GET /api/organization/?format=api&ordering=-description&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 146,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/organization/?format=api&limit=50&offset=50&ordering=-description&page=2",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 136,
      "name": "Gunnar Roland Tjomlid",
      "homepage": "https://tjomlid.com/",
      "description": "*** Redaktør:\r\nNavn: Gunnar Tjomlid\r\nAdresse: Maria Dehlis vei 55A, 1084 Oslo\r\nE-post: gunnar@tjomlid.com\r\nTlf: 90925338\r\nOrganisasjon:\r\nNavn: Gunnar Roland Tjomlid",
      "postalAddress": "1084 Oslo",
      "streetAddress": "Maria Dehlis vei 55A",
      "editorId": 2211,
      "editorName": "Gunnar Roland Tjomlid",
      "editorEmail": "gunnar@tjomlid.com",
      "editorMsisdn": "+47 909 25 338",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 141,
      "name": "Abloom",
      "homepage": null,
      "description": "Redaktør, Faridah .S.Nabaggala - Leder, Abloom",
      "postalAddress": "0133 Oslo, Norge",
      "streetAddress": "Postboks 9098, Grønland",
      "editorId": 2222,
      "editorName": " ",
      "editorEmail": "faridah@abloom.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 139,
      "name": "Networkers SouthNorth",
      "homepage": null,
      "description": "John Y. Jones, jones@networkers.org, +47 93039520",
      "postalAddress": "1362 Hosle",
      "streetAddress": "Dyrefaret 24",
      "editorId": 2220,
      "editorName": " ",
      "editorEmail": "jones@networkers.org",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Frikanalen",
      "homepage": "https://frikanalen.no",
      "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
      "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
      "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
      "editorId": 2086,
      "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
      "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
      "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 82,
      "name": "NUUG",
      "homepage": "https://www.nuug.no/",
      "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
      "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
      "streetAddress": "",
      "editorId": 2240,
      "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
      "editorEmail": "peter@bsdly.net",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 84,
      "name": "P7 Kristen Riksradio",
      "homepage": "https://www.p7.no/",
      "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
      "postalAddress": "5353 STRAUME",
      "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
      "editorId": 2727,
      "editorName": "Kenneth Hjortland",
      "editorEmail": "kenneth.hjortland@p7.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 80,
      "name": "Tibetmisjonen",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": null,
      "editorName": "Ingen redaktør!",
      "editorEmail": null,
      "editorMsisdn": null,
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 34,
      "name": "never.no AS",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": null,
      "editorName": "Ingen redaktør!",
      "editorEmail": null,
      "editorMsisdn": null,
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 9,
      "name": "Charisma kultur och media senter",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1952,
      "editorName": "Dan Sverre Nordstrand",
      "editorEmail": "dan@ckms.tv",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 125,
      "name": "400meterkunst",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1057,
      "editorName": "Aagot Rokne",
      "editorEmail": "rokne@aagot.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 119,
      "name": "NRK",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 2000,
      "editorName": "Erik Vold",
      "editorEmail": "erik.vold@nrk.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 51,
      "name": "Østfoldkirken",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1437,
      "editorName": "Thomas Andersen",
      "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 111,
      "name": "9/11 TRUTH NORGE",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1067,
      "editorName": "Ole Kristian Sivertsen",
      "editorEmail": "oksiv@online.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 63,
      "name": "Abort-motstanderne",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1794,
      "editorName": "Ivar Kristianslund",
      "editorEmail": "ivar-kr@online.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 12,
      "name": "The voice of mission",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": null,
      "editorName": "Ingen redaktør!",
      "editorEmail": null,
      "editorMsisdn": null,
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 19,
      "name": "Student TV Trondheim",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": null,
      "editorName": "Ingen redaktør!",
      "editorEmail": null,
      "editorMsisdn": null,
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 73,
      "name": "Arbeiderpartiet",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1793,
      "editorName": "Sindre Fossum Beyer",
      "editorEmail": "sindre.beyer@dna.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 48,
      "name": "Alnesfilm & Foto",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1093,
      "editorName": "magnus antonsen",
      "editorEmail": "alnesfilm@yahoo.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 72,
      "name": "Åsane Amerikansk Fotball og Cheerleading Klubb",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1075,
      "editorName": "Jon Torstein Bakken",
      "editorEmail": "coach@seahawks.org",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 16,
      "name": "Atle lund",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1420,
      "editorName": "Atle Lund",
      "editorEmail": "atle_lund@msn.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 105,
      "name": "Audioservice Morten Lillenes",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1801,
      "editorName": "Morten Lillenes",
      "editorEmail": "morten.lillenes@audioservice.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 31,
      "name": "Auxano",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1200,
      "editorName": "Øyvind Gullberg",
