List of videos

Query parameters

q - Free search query.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-id.

creator__email - the email of the video's creator

framerate - the framerate in hz * 1000

has_tono_records - if the tono flag is set (true/false)

is_filler - if this is a filler video (true/false)

name - the exact name/title of the video

name__icontains - substring is part of name/title of the video

organization - Frikanalen ID of organization behind video

played_count_web - the number of times this video was played on the web

played_count_web__gt - greater than

played_count_web__gte - greater than or equal

played_count_web__lt - less than

played_count_web__lte - less than or equal

publish_on_web - if this video is published ont the web (true/false)

proper_import - if the uploaded video was properly imported (true/false)

ref_url - the exact reference url

ref_url__startswith - the reference url start with this string

ref_url__icontains - the reference url contain this string

GET /api/videos/?format=api&limit=50&offset=150&ordering=publish_on_web&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 3381,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=200&ordering=publish_on_web&page=2",
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/videos/?format=api&limit=50&offset=100&ordering=publish_on_web&page=2",
  "results": [
    {
      "id": 625898,
      "name": "Melk av Ordet - Finn-Arne Lauvaas - Sion, Kautokeino",
      "header": "Melk av Ordet er et mobilt studio som besøker menigheter rundt omkring i Norge. Vi gjør opptak og har sendinger både på «Melk av Ordet»-siden på Facebook og på Frikanalen på Riks TV. Vi er for øyeblikket i frimenigheten, Sion i Kautokeino. Finn-Arne-Lauvaas er på visitt og forkynner i dagens sending.",
      "description": null,
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625898/small_thumb/MyStream_19.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625898/large_thumb/MyStream_19.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625898/broadcast/MyStream_19.dv.new.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625898/original/MyStream_19.mp4"
      },
      "creator": "fktest@example.com",
      "organization": {
        "id": 134,
        "name": "Isak Eira",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2161,
        "editorName": "Isak Anders EIra",
        "editorEmail": "iaeira@hotmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:32:04",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2017-06-23T21:41:17.544839Z",
      "updatedTime": "2020-09-24T13:22:43.815156Z",
      "uploadedTime": "2017-06-23T20:54:55Z",
      "ogvUrl": null,
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625898/large_thumb/MyStream_19.jpg"
    },
    {
      "id": 622393,
      "name": "Beredskap (Kun Altibox IPTV)",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/theora/644_76f05177328441bca2d7337f2842f833.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/broadcast/orig_vignetter.beredskapsorganisasjoner.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erikvol@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:08",
      "categories": [
        "Beredskap"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2009-01-01T10:44:00Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:24:05.703596Z",
      "uploadedTime": "2009-01-01T10:44:00Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/theora/644_76f05177328441bca2d7337f2842f833.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/622393/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625254,
      "name": "Empo TV - del 175",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625254/theora/Empo-140327.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625254/large_thumb/Empo-140327.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625254/small_thumb/Empo-140327.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625254/broadcast/Empo-140327.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:25:44.920000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-04-02T23:28:43Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:27:53.782460Z",
      "uploadedTime": "2014-04-02T23:28:44Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625254/theora/Empo-140327.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625254/large_thumb/Empo-140327.jpg"
    },
    {
      "id": 625244,
      "name": "Empo TV - del 170",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/theora/Empo-140227.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/large_thumb/Empo-140227.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/small_thumb/Empo-140227.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/broadcast/Empo-140227.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:26:28.960000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-02-27T04:38:38Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:28:03.935252Z",
      "uploadedTime": "2014-02-27T04:38:39Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/theora/Empo-140227.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625244/large_thumb/Empo-140227.jpg"
    },
    {
      "id": 625237,
      "name": "Empo TV - del 167",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/theora/Empo-140206.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/large_thumb/Empo-140206.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/small_thumb/Empo-140206.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/broadcast/Empo-140206.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:23:25.400000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-02-06T13:28:18Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:28:37.005789Z",
      "uploadedTime": "2014-02-06T13:28:19Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/theora/Empo-140206.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625237/large_thumb/Empo-140206.jpg"
    },
    {
      "id": 625243,
      "name": "Eckankar: How to survive spiritually in our times",
