Video events schedule

Query parameters

date - Date expressed in the format YYYY-MM-DD (eg. 2020-12-31), or "today". Default is today, Europe/Oslo time.

days - Number of days schedule requested. Default is 7 days.

page_size - How many items per page. If set to 0 it will list all items. Default is 50 items.

surrounding - Fetch the first event before and after the given period

ordering - Order results by specified field. Prepend a minus for descending order. I.e. ?ordering=-starttime.

GET /api/scheduleitems/
HTTP 200 OK
Content-Type: application/json

{
  "count": 137,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/scheduleitems/?limit=50&offset=50",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 145025,
      "video": {
        "id": 625627,
        "name": "Enkel grafisk nettverksplanlegging med PrimeDesktop",
        "header": "Dette foredraget handler om PrimeDesktop - et kartleggingsverktøy spesielt rettet mot nettverksadministratorer, som skal hjelpe med driften av og rundt et nettverk. Verktøyet kan hjelpe med å holde oversikt over blant annet topologi, nettverks regler og brukergruppers rettigheter, samt hardware og software i nettverket.\r\n\r\nMålet med prosjektet er å gjøre drift av nettverk mer håndterlig, oversiktlig og kostnadseffektivt ved å hjelpe med opplæring, feilsøking og vedlikehold på et vis der selv nybegynnere kan komme igang med jobben.\r\n\r\nBahram gir en kort introduksjon til prosjektet, forteller litt om hvordan verktøyet kan være nyttig i forskjellige nettverk sammenheng og gir en demonstrasjon for å vise forskjellige egenskaper ved verktøyet.\r\n\r\nBahram Malaekeh er prosjektleder og utvikler i PrimeDesktop, og har funnet motivasjonen for prosjektet etter erfaringer han gjorde som nettverksadministrator hos Elkjøp. Bahram har studert ved Dataingeniør-linjen ved Høyskolen i Oslo hvor han oppdaget han ikke kunne bestemme seg om det var Mark Burgess eller Richard Stallman som var hans idol.\r\n\r\nNUUG-foredrag fra 2010-11-09.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "01:08:22.120000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T01:22:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T02:30:22.120000+02:00",
      "duration": "01:08:22.120000"
    },
    {
      "id": 145026,
      "video": {
        "id": 626741,
        "name": "Markering av 10 årsdagen for Norges krig mot Libya",
        "header": "Markering av 10 årsdagen for starten for Norges krig mot Libya",
        "description": null,
        "creator": "skrohn@broadpark.no",
        "organization": {
          "id": 142,
          "name": "Norge ut av NATO",
          "homepage": null,
          "description": "",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2232,
          "editorName": "Sonja Krohn",
          "editorEmail": "skrohn@broadpark.no",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:13:31.840000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T02:31:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T02:44:31.840000+02:00",
      "duration": "00:13:31.840000"
    },
    {
      "id": 145027,
      "video": {
        "id": 627089,
        "name": "TAK - Ilan Pappé",
        "header": "Samtale med Ilan Pappé",
        "description": "Samtale med Ilan Pappé",
        "creator": "linstad@urtehagen.com",
        "organization": {
          "id": 137,
          "name": "Trond Ali Linstad",
          "homepage": null,
          "description": "",
          "postalAddress": "0187 Oslo",
          "streetAddress": "Norbygata 13",
          "editorId": 2216,
          "editorName": "Trond Ali Linstad",
          "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
          "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:43:12.840000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T02:45:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T03:28:12.840000+02:00",
      "duration": "00:43:12.840000"
    },
    {
      "id": 145028,
      "video": {
        "id": 625714,
        "name": "Lightning talks - Debconf 16",
        "header": "They're talks. They go like lightning.\n\nTalk (45 mins) session with Nattie Mayer-Hutchings during Debconf 16",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:51:22.880000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T03:29:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T04:20:22.880000+02:00",
      "duration": "00:51:22.880000"
    },
    {
      "id": 145029,
      "video": {
        "id": 623710,
        "name": "Jonas Gahr Støre",
        "header": "Jusstudentenes menneskerettighetsuke 2010.",
        "description": null,
        "creator": "hschilde@gmail.com",
        "organization": {
          "id": 3,
          "name": "Frikanalen",
          "homepage": "https://frikanalen.no",
          "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
          "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
          "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
          "editorId": 2086,
          "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
          "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
          "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:16:30.360000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T04:21:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T04:37:30.360000+02:00",
      "duration": "00:16:30.360000"
    },
    {
      "id": 145030,
      "video": {
        "id": 625599,
        "name": "Tor: Anonymous communication for the US Department of Defense...and you.",