      "editorEmail": "gullberg@auxano.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 20,
      "name": "Barefoot Children Project",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1841,
      "editorName": "Marius Taraldsen",
      "editorEmail": "mail@barefootchildrenproject.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Biri Treningssenter",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1232,
      "editorName": "Dan Ruben Reinertsen",
      "editorEmail": "dan.ruben@norgespost.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 8,
      "name": "Borgerrettighetspartiet (BRP)",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1836,
      "editorName": "Lise Tollefsen Slembe",
      "editorEmail": "lise@borgerrettighetspartiet.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 13,
      "name": "Brigade",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1089,
      "editorName": "Even Bertin Westerheim",
      "editorEmail": "eldrave@brigade.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 21,
      "name": "Chilli Media",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1990,
      "editorName": "Dennis Winther",
      "editorEmail": "dennis.winther@ymail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 33,
      "name": "Dale Musikkforening",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1942,
      "editorName": "John Brudvik",
      "editorEmail": "john.brudvik@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 76,
      "name": "Demokratene",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1446,
      "editorName": "Kjell Arne Sellæg",
      "editorEmail": "kjell@demokratene.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 86,
      "name": "Den norske kirke i eksil",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1086,
      "editorName": "Olav Grimdalen",
      "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 49,
      "name": "Grensedalen Studio",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": null,
      "editorName": "Ingen redaktør!",
      "editorEmail": null,
      "editorMsisdn": null,
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 107,
      "name": "ElectricAid.org",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1211,
      "editorName": "Leif Egge",
      "editorEmail": "leif_egge@yahoo.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 58,
      "name": "Digital Video Creation",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1817,
      "editorName": "Andreas Martin Aanerud",
      "editorEmail": "a.m.aanerud@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 1,
      "name": "Aktiv Media AS",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1852,
      "editorName": "Per Helge Johnsen",
      "editorEmail": "pekka@aktiv-media.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 89,
      "name": "Explocution",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 2025,
      "editorName": "Thomas Kolstø Penny",
      "editorEmail": "icarium@live.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 28,
      "name": "fokus",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1440,
      "editorName": "john anmdersen",
      "editorEmail": "john.egil.andersen@hotmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 35,
      "name": "Forsoningens Tjeneste",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1442,
      "editorName": "Erik Sanders",
      "editorEmail": "pastor@fotj.org",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 62,
      "name": "Forum for fred",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 2003,
      "editorName": "Helge Torp",
      "editorEmail": "helge2rp@online.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 69,
      "name": "Framfylkingen i Oslo",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1262,
      "editorName": "Liv Johansen",
      "editorEmail": "liv@framfylkingen.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 6,
      "name": "Gateavisa/Foreningen Futurum forlag",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1052,
      "editorName": "Pål Flakk",
      "editorEmail": "paalfla@student.hf.uio.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 128,
      "name": "Gaute Media",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1065,
      "editorName": "Gaute Grøtta Grav",
      "editorEmail": "gautegg@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 47,
      "name": "Gospel Road (under stiftelse)",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1431,
      "editorName": "Odd Victor Jørgensen",
      "editorEmail": "odd@agderferie.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 17,
      "name": "Helse og Rehabilitering",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1063,
      "editorName": "Kristin Bockelie",
      "editorEmail": "kb@helseogrehab.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 95,
      "name": "Henden Media",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1830,
      "editorName": "Torgeir Henden",
      "editorEmail": "thenden@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 61,
      "name": "Hjelpende Hånd Kristent Fellesskap",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1862,
      "editorName": "Roy Walter Welten",
      "editorEmail": "k-welte@online.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 65,
      "name": "Hoftun television",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 2061,
      "editorName": "Nikolai Hoftun",
      "editorEmail": "nikolai31@hotmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 78,
      "name": "Høyres Hovedorganisasjon",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1413,
      "editorName": "Mudassar H. Kapur",
      "editorEmail": "kapur@hoyre.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 83,
      "name": "Hypervisjon AS",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1867,
      "editorName": "Martin Fossland",
      "editorEmail": "martin@hypervisjon.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 126,
      "name": "iChurch",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1055,
      "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
      "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 41,
      "name": "De Unges Orkesterforbund",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1871,
      "editorName": "Terje Winther",
      "editorEmail": "terje@unof.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    }
  ]
}