288_a841ed0b494f429487d9679fadf45c19.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/broadcast/5288_0e015652fcc0441499ce3e4336b31f1b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:20:18.720000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-02-10T08:22:09Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.767236Z",
      "uploadedTime": "2011-02-10T08:22:09Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/theora/5288_a841ed0b494f429487d9679fadf45c19.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624251/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624250,
      "name": "TED - Verden trenger alle hjerner",
      "header": "Temple Grandin fick diagnosen autism som barn, och talar om hur hennes sinne fungerar. Hon delar med sig av sin förmåga att \"tänka bildligt\", som har hjälpt henne lösa problem typiska hjärnor missar. Hon argumenterar att världen behöver människor i autismspektrumet: bildliga tänkare, mönstertänkande och alla möjliga smarta nördar.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624250/theora/5284_a4d1c4a20a5f4b75857951364bf06eb7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624250/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624250/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624250/broadcast/5284_a4d1c4a20a5f4b75857951364bf06eb7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624250/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:19:39.540000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-02-08T15:30:14.220000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.768682Z",
      "uploadedTime": "2011-02-08T15:30:14.220000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624250/theora/5284_a4d1c4a20a5f4b75857951364bf06eb7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624250/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624211,
      "name": "Akkurat Nå! 30. januar 2011",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624211/theora/5197_e57a6060fd0a487fa1d0f6f80712bba9.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624211/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624211/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624211/broadcast/5197_bf99483fd64547dc9ce04339bda06655.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624211/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "bjorn.gjellum@estv.no",
      "organization": {
        "id": 36,
        "name": "Evangeliesenteret",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:53:59.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-01-20T12:56:39.587000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.821865Z",
      "uploadedTime": "2011-01-20T12:56:39.587000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624211/theora/5197_e57a6060fd0a487fa1d0f6f80712bba9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624211/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624243,
      "name": "Hele Verdens Reformator",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624243/theora/orig_54ec8c93058b44d880fa11bef75c1e92.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624243/original/orig_54ec8c93058b44d880fa11bef75c1e92.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624243/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624243/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624243/broadcast/5280_e79c8b032929427a8d8ffa8b719a3bfd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624243/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "77khalid@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 7,
        "name": "islam Ahmadiyya",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1087,
        "editorName": "Khalid Mehmood",
        "editorEmail": "77khalid@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:25:54.600000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-07T17:46:24.203000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.778587Z",
      "uploadedTime": "2011-02-07T17:46:24.203000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624243/theora/orig_54ec8c93058b44d880fa11bef75c1e92.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624243/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624240,
      "name": "Ti minutt & Levende Ord",
      "header": "Svenn Thommy Fjeldberg og Tommy M. Josefsson",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624240/theora/5274_011b46d553064e45881d17dacaea644c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624240/original/orig_7c8f35c175d44dfa9767b37156e9c92f.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624240/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624240/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624240/broadcast/5274_2f1690854c4448d9b0064a0fb3db5736.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624240/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:45.680000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-04T10:33:12.860000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.783005Z",
      "uploadedTime": "2011-02-04T10:33:12.860000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624240/theora/5274_011b46d553064e45881d17dacaea644c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624240/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624239,
      "name": "Helse & Källan",
      "header": "Helse med Eva Britt Fjeldberg og Kællan med Cark henrik Karlsson",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624239/theora/5273_38a692a5f9ca4d4986d3fdcec1632a7e.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624239/original/orig_92785c2a6641430fa9f200203c8f0cdd.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624239/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624239/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624239/broadcast/5273_203dddea4e2c4461a800fc19fea6f058.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624239/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:12.200000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-04T10:10:30.353000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.784435Z",
      "uploadedTime": "2011-02-04T10:10:30.353000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624239/theora/5273_38a692a5f9ca4d4986d3fdcec1632a7e.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624239/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624238,
      "name": "De Gode Nyheder med Erling Ilsøe Nielsen",
      "header": "De Gode Nyheder med Erling Ilsøe Nielsen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624238/theora/5272_69a2cd7c8be14cd9a5182dbe7dfbd4e9.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624238/original/orig_e9cc462bb8884e8cb1304a9952bd7b1d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624238/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624238/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624238/broadcast/5272_18bfa1383df54007bfac0a7e17e3a838.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624238/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:39.920000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-04T09:01:18.637000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.785798Z",
      "uploadedTime": "2011-02-04T09:01:18.637000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624238/theora/5272_69a2cd7c8be14cd9a5182dbe7dfbd4e9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624238/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624237,
      "name": "EBF-KHA 20110209-2959",