        "header": "What do the United States Department of Defence and the\r\nElectronic Frontier Foundation have in common? They have both funded\r\nthe development of Tor (tor.eff.org), a free-software onion routing\r\nnetwork that helps people around the world use the Internet safely.\r\n\r\nThe public Tor network has 150 servers on five continents, and\r\naverages over 40Mbit/s of traffic. Our users include ordinary\r\ncitizens who want protection from identity theft and prying\r\ncorporations, corporations who want to look at a competitor's website\r\nin private, and aid workers in the Middle East who need to contact\r\ntheir home servers without fear of physical harm.\r\n\r\nRoger Dingledine give an overview of the Tor architecture, and talk\r\nabout why you'd want to use it, what security it provides, and how\r\nuser applications interface to it. He show a working Tor network, and\r\ninvite the audience to connect to it and use it.\r\n\r\nRoger Dingledine is a security and privacy researcher. While at MIT\r\nhe developed Free Haven, one of the early peer-to-peer systems that\r\nemphasized resource management while retaining anonymity for its\r\nusers. Currently he consults for the Electronic Frontier Foundation\r\nand the U.S. Navy to design and develop systems for anonymity and\r\ntraffic analysis resistance. Recent work includes anonymous\r\npublishing and communication systems, traffic analysis resistance,\r\ncensorship resistance, attack resistance for decentralized networks,\r\nand reputation.\r\n\r\nNUUG talk from 2005-04-21.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "01:26:02.120000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T04:38:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T06:04:02.120000+02:00",
      "duration": "01:26:02.120000"
    },
    {
      "id": 145031,
      "video": {
        "id": 625507,
        "name": "TED - Daniel Kish: How I use sonar to navigate the world",
        "header": "Daniel Kish has been blind since he was 13 months old, but has learned to “see” using a form of echolocation. He clicks his tongue and sends out flashes of sound that bounce off surfaces in the environment and return to him, helping him to construct an understanding of the space around him. In a rousing talk, Kish demonstrates how this works and asks us to let go of our fear of the “dark unknown.”\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:13:07.340000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T06:05:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T06:18:07.340000+02:00",
      "duration": "00:13:07.340000"
    },
    {
      "id": 145032,
      "video": {
        "id": 626239,
        "name": "EuroBSDCon 2019, Lillehammer: KernelTLS - Hans Petter Selasky, Drew Gallatin",
        "header": "Kernel TLS and TLS hardware offload\r\nTLS (Transport Layer Security) is a widely-deployed network protocol used for providing cryptographically proven security and authentication of TCP sessions. A kernel implementation of TLS will provide access to TLS hardware offload, ability to access unencrypted bytes of data in the kernel, and a reduction in copies to and from userspace by allowing the use of the sendfile(9) system call for TLS encrypted data.\r\n\r\nThis talk will start from explaining the basics of TLS protocol, using OpenSSL as an example, cover the advantages and motivation for kernel TLS (KTLS) and later will dive in to the implementation.\r\n\r\nOne of the major advantages of KTLS is the ability to offload TLS symmetric crypto processing to the network device. This talk will cover TLS hardware offload approaches, like TOE and inline TLS acceleration.\r\n\r\nWe will close with some performance numbers comparing OpenSSL, KTLS and hardware offloaded TLS with data taken from Netflix servers.\r\n\r\n\r\nDrew Gallatin\r\n\r\nDrew started working on FreeBSD at Duke in the 90s, and was one of the people behind the FreeBSD/alpha port. He worked on zero-copy TCP optimizations for FreeBSD and was sending data at over 1Gb/s before gigabit Ethernet was generally available. He spent a decade at Myricom, optimizing their drivers. After a brief hiatus at Google, he landed at Netflix, where he works on optimizing the FreeBSD kernel and network stack for content delivery. He worked on the optimizations to serve unencrypted Netflix traffic at 100Gb/s, and then on more optimizations to send encrypted traffic at 100Gb/s.",
        "description": null,
        "creator": "davidwnoble@gmail.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:43:15.060000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T06:19:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T07:02:15.060000+02:00",
      "duration": "00:43:15.060000"
    },
    {
      "id": 145033,
      "video": {
        "id": 625688,
        "name": "Debian on ARM devices - Debconf 16",
        "header": "This talk will cover Debian on ARM devices, including NAS devices, development boards and other devices. The talk will briefly explain how the installer works on ARM from the point of view of a user. It will then cover in detail how Debian on ARM is different to Debian on x86 devices and what infrastructure we created in Debian to support a wide range of ARM devices, such as flash-kernel. Some supported platforms and devices will be covered as well.\n\nTalk (45 mins) session with Martin Michlmayr during Debconf 16",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:42:21.880000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T07:03:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T07:45:21.880000+02:00",
      "duration": "00:42:21.880000"
    },
    {
      "id": 145034,
      "video": {
        "id": 626252,
        "name": "EuroBSDCon 2019, Lillehammer: Advanced ports toolkit: near-perfect packing-list generation - Marc Espie",
        "header": "The OpenBSD ports tree uses an unique approach.\r\n\r\nInstead of ad-hoc scripts that manipulate textual information, we do have a semantic parser that creates objects for each element in the plist.\r\n\r\nThe last year saw a complete rewrite of the most complicated piece of machinery, namely update-plist.\r\n\r\nThere are lots of interesting challenges, specifically how to write a generic tool that will handle all the semantic annotations that currently figure in packing-lists with minimal special-casing:\r\n\r\nvariables that expand to nothing for some flavors,\r\nambiguous variable expansions,\r\ndirectories that may not exist for python2 ports,\r\nautomatic dispatching to the right subpackage and fragment,\r\nshared libraries,\r\nsmart file type handling for libraries, icon themes, etc\r\nBefore and after comparison shows a new tool that requires minimal human intervention (perfect packing-list re-generation in over 95% of the cases), where the old update-plist required hand-holding over half the time.\r\n\r\nMarc Espie\r\n\r\nResearcher/Teacher in development security at Epita.\r\n\r\nArchitect of the OpenBSD packages and ports system.",
