GET /api/organization/?format=api&limit=50&offset=100&ordering=description&page=2
HTTP 200 OK
Allow: GET, POST, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
  "count": 146,
  "next": null,
  "previous": "https://forrige.frikanalen.no/api/organization/?format=api&limit=50&offset=50&ordering=description&page=2",
  "results": [
    {
      "id": 133,
      "name": "Bevegelsen for Sosialisme",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": "c/o Fellesdistribusjon SA, postboks 1420 Vika, 0155 OSLO",
      "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
      "editorId": 2249,
      "editorName": "Ola Tellesbø",
      "editorEmail": "ola@frikanalen.no",
      "editorMsisdn": "+47 400 41 813",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 112,
      "name": "PROION",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": "",
      "streetAddress": "",
      "editorId": null,
      "editorName": "Ingen redaktør!",
      "editorEmail": null,
      "editorMsisdn": null,
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 66,
      "name": "Empo AS",
      "homepage": "https://www.empo.no/",
      "description": "",
      "postalAddress": "Teglevegen 27\r\n1400 SKI",
      "streetAddress": "",
      "editorId": 2159,
      "editorName": "Rune Hagerup",
      "editorEmail": "rune.hagerup@empo.no",
      "editorMsisdn": "+47 978 41 612",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 10,
      "name": "Samadoon (Somalisk Velvilje Organisasjon)",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1058,
      "editorName": "Zakaria Mohamed Ahmed",
      "editorEmail": "zakaria@samadoon.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 130,
      "name": "SEtv",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 2085,
      "editorName": "Erik Bjerke",
      "editorEmail": "erik.bjerke66@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 102,
      "name": "Share Norge",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1261,
      "editorName": "Terje Wulfsberg",
      "editorEmail": "terje.wulfsberg@bgnett.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 121,
      "name": "Sivorg",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1797,
      "editorName": "Jan Hansen",
      "editorEmail": "jan.hansen@sfm.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 134,
      "name": "Isak Eira",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": "",
      "streetAddress": "",
      "editorId": 2161,
      "editorName": "Isak Anders EIra",
      "editorEmail": "iaeira@hotmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 90,
      "name": "SON - Straffedes Organisasjon i Norge - SON-TV",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1085,
      "editorName": "Harry Nordskog",
      "editorEmail": "nunsforfun@hotmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 71,
      "name": "Stiftelsen Casa Emanuel",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1107,
      "editorName": "Per Jan Vinje",
      "editorEmail": "per.jan.vinje@hotmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 26,
      "name": "Stiftelsen \"Evangeliet til muslimene\" - Flymisjonen",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1046,
      "editorName": "Otto Jakobsen",
      "editorEmail": "0jakobsen@mtulink.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 123,
      "name": "Stiftelsen P22",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1799,
      "editorName": "Torbjørn Matre",
      "editorEmail": "matre@p22.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 116,
      "name": "Student TV Bergen",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1975,
      "editorName": "Gaute Bugge Drangsholt",
      "editorEmail": "gautebd@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 32,
      "name": "StudioMiks.com Kristin Rian Bjørndal",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1066,
      "editorName": "Arne Rian Bjørndal",
      "editorEmail": "arne.rb@studiomiks.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 97,
      "name": "Sult Film Thalberg",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1963,
      "editorName": "Per Magne Thalberg",
      "editorEmail": "pm.thalberg@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 53,
      "name": "Syvendedags Adventistsamfunnet - Den norske union",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1056,
      "editorName": "Yngvar Børresen",
      "editorEmail": "yngvar.borresen@hopechannel.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 114,
      "name": "Tavringen",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1219,