      "header": "Helse med Eva Britt Fjeldberg og källan\nmed Karl Henrik Karlsson",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624237/theora/5271_b0967c4f9cad4fbcb2db65f44b07b9c3.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624237/original/orig_95dea28066184a6b8cc4559cfd97b0dc.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624237/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624237/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624237/broadcast/5271_d83a84eb2c2947ddad63a7d6f8f889d7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624237/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:59.720000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-04T08:26:59.453000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.787189Z",
      "uploadedTime": "2011-02-04T08:26:59.453000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624237/theora/5271_b0967c4f9cad4fbcb2db65f44b07b9c3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624237/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624236,
      "name": "Guds Ord",
      "header": "Guds Ord med bjørn kristofersen",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624236/theora/5270_8a89ec07185440cdb53625ce6e553cf3.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624236/original/orig_318d0cdb5a1b4c50bd64c86d76cc3640.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624236/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624236/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624236/broadcast/5270_5559049cc4364034b21ee9af58c9359e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624236/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:55",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2011-02-04T08:21:41.430000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.788568Z",
      "uploadedTime": "2011-02-04T08:21:41.430000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624236/theora/5270_8a89ec07185440cdb53625ce6e553cf3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624236/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624235,
      "name": "Utrop TV - Studio1",
      "header": "Debatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/theora/orig_c37cd2b8045645279b1b3b32f0817643.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/original/orig_c37cd2b8045645279b1b3b32f0817643.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/broadcast/4686_001daa6bf2f4453b93987123785e652e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:27:12.440000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-08-30T14:07:39.727000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.789961Z",
      "uploadedTime": "2010-08-30T14:07:39.727000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/theora/orig_c37cd2b8045645279b1b3b32f0817643.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624235/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624233,
      "name": "Redd pres.- Fadder Lars Helle",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624233/theora/5262_52770e36c27d42d0a5f265ca1d2c4b53.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624233/original/orig_38fd8bf1ec4a4105b918c8e9b715b447.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624233/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624233/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624233/broadcast/5262_da7f6f632357434cbe4c7da368a83cc9.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624233/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "egilaslak@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 108,
        "name": "Mediehuset 5080",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1059,
        "editorName": "Egil Aslak Aursand Hagerup",
        "editorEmail": "egilaslak@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:04:09.120000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://5080.no",
      "createdTime": "2011-02-03T08:47:42.623000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.791383Z",
      "uploadedTime": "2011-02-03T08:47:42.623000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624233/theora/5262_52770e36c27d42d0a5f265ca1d2c4b53.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624233/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624232,
      "name": "Redd pressen - Barnehagen",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624232/theora/5259_0cbab5fb88344497849312ba525bbd30.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624232/original/orig_ddd73d6e3f73418e8ca4206fc3fe7293.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624232/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624232/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624232/broadcast/5259_0590294e213341a790a362fc527144a5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624232/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "egilaslak@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 108,
        "name": "Mediehuset 5080",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1059,
        "editorName": "Egil Aslak Aursand Hagerup",
        "editorEmail": "egilaslak@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:56",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://5080.no",
      "createdTime": "2011-02-03T08:45:25.310000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.792756Z",
      "uploadedTime": "2011-02-03T08:45:25.310000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624232/theora/5259_0cbab5fb88344497849312ba525bbd30.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624232/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624231,
      "name": "SKUP - Dokument",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624231/theora/5257_6493be22065d41e08551b22e23598c4d.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624231/original/orig_169fe1eaea474cc9bb87069c30589d52.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624231/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624231/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624231/broadcast/5257_4e006a99835e4762bcf5540ecdbdf680.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624231/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "egilaslak@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 108,
        "name": "Mediehuset 5080",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1059,
        "editorName": "Egil Aslak Aursand Hagerup",
        "editorEmail": "egilaslak@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:07:39.800000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://5080.no",
      "createdTime": "2011-02-03T08:39:43.797000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.794125Z",
      "uploadedTime": "2011-02-03T08:39:43.797000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624231/theora/5257_6493be22065d41e08551b22e23598c4d.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624231/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624230,
      "name": "Redd pressen- Around the world",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624230/theora/5261_a590d53160d44534868bc327fefdc8c9.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624230/original/orig_7e72295c73dd4c7187c3b6e55545f302.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624230/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624230/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624230/broadcast/5261_91af4bb2d2df4dbc9059abb3205be976.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624230/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "egilaslak@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 108,