        "description": null,
        "creator": "davidwnoble@gmail.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:40:41.820000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T07:46:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T08:26:41.820000+02:00",
      "duration": "00:40:41.820000"
    },
    {
      "id": 145035,
      "video": {
        "id": 625718,
        "name": "Debian/Linux in Developing Nations - Challenges and Rewards - Debconf 16",
        "header": "FOSS software is undoubtedly the best option for developing nations, where financial resources may limit access to proprietary software. At the same time, using Debian/Linux also has its share of challenges in these settings, as there may be infrastructure issues to contend with. This talk shares the joys I have personally experienced while using Debian in Swaziland, as well as the challenges that I have faced, and also seen others face too.\n\nPerhaps the audience may be able to suggest ways to overcome some of the issues involved, and thus get more exposure and adoption for Debian in developing countries.\n\nTalk (20 mins) session with Sicelo Mhlongo during Debconf 16",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:23:30.880000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T08:27:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T08:50:30.880000+02:00",
      "duration": "00:23:30.880000"
    },
    {
      "id": 145036,
      "video": {
        "id": 626770,
        "name": "Norsk fredsmegler til Midtøsten",
        "header": "Fra 2020 har Tor Wennesland hatt stilling som FNs spesialkoordinator for fredsprosessen i Midtøsten. Trond Ali knytter merknader til dette.",
        "description": null,
        "creator": "linstad@urtehagen.com",
        "organization": {
          "id": 137,
          "name": "Trond Ali Linstad",
          "homepage": null,
          "description": "",
          "postalAddress": "0187 Oslo",
          "streetAddress": "Norbygata 13",
          "editorId": 2216,
          "editorName": "Trond Ali Linstad",
          "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
          "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:22:01.560000",
        "categories": [
          "Solidaritet og bistand"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T08:51:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T09:13:01.560000+02:00",
      "duration": "00:22:01.560000"
    },
    {
      "id": 145037,
      "video": {
        "id": 625322,
        "name": "TED - James B. Glattfelder: Who controls the world?",
        "header": "James Glattfelder studies complexity: how an interconnected system -- say, a swarm of birds -- is more than the sum of its parts. And complexity theory, it turns out, can reveal a lot about how the economy works. Glattfelder shares a groundbreaking study of how control flows through the global economy, and how concentration of power in the hands of a shockingly small number leaves us all vulnerable. (Filmed at TEDxZurich.)\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:14:10.940000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T09:14:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T09:28:10.940000+02:00",
      "duration": "00:14:10.940000"
    },
    {
      "id": 145038,
      "video": {
        "id": 625701,
        "name": "Derivative Panel - Debconf 16",
        "header": "There is a big community developing Debian derivative distributions. This talk aims to discuss about what derivative distributions use for their day to day operation, such building packages, images, live media, managing distribution repositories, trying to seek better unification and standardisation of such tools and processes. In the same way, we shall explore and discuss the return path to the upstream distribution.\n\nTalk (45 mins) session with Héctor Orón Martínez during Debconf 16",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:44:39.880000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T09:29:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T10:13:39.880000+02:00",
      "duration": "00:44:39.880000"
    },
    {
      "id": 145039,
      "video": {
        "id": 625361,
        "name": "TED - Topher White: What can save the rainforest? Your used cell phone",
        "header": "The sounds of the rainforest include: the chirps of birds, the buzz of cicadas, the banter of gibbons. But in the background is the almost-always present sound of a chainsaw, from illegal loggers. Engineer Topher White shares a simple, scalable way to stop this brutal deforestation — that starts with your old cell phone.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:09:34.350000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T10:14:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T10:23:34.350000+02:00",
      "duration": "00:09:34.350000"
    },
    {
      "id": 145040,
      "video": {
        "id": 625432,
        "name": "MakerCon - How to make 3D printer electronics",
        "header": "Elias Bakken at MakerCon Nordic 2014-10-18.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:20:10.280000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T10:24:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T10:44:10.280000+02:00",
      "duration": "00:20:10.280000"
    },
    {
      "id": 145041,
      "video": {
        "id": 625529,
        "name": "TED - Linus Torvalds: The mind behind Linux",