      "editorName": "Jone Pedersen",
      "editorEmail": "post@tavringen.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 29,
      "name": "Trond Nyrud",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1951,
      "editorName": "Trond Nyrud",
      "editorEmail": "trondnyrud@msn.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 67,
      "name": "Trumpet OF FAITH MINISTRIES OG HOLY CHURCH OF JESUS",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1949,
      "editorName": "Jean Saflo",
      "editorEmail": "info@trumpetnet.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 45,
      "name": "UKA-TV",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1842,
      "editorName": "Dag Ånnevik",
      "editorEmail": "jakobkk@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 54,
      "name": "UkaTV 09",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1235,
      "editorName": "Ivar Ekseth",
      "editorEmail": "ivar@me.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 120,
      "name": "Uka-TV 2012",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 2057,
      "editorName": "Tarald Moe Bjølseth",
      "editorEmail": "taraldmoe@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 79,
      "name": "Ukjentfestivalen Norge",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1083,
      "editorName": "Kjell-Gunnar Nilsen",
      "editorEmail": "kjell-gunnar@ukjentfestivalen.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 38,
      "name": "Urtehagen",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1074,
      "editorName": "Rawafid Shahad",
      "editorEmail": "ra663@hotmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 4,
      "name": "UtropTV",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1073,
      "editorName": "Majoran Vivekananthan",
      "editorEmail": "major@utrop.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 94,
      "name": "Voksenopplæringsforbundet",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1928,
      "editorName": "Hilde Grønhovd",
      "editorEmail": "hsg@vofo.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 11,
      "name": "Webtv Produksjon Støkkebo",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1924,
      "editorName": "Jan Støkkebo",
      "editorEmail": "jan@radioteknikk.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 104,
      "name": "Words of Peace Norge",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1199,
      "editorName": "Sam Riahi",
      "editorEmail": "sam.riahi@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 142,
      "name": "Norge ut av NATO",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": "",
      "streetAddress": "",
      "editorId": 2232,
      "editorName": "Sonja Krohn",
      "editorEmail": "skrohn@broadpark.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 143,
      "name": "Evangeliekirken Arendal",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": "4848 Arendal",
      "streetAddress": "Gunhildsboveien 68",
      "editorId": 2241,
      "editorName": " ",
      "editorEmail": "amyhr@online.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 145,
      "name": "Kristen TV i Norge AS",
      "homepage": "Wew.kanal10.no",
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 2215,
      "editorName": "Øyvind Rygg",
      "editorEmail": "ryggtv@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 147,
      "name": "Demokratene i Vestfold og Telemark",
      "homepage": "",
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 2251,
      "editorName": "Bjørn Halvar Skagen",
      "editorEmail": "skagabjorn2@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 149,
      "name": "Liberalistene Oslo",
      "homepage": "https://liberalisteneoslo.no/",
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 2268,
      "editorName": "Roald Ribe",
      "editorEmail": "roald.ribe@lib.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 93,
      "name": "Ungdom & Medier",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": "",
      "streetAddress": "",
      "editorId": 1112,
      "editorName": "Geir Magnus Nyborg",
      "editorEmail": "gmn@fom.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 144,
      "name": "Urtehagen Videregående Privatskole",
      "homepage": "http://www.urtehagen-privatskole.no/",
      "description": "",
      "postalAddress": "Grønland 12\r\n0188 OSLO",
      "streetAddress": "Grønland 12\r\n0188 OSLO",
      "editorId": 2245,
      "editorName": "Rawafid Shahad",
      "editorEmail": "rektor@urtehagenvg.no",