      "header": "Eckankar er religionen om Guds Lyd og Lys.\r\nHarold Klemp, Eckankar åndelige leder, holder foredrag om forskjellige spirituelle temaer.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625243/theora/How-to-survive-spiritually-in-our-times.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625243/large_thumb/How-to-survive-spiritually-in-our-times.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625243/small_thumb/How-to-survive-spiritually-in-our-times.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625243/broadcast/How-to-survive-spiritually-in-our-times.avi"
      },
      "creator": "info@eckankar.no",
      "organization": {
        "id": 131,
        "name": "ECKANKAR Norge",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2094,
        "editorName": "Kjell Aarhus",
        "editorEmail": "info@eckankar.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30.760000",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-02-25T21:38:38Z",
      "updatedTime": "2020-09-15T21:56:56.341154Z",
      "uploadedTime": "2014-02-25T21:38:39Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625243/theora/How-to-survive-spiritually-in-our-times.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625243/large_thumb/How-to-survive-spiritually-in-our-times.jpg"
    },
    {
      "id": 625255,
      "name": "Eckankar: Under the Spread of the Holy Spirits Wings",
      "header": "Eckankar er religionen om Guds Lyd og Lys.\r\nHarold Klemp, Eckankar åndelige leder, holder foredrag om forskjellige spirituelle temaer.",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625255/theora/Under-the-Spread-of-the-Holy-Spirits-Wings.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625255/large_thumb/Under-the-Spread-of-the-Holy-Spirits-Wings.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625255/small_thumb/Under-the-Spread-of-the-Holy-Spirits-Wings.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625255/broadcast/Under-the-Spread-of-the-Holy-Spirits-Wings.avi"
      },
      "creator": "info@eckankar.no",
      "organization": {
        "id": 131,
        "name": "ECKANKAR Norge",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": "",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2094,
        "editorName": "Kjell Aarhus",
        "editorEmail": "info@eckankar.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:25",
      "categories": [
        "Religion og livssyn"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-04-02T23:35:33Z",
      "updatedTime": "2020-09-15T21:56:42.866776Z",
      "uploadedTime": "2014-04-02T23:35:34Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625255/theora/Under-the-Spread-of-the-Holy-Spirits-Wings.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625255/large_thumb/Under-the-Spread-of-the-Holy-Spirits-Wings.jpg"
    },
    {
      "id": 625197,
      "name": "Empo TV - del 144",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625197/large_thumb/Empo-130815.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625197/theora/Empo-130815.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625197/small_thumb/Empo-130815.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625197/broadcast/Empo-130815.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-08-15T10:53:26Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:34:41.202893Z",
      "uploadedTime": "2013-08-15T10:53:27Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625197/theora/Empo-130815.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625197/large_thumb/Empo-130815.jpg"
    },
    {
      "id": 625514,
      "name": "Empo TV - 16.03.10",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/broadcast/Empo-160310-dv.avi",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/original/Empo-160310.avi",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/theora/Empo-160310.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/small_thumb/Empo-160310.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/large_thumb/Empo-160310.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:16.040000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-03-11T18:19:05Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:16:13.903754Z",
      "uploadedTime": "2016-03-11T18:19:07Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/theora/Empo-160310.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625514/large_thumb/Empo-160310.jpg"
    },
    {
      "id": 625170,
      "name": "Empo TV - del 132",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625170/small_thumb/Empo-130425.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625170/theora/Empo-130425.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625170/large_thumb/Empo-130425.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625170/broadcast/Empo-130425.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-04-25T12:03:02Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:36:28.822486Z",
      "uploadedTime": "2013-04-25T12:03:03Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625170/theora/Empo-130425.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625170/large_thumb/Empo-130425.jpg"
    },
    {
      "id": 625159,
      "name": "Empo TV - del 122",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625159/small_thumb/Empo-130214.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625159/large_thumb/Empo-130214.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625159/theora/Empo-130214.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625159/broadcast/Empo-130214.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://empo.no/",
      "createdTime": "2013-03-21T04:33:04Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:37:25.177340Z",
      "uploadedTime": "2013-03-21T04:33:06Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625159/theora/Empo-130214.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625159/large_thumb/Empo-130214.jpg"
    },
    {
      "id": 625158,
      "name": "Empo TV - del 121",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625158/large_thumb/Empo-130207.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625158/small_thumb/Empo-130207.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625158/theora/Empo-130207.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625158/broadcast/Empo-130207.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00.040000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://empo.no/",
      "createdTime": "2013-03-21T04:33:00Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:37:39.872215Z",