        "header": "Linus Torvalds transformed technology twice — first with the Linux kernel, which helps power the Internet, and again with Git, the source code management system used by developers worldwide. In a rare interview with TED Curator Chris Anderson, Torvalds discusses with remarkable openness the personality traits that prompted his unique philosophy of work, engineering and life. \"I am not a visionary, I'm an engineer,\" Torvalds says. \"I'm perfectly happy with all the people who are walking around and just staring at the clouds ... but I'm looking at the ground, and I want to fix the pothole that's right in front of me before I fall in.\"\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:21:34.050000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T10:45:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T11:06:34.050000+02:00",
      "duration": "00:21:34.050000"
    },
    {
      "id": 145042,
      "video": {
        "id": 625968,
        "name": "Glass",
        "header": "To amatørkunstkritikere treffes i et kunstgalleri og argumenterer heftig om maleriene de får se, inntil de endelig finner et kunstverk de kan enes om...",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:03:13.208333",
        "categories": [
          "Barn og ungdom",
          "Kultur"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T11:07:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T11:10:13.208333+02:00",
      "duration": "00:03:13.208333"
    },
    {
      "id": 145043,
      "video": {
        "id": 625519,
        "name": "TED - Aomawa Shields: How we'll find life on other planets",
        "header": "Astronomer Aomawa Shields searches for clues that life might exist elsewhere in the universe by examining the atmospheres of distant exoplanets. When she isn't exploring the heavens, the classically trained actor (and TED Fellow) looks for ways to engage young women in the sciences using theater, writing and visual art. \"Maybe one day they'll join the ranks of astronomers who are full of contradictions,\" she says, \"and use their backgrounds to discover, once and for all, that we are truly not alone in the universe.\"\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:05:29.540000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T11:11:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T11:16:29.540000+02:00",
      "duration": "00:05:29.540000"
    },
    {
      "id": 145044,
      "video": {
        "id": 625715,
        "name": "LTTng: Kernel and userspace tracing in Debian - Debconf 16",
        "header": "LTTng is an open source kernel and userspace tracing framework for Linux. This talk will introduce developers and system administrators alike to the toolkit and show how it can help them get visibility into development and production systems. The following themes will be covered:\n\n - A description of the different tools involved\n - LTTng compared to other tracing tools like *perf* and *strace*\n - The state of LTTng in Debian\n - Basic use cases and workflows\n - Analysis of kernel traces\n\nYou should leave this talk with an uncontrollable desire to use LTTng.\n\n**URLs**: https://lttng.org\n\nTalk (45 mins) session with Michael Jeanson during Debconf 16",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:39:41.880000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T11:17:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T11:56:41.880000+02:00",
      "duration": "00:39:41.880000"
    },
    {
      "id": 145045,
      "video": {
        "id": 624130,
        "name": "Kopiering er ikke tyveri",
        "header": "",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:01:19.640000",
        "categories": [
          "Barn og ungdom",
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T11:57:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T11:58:19.640000+02:00",
      "duration": "00:01:19.640000"
    },
    {
      "id": 145046,
      "video": {
        "id": 626445,
        "name": "Infoplakat Frikanalen",
        "header": "Informasjon om Frikanalen",
        "description": null,
        "creator": "rune.hagerup@empo.no",
        "organization": {
          "id": 3,
          "name": "Frikanalen",
          "homepage": "https://frikanalen.no",
          "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
          "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
          "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
          "editorId": 2086,
          "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
          "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
          "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:00:35.120000",
        "categories": [
          "Andre"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T11:59:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T11:59:35.120000+02:00",
      "duration": "00:00:35.120000"
    },
    {
      "id": 144728,
      "video": {
        "id": 627325,
        "name": "De to hovedpersonene i universet",
        "header": "En grei klargjøring",
        "description": "En grei klargjøring",
        "creator": "amyhr@online.no",
        "organization": {
          "id": 143,
          "name": "Evangeliekirken Arendal",
          "homepage": null,
          "description": "",
          "postalAddress": "4848 Arendal",
          "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
          "editorId": 2241,
          "editorName": " ",
          "editorEmail": "amyhr@online.no",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:51:04.700000",
        "categories": [
          "Religion/livssyn"
        ]
      },
      "schedulereason": 4,
      "starttime": "2022-07-02T12:00:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T12:51:04.700000+02:00",
      "duration": "00:51:04.700000"
    },
    {
      "id": 145047,
      "video": {
        "id": 625318,
        "name": "TED - David Pizarro: The strange politics of disgust",
