GET /api/organization/?format=api&limit=50&ordering=-fkmember
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 146,
  "next": "https://forrige.frikanalen.no/api/organization/?format=api&limit=50&offset=50&ordering=-fkmember",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": 66,
      "name": "Empo AS",
      "homepage": "https://www.empo.no/",
      "description": "",
      "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
      "streetAddress": "",
      "editorId": 2159,
      "editorName": "Rune Hagerup",
      "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
      "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 133,
      "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
      "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
      "editorId": 2249,
      "editorName": "Ola Tellesbø",
      "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
      "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 251,
      "name": "Sannheten",
      "homepage": "www.sannheten.org",
      "description": "",
      "postalAddress": "c/o Tom Skarning\r\nØstre Tromøyvei 712\r\n4812 Kongshavn",
      "streetAddress": "c/o Tom Skarning\r\nØstre Tromøyvei 712\r\n4812 Kongshavn",
      "editorId": 2827,
      "editorName": "Egil Skarning Langemyr",
      "editorEmail": "egil@skarning.no",
      "editorMsisdn": "+47 458 88 666",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Frikanalen",
      "homepage": "https://frikanalen.no",
      "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
      "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
      "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
      "editorId": 2086,
      "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
      "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
      "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 150,
      "name": "Piksel Produksjoner",
      "homepage": "https://piksel.no",
      "description": "",
      "postalAddress": "Strandgaten 207\r\n5004 Bergen",
      "streetAddress": "Strandgaten 207\r\n5004 Bergen",
      "editorId": 2310,
      "editorName": "Gisle Frøysland",
      "editorEmail": "gif@piksel.no",
      "editorMsisdn": "+47 906 65 018",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 142,
      "name": "Norge ut av NATO",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": "",
      "streetAddress": "",
      "editorId": 2232,
      "editorName": "Sonja Krohn",
      "editorEmail": "skrohn@broadpark.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 143,
      "name": "Evangeliekirken Arendal",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": "4848 Arendal",
      "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
      "editorId": 2241,
      "editorName": " ",
      "editorEmail": "amyhr@online.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 152,
      "name": "Stopp NATO",
      "homepage": "https://stoppnato.no/",
      "description": "",
      "postalAddress": "Heimdalsgata 21",
      "streetAddress": "Heimdalsgata 21",
      "editorId": 2311,
      "editorName": "Geir Hem",
      "editorEmail": "ghem@getmail.no",
      "editorMsisdn": "+47 908 24 189",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 144,
      "name": "Urtehagen Videregående Privatskole",
      "homepage": "http://www.urtehagen-privatskole.no/",
      "description": "",
      "postalAddress": "Grønland 12\r\n0188 OSLO",
      "streetAddress": "Grønland 12\r\n0188 OSLO",
      "editorId": 2245,
      "editorName": "Rawafid Shahad",
      "editorEmail": "rektor@urtehagenvg.no",
      "editorMsisdn": "+47 416 16 786",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 40,
      "name": "Norges Musikkorps Forbund",
      "homepage": "https://musikkorps.no/",
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1090,
      "editorName": "Stig Ryland",
      "editorEmail": "stig@musikkorps.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 139,
      "name": "Networkers SouthNorth",
      "homepage": null,
      "description": "John Y. Jones, jones@networkers.org, +47 93039520",
      "postalAddress": "1362 Hosle",
      "streetAddress": "Dyrefaret 24",
      "editorId": 2220,
      "editorName": " ",
      "editorEmail": "jones@networkers.org",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 135,
      "name": "Bladet Evangelisten",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": "",
      "streetAddress": "",
      "editorId": 2188,
      "editorName": "Kurt Urhaug",
      "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 82,
      "name": "NUUG",
      "homepage": "https://www.nuug.no/",
      "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
      "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
      "streetAddress": "",
      "editorId": 2240,
      "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
      "editorEmail": "peter@bsdly.net",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 137,
      "name": "Trond Ali Linstad",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": "0187 Oslo",
      "streetAddress": "Norbygata 13",
      "editorId": 2216,
      "editorName": "Trond Ali Linstad",
      "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
      "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 63,
      "name": "Abort-motstanderne",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1794,
      "editorName": "Ivar Kristianslund",
      "editorEmail": "ivar-kr@online.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 111,
      "name": "9/11 TRUTH NORGE",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1067,
      "editorName": "Ole Kristian Sivertsen",
      "editorEmail": "oksiv@online.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 80,
      "name": "Tibetmisjonen",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": null,
      "editorName": "Ingen redaktør!",
      "editorEmail": null,
      "editorMsisdn": null,
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 51,
      "name": "Østfoldkirken",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1437,
      "editorName": "Thomas Andersen",
      "editorEmail": "post@lundeandersen.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 119,
      "name": "NRK",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 2000,
      "editorName": "Erik Vold",
      "editorEmail": "erik.vold@nrk.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 34,
      "name": "never.no AS",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": null,
      "editorName": "Ingen redaktør!",
      "editorEmail": null,
      "editorMsisdn": null,
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 9,
      "name": "Charisma kultur och media senter",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1952,
      "editorName": "Dan Sverre Nordstrand",