      "uploadedTime": "2013-03-21T04:33:01Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625158/theora/Empo-130207.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625158/large_thumb/Empo-130207.jpg"
    },
    {
      "id": 625150,
      "name": "Empo TV - del 125",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625150/theora/Empo-130307.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625150/large_thumb/Empo-130307.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625150/small_thumb/Empo-130307.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625150/broadcast/Empo-130307.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://empo.no",
      "createdTime": "2013-03-07T10:36:41Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:39:02.623129Z",
      "uploadedTime": "2013-03-07T10:36:43Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625150/theora/Empo-130307.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625150/large_thumb/Empo-130307.jpg"
    },
    {
      "id": 625143,
      "name": "Student-TV 2013 Uke 5",
      "header": "Parodi: Stian Stud - Trondheims nye talkshow!\r\nRomkameraten 1:6\r\nLesesalen 2:5",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/theora/Uke_5-Frikanalen.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/small_thumb/Uke_5-Frikanalen.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/large_thumb/Uke_5-Frikanalen.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/broadcast/Uke_5-Frikanalen.avi"
      },
      "creator": "tobias.skaaren@stv.no",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:09:40.120000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://dusken.no/tv",
      "createdTime": "2013-02-15T09:43:53Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.599040Z",
      "uploadedTime": "2013-02-15T09:43:54Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/theora/Uke_5-Frikanalen.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625143/large_thumb/Uke_5-Frikanalen.jpg"
    },
    {
      "id": 625168,
      "name": "Empo TV - del 130",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/large_thumb/Empo-130411.jpg",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/theora/Empo-130411.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/small_thumb/Empo-130411.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/broadcast/Empo-130411.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2013-04-11T13:34:53Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:36:51.732109Z",
      "uploadedTime": "2013-04-11T13:34:54Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/theora/Empo-130411.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625168/large_thumb/Empo-130411.jpg"
    },
    {
      "id": 625148,
      "name": "Empo TV - del 124",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625148/theora/Empo-130228.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625148/small_thumb/Empo-130228.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625148/large_thumb/Empo-130228.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625148/broadcast/Empo-130228.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://empo.no",
      "createdTime": "2013-02-28T11:11:03Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:39:11.543959Z",
      "uploadedTime": "2013-02-28T11:11:04Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625148/theora/Empo-130228.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625148/large_thumb/Empo-130228.jpg"
    },
    {
      "id": 626064,
      "name": "gopro.mp4 test 2",
      "header": "aoeu",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/theora/gopro.ogv",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/broadcast/gopro.dv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/original/gopro.mp4",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/large_thumb/gopro.jpg"
      },
      "creator": "odin.omdal@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 3,
        "name": "Frikanalen",
        "homepage": "https://frikanalen.no",
        "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
        "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
        "editorId": 2086,
        "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
        "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
        "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:00:04.360000",
      "categories": [
        "Barn og ungdom"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2018-11-18T14:08:35.936544Z",
      "updatedTime": "2018-11-18T14:10:56.657250Z",
      "uploadedTime": "2018-11-18T14:09:56.758541Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/theora/gopro.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/626064/large_thumb/gopro.jpg"
    },
    {
      "id": 625046,
      "name": "Parodi: COPS",
      "header": "Bli med en amerikansk politimann på oppdrag når han skal ta opp kampen mot kriminalitet i Norge!",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/theora/6560_2f69fadb57a2417d879471e546664e0c.ogv",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/original/orig_403bc2726ad14699aeda14cbff7752ad.mpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/broadcast/6560_9b1cc1f5a534456aaa57003eb54911b3.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "ginemk@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 19,
        "name": "Student TV Trondheim",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": null,
        "editorName": "Ingen redaktør!",
        "editorEmail": null,
        "editorMsisdn": null,
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:03:11",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-11-08T20:08:28.363000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:27.730688Z",
      "uploadedTime": "2012-11-08T20:08:28.363000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/theora/6560_2f69fadb57a2417d879471e546664e0c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625046/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625110,