        "header": "What does a disgusting image have to do with how you vote? Equipped with surveys and experiments, psychologist David Pizarro demonstrates a correlation between sensitivity to disgusting cues -- a photo of feces, an unpleasant odor -- and moral and political conservatism. (Filmed at TEDxEast.)\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:14:02.880000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T12:52:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T13:06:02.880000+02:00",
      "duration": "00:14:02.880000"
    },
    {
      "id": 145048,
      "video": {
        "id": 625786,
        "name": "32C3 Opening Event (32c3) - 32C3",
        "header": "about this event: https://events.ccc.de/congress/2015/Fahrplan/events/7550.html\n\n session with Carina Haupt, Linus Neumann during 32C3",
        "description": null,
        "creator": "davidwnoble@gmail.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:17:07.370000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T13:07:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T13:24:07.370000+02:00",
      "duration": "00:17:07.370000"
    },
    {
      "id": 145049,
      "video": {
        "id": 625449,
        "name": "TED - Tal Danino: We can use bacteria to detect cancer (and maybe treat it)",
        "header": "Liver cancer is one of the most difficult cancers to detect, but synthetic biologist Tal Danino had a left-field thought: What if we could create a probiotic, edible bacteria that was \"programmed\" to find liver tumors? His insight exploits something we're just beginning to understand about bacteria: their power of quorum sensing, or doing something together once they reach critical mass. Danino, a TED Fellow, explains how quorum sensing works — and how clever bacteria working together could someday change cancer treatment.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:04:15.050000",
        "categories": [
          "Samfunn",
          "Velferd"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T13:25:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T13:29:15.050000+02:00",
      "duration": "00:04:15.050000"
    },
    {
      "id": 144729,
      "video": {
        "id": 625457,
        "name": "TED - Wendy Freedman: This new telescope might show us the beginning of the universe",
        "header": "When and how did the universe begin? A global group of astronomers wants to answer that question by peering as far back in time as a large new telescope will let us see. Wendy Freedman headed the creation of the Giant Magellan Telescope, under construction in South America; at TEDGlobal in Rio, she shares a bold vision of the discoveries about our universe that the GMT could make possible.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:15:42.100000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 4,
      "starttime": "2022-07-02T13:30:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T13:45:42.100000+02:00",
      "duration": "00:15:42.100000"
    },
    {
      "id": 145050,
      "video": {
        "id": 626080,
        "name": "What We’ve Learned From Billions of Security Reports - Scott Helme",
        "header": "Running one of the largest security reporting platforms of its kind, we handle billions of security reports for our customers every single month. Come and learn how we've scaled from handling 10,000 reports per month to 10,000 reports per second and the many evolutions our infrastructure has gone through. Alongside that come and see how, with our bird’s-eye view of such a diverse ecosystem, we’ve helped identify malware in a multinational organisation, had a malicious browser plugin taken down and much more!\r\n\r\nRecorded at the OWASP Norway Day by NUUG.",
        "description": null,
        "creator": "davidwnoble@gmail.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:59:28.100000",
        "categories": [
          "Andre",
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T13:46:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T14:45:28.100000+02:00",
      "duration": "00:59:28.100000"
    },
    {
      "id": 145051,
      "video": {
        "id": 625681,
        "name": "The Electronic Struggle - Debconf 16",
        "header": "The role of information technology in the struggle for freedom, including the IBM apartheid case -- (the dompas, my correspondence with Mondo2000, Wired Magazine and Khulumani), nascent online protests, modem activism (West Coast, Silicon Valley and Cape Town), the dawn of information rights in South Africa, (Article 14 Privacy, 32 Access to Information), NetDemocracy and Constitution Building during 1995-1996 (canvassing of Communication Minister's Jay Naidoo and Pallo Jordan, iCafe sessions), some important milestones along the way, Electronic Freedom Charter, recent activism around the Cybercrime Bill, Privacy and Information Access, and other bills eroding communications freedom.\n\nOpen Weekend session with David Robert Lewis during Debconf 16",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:50:10.880000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T14:46:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T15:36:10.880000+02:00",
      "duration": "00:50:10.880000"
    },
    {
      "id": 145052,
      "video": {
        "id": 625774,
        "name": "TED - Andrew Pelling: This scientist makes ears out of apples",
        "header": "Andrew Pelling is a biohacker, and nature is his hardware. His favorite materials are the simplest ones (and oftentimes he finds them in the garbage). Building on the cellulose structure that gives an apple its shape, he \"grows\" lifelike human ears, pioneering a process that might someday be used to repair body parts safely and cheaply. And he has some even wilder ideas to share ... \"What I'm really curious about is if one day it will be possible to repair, rebuild and augment our own bodies with stuff we make in the kitchen,\" he says.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:07:09.380000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T15:37:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T15:44:09.380000+02:00",