      "editorMsisdn": "+47 416 16 786",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 115,
      "name": "VOFO Troms",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": null,
      "streetAddress": null,
      "editorId": 1166,
      "editorName": "Knut M. Pedersen",
      "editorEmail": "troms@vofo.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 135,
      "name": "Bladet Evangelisten",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": "",
      "streetAddress": "",
      "editorId": 2188,
      "editorName": "Kurt Urhaug",
      "editorEmail": "kurt@evangelisten.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 185,
      "name": "Test",
      "homepage": "https://google.com",
      "description": "",
      "postalAddress": "A",
      "streetAddress": "B",
      "editorId": 2346,
      "editorName": "Sebastian Olsen",
      "editorEmail": "enitoni@gmail.com",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 137,
      "name": "Trond Ali Linstad",
      "homepage": null,
      "description": "",
      "postalAddress": "0187 Oslo",
      "streetAddress": "Norbygata 13",
      "editorId": 2216,
      "editorName": "Trond Ali Linstad",
      "editorEmail": "linstad@urtehagen.com",
      "editorMsisdn": "+47 406 16 181",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 150,
      "name": "Piksel Produksjoner",
      "homepage": "https://piksel.no",
      "description": "",
      "postalAddress": "Strandgaten 207\r\n5004 Bergen",
      "streetAddress": "Strandgaten 207\r\n5004 Bergen",
      "editorId": 2310,
      "editorName": "Gisle Frøysland",
      "editorEmail": "gif@piksel.no",
      "editorMsisdn": "+47 906 65 018",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 84,
      "name": "P7 Kristen Riksradio",
      "homepage": "https://www.p7.no/",
      "description": "Ansvarlig redaktør, Kenneth Hjortland",
      "postalAddress": "5353 STRAUME",
      "streetAddress": "Idrettsvegen 10",
      "editorId": 2727,
      "editorName": "Kenneth Hjortland",
      "editorEmail": "kenneth.hjortland@p7.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 82,
      "name": "NUUG",
      "homepage": "https://www.nuug.no/",
      "description": "Forening NUUG er for alle som er interessert i fri programvare, åpne standarder og Unix-lignende operativsystemer.",
      "postalAddress": "Norwegian Unix User Group\r\nCSS Mailboks 70, Middelthunsgate 25\r\n0368 OSLO",
      "streetAddress": "",
      "editorId": 2240,
      "editorName": "Peter M. M. Hansteen",
      "editorEmail": "peter@bsdly.net",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 3,
      "name": "Frikanalen",
      "homepage": "https://frikanalen.no",
      "description": "Frikanalen er sivilsamfunnets videoplatform.\r\n\r\nVi ønsker i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner utvikle en videoplattform uten forhåndssensur, tilrettelagt for behovene til norsk demokrati, organisasjonsliv og frivillighet.",
      "postalAddress": "c/o Advokat Tellesbø\r\nÅsvegen 115\r\n2740 ROA",
      "streetAddress": "Åsvegen 115\r\n2740 ROA",
      "editorId": 2086,
      "editorName": "Tore Sinding Bekkedal",
      "editorEmail": "toresbe@protonmail.com",
      "editorMsisdn": "+47 918 59 508",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 139,
      "name": "Networkers SouthNorth",
      "homepage": null,
      "description": "John Y. Jones, jones@networkers.org, +47 93039520",
      "postalAddress": "1362 Hosle",
      "streetAddress": "Dyrefaret 24",
      "editorId": 2220,
      "editorName": " ",
      "editorEmail": "jones@networkers.org",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": true
    },
    {
      "id": 141,
      "name": "Abloom",
      "homepage": null,
      "description": "Redaktør, Faridah .S.Nabaggala - Leder, Abloom",
      "postalAddress": "0133 Oslo, Norge",
      "streetAddress": "Postboks 9098, Grønland",
      "editorId": 2222,
      "editorName": " ",
      "editorEmail": "faridah@abloom.no",
      "editorMsisdn": "",
      "fkmember": false
    },
    {
      "id": 136,
      "name": "Gunnar Roland Tjomlid",
      "homepage": "https://tjomlid.com/",
      "description": "*** Redaktør:\r\nNavn: Gunnar Tjomlid\r\nAdresse: Maria Dehlis vei 55A, 1084 Oslo\r\nE-post: gunnar@tjomlid.com\r\nTlf: 90925338\r\nOrganisasjon:\r\nNavn: Gunnar Roland Tjomlid",
      "postalAddress": "1084 Oslo",
      "streetAddress": "Maria Dehlis vei 55A",
      "editorId": 2211,
      "editorName": "Gunnar Roland Tjomlid",
      "editorEmail": "gunnar@tjomlid.com",
      "editorMsisdn": "+47 909 25 338",
      "fkmember": false
    }
  ]
}