      "name": "empo tv - del 118",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625110/theora/6582_3b8b15d92e294d9b8ed05befe20b7cc7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625110/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625110/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625110/broadcast/6582_ced1e487b5c34a8eae5b4824fc87eb50.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625110/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2012-11-27T13:20:40.727000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:42:09.988396Z",
      "uploadedTime": "2012-11-27T13:20:40.727000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625110/theora/6582_3b8b15d92e294d9b8ed05befe20b7cc7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625110/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625251,
      "name": "Empo TV - del 173",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/theora/Empo-140320.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/small_thumb/Empo-140320.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/large_thumb/Empo-140320.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/broadcast/Empo-140320.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:23.080000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-03-23T04:39:13Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:30:28.798346Z",
      "uploadedTime": "2014-03-23T04:39:14Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/theora/Empo-140320.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625251/large_thumb/Empo-140320.jpg"
    },
    {
      "id": 623922,
      "name": "Test av ny Theora",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/theora/4750_68e162e0d91746d6ab896267e245345a.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/broadcast/4750_35509d1ad1e341d880b66302c5a68243.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "rune@never.no",
      "organization": {
        "id": 99,
        "name": "never.no (test/dev-konto #1)",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 1048,
        "editorName": "Rune Bjerke",
        "editorEmail": "rune@never.no",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:00:05",
      "categories": [
        "Annet"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2010-09-14T12:02:49.807000Z",
      "updatedTime": "2018-11-14T11:26:01.799935Z",
      "uploadedTime": "2010-09-14T12:02:49.807000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/theora/4750_68e162e0d91746d6ab896267e245345a.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/623922/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625082,
      "name": "Empo tv - del 114",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625082/theora/6535_7e3011bd5830474996a715b3aecaff52.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625082/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625082/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625082/broadcast/6535_872b58205bde43cda1ff3169479c2473.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625082/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2012-11-07T10:52:21.703000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:41:14.317130Z",
      "uploadedTime": "2012-11-07T10:52:21.703000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625082/theora/6535_7e3011bd5830474996a715b3aecaff52.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625082/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624966,
      "name": "Empo TV - del 103",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624966/theora/6374_541d94cda5154398980d7499426bb392.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624966/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624966/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624966/broadcast/6374_7afc10c4406d4a869cde3a19bd2a2a5a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624966/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:28",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2012-08-25T15:15:54.797000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:44:25.209118Z",
      "uploadedTime": "2012-08-25T15:15:54.797000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624966/theora/6374_541d94cda5154398980d7499426bb392.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624966/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625043,
      "name": "Empo tv - del 111",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625043/theora/6456_8408c6140434495fbfeaa873ddb25c88.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625043/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625043/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625043/broadcast/6456_46d02765788b440b9742ce1b08b95e91.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625043/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2012-10-02T06:42:17.423000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:42:31.178534Z",
      "uploadedTime": "2012-10-02T06:42:17.423000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625043/theora/6456_8408c6140434495fbfeaa873ddb25c88.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625043/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625505,
      "name": "Empo TV - 25.02.16",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/theora/Empo-160225.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/small_thumb/Empo-160225.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/large_thumb/Empo-160225.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/broadcast/Empo-160225-dv.avi",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/original/Empo-160225.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:17.600000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-02-25T09:58:09Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:16:32.226335Z",
      "uploadedTime": "2016-02-25T09:58:11Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/theora/Empo-160225.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625505/large_thumb/Empo-160225.jpg"
    },
    {
      "id": 624958,
      "name": "Empo TV - del 101",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624958/theora/6372_2ca4eb60c5d44b229342c3a56d9476a0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624958/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624958/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624958/broadcast/6372_299a23904b1443759797e0b26246f668.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624958/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:46.600000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2012-08-25T15:09:36.597000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:45:09.170429Z",