      "duration": "00:07:09.380000"
    },
    {
      "id": 145053,
      "video": {
        "id": 624220,
        "name": "TED - Søt, sexy, godt, morsom",
        "header": "Hvorfor er babyer søte? Hvorfor er kake godt? Filosof Dan Dennett har svar du ikke forventer, der han gir oss evolusjonens ikke-intuitive forklaring på søte, gode og sexy ting (i tillegg til en ny teori fra Matthew Hurley om hvorfor vitser er morsomme).",
        "description": null,
        "creator": "jarle@bjorgeengen.net",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:07:44.160000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T15:45:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T15:52:44.160000+02:00",
      "duration": "00:07:44.160000"
    },
    {
      "id": 145054,
      "video": {
        "id": 626782,
        "name": "Anklager Israel for apartheid og forfølgelse av palestinere - Aftenposten",
        "header": "Anklager Israel for apartheid og forfølgelse av palestinere - Aftenposten",
        "description": null,
        "creator": "linstad@urtehagen.com",
        "organization": {
          "id": 137,
          "name": "Trond Ali Linstad",
          "homepage": null,
          "description": "",
          "postalAddress": "0187 Oslo",
          "streetAddress": "Norbygata 13",
          "editorId": 2216,
          "editorName": "Trond Ali Linstad",
          "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
          "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:06:09.800000",
        "categories": [
          "Solidaritet og bistand"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T15:53:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T15:59:09.800000+02:00",
      "duration": "00:06:09.800000"
    },
    {
      "id": 144730,
      "video": {
        "id": 626319,
        "name": "Anne Cath. Vestlys 100-årsjubileum",
        "header": "I år ville forfatteren Anne Cath. Vestly fylt 100 år. Empo var på plass da dagen ble feiret i forfatterens fødeby, nemlig Rena.",
        "description": null,
        "creator": "rune.hagerup@empo.no",
        "organization": {
          "id": 66,
          "name": "Empo AS",
          "homepage": "https://www.empo.no/",
          "description": "",
          "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2159,
          "editorName": "Rune Hagerup",
          "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
          "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:03:02.400000",
        "categories": [
          "Kultur"
        ]
      },
      "schedulereason": 4,
      "starttime": "2022-07-02T16:00:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T16:03:02.400000+02:00",
      "duration": "00:03:02.400000"
    },
    {
      "id": 145055,
      "video": {
        "id": 625386,
        "name": "TED - Anand Varma: A thrilling look at the first 21 days of a bee’s life",
        "header": "We’ve heard that bees are disappearing. But what is making bee colonies so vulnerable? Photographer Anand Varma raised bees in his backyard — in front of a camera — to get an up close view. This project, for National Geographic, gives a lyrical glimpse into a bee hive — and reveals one of the biggest threats to its health, a mite that preys on baby bees in the first 21 days of life. With his incredible footage, set to music from Magik*Magik Orchestra, Varma shows the problem ... and what’s being done to solve it. (This talk was part of a session at TED2015 guest-curated by Pop-Up Magazine: popupmagazine.com or @popupmag on Twitter.)\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:06:10.220000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T16:04:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T16:10:10.220000+02:00",
      "duration": "00:06:10.220000"
    },
    {
      "id": 145056,
      "video": {
        "id": 626034,
        "name": "Caminandes 3: Llamigos",
        "header": "I denne episoden av tegnefilmserien Caminandes blir vi enda bedre kjent med vår helt Koro. Det er vinter i Patagonia, og det er lite mat. Llamaen Koro møter den plagsomme pingvinen Oti i en episk kamp om siste saftige bær.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:02:30.125000",
        "categories": [
          "Barn og ungdom"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T16:11:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T16:13:30.125000+02:00",
      "duration": "00:02:30.125000"
    },
    {
      "id": 145057,
      "video": {
        "id": 626055,
        "name": "Frikanalen Informasjonsfilm",
        "header": "Info!",
        "description": "",
        "creator": "rune.hagerup@empo.no",
        "organization": {
          "id": 3,
          "name": "Frikanalen",
          "homepage": "https://frikanalen.no",
          "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
          "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
          "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
          "editorId": 2086,
          "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
          "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
          "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:00:48.090000",
        "categories": [
          "Andre"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T16:14:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T16:14:48.090000+02:00",
      "duration": "00:00:48.090000"
    },
    {
      "id": 144731,
      "video": {
        "id": 626319,
        "name": "Anne Cath. Vestlys 100-årsjubileum",
        "header": "I år ville forfatteren Anne Cath. Vestly fylt 100 år. Empo var på plass da dagen ble feiret i forfatterens fødeby, nemlig Rena.",
        "description": null,
        "creator": "rune.hagerup@empo.no",
        "organization": {
          "id": 66,
          "name": "Empo AS",
          "homepage": "https://www.empo.no/",
          "description": "",