        "name": "Mediehuset 5080",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1059,
        "editorName": "Egil Aslak Aursand Hagerup",
        "editorEmail": "egilaslak@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:45.080000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://5080.no",
      "createdTime": "2011-02-03T08:47:04.093000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.795497Z",
      "uploadedTime": "2011-02-03T08:47:04.093000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624230/theora/5261_a590d53160d44534868bc327fefdc8c9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624230/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624229,
      "name": "Redd pressen!",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624229/theora/5256_bbaed539bbfa4aa294ce66a3f6ff0635.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624229/original/orig_64d34d5369cf43a891be5d91e17d722f.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624229/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624229/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624229/broadcast/5256_878c1cd4e15c4634bf0c0d29ed99f54b.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624229/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "egilaslak@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 108,
        "name": "Mediehuset 5080",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1059,
        "editorName": "Egil Aslak Aursand Hagerup",
        "editorEmail": "egilaslak@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:11:27.920000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://5080.no",
      "createdTime": "2011-02-03T08:34:55.573000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.796875Z",
      "uploadedTime": "2011-02-03T08:34:55.573000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624229/theora/5256_bbaed539bbfa4aa294ce66a3f6ff0635.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624229/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624228,
      "name": "Redd pres.- Krise i medienorge",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624228/theora/5260_c93bbc2e6c1f47eea3db7f13280bf1b9.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624228/original/orig_b3789a0a622c4b92a3dc2ab63350f09d.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624228/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624228/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624228/broadcast/5260_7156f49efd4440828e4f47edc1bc1472.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624228/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "egilaslak@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 108,
        "name": "Mediehuset 5080",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1059,
        "editorName": "Egil Aslak Aursand Hagerup",
        "editorEmail": "egilaslak@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:37.760000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://5080.no",
      "createdTime": "2011-02-03T08:46:16.153000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.798232Z",
      "uploadedTime": "2011-02-03T08:46:16.153000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624228/theora/5260_c93bbc2e6c1f47eea3db7f13280bf1b9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624228/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624226,
      "name": "5080TV sending 1",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624226/theora/5254_c24ee5bfbe904ba0a5981cbae93513b2.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624226/original/orig_f9fb7e67a2ef41ee9b1f298a28888974.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624226/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624226/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624226/broadcast/5254_b9ff794c12e1431881d2999753f93806.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624226/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "egilaslak@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 108,
        "name": "Mediehuset 5080",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1059,
        "editorName": "Egil Aslak Aursand Hagerup",
        "editorEmail": "egilaslak@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:31:41.320000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://5080.no",
      "createdTime": "2011-02-02T19:19:52.987000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.801038Z",
      "uploadedTime": "2011-02-02T19:19:52.987000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624226/theora/5254_c24ee5bfbe904ba0a5981cbae93513b2.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624226/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624225,
      "name": "5080 - Laffen",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624225/theora/5253_b1cab8c9412645b9ba738b8227ef25b1.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624225/original/orig_2a13efc183eb45ed8394dd99724ba9d3.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624225/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624225/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624225/broadcast/5253_9643f09395714a3cacc6ea41c902adc1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624225/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "egilaslak@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 108,
        "name": "Mediehuset 5080",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1059,
        "editorName": "Egil Aslak Aursand Hagerup",
        "editorEmail": "egilaslak@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:04:26.840000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://5080.no",
      "createdTime": "2011-02-02T19:18:57.003000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.802433Z",
      "uploadedTime": "2011-02-02T19:18:57.003000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624225/theora/5253_b1cab8c9412645b9ba738b8227ef25b1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624225/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624224,
      "name": "5080 - Helge Jordal",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624224/theora/5252_24e6c47605374d22b28aaf3325924391.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624224/original/orig_198ecb256e8f496989e364a863f3d0a0.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624224/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624224/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624224/broadcast/5252_a26f410bb3a8491f85d4104e1718bbf4.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624224/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "egilaslak@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 108,
        "name": "Mediehuset 5080",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1059,
        "editorName": "Egil Aslak Aursand Hagerup",
        "editorEmail": "egilaslak@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:36.920000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://5080.no",
      "createdTime": "2011-02-02T19:18:24.350000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.803881Z",
      "uploadedTime": "2011-02-02T19:18:24.350000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624224/theora/5252_24e6c47605374d22b28aaf3325924391.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624224/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624223,