      "uploadedTime": "2012-08-25T15:09:36.597000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624958/theora/6372_2ca4eb60c5d44b229342c3a56d9476a0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624958/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625533,
      "name": "Empo TV - 16.04.21",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/broadcast/Empo-160421.avi",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/theora/Empo-160421.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/large_thumb/Empo-160421.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/small_thumb/Empo-160421.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/original/Empo-160421.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:11:53.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-04-22T12:27:14.352352Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:28.593991Z",
      "uploadedTime": "2016-04-22T12:29:04.257595Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/theora/Empo-160421.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625533/large_thumb/Empo-160421.jpg"
    },
    {
      "id": 624948,
      "name": "Empo TV - del 99",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624948/theora/6327_878f13e5e6854f488bc9b8803b9b9921.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624948/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624948/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624948/broadcast/6327_183a8813eb9a408e8e06d3dc72352c56.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624948/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:49.080000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2012-06-22T11:42:53.663000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:46:00.367721Z",
      "uploadedTime": "2012-06-22T11:42:53.663000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624948/theora/6327_878f13e5e6854f488bc9b8803b9b9921.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624948/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624942,
      "name": "Empo TV - del 96",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624942/theora/6324_4189713286034f0aa6a85fcfb0defed1.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624942/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624942/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624942/broadcast/6324_38f9bc9c424049678844ddc1741d0188.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624942/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:14.680000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2012-06-22T11:23:10.803000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:47:37.200894Z",
      "uploadedTime": "2012-06-22T11:23:10.803000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624942/theora/6324_4189713286034f0aa6a85fcfb0defed1.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624942/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624935,
      "name": "Empo TV - del 95",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624935/theora/6323_78b54a16305746b6b10266a1d062bded.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624935/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624935/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624935/broadcast/6323_0d302e2f679a451ab4834bc074f1764d.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624935/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2012-06-22T11:20:55.880000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:47:49.882596Z",
      "uploadedTime": "2012-06-22T11:20:55.880000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624935/theora/6323_78b54a16305746b6b10266a1d062bded.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624935/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624932,
      "name": "Empo TV - del 94 NY",
      "header": "",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624932/theora/6320_2e976b25948247e89ce9d7c9fe3f09ba.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624932/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624932/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624932/broadcast/6320_4747ba0803f84a16b75bf1ef7f41886a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624932/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "erik@frikanalen.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:59.480000",
      "categories": [
        "Samfunn og politikk"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-06-20T14:43:29.623000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:21:56.224755Z",
      "uploadedTime": "2012-06-20T14:43:29.623000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624932/theora/6320_2e976b25948247e89ce9d7c9fe3f09ba.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624932/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624889,
      "name": "Empo tv - del 90",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624889/theora/6080_1b119b3d39494e7bb17044ae3b5aa6e7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624889/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624889/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624889/broadcast/6080_c002da24bd3a4a62897e9ac4a7d02c94.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624889/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:42.240000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2012-03-06T09:06:52.047000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:48:35.122508Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T09:06:52.047000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624889/theora/6080_1b119b3d39494e7bb17044ae3b5aa6e7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624889/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624808,