          "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2159,
          "editorName": "Rune Hagerup",
          "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
          "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:03:02.400000",
        "categories": [
          "Kultur"
        ]
      },
      "schedulereason": 4,
      "starttime": "2022-07-02T16:15:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T16:18:02.400000+02:00",
      "duration": "00:03:02.400000"
    },
    {
      "id": 145058,
      "video": {
        "id": 626751,
        "name": "Markering Palestinas markdag",
        "header": "Markering av Palestinas markdag 30. april til minne om en jente som ble skutt på marken da hun plukket oliven",
        "description": null,
        "creator": "linstad@urtehagen.com",
        "organization": {
          "id": 137,
          "name": "Trond Ali Linstad",
          "homepage": null,
          "description": "",
          "postalAddress": "0187 Oslo",
          "streetAddress": "Norbygata 13",
          "editorId": 2216,
          "editorName": "Trond Ali Linstad",
          "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
          "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:10:41.240000",
        "categories": [
          "Solidaritet og bistand"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T16:19:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T16:29:41.240000+02:00",
      "duration": "00:10:41.240000"
    },
    {
      "id": 144732,
      "video": {
        "id": 625742,
        "name": "Daily Tech News Show 26. July 2016",
        "header": "",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:53:25.310000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 4,
      "starttime": "2022-07-02T16:30:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T17:23:25.310000+02:00",
      "duration": "00:53:25.310000"
    },
    {
      "id": 145059,
      "video": {
        "id": 625426,
        "name": "MakerCon - Autodesk’s 3D Printing Platform: Sparking innovation",
        "header": "Hilde Sevens at MakerCon Nordic 2014-10-17.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:25:09.520000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T17:24:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T17:49:09.520000+02:00",
      "duration": "00:25:09.520000"
    },
    {
      "id": 145060,
      "video": {
        "id": 625459,
        "name": "TED - Christopher Soghoian: A brief history of phone wiretapping -- and how to avoid it",
        "header": "Who is listening in on your phone calls? On a landline, it could be anyone, says privacy activist Christopher Soghoian, because surveillance backdoors are built into the phone system by default, to allow governments to listen in. But then again, so could a foreign intelligence service ... or a criminal. Which is why, says Soghoian, some tech companies are resisting governments' call to build the same backdoors into mobile phones and new messaging systems. Learn how some tech companies are working to keep your calls and messages private.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:06:20.340000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T17:50:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T17:56:20.340000+02:00",
      "duration": "00:06:20.340000"
    },
    {
      "id": 145061,
      "video": {
        "id": 626317,
        "name": "Torsdagsinnslag 6. februar: Spor3",
        "header": "Etter kommunesammenslåingen av Ski og Oppegård til Nordre Follo kommune, ble Rådhuset og de fleste innbyggertjenestene, som f.eks. servicetorg og NAV-kontor lagt til Ski. Det skaper utfordringer for rullestolbrukere på Kolbotn som ønsker å ta toget til Ski.",
        "description": null,
        "creator": "rune.hagerup@empo.no",
        "organization": {
          "id": 66,
          "name": "Empo AS",
          "homepage": "https://www.empo.no/",
          "description": "",
          "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2159,
          "editorName": "Rune Hagerup",
          "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
          "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:02:14.240000",
        "categories": [
          "Velferd"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T17:57:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T17:59:14.240000+02:00",
      "duration": "00:02:14.240000"
    },
    {
      "id": 144733,
      "video": {
        "id": 626875,
        "name": "Hvem er Jesus?",
        "header": "Et usedvanlig menneske eller Guds Sønn.",
        "description": "",
        "creator": "amyhr@online.no",
        "organization": {
          "id": 143,
          "name": "Evangeliekirken Arendal",
          "homepage": null,
          "description": "",
          "postalAddress": "4848 Arendal",
          "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
          "editorId": 2241,
          "editorName": " ",
          "editorEmail": "amyhr@online.no",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:42:55.666667",
        "categories": [
          "Religion/livssyn"
        ]
      },
      "schedulereason": 4,
      "starttime": "2022-07-02T18:00:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T18:42:55.666667+02:00",
      "duration": "00:42:55.666667"
    },
    {
      "id": 145062,
      "video": {
        "id": 626103,
        "name": "FSCONS 2017 - Vinay Gupta - Resilience",
        "header": "Recorded for FSCONS by NUUG.",
        "description": null,
        "creator": "davidwnoble@gmail.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:56:39.200000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T18:43:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T19:39:39.200000+02:00",
      "duration": "00:56:39.200000"
    },
    {
      "id": 145063,
      "video": {
        "id": 623358,
        "name": "M@thias' verden del 3",
        "header": "",
        "description": null,
        "creator": "toresbe@protonmail.com",