      "name": "5080 - Troll i ord",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624223/theora/5251_5fc35fe0ea274a76a37975bb2de6362a.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624223/original/orig_74e3071a46504f1a95b984e5007dc5cb.avi",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624223/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624223/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624223/broadcast/5251_da03e434be914383ab6d29c98a2dd019.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624223/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "egilaslak@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 108,
        "name": "Mediehuset 5080",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1059,
        "editorName": "Egil Aslak Aursand Hagerup",
        "editorEmail": "egilaslak@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:02:55.640000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://5080.no",
      "createdTime": "2011-02-02T19:17:38.490000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.805234Z",
      "uploadedTime": "2011-02-02T19:17:38.490000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624223/theora/5251_5fc35fe0ea274a76a37975bb2de6362a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624223/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624222,
      "name": "5080 - Piss piss piss",
      "header": null,
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624222/theora/5250_619e8e3de9ed49f4866ebac728f2fbbd.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624222/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624222/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624222/broadcast/5250_f44caabb8a6b4f9abc1f1b6a87168064.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624222/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "egilaslak@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 108,
        "name": "Mediehuset 5080",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1059,
        "editorName": "Egil Aslak Aursand Hagerup",
        "editorEmail": "egilaslak@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:34.440000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://5080.no",
      "createdTime": "2011-02-02T14:44:19.727000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.806589Z",
      "uploadedTime": "2011-02-02T14:44:19.727000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624222/theora/5250_619e8e3de9ed49f4866ebac728f2fbbd.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624222/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624221,
      "name": "TED - Den beste gaven jeg overlevde",
      "header": "Stacey Kramer byr på en rørende, personlig, 3-minutts lignelse som viser hvordan en uønsket hendelse -- fryktelig, traumatisk, dyr -- kan vise seg å være en uvurderlig gave.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624221/theora/5249_a17eb8898c054b969f59fbc98bcac2d5.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624221/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624221/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624221/broadcast/5249_6e4b2e8fa2c94a9aa88c6674ce9b7467.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624221/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:03:13.440000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-02-02T08:10:02Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.808007Z",
      "uploadedTime": "2011-02-02T08:10:02Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624221/theora/5249_a17eb8898c054b969f59fbc98bcac2d5.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624221/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624220,
      "name": "TED - Søt, sexy, godt, morsom",
      "header": "Hvorfor er babyer søte? Hvorfor er kake godt? Filosof Dan Dennett har svar du ikke forventer, der han gir oss evolusjonens ikke-intuitive forklaring på søte, gode og sexy ting (i tillegg til en ny teori fra Matthew Hurley om hvorfor vitser er morsomme).",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624220/theora/5248_a5a40c3639694b889281c0d95f6306e1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624220/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624220/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624220/broadcast/5248_66a885279aa545ae8f24f7663867d121.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624220/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:07:44.160000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/DanDennett_2009U",
      "createdTime": "2011-02-01T20:35:55.717000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.809365Z",
      "uploadedTime": "2011-02-01T20:35:55.717000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624220/theora/5248_a5a40c3639694b889281c0d95f6306e1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624220/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624219,
      "name": "TED - Video på internett, innovasjon",
      "header": "TEDs Chris Anderson sier økningen av video på internett er med på å drive et verdensomspennende fenomen han kaller Publikums Aksellerert Innovasjon -- en selvdrevet syklus av læring som kan være like viktig som oppdagelsen av trykkekunsten. For å dra nytte av dette må organisasjoner være villige til å ta i bruk radikal åpenhet. Og for TED betyr dette begynnelsen på en helt ny epoke...",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624219/theora/5247_7fa4db1f274d4489bba62ad399dc8f30.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624219/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624219/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624219/broadcast/5247_42af627c163243b8a8097d4b140ade55.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624219/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:48.960000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-02-01T19:47:03Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.810715Z",
      "uploadedTime": "2011-02-01T19:47:03Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624219/theora/5247_7fa4db1f274d4489bba62ad399dc8f30.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624219/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624217,
      "name": "TED - Om hvordan bakterier snakker",
      "header": "Bonnie Bassler oppdaget at bakterier \"snakker\" med hverandre, de gjør dette ved å bruke et kjemisk språk som gjør det mulig å koordinere forsvar og starte angrep. Dette resultatet har iøynefallende implikasjoner for medisin, industrien -- og vår selvforståelse.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624217/theora/5245_a1a28f9162c246f3a683cd221d690589.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624217/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624217/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624217/broadcast/5245_5f001e496e374a8c8531fc8d74356bf1.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624217/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:18:06.980000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-02-01T14:23:28.513000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.813563Z",
      "uploadedTime": "2011-02-01T14:23:28.513000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624217/theora/5245_a1a28f9162c246f3a683cd221d690589.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624217/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624216,
      "name": "TED - Carter Emmart demos a 3D atlas of the universe",