      "name": "Empo tv - del 84",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624808/theora/6074_939ac22ddd7b4b23afa8ee1661654320.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624808/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624808/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624808/broadcast/6074_f08d36f7a06841bba98d55e6fafc5276.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624808/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:38.160000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2012-03-06T08:05:53.350000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:50:04.318077Z",
      "uploadedTime": "2012-03-06T08:05:53.350000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624808/theora/6074_939ac22ddd7b4b23afa8ee1661654320.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624808/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624768,
      "name": "UKA TV 2012 episode 6",
      "header": "UKA-TV er en av Nordens største student-tv-produksjoner, og lages i forbindelse med UKA-festivalen. I 2011 var over 100 studenter med på å lage UKA-TV!\r\n20. - 26. februar skal et 30-minutters program produseres fra studio hver dag, som inneholder gjester, artistopptredener og forhåndsproduserte innslag. Hver kveld vises sendingene både over nett og på tv",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624768/theora/5909_5b7a66f705d3462686e2f62eb239b7c6.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624768/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624768/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624768/broadcast/5909_46c4192644954eccb6a9fa7da3409792.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624768/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "taraldmoe@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 120,
        "name": "Uka-TV 2012",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2057,
        "editorName": "Tarald Moe Bjølseth",
        "editorEmail": "taraldmoe@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:27",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-02T14:48:05.470000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.086710Z",
      "uploadedTime": "2012-01-02T14:48:05.470000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624768/theora/5909_5b7a66f705d3462686e2f62eb239b7c6.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624768/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624796,
      "name": "Empo tv - del 82",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624796/theora/6011_6692b62d74614e19b0e4cc74d9a8c235.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624796/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624796/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624796/broadcast/6011_a8220c12c55043b4a1515f43c60dd07e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624796/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:41.560000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2012-02-06T09:27:44.797000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:50:20.786141Z",
      "uploadedTime": "2012-02-06T09:27:44.797000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624796/theora/6011_6692b62d74614e19b0e4cc74d9a8c235.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624796/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624765,
      "name": "UKA TV 2012 episode 4",
      "header": "UKA-TV er en av Nordens største student-tv-produksjoner, og lages i forbindelse med UKA-festivalen. I 2011 var over 100 studenter med på å lage UKA-TV!\r\n20. - 26. februar skal et 30-minutters program produseres fra studio hver dag, som inneholder gjester, artistopptredener og forhåndsproduserte innslag. Hver kveld vises sendingene både over nett og på tv.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624765/theora/5908_b0be054967e04f2a9aec3a42ebf06c58.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624765/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624765/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624765/broadcast/5908_29968f38500c4096ba86a037846cf3be.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624765/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "taraldmoe@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 120,
        "name": "Uka-TV 2012",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2057,
        "editorName": "Tarald Moe Bjølseth",
        "editorEmail": "taraldmoe@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:28:45.720000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-02T14:47:21Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.090847Z",
      "uploadedTime": "2012-01-02T14:47:21Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624765/theora/5908_b0be054967e04f2a9aec3a42ebf06c58.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624765/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625236,
      "name": "Empo TV - del 166",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/theora/Empo-140130.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/small_thumb/Empo-140130.jpg",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/large_thumb/Empo-140130.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/broadcast/Empo-140130.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00.040000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2014-01-30T09:10:42Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:29:50.049758Z",
      "uploadedTime": "2014-01-30T09:10:43Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/theora/Empo-140130.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625236/large_thumb/Empo-140130.jpg"
    },
    {
      "id": 624759,
      "name": "UKA TV 2012 episode 1",
      "header": "UKA-TV er en av Nordens største student-tv-produksjoner, og lages i forbindelse med UKA-festivalen. I 2011 var over 100 studenter med på å lage UKA-TV!\r\n20. - 26. februar skal et 30-minutters program produseres fra studio hver dag, som inneholder gjester, artistopptredener og forhåndsproduserte innslag. Hver kveld vises sendingene både over nett og på tv.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624759/theora/5905_911cf44b248b456cbd459769620b679c.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624759/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624759/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624759/broadcast/5905_58d346430f044a628cf287708e0a26cd.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624759/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "taraldmoe@gmail.com",