      "editorEmail": "dan@ckms.tv",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 31,
      "name": "Auxano",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1200,
      "editorName": "Øyvind Gullberg",
      "editorEmail": "gullberg@auxano.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 20,
      "name": "Barefoot Children Project",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1841,
      "editorName": "Marius Taraldsen",
      "editorEmail": "mail@barefootchildrenproject.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 2,
      "name": "Biri Treningssenter",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1232,
      "editorName": "Dan Ruben Reinertsen",
      "editorEmail": "dan.ruben@norgespost.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 8,
      "name": "Borgerrettighetspartiet (BRP)",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1836,
      "editorName": "Lise Tollefsen Slembe",
      "editorEmail": "lise@borgerrettighetspartiet.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 13,
      "name": "Brigade",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1089,
      "editorName": "Even Bertin Westerheim",
      "editorEmail": "eldrave@brigade.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 21,
      "name": "Chilli Media",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1990,
      "editorName": "Dennis Winther",
      "editorEmail": "dennis.winther@ymail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 33,
      "name": "Dale Musikkforening",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1942,
      "editorName": "John Brudvik",
      "editorEmail": "john.brudvik@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 76,
      "name": "Demokratene",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1446,
      "editorName": "Kjell Arne Sellæg",
      "editorEmail": "kjell@demokratene.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 86,
      "name": "Den norske kirke i eksil",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1086,
      "editorName": "Olav Grimdalen",
      "editorEmail": "omoeg@broadpark.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 105,
      "name": "Audioservice Morten Lillenes",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1801,
      "editorName": "Morten Lillenes",
      "editorEmail": "morten.lillenes@audioservice.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 125,
      "name": "400meterkunst",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1057,
      "editorName": "Aagot Rokne",
      "editorEmail": "rokne@aagot.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 16,
      "name": "Atle lund",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1420,
      "editorName": "Atle Lund",
      "editorEmail": "atle_lund@msn.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 72,
      "name": "Åsane Amerikansk Fotball og Cheerleading Klubb",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1075,
      "editorName": "Jon Torstein Bakken",
      "editorEmail": "coach@seahawks.org",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 12,
      "name": "The voice of mission",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": null,
      "editorName": "Ingen redaktør!",
      "editorEmail": null,
      "editorMsisdn": null,
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 19,
      "name": "Student TV Trondheim",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": null,
      "editorName": "Ingen redaktør!",
      "editorEmail": null,
      "editorMsisdn": null,
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 62,
      "name": "Forum for fred",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 2003,
      "editorName": "Helge Torp",
      "editorEmail": "helge2rp@online.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 35,
      "name": "Forsoningens Tjeneste",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1442,
      "editorName": "Erik Sanders",
      "editorEmail": "pastor@fotj.org",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 69,
      "name": "Framfylkingen i Oslo",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1262,
      "editorName": "Liv Johansen",
      "editorEmail": "liv@framfylkingen.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 6,
      "name": "Gateavisa/Foreningen Futurum forlag",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1052,
      "editorName": "Pål Flakk",
      "editorEmail": "paalfla@student.hf.uio.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 128,
      "name": "Gaute Media",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1065,
      "editorName": "Gaute Grøtta Grav",
      "editorEmail": "gautegg@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 47,
      "name": "Gospel Road (under stiftelse)",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1431,
      "editorName": "Odd Victor Jørgensen",
      "editorEmail": "odd@agderferie.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 17,
      "name": "Helse og Rehabilitering",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1063,
      "editorName": "Kristin Bockelie",
      "editorEmail": "kb@helseogrehab.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 95,
      "name": "Henden Media",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1830,
      "editorName": "Torgeir Henden",
      "editorEmail": "thenden@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 61,
      "name": "Hjelpende Hånd Kristent Fellesskap",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1862,
      "editorName": "Roy Walter Welten",
      "editorEmail": "k-welte@online.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 65,
      "name": "Hoftun television",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 2061,
      "editorName": "Nikolai Hoftun",
      "editorEmail": "nikolai31@hotmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 78,
      "name": "Høyres Hovedorganisasjon",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1413,
      "editorName": "Mudassar H. Kapur",
      "editorEmail": "kapur@hoyre.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 83,
      "name": "Hypervisjon AS",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1867,
      "editorName": "Martin Fossland",
      "editorEmail": "martin@hypervisjon.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 126,
      "name": "iChurch",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1055,
      "editorName": "Arnfinn T. Clementsen",
      "editorEmail": "arnfinn.clementsen@karisma.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 73,
      "name": "Arbeiderpartiet",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1793,
      "editorName": "Sindre Fossum Beyer",
      "editorEmail": "sindre.beyer@dna.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    }
  ]
}