        "organization": {
          "id": 3,
          "name": "Frikanalen",
          "homepage": "https://frikanalen.no",
          "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
          "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
          "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
          "editorId": 2086,
          "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
          "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
          "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:12:51.200000",
        "categories": [
          "Barn og ungdom"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T19:40:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T19:52:51.200000+02:00",
      "duration": "00:12:51.200000"
    },
    {
      "id": 145064,
      "video": {
        "id": 625339,
        "name": "TED - Marco Tempest: A magical tale (with augmented reality)",
        "header": "Marco Tempest spins a beautiful story of what magic is, how it entertains us and how it highlights our humanity -- all while working extraordinary illusions with his hands and an augmented reality machine.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:06:32",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T19:53:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T19:59:32+02:00",
      "duration": "00:06:32"
    },
    {
      "id": 144734,
      "video": {
        "id": 627402,
        "name": "Palestina og pressfrihet",
        "header": "trond",
        "description": "informasjon",
        "creator": "linstad@urtehagen.com",
        "organization": {
          "id": 137,
          "name": "Trond Ali Linstad",
          "homepage": null,
          "description": "",
          "postalAddress": "0187 Oslo",
          "streetAddress": "Norbygata 13",
          "editorId": 2216,
          "editorName": "Trond Ali Linstad",
          "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
          "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:15:09.680000",
        "categories": [
          "Minoriteter"
        ]
      },
      "schedulereason": 4,
      "starttime": "2022-07-02T20:00:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T20:15:09.680000+02:00",
      "duration": "00:15:09.680000"
    },
    {
      "id": 145065,
      "video": {
        "id": 626117,
        "name": "FSCONS 2017 - Devyn Remme - New Materialism",
        "header": "The popular narrative of salvation through technological innovation is comfortable because it doesn't confront the institutionalized inequalities, abuses, and violence endemic to modernity’s strategic relations of power and production. The dominant discourse assimilates the values and goals of sustainability with the mainstream economic paradigm of growth, and relies on technoscientific innovation to achieve these goals. Advocates for framing sustainability as a problem which can be described, confronted and resolved with technology and innovation argue that there is a need for a steady growth in consumption which can only be sustained by the drive of innovation. A key tenet of neoliberal economic theory is the push to privitize everything. The commons represent an increasingly contested site. It is our task to prevent the capture of the commons by private advantage both in material and digital spaces and corridors.\r\n\r\nRecorded by NUUG for FSCONS.",
        "description": null,
        "creator": "davidwnoble@gmail.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:37:56.060000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T20:16:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T20:53:56.060000+02:00",
      "duration": "00:37:56.060000"
    },
    {
      "id": 145066,
      "video": {
        "id": 625345,
        "name": "TED - Rob Reid: The $8 billion iPod",
        "header": "Comic author Rob Reid unveils Copyright Math (TM), a remarkable new field of study based on actual numbers from entertainment industry lawyers and lobbyists.\r\n\r\nTED talk downloaded from The Internet Archive.",
        "description": null,
        "creator": "pere@hungry.com",
        "organization": {
          "id": 82,
          "name": "NUUG",
          "homepage": "https://www.nuug.no/",
          "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
          "postalAddress": "",
          "streetAddress": "",
          "editorId": 2148,
          "editorName": "David Noble",
          "editorEmail": "davidwnoble@gmail.com",
          "editorMsisdn": "",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "00:05:11.190000",
        "categories": [
          "Samfunn"
        ]
      },
      "schedulereason": 5,
      "starttime": "2022-07-02T20:54:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T20:59:11.190000+02:00",
      "duration": "00:05:11.190000"
    },
    {
      "id": 144735,
      "video": {
        "id": 627517,
        "name": "DemonstrasjonBaseavtaleJuni",
        "header": "Dagen før Stortinget vedtok de grunnlovsstridige baseavtalene som ga usa suverenitet over norsk territorium, samlet bevisste samfunnsborgere seg på Eidsvoll plass og markerte sin misnøye mot galskapen.",
        "description": null,
        "creator": "ghem@getmail.no",
        "organization": {
          "id": 152,
          "name": "Stopp NATO",
          "homepage": "https://stoppnato.no/",
          "description": "",
          "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
          "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
          "editorId": 2311,
          "editorName": "Geir Hem",
          "editorEmail": "ghem@getmail.no",
          "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
          "fkmember": true
        },
        "duration": "01:09:47.720000",
        "categories": [
          "Solidaritet og bistand"
        ]
      },
      "schedulereason": 4,
      "starttime": "2022-07-02T21:00:00+02:00",
      "endtime": "2022-07-02T22:09:47.720000+02:00",
      "duration": "01:09:47.720000"
    }
  ]
}