      "organization": {
        "id": 120,
        "name": "Uka-TV 2012",
        "homepage": null,
        "description": "",
        "postalAddress": null,
        "streetAddress": null,
        "editorId": 2057,
        "editorName": "Tarald Moe Bjølseth",
        "editorEmail": "taraldmoe@gmail.com",
        "editorMsisdn": "",
        "fkmember": false
      },
      "duration": "00:29:30.400000",
      "categories": [
        "Kultur"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": true,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2012-01-02T14:45:08.937000Z",
      "updatedTime": "2018-11-10T18:29:28.099847Z",
      "uploadedTime": "2012-01-02T14:45:08.937000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624759/theora/5905_911cf44b248b456cbd459769620b679c.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624759/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624744,
      "name": "Empo tv - del 78",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624744/theora/5867_194c103566424d6bb5ea571d4d976a73.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624744/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624744/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624744/broadcast/5867_f82350dadce948daa1aa852332a1363e.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624744/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:59.480000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2011-12-21T08:25:02.637000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:50:47.650373Z",
      "uploadedTime": "2011-12-21T08:25:02.637000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624744/theora/5867_194c103566424d6bb5ea571d4d976a73.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624744/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624739,
      "name": "Empo tv - del 77",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624739/theora/5866_80aa8f13f5fd4a1bbd41b8bb3ed94b57.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624739/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624739/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624739/broadcast/5866_ea797ded8bdf40c6b873430f99d683b7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624739/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:45.880000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2011-12-21T08:01:35.470000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:50:55.812004Z",
      "uploadedTime": "2011-12-21T08:01:35.470000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624739/theora/5866_80aa8f13f5fd4a1bbd41b8bb3ed94b57.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624739/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625397,
      "name": "Empo TV - 14.11.06",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/theora/Empo-141106.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/large_thumb/Empo-141106.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/small_thumb/Empo-141106.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/broadcast/Empo-141106.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:58.680000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:37:38Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:20:40.517643Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:37:39Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/theora/Empo-141106.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625397/large_thumb/Empo-141106.jpg"
    },
    {
      "id": 624635,
      "name": "Empo tv - del 65",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624635/theora/5694_24fecc50cac647a180a421d8ba7366f7.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624635/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624635/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624635/broadcast/5694_ca2b7a30f48b497090365129e9d88163.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624635/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:58.200000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2011-07-08T08:43:26.680000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:53:23.231677Z",
      "uploadedTime": "2011-07-08T08:43:26.680000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624635/theora/5694_24fecc50cac647a180a421d8ba7366f7.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624635/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625410,
      "name": "Empo TV - 15.01.22",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/theora/Empo-150122.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/large_thumb/Empo-150122.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/small_thumb/Empo-150122.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/broadcast/Empo-150122.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:09.320000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:41:09Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:17:44.851619Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:41:10Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/theora/Empo-150122.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625410/large_thumb/Empo-150122.jpg"
    },
    {
      "id": 624641,
      "name": "Empo tv - del 67",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624641/theora/5828_f3994bad986743aeb0d4030c76f4eff3.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624641/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624641/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624641/broadcast/5828_44499b48c2a442819c941475ec782fbc.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624641/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:58.960000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2011-11-16T07:56:32.057000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:53:39.781294Z",
      "uploadedTime": "2011-11-16T07:56:32.057000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624641/theora/5828_f3994bad986743aeb0d4030c76f4eff3.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624641/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624605,