      "header": "For the last 12 years, Carter Emmart has been coordinating the efforts of scientists, artists and programmers to build a complete 3D visualization of our known universe. He demos this stunning tour and explains how it's being shared with facilities around the world.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624216/theora/5246_b085bffc83a343e8bb52d8f64a1514e8.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624216/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624216/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624216/broadcast/5246_a19aa2e9a5094c359aca61bd8cf3060d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624216/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:06:53.200000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/CarterEmmart_2010",
      "createdTime": "2011-02-01T14:27:16Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.814959Z",
      "uploadedTime": "2011-02-01T14:27:16Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624216/theora/5246_b085bffc83a343e8bb52d8f64a1514e8.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624216/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624213,
      "name": "Flere studentboliger til Trondheim",
      "header": "Åpning av Berg studentby",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624213/theora/5234_8ed59680d48d4e798b85d73f3952b8ad.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624213/original/orig_216c02faab754e2b844ee832250cb164.mov",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624213/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624213/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624213/broadcast/5234_dba8a6052c40407a88538e398b15286e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624213/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "red@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:01:41.640000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.stv.no/",
      "createdTime": "2011-01-31T20:32:57.227000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.819115Z",
      "uploadedTime": "2011-01-31T20:32:57.227000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624213/theora/5234_8ed59680d48d4e798b85d73f3952b8ad.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624213/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624210,
      "name": "TED - Aimee Mullins and her 12 pairs of legs",
      "header": "Athlete, actor and activist Aimee Mullins talks about her prosthetic legs -- she's got a dozen amazing pairs -- and the superpowers they grant her: speed, beauty, an extra 6 inches of height ... Quite simply, she redefines what the body can be.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624210/theora/5209_fd790583259644e2a691a6741799f3f6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624210/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624210/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624210/broadcast/5209_1e66ecdc12414813b00d3af3c9619082.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624210/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "pere@hungry.com",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:09:57.360000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "https://archive.org/details/AimeeMullins_2009U",
      "createdTime": "2011-01-27T19:28:15Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.823274Z",
      "uploadedTime": "2011-01-27T19:28:15Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624210/theora/5209_fd790583259644e2a691a6741799f3f6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624210/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624209,
      "name": "TED - Nyhetene om nyhetene",
      "header": "Alisa Miller, sjef for Public Radio International i USA, snakker om hvorfor media dekker mindre av utenriksnyheter selv når publikum ønsker vite mer om verden enn noensinne. Oppsiktsvekkende statistikk og grafer.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624209/theora/5210_4f5b07f92f524cb7be22329a113751ae.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624209/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624209/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624209/broadcast/5210_9d4801ac952f4a228b94626455a26d61.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624209/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
      "organization": {
        "id": 82,
        "name": "NUUG",
        "homepage": "https://www.nuug.no/",
        "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
        "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2240,
        "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
        "editorEmail": "peter@bsdly.net",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:04:22.010000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": true,
      "refUrl": "http://www.nuug.no",
      "createdTime": "2011-01-27T20:15:25.203000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.824755Z",
      "uploadedTime": "2011-01-27T20:15:25.203000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624209/theora/5210_4f5b07f92f524cb7be22329a113751ae.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624209/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624207,
      "name": "Utrop TV - nr 25",
      "header": "Reportasje og debatt om det flerkulturelle",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/theora/4687_aa7b89df4447487790715f150b7de0aa.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/original/orig_2608701f627a42fab99050e8fc4fa40f.mp4",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/broadcast/4687_2606953256d74ba5b5bfdc74c4903d78.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "major@utrop.no",
      "organization": {
        "id": 4,
        "name": "UtropTV",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1073,
        "editorName": "Majoran Vivekananthan",
        "editorEmail": "major@utrop.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:07:15.080000",
      "categories": [
        "Minoriteter"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-08-30T14:08:55.137000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.826167Z",
      "uploadedTime": "2010-08-30T14:08:55.137000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/theora/4687_aa7b89df4447487790715f150b7de0aa.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624207/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624152,
      "name": "STFp01-LOp02 20110105-2940",
      "header": "Ti Minutter med Svenn Thommy Fjeldberg och Levande Ord Tommy Josefsson",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624152/theora/5133_e30bd720964f463cbd61efd8e3d478f9.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624152/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624152/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624152/broadcast/5133_e8486665711049e98eca02a19609f6d5.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624152/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "tvom@glorynet.eu",
      "organization": {
        "id": 12,
        "name": "The voice of mission",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:40",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": true,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-12-27T13:48:51.440000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.889854Z",
      "uploadedTime": "2010-12-27T13:48:51.440000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624152/theora/5133_e30bd720964f463cbd61efd8e3d478f9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624152/large_thumb/large.jpg"
    }
  ]
}