      "name": "Empo tv - del 60",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624605/theora/5689_11dfcc29669c45b7bebbd7cb542058e0.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624605/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624605/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624605/broadcast/5689_232f3825b9434acd8ee943d68e5ff36a.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624605/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:49.440000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2011-07-08T08:37:15.797000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:52:02.517909Z",
      "uploadedTime": "2011-07-08T08:37:15.797000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624605/theora/5689_11dfcc29669c45b7bebbd7cb542058e0.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624605/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624608,
      "name": "Empo tv - del 61",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624608/theora/5690_7b31bd4127714687a5239384bf4f46d9.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624608/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624608/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624608/broadcast/5690_4a7daabd27d0486685e0b197e6054df7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624608/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:52.960000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2011-07-08T08:38:50.080000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:52:10.419369Z",
      "uploadedTime": "2011-07-08T08:38:50.080000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624608/theora/5690_7b31bd4127714687a5239384bf4f46d9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624608/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624593,
      "name": "Empo tv - del 58",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624593/theora/5686_10fb815e163d41f397ad321e19489da9.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624593/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624593/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624593/broadcast/5686_c1a476443aa24621bb9c8c3591a5c2f7.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624593/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:14:41.640000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2011-07-08T08:33:47.463000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:54:34.085482Z",
      "uploadedTime": "2011-07-08T08:33:47.463000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624593/theora/5686_10fb815e163d41f397ad321e19489da9.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624593/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 624564,
      "name": "Empo tv - del 56",
      "header": "Empotv er et talerør for mennesker med utviklingshemming. Nye sendinger hver uke.",
      "description": null,
      "files": {
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/624564/theora/5684_fb608afc16924f5093d43a42af5847ac.ogv",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624564/small_thumb/small.jpg",
        "medThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624564/med_thumb/medium.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/624564/broadcast/5684_f7f415b6ac3447d08c9627d4d747e842.avi",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/624564/large_thumb/large.jpg"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:15:00",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "http://www.empotv.no",
      "createdTime": "2011-07-08T08:28:21.277000Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T19:54:48.051557Z",
      "uploadedTime": "2011-07-08T08:28:21.277000Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624564/theora/5684_fb608afc16924f5093d43a42af5847ac.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/624564/large_thumb/large.jpg"
    },
    {
      "id": 625409,
      "name": "Empo TV - 14.11.27",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625409/large_thumb/Empo-141127.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625409/small_thumb/Empo-141127.jpg",
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625409/broadcast/Empo-141127.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:28:02.160000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2015-06-15T08:41:19Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:18:00.063891Z",
      "uploadedTime": "2015-06-15T08:41:26Z",
      "ogvUrl": null,
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625409/large_thumb/Empo-141127.jpg"
    },
    {
      "id": 625524,
      "name": "Empo TV - 16.03.31",
      "header": "",
      "description": "",
      "files": {
        "broadcast": "https://upload.frikanalen.no/media/625524/broadcast/160330-Sending160331-SM-MASTER-SUPER.dv",
        "theora": "https://upload.frikanalen.no/media/625524/theora/160330-Sending160331-SM-MASTER-SUPER.ogv",
        "largeThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625524/large_thumb/160330-Sending160331-SM-MASTER-SUPER.jpg",
        "smallThumb": "https://upload.frikanalen.no/media/625524/small_thumb/160330-Sending160331-SM-MASTER-SUPER.jpg",
        "original": "https://upload.frikanalen.no/media/625524/original/160330-Sending160331-SM-MASTER-SUPER.avi"
      },
      "creator": "prosjektmedarbeidere@empo.no",
      "organization": {
        "id": 66,
        "name": "Empo AS",
        "homepage": "https://www.empo.no/",
        "description": "",
        "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
        "streetAddress": "",
        "editorId": 2159,
        "editorName": "Rune Hagerup",
        "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
        "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
        "fkmember": true
      },
      "duration": "00:13:52.920000",
      "categories": [
        "Velferd"
      ],
      "framerate": 25000,
      "properImport": true,
      "hasTonoRecords": false,
      "publishOnWeb": false,
      "isFiller": false,
      "refUrl": "",
      "createdTime": "2016-03-31T21:29:33Z",
      "updatedTime": "2020-08-30T20:16:06.201974Z",
      "uploadedTime": "2016-03-31T21:29:34Z",
      "ogvUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625524/theora/160330-Sending160331-SM-MASTER-SUPER.ogv",
      "largeThumbnailUrl": "https://upload.frikanalen.no/media/625524/large_thumb/160330-Sending160331-SM-MASTER-SUPER.jpg"
    }
  